Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 33/92 OG 33/103 - SANDVE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 33/92 OG 33/103 - SANDVE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Eskild Kvala AS XXI 19/06071-001 2019/10/23
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - SVAR - LOKALE FORHANDLINGER - CREO - PROTOKOLL 3.4 Creo - Forbundet For Kunst og Kultur TUS 19/00517-027 2019/10/23
U TEK 15/2310 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG (23) - TILTAKHAVER: MODERNE BYGG 1 AS BYGGESAK 19/499 - 15/2310 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG (23) - TILTAKHAVER: MODERNE BYGG 1 AS BYGGESAK 19/499 Bt - Rør AS ORO01 19/00500-002 2019/10/23
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/04846-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/23
U TEK 149/1 - ADKOMST TIL EIENDOM VED SPANNAVATNET - 149/1 - ADKOMST TIL EIENDOM VED SPANNAVATNET Haver Advokatfirma AS STNY 19/05863-002 2019/10/23
U TEK 86/23 OG 86/238 - AVALDSNES - PLANERING AV OMRÅDE FOR NY GATE (ADGANGSKONTROLL) - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 86/23 OG 86/238 - AVALDSNES - PLANERING AV OMRÅDE FOR NY GATE (ADGANGSKONTROLL) Cowi AS JMJ03 19/05801-005 2019/10/23
U TEK 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (23) - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (23) Eskild Kvala AS IGR 19/00499-017 2019/10/23
I TEK 86/182 - PRESTANESBAKKEN, AVALDSNES - NYBYGG GARASJE - 86/182 - PRESTANESBAKKEN, AVALDSNES - NYBYGG GARASJE Thomas-André Ekerhovd EDH 19/06061-001 2019/10/23
I TEK VANNSKADE 13. SEPTEMBER 2018 - LILLIAN OG LARS HALVORSEN, SOLSTRANDV. 18, KOPERVIK HA35635-001-RTH - GJELDER VANNSKADE - BETALINGSDETALJER HA35635-001-R1J If Skadeforsikring HASB 18/04318-008 2019/10/23
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - GRAVETILLATELSE - FV.4808 - HP1/M5720 - TORVASTADVEGEN Statens Vegvesen KSU01 13/01286-061 2019/10/23
U TEK 42/53 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND - RIVING FRITIDSBOLIG OG NYBYGG GARASJE - SAK TIL UTTALE - 42/53 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND - RIVING FRITIDSBOLIG OG NYBYGG GARASJE Fylkesmannen i Rogaland KHM 19/05809-007 2019/10/23
I TEK 117/4 - AKSNES - AVKJØRSEL - 117/4 - SVAR PÅ HENVENDELSE VEDR. PÅGÅENDE ARBEID MED AVKJØRSEL Statens vegvesen - Region vest JKV 19/06080-001 2019/10/23
U TEK 123/158 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK, FASADEENDRING ENEBOLIG - 123/158 - FERDIGATTEST - FASADEENDRING ENEBOLIG Andreas Wee Mørch JKV 19/02195-006 2019/10/23
U TEK 142/800 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG A1 RØRLEGGERMELDING: 18/4473 - 142/800 - FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/04252-005 2019/10/23
I TEK 86/48 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - TILBYGG, FASADEENDRING OG BRANNSKILLLE - 86/48 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Vikanes Bungum Arkitekter AS KMY 18/03250-014 2019/10/23
I TEK 58/127 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TAN EIENDOMSUTVIKLING AS - 58/127 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TAN EIENDOMSUTVIKLING AS Comfort Karmøy AS ORO01 19/06085-001 2019/10/23
I TEK 58/127 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TAN EIENDOMSUTVIKLING AS - 58/127 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TAN EIENDOMSUTVIKLING AS Comfort Karmøy AS ALS06 19/05754-003 2019/10/23
U TEK OVERVANN VED ESPIRA VELDETUN - SVAR - OVERVANN VED ESPIRA VELDETUN BARNEHAGE. Espira Gruppen AS JMJ03 18/00551-003 2019/10/23
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - DOKUMENTASJON PÅ INNLEVERT SPESIALAVFALL Thomas Osen Dankertsen PEID 18/05153-032 2019/10/23
I TEK 47/619 - SOLBERGVEGEN, VIK - NYBYGG ENEBOLIG - 47/619 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JMJ03 17/05025-020 2019/10/23
I TEK 2/394 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 2/394 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS JKV 17/03873-020 2019/10/23
I TEK 85/104 OG 85/259 - UTVIK. TILBYGG TIL EKSISTERENDE DAGLIGVARE- FORRETNING - 85/104 OG 85/259 - FORSLAG TIL NY FREMDRIFTSPLAN I PROSJEKTET, SØKNAD OM UTSETTELSE AV FRIST FOR FERDIGATTEST Procon AS JKV 04/02136-037 2019/10/23
I TEK 59/21 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG BOLIG, FORSTØTNINGSMUR OG VEI - 59/21 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR FORSTØTNINGSMUR Fylkesmannen i Rogaland KIS 19/05422-006 2019/10/23
I TEK TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 148/12 - VEDTAK OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 148/12 Landbruksdirektoratet LKS 19/06044-002 2019/10/23
U TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN Inger Johanne Riisdal MAAA1 13/03303-041 2019/10/23
I TEK 146/10 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE HAARA BAUGE - 146/10 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE HAARA BAUGE Pv Rør AS ORO01 19/06083-001 2019/10/23
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-115 25 Offl.§25 2019/10/23
I TEK 5/65 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 7 - 5/65 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Hans J Rasmussen AS JKV 18/04583-008 2019/10/23
I TEK 5/680 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 8 - 5/65 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Hans J Rasmussen AS JKV 18/04584-009 2019/10/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-144 25 Offl §25 2019/10/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED HÅVIK SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05526-025 25 Offl §25 2019/10/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED HÅVIK SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05526-026 25 Offl §25 2019/10/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED HÅVIK SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05526-027 25 Offl §25 2019/10/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED HÅVIK SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05526-028 25 Offl §25 2019/10/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED HÅVIK SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05526-029 25 Offl §25 2019/10/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED HÅVIK SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05526-030 25 Offl §25 2019/10/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED HÅVIK SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05526-031 25 Offl §25 2019/10/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED HÅVIK SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05526-032 25 Offl §25 2019/10/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05866-009 25 Offl §25 2019/10/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05866-010 25 Offl §25 2019/10/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05866-011 25 Offl §25 2019/10/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05866-012 25 Offl §25 2019/10/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05866-013 25 Offl §25 2019/10/23
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, AUSTBØVEGEN 9 Roald Larsen KSU01 12/02969-344 2019/10/23
I TEK GRAVESØKNAD - MICROTRENCHING I KARMØY - GRAVESØKNAD - MICROTRENCHING KARMØY Gs-Maskin AS OSG 19/06084-001 2019/10/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 18/03278-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/06070-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/23
U TEK 57/132 OG 57/422 - KAIGATA, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM NY UTKJØRSEL - 57/132 OG 57/422 - RETUR AV SØKNAD Liv Kristin Stangeland JMJ03 19/05728-004 2019/10/23
I TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING AV BODER - 58/127 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggmesterfirma Tjensvoll & Skaar AS KMY 19/04906-007 2019/10/23
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK ALS06 19/06086-001 24 Offl.§24 2019/10/23
I TEK 83/211 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DOLEGA, ROBERT JACEK - 83/211 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Robert Jacek Dolega BJP01 19/06081-001 26 Off.l.26 2019/10/23
I TEK 66/165 - ØSTREMLIA, AUSTREIM - TILBYGG ENEBOLIG - 66/165 - ØSTREMLIA, AUSTREIM - TILBYGG ENEBOLIG Jan Terje Skåtevik EDH 19/06088-001 2019/10/23
U SEN 69/79 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - MELDING/SEKSJONERING 69/79. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 19/05373-005 2019/10/23
I TEK 5710 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BALTERZEN, PER-ARNE - 5710 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Per Arne Baltzersen BJP01 19/06082-001 26 Off.l.26 2019/10/23
I TEK 11/387 - MANNES - FORELEGGING AV NY NETTSTASJON - 11/387 - MANNES - FORELEGGING AV NY NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS IGR 19/06087-001 2019/10/23
I TEK 109/1 OG 109/29 - FOSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETING - 109/1 OG 109/29 - SETTEFYLKESMANNENS VEDTAK - OPPHEVING AV VEDTAK - RETUR FOR NY BEHANDLING Fylkesmannen I Vestland HHU 17/03556-028 2019/10/23
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - ASFALTPRØVER SOLDALEN BYGGEFELT SNIKPYNTEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS T Halleland AS BTH04 18/02711-049 2019/10/23
I TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER - 148/306 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Hille Melbye Arkitekter AS IGR 14/03545-056 2019/10/23
U TEK 15/1363 - ÅKRA - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/1363 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING OG SAMMENSLÅING Svein Ernst Torsen JHE 19/04843-011 2019/10/23
U TEK 15/1498 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING LAGERBYGG, NYBYGG BOLIGER OG GARASJER - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/1498 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING LAGERBYGG, NYBYGG BOLIGER OG GARASJER Pds Arkitekt AS IGR 19/01960-004 2019/10/23
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Malin Lillenes Tvedt SALF 19/00598-075 2019/10/23
U HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - TILDELINGSBESLUTNING - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES Bakken & Magnussen AS CBE02 19/01318-027 2019/10/23
I TEK 142/809 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG G13 RØRLEGGERMELDING: 18/4473 - 142/809 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 18/03899-007 2019/10/23
I TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING AV FORRETNINGSBYGG ETTER BRANN - 58/127 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggmesterfirma Tjensvoll & Skaar AS KMY 19/05742-004 2019/10/23
I TEK 5/74 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - MARCIN MAJCHRZAK - 5/74 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - MARCIN MAJCHRZAK Vedavågen Rør AS ORO01 19/06093-001 2019/10/23
I SKU SKOLESTART - FRAMSKUTT - SØKNAD OM FRAMSKUTT SKOLESTART PFA 19/06090-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/23
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05744-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/23
U TEK 5/671 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 5/671 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE Hans J Rasmussen AS KRRE 19/05811-003 2019/10/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/06091-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/23
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK ALS06 19/06086-002 24 Offl.§24 2019/10/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 33/103 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Ove Olaisen GEL 19/00021-469 2019/10/23
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/1612 OG 1842 - AVTALE OM LEGGING AV KLOAKKPUMPELEDNING, SPILLVANNSLEDNINGER OG OVERVANNSLEDNINGER OVER EIENDOMMEN Åkra Sokn MAHA1 13/00434-244 2019/10/23
I TEK 142/790 - RØRLEGGERMELDINGER - 13 STK - NYBYGG - GARVIK TOMTESELSKAP BYGGESAK: 18/4285-18/4283-18/4282- 18/4281-18/4252-18/4094-18/4093-18/4090-18/4089-18/3948-18/3945-18/3944-18/3899 - 142/809 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/3899 Hage & Maskin AS ORO01 18/04473-011 2019/10/23
U TEK 58/127 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON 58/127 Anita Pedersen ALS06 19/06024-002 2019/10/23
U TEK 5710 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BALTERZEN, PER-ARNE - SVAR - 5710 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Per Arne Baltzersen BJP01 19/06082-002 2019/10/23
I TEK 142/790 - RØRLEGGERMELDINGER - 13 STK - NYBYGG - GARVIK TOMTESELSKAP BYGGESAK: 18/4285-18/4283-18/4282- 18/4281-18/4252-18/4094-18/4093-18/4090-18/4089-18/3948-18/3945-18/3944-18/3899 - 142/813 OG 142/814 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/4285 Hage & Maskin AS ORO01 18/04473-012 2019/10/23
I TEK 109/19 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LØKNES, JORUN IREN - 109/19 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Jorunn Iren Løknes BJP01 19/06092-001 26 Off.l.26 2019/10/23
U TEK 83/211 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DOLEGA, ROBERT JACEK - SVAR - 83/211 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Meglerhuset Rele AS BJP01 19/06081-002 2019/10/23
U SEN PLAN 671 - KOMMUNEDELPLAN FOR FV47 - FRA VEAKROSSEN TIL KRYSS MED E134 HELGANESVEGEN - - PLAN 671 - KOMMUNEDELPLAN FOR FV47 - FRA VEAKROSSEN TIL KRYSS MED E134 HELGANESVEGEN - ANMODNING OM ADMINISTRATIV DRØFTING Fylkesmannen i Rogaland JST 15/03595-034 2019/10/23
U TEK 85/104 OG 85/259 - UTVIK. TILBYGG TIL EKSISTERENDE DAGLIGVARE- FORRETNING - 85/259 - UTSATT FRIST FOR FERDIGSTILLELSE OG SØKNAD OM FERDIGATTEST Procon AS JKV 04/02136-038 2019/10/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/06095-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/06096-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/23
U TEK 11/387 - MANNES - FORELEGGING AV NY NETTSTASJON - SVAR - 11/387 - MANNES - FORELEGGING AV NY NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS IGR 19/06087-002 2019/10/23
I TEK 147/700 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG BOLIG, CARPORT - 147/700 - MOTTATT MANGLER - SAMTYKKE, SITUASJONSKART OG TEGNINGER Arne Børge Halvorsen KRRE 19/05686-007 2019/10/23
U TEK VANNSKADE - VARDEN 29 - ELI HOGNALAND MEDHAUG FREMTIND FORSIKRING - 1659971300002 - SVAR - ANSVARSFORESPØRSEL FREMTIND FORSIKRING - 1659971300002 Fremtind Forsikring AS OSG 19/06000-002 2019/10/23
U SEN KJØP AV GNSS-ROVER 2019 - OPPMÅLINGSKONTORET - KUNNGJØRING - 19/6094 KJØP GNSS-ROVER 2019 Mercell Norge AS TES02 19/06094-001 2019/10/23