Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02932-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 16/02932-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
U TEK 9/2 - VARNEVEGEN, VARNE - MASSEDEPONI - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 9/2 - VARNEVEGEN, VARNE - MASSEDEPONI I K Gabrielsen KHM 19/05444-011 2019/10/22
U TEK 52/49 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 52/49 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited KIS 19/01423-018 2019/10/22
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
U TEK 22/352 - NORDRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - RIVING EKSISTERENDE BYGNINGER OG NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 22/352 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RIVNING EKSISTERENDE BYGNINGER I K Gabrielsen JKV 19/01910-011 2019/10/22
U TEK 15/2310 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG (21) - TILTAKHAVER: MODERNE BYGG 1 AS BYGGESAK 19/110 - 15/2310 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG (21) - TILTAKHAVER: MODERNE BYGG 1 AS BYGGESAK 19/110 Bt - Rør AS ORO01 19/00495-002 2019/10/22
U TEK 13/335 - KILLINGVEGEN - TJØSVOLL - NYBYGG CARPORT - 13/335 - FERDIGATTEST - NYBYGG CARPORT Yvonne og Leif Ove Skår JKV 14/02756-007 2019/10/22
U TEK GRAVESØKNAD - PRESTAVEGEN, RIGGOMRÅDET KLOAKKSANERING - SVAR - GRAVESØKNAD - RIGGOMRÅDE IFM. KLOAKKSANERING PRESTAVEGEN Risa AS KSU01 19/05775-005 2019/10/22
U TEK 146/135 - BØHEIVEGEN, BØ - RIVING AV BOLIG ETTER BRANN - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 146/135 - BØHEIVEGEN, BØ - RIVING AV BOLIG ETTER BRANN Eskild Kvala AS KIS 19/05878-003 2019/10/22
U TEK 149/417 - SPANNE - OPPARBEIDELSE AV FELLESANLEGG - 149/417 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/01177-015 2019/10/22
U TEK 149/417 - SPANNE - NYBYGG BOLIGBYGG MED 6 BOENHETER - HUS A - 149/417 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE HUS A Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/01178-010 2019/10/22
U TEK 149/417 - SPANNE - NYBYGG BOLIGBYGG MED 6 BOENHETER - HUS B - 149/417 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE HUS B Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/01180-010 2019/10/22
U TEK 149/417 - SPANNE - NYBYGG BOLIGBYGG MED 6 BOENHETER - HUS C - 149/417 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE BYGG C Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/01181-009 2019/10/22
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - LEIE AV BLIKSHAVN LEIRPLASS 17-19.04.20 Tove Sissel Midtskog TVI 12/01968-160 2019/10/22
U TEK 11/114 - MANNES. TILBYGG BOLIG, NYBYGG GARASJE & BOD - 11/114 - FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG, NYBYGG GARASJE Marek Wladyslaw Jonca JKV 13/02683-009 2019/10/22
U TEK 59/22 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 59/22 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Prosjekt Konsult AS KMY 15/02335-058 2019/10/22
I TEK 13/754 - BYGG 33, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/754 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS JKV 15/00611-014 2019/10/22
I TEK 3/715 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SØRENSEN BYGGESAK: 18/5587 - 3/715 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/5587 Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 18/05486-003 2019/10/22
I TEK 3/666 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: DRIVENES BYGGESAK 19/1359 - 3/666 - FERDIGMELDING RØR Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 19/01292-003 2019/10/22
I TEK 2/116 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ÅNENSEN BYGGSAK: 18/2350 - 2/116 - FERDIGMELDING RØR Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 18/03578-003 2019/10/22
I TEK 2/401 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG TOMT 8 - TILTAKSHAVER: HELLVIK HUS BYGGESAK 16/2574 - 2/401 - FERDIGMELDING RØR Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 16/02257-003 2019/10/22
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 71/9 - BREKKE - ØNSKER INFORMASJON OM EIENDOM Eirik Tjeldflåt KIS 17/00073-396 2019/10/22
I TEK 43/502 - SEKSJNR. 3 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, TILBYGG BOLIG, HAGE/VINTERSTUE - 43/502 - MOTTATT MANGLER - SØKNADSSKJEMA, GJENPART AV NABOVARSEL OG AVSTANDSERKLÆRING Konrad Knutsen KHM 19/05870-004 2019/10/22
I TEK 2/400 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG TOMT 7 - TILTAKSHAVER: HELLVIK HUS BYGGESAK 16/2571 - 2/400 - FERDIGMELDING RØR Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 16/02256-003 2019/10/22
U TEK 58/114 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - FORHÅNDSKONFERANSE - RIVING OG NYBYGG - 58/114 - REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE Kalkulatøren AS KIS 19/05777-002 2019/10/22
I TEK 13/751 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - NYBYGG, ENEBOLIG - 13/751 - SØKNAD OM FERDIATTEST Garvik Prosjekt AS JKV 19/01344-010 2019/10/22
I TEK 42/53 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND - RIVING FRITIDSBOLIG OG NYBYGG GARASJE - 42/53 - REDEGJØRELSE FOR BRUK AV GARASJE, REVIDERT TEGNING MED BRANNKRAV Chris Andre Nymoen KHM 19/05809-006 2019/10/22
U TEK 147/357 - BJØLLEHAUGVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG GARASJE - RETUR AV SØKNAD - 147/357 - BJØLLEHAUGVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG GARASJE Øyvind Sætre KRRE 19/02691-008 2019/10/22
I TEK 145/28 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 145/28 - IGANGSETTING AV SERVICE PÅ BIOVAC MINIRENSEANLEGG ETTER AVBRUDD Biovac Environmental Technology AS KMY 13/03858-022 2019/10/22
U HSE PERSONALMAPPE - MØTE VEDR FASTLEGE OG LEGEVAKTARBEID AIS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
U TEK 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (21) - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (21) Eskild Kvala AS IGR 19/00110-019 2019/10/22
I TEK 109/80 - FOSNAVEGEN, FOSEN - GARASJE - 109/80 - SØKNAD OM ENDRINGER AV TILLATELSE Byggmesterfirma Finshus & Selvåg AS KRRE 17/01271-011 2019/10/22
U HSE TILLEGGSSAK - REFERAT FRA MØTE 22.10.2019 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
U TEK 148/1033 - NYBYGG FORRETNINGSBYGG; KONTOR, LAGER OG UTSTILLINGSROM - 148/1033 - IGANGSETTINGSTILLATELSE NR. 2 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 17/02759-034 2019/10/22
U TEK 148/1033 - NYBYGG FORRETNINGSBYGG; KONTOR, LAGER OG UTSTILLINGSROM - 148/1033 - TILSYNSRAPPORT Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 17/02759-035 2019/10/22
U TEK 148/1033 - NYBYGG FORRETNINGSBYGG; KONTOR, LAGER OG UTSTILLINGSROM - 148/1033 - BRUKSTILLATELSE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 17/02759-036 2019/10/22
U TEK 66/925 - AUSTREIM - NYBYGG BUTIKK OG LAGER - 66/ 925 - FERDIGATTEST Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS KMY 17/05375-030 2019/10/22
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - OBSERVASJONER AV OPPFØRTE BYGG OG MULIGHETER FOR FORURENSNING KMY 17/00073-397 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I TEK 53/77 OG 53/82 - HOVDASTAD, SØKNAD OM DISPENSASJON, FRITIDSBOLIGER - 53/77 OG 53/82 - ENDRING AV TIDLIGERE MERKNAD TIL NABOVARSEL Statens vegvesen - Region vest KIS 19/05850-004 2019/10/22
I TEK 66/569 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM - TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG HAGESTUE - 66/569 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT I K Gabrielsen KMY 18/01186-007 2019/10/22
U TEK SKILTGRUPPA - MØTEREFERATER - SKILTGRUPPA - MØTEREFERATER Statens vegvesen - Region vest HPE 12/00684-076 2019/10/22
U SEN PLAN 1030 - DETALJREGULERING FOR 44/9 MFL. - BOLIGER - SKUDENESHAVN - GODKJENT 8.10.2019 - GODKJENT PLAN 1030 - DETALJREGULERING FOR 44/9 MFL. - BOLIGER Telenor ASA JST 19/02294-014 2019/10/22
I TEK 15/1225 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - NYBYGG IDRETTSHALL - 58/114 - MELDING OM ENDRING I ANSVARRETT Opus Arkitekter AS KMY 18/02830-029 2019/10/22
I TEK 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING - 11/387 - (KOPIMOTTAKER) SVAR - TEKNISK GODKJENNING AV STIVLEVÅGEN VEST Statens vegvesen - Region vest GTH 19/02214-019 2019/10/22
U TEK 57/216 - TILKOMST TIL VANNKUM - 57/216 - TILKOMST TIL VANNKUM Steiningsholmen Eiendom AS ETS 19/06046-001 2019/10/22
U TEK 108/10 - FOSNAVEGEN, HELLEVIK - NYBYGG FRITIDSBOLIG, ANNEKS, NAUST OG KAI - 108/10 - ETTERSPØRSEL AV MER DOKUMENTASJON I BYGGESAK Trygve J Sjøen AS KRRE 19/04992-006 2019/10/22
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERT PÅ SKAARNESHEIMEN RAW OCEAN LODGE 23.11.19 Storaurvegen 70 AS EVI1 19/00022-133 2019/10/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - BEKREFTELSE BLI01 19/05036-111 25 Offl §25 2019/10/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-175 25 Offl §25 2019/10/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-176 25 Offl §25 2019/10/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-177 25 Offl §25 2019/10/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - TRUKKET BLI01 19/05038-141 25 Offl §25 2019/10/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-142 25 Offl §25 2019/10/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-143 25 Offl §25 2019/10/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - TILBUD MSE 19/05390-041 25 Offl §25 2019/10/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - ARBEIDSAVTALE MSE 19/05390-042 25 Offl §25 2019/10/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR EIDE SKOLE - INTERVJU BLI01 19/05737-023 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-046 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-047 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-048 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-049 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-050 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-051 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-052 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-053 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-054 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-055 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-056 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-057 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-058 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-059 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-060 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-061 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-062 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-063 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-064 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-065 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-066 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-067 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-068 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-069 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-070 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-071 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-072 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-073 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-074 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-075 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-076 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-077 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-078 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-079 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-080 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-081 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-082 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-083 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-084 25 Offl §25 2019/10/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - BEKREFTELSE MMW 19/05782-085 25 Offl §25 2019/10/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED EIDE SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05866-005 25 Offl §25 2019/10/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED EIDE SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05866-006 25 Offl §25 2019/10/22
I SEN REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGESAK/BYGGETILSYN, TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/06031-002 25 Offl §25 2019/10/22
I TEK 2/106 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 2/106 - SPØRSMÅL OM STATUS PÅ SØKNAD John Arve Gunvaldsen KRRE 19/04891-009 2019/10/22
U SEN PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. - PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. UTSATT HØRINGSFRIST. Statens vegvesen - Region vest JST 19/00707-018 2019/10/22
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV BOLIG BMV 17/01809-018 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - SVAR - SØKNAD OM GODKJENNING AV ARBEIDSVARSLINGSPLAN - KV. 1168 KITTILVEGEN Veiskiltkonsulenten AS KSU01 17/00247-169 2019/10/22
I TEK 57/132 OG 57/422 - KAIGATA, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM NY UTKJØRSEL - 57/132 OG 57/422 - SAKEN TREKKES Liv Kristin Stangeland JMJ03 19/05728-003 2019/10/22
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01809-019 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 17/01809-020 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I TEK PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 21.10.2019 PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 Rogaland Fylkeskommune JST 18/00564-054 2019/10/22
I TEK 26/13 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - NYTT VEDTAK - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) 23/16 Landbruksdirektoratet LKS 16/03368-003 2019/10/22
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 19/00989-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANK Doris Olene Eriksen PEID 14/03191-104 2019/10/22
U TEK 15/200 - ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV UTEOMRÅDE - SAK TIL UTTALE - 15/200 - ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV UTEOMRÅDE Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen EDH 19/05586-006 2019/10/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM PASSASJER NJO 13/04154-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE PÅ MOTTATT BOLIG BMV 18/00075-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I TEK 57/649 SEKSJ. 2 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- INNSETTING AV TAKVINDU, REKKVERK, ENDRING AV GJERDE MM - 57/649 - E-POST KORRESPONDANSE OM VIDERE BEHANDLING Roy Ove Wiik JMJ03 19/05779-002 2019/10/22
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 18/00075-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
U TEK 57/259 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM SEKSJONERING - 57/259 - AVSLUTNING AV SAK Kay Garred HAS 19/05577-003 2019/10/22
U SEN HÅVIKHALLEN - SVAR - LEIE AV HÅVIKHALLEN 15.11.19 Avaldsnes menighet TVI 12/00263-141 2019/10/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON FRA DEL AV STILLING ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
U SEN 64/392 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5490 - MELDING 64/455,1572. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:18/5490 Kartverket - Tinglysingen REK 19/00169-024 2019/10/22
I TEK STARTLÅN - PANTEDOKUMENT - TINGLYST RBE08 18/00521-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I TEK 57/164 - KANALVEGEN, SKUDENESHAVN. RIVING AV SJØHUS, OPPFØRING AV HAGESTUE - 57/164 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sandve Trelast AS JMJ03 15/02396-011 2019/10/22
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MELDING OM MOTTATT BOLIG BMV 16/03409-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03409-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
U TEK 130/1 - VIKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/3 - 130/64 OG 130/69- OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD:19/3 Bjarte Helgeland SLA08 19/01454-015 2019/10/22
I TEK TRAFIKKSIKKERHET - KARMSUND BRU - TRAFIKKSIKKERHET - KARMSUND BRU - SYKKELBUSS Haugesund kommune HPE 19/06069-001 2019/10/22
I TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - 64/556 - AVTALE OM TILLATELSE TIL Å LEGGE VANN OG KLOAKKLEDNING OVER EIENDOM Oddbjørn Fikstveit MAHA1 18/03018-024 26 Off.l.26 2019/10/22
I TEK 64/846 - BRAKEVEGEN, STANGALAND - NY INNKJØRSEL - 64/846 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ståle Gyth KMY 15/02847-006 2019/10/22
I SEN PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL - UTTALELSE FRA HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS - 22.10.19 PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL Haugaland Brann og Redning IKS JST 19/05359-011 2019/10/22
I TEK 123/158 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK, FASADEENDRING ENEBOLIG - 123/158 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Andreas Wee Mørch JKV 19/02195-005 2019/10/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE ENDRET SLUTTDATO JMJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - 64/598 - AVTALE OM RETT TIL Å HA LIGGENDE VANN OG KLOAKKLEDNING OVER EIENDOM Lars Tor Halvorsen MAHA1 18/03018-025 2019/10/22
U SEN 47/410 - VIK - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5015 - MELDING 47/410 M.FL. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:19/5015 Kartverket - Tinglysingen REK 19/05260-030 2019/10/22
I TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - 64/599 - AVTALE OM TILLATELSE TIL Å LEGGE VANN- OG KLOAKKLEDNING OVER EIENDOM Øyvind Flatebø MAHA1 18/03018-026 2019/10/22
I TEK 5/393, 418 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT BOLIGFELT SLETTATUNET - HJ RASMUSSEN AS - DOKUMENTASJON ANG UTBEDRING AV MERKNADER KNYTTET TIL TEKNISK ANLEGG - SLETTATUNET VEAVÅGEN Hans J Rasmussen AS BTH04 18/04406-021 2019/10/22
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Statnett SF MSA 17/03756-034 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/10/22
I TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - 64/597 - AVTALE OM TILLATELSE TIL Å LEGGE VANN- OG KLOAKKLEDNING OVER EINENDOM Arnold Birger Johannesen MAHA1 18/03018-027 2019/10/22
I TEK 1/78 - SALVØYVEGEN, VEDØY, TIL/PÅBYGG ENEBOLIG - 1/78 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE I K Gabrielsen KRRE 19/00956-008 2019/10/22
I TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - 64/533 - AVTALE OM TILLATELSE TIL AT VANN- OG KLOAKKLEDNING GÅR OVER EIENDOM Hanna Kristine Mannes MAHA1 18/03018-028 2019/10/22
I TEK PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. - UTTALELSE FRA HAUGALAND BRANMN OG REDNING IKS - 22.10.19 PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. Haugaland Brann og Redning IKS AAHO 18/03964-036 2019/10/22
I SEN JORDBÆRPIKENE OASEN HAUGESUND AS SERVERINGSBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE BEVILLIGN FOR JORDBÆRPIKENE OASEN HAUGESUND AS SERVERINGSBEVILLING EVI1 19/05654-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I TEK PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. - PLAN 2120 - ETTERSPØR ALL TILGJENGELSIG INFORMASJON IFB. REGULERINGSARBEIDET - IKKE MOTTATT VARSLER Audny Bachmann AAHO 19/01228-009 2019/10/22
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING AMS04 17/04462-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID AMS04 19/01992-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - RÅVANN OG DRIKKEVANN, BREKKE VBA - DRIKKEVANN, SKUDENES BU OG BEHANDLINGSHJEM - UKE 42 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-061 2019/10/22
U SKU PESONALMAPPE - STILLINGSKODE SOM FAGARBEIDER SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT M/TILLEGGSUTD. VED HÅVIK SKOLE Kari Haarklau SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SYKEHJEM - MILJØRETTET HELSEVERN - SYKEHJEM Åkra Bu- og Behandlingsheim KANE1 19/06056-001 2019/10/22
I TEK 21/8 - VESTRE KARMØYVEG, STAVA - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 21/8 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Hans J Rasmussen AS KHM 19/02459-009 2019/10/22
I TEK LOV OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL - EVALUERING AV SMÅDYRVAKTA PÅ HAUGALANDET Sveio Kommune BJP01 12/00189-031 2019/10/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING JMJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - OPPSIGELSE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 17/01763-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
U TEK 15/438 - ÅKRA - FORHÅNDSKONFERANSE - 15/438 - ÅKRA - REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE Hans J Rasmussen AS IGR 19/05885-002 2019/10/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 19/05922-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
U SKU ELEVSAK - SVAR - HENVENDELSE OM SKOLEGANG LIS01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/10/22
I TEK 50/4 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - AVSLUTNING AV PROSJEKTET: DRENERING - 14 DEKAR KÅRE REIERSEN Landbruksdirektoratet LKS 16/04149-008 2019/10/22
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 15/1225 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE, EIER AV EIENDOM 15/4272 - RIVING AV ÅKRAHALLEN Opus Arkitekter AS REK 19/00023-126 2019/10/22
I TEK 59/109 - AVALDSNESVEGEN, KOPERVIK, PÅBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - 59/109 - AVALDSNESVEGEN, KOPERVIK, PÅBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE Statens vegvesen - Region vest KIS 19/06059-001 2019/10/22
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2019 - SVAR - SØKNAD OM DISPONERING AV TORGET I KOPERVIK - JULEGATEÅPNING 21.11.19 Byen Vår Kopervik BA HPE 19/00028-021 2019/10/22
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2019 - SVAR - SØKNAD OM DISPONERING AV GÅGATE - JULEGATEÅPNING I KOPERVIK 21.11.19 Byen Vår Kopervik BA HPE 19/00028-022 2019/10/22
U SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET Avaldsnes Barnehage RHO 12/00108-258 2019/10/22
U SEN INNFORDRING - INNFORDRING CEM01 18/04336-354 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 15/1225 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE, EIER AV EIENDOM 15/790 - RIVING AV ÅKRAHALLEN Opus Arkitekter AS REK 19/00023-127 2019/10/22
I SKU ELEVMAPPE - MÅL-/TILTAKSPLAN OG RAPPORT 2019/2020 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 15/1225 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE, EIER AV EIENDOM 15/1057 - RIVING AV ÅKRAHALLEN Opus Arkitekter AS REK 19/00023-128 2019/10/22
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 15/1225 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE, EIER AV EIENDOM 15/1087 - RIVING AV ÅKRAHALLEN Opus Arkitekter AS REK 19/00023-129 2019/10/22
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2019 - SVAR - SØKNAD OM DISPONERING AV KOPERVIK PARK OG "LOKKET" - JULEGATEÅPNING I KOPERVIK 21.11.19 Byen Vår Kopervik BA HPE 19/00028-023 2019/10/22
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/05727-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 15/1225 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE, EIER AV EIENDOM 15/1174 - RIVING AV ÅKRAHALLEN Opus Arkitekter AS REK 19/00023-130 2019/10/22
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 15/1225 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE, EIER AV EIENDOM 15/1225 - RIVING AV ÅKRAHALLEN Opus Arkitekter AS REK 19/00023-131 2019/10/22
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 15/1225 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE, EIER AV EIENDOM 15/1337 - RIVING AV ÅKRAHALLEN Opus Arkitekter AS REK 19/00023-132 2019/10/22
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 151225 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE, EIER AV 15/1390 - RIVING AV ÅKRAHALLEN Opus Arkitekter AS REK 19/00023-133 2019/10/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 19/06038-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2019 - SVAR - SØKNAD OM DISPONERING AV GÅGATE - JULEMARKED I KOPERVIK 05.08.12.19 Byen Vår Kopervik BA HPE 19/00028-024 2019/10/22
I TEK 110/3 - VÅGA - FLYTEBRYGGE - 110/3 - REVIDERT SØKNAD Randi Kaldråstøyl KRRE 19/02958-008 2019/10/22
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 15/1225 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE, EIER AV 15/1659 - RIVING AV ÅKRAHALLEN Opus Arkitekter AS REK 19/00023-134 2019/10/22
U TEK 86/71 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Karmsund Protein AS MSA 17/01540-024 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/10/22
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 15/1225 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE, EIER AV 15/2193 - RIVING AV ÅKRAHALLEN Opus Arkitekter AS REK 19/00023-135 2019/10/22
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 15/1225 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE, EIER AV 15/2414 - RIVING AV ÅKRAHALLEN Opus Arkitekter AS REK 19/00023-136 2019/10/22
I SKU ELEVSAK - VEDR. SVAR PÅ HENVENDELSE OM SKOLEGANG LIS01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/10/22
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2019 - SVAR - SØKNAD OM DISPONERING AV PARKEN OG "LOKKET" I KOPERVIK - JULEMARKED, 05-08.12.19 Byen Vår Kopervik BA HPE 19/00028-025 2019/10/22
I TEK SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKET - OMFORDELING OG SAKSHANDSAMING SMIL OG DRENERINGSTILSKOT HAUST 2019 Fylkesmannen I Rogaland BJP01 12/00396-041 2019/10/22
I TEK PLAN 1016 - DETALJREGULERING FOR STEININGSHOLMEN VEST - 57/569 MFL. - MERKNAD FRA FISKERIDIREKTORATET - 22.10.2019 PLAN 1016 - DETALJREGULERING FOR STEININGSHOLMEN VEST - 57/569 MFL. Fiskeridirektoratet BHA02 15/02043-020 2019/10/22
U SEN INNFORDRING - FAKTURA 53012580 OG 53012650 CEM01 18/04336-355 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
U TEK 15/1710 - TILKOMST TIL KUM - 15/1710 - TILKOMST TIL KUM Fredrik Stol Thorsen ETS 19/06048-001 2019/10/22
U TEK LYKTESTOLPER/GATELYS - SØKNADER - SVAR - SØKNAD OM GATELYS Else Johanne Paulsen HPE 12/00420-068 2019/10/22
U SKU AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANIASASJON ANKO 17/04279-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/06025-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - 5/687, 5/688 OG 5/690 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - MELDING OG ERKLÆRING STD:19/4983 Kartverket - Tinglysingen AMJ 19/05296-027 2019/10/22
U TEK 66/32 - AVKLARINGER TILKNYTTET AVALDSNESVEGEN 61 - 66/32 - AVKLARINGER TILKNYTTET AVALDSNESVEGEN 61 Geir Ingvar Eike ETS 19/06065-001 2019/10/22
U TEK 123/198 OG 123/199 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV 18 PARSELLER 123/199 I KARMØY KOMMUNE Berge Sag Boligtomter As MAH 19/05704-012 2019/10/22
U TEK 123/198 OG 123/199 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV 18 PARSELLER 123/199 I KARMØY KOMMUNE Berge Sag Boligtomter As MAH 19/05704-013 2019/10/22
U TEK 123/198 OG 123/199 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV 18 PARSELLER 123/199 I KARMØY KOMMUNE Berge Sag Boligtomter As MAH 19/05704-014 2019/10/22
U TEK 123/198 OG 123/199 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV 18 PARSELLER 123/199 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Marianne M MAH 19/05704-015 2019/10/22
U TEK 123/198 OG 123/199 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV 18 PARSELLER 123/199 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Torbjørn M MAH 19/05704-016 2019/10/22
U TEK 123/198 OG 123/199 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV 18 PARSELLER 123/199 I KARMØY KOMMUNE Selle Bjørn MAH 19/05704-017 2019/10/22
I TEK TRAFIKKSIKKERHET - KARMSUND BRU - TILBAKEMELDING FRA KOLUMBUS Kolumbus AS HPE 19/06069-002 2019/10/22
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01512-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK SAGR 18/04336-356 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT - TV UNDERSØKELSE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Marit Katrine Kalleberg AKR02 17/00780-060 2019/10/22
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING TIL LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-035 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/22
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING TIL LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-036 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/22
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01763-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-357 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/06070-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I TEK PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 22.10.2019 Fylkesmannen I Rogaland AAHO 18/03964-037 2019/10/22
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 18.10.19 AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I HSE PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE KRAV PÅ SYKEPENGER AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 18/03592-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 18/03278-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-061 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/06073-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/22
U TEK 64/450 OG 64/600 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 64/450 OG 64/600 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Evy Andreassen Eriksen ALA04 19/05075-024 2019/10/22
U TEK 64/450 OG 64/600 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 64/450 OG 64/600 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Helga Marie Gunderstad ALA04 19/05075-025 2019/10/22
U TEK 64/450 OG 64/600 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 64/450 OG 64/600 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Robert Storøy ALA04 19/05075-026 2019/10/22
U SEN VALGSTYRET 2019 - VALGSTYRET 2019 Monica Salvanes LYK 19/05503-006 2019/10/22