Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU INNSYN I ELEVLISTER - SØKNAD OM INNSYN I ELEVLISTER Sørhåland Barneskole AS BNO 19/05678-013 2019/10/21
U TEK 64/342 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/342 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE Anders Snørteland Sørensen KHM 19/05677-002 2019/10/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 16/03409-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
U TEK 115/12 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR SKAGE - 115/12 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR SKAGE Aibel AS OSG 19/05900-002 2019/10/21
U TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN Tor Ove Larsen MAAA1 13/03303-040 2019/10/21
I TEK 123/196 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF2-2 - 123/196 - KOORDINATER PÅ MUR SATT OPP IFM. EKS. KULVERT T Halleland AS JKV 19/02782-004 2019/10/21
I TEK TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - 134/1 - BEITING AV UTMARK OG LYNGHEIER TOR ASLE GRØNNINGEN - SMIL TILSKUDD - FRIST FOR Å GJENNOMFØRE OG RAPPORTERE FRA PROSJEKTET INNGJERDING OG RYDDING AV GAMMEL KULTURMARK 137/3 TOR ASLE GRØNNINGEN Landbruksdirektoratet LKS 14/04143-004 2019/10/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING UT BMV 16/05030-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
U TEK GRAVESØKNAD - NORHEIM BUSSTERMINAL - SVAR - GRAVESØKNAD - NORHEIM BUSSTERMINAL Linda Gundersen for Danielsen & Skogland maskin AS KSU01 19/05909-003 2019/10/21
I TEK 83/46 - SKEIE - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR NY TRAFOKIOSK - 83/46 - SKEIE - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR NY TRAFOKIOSK Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/06041-001 2019/10/21
U TEK 72/38 MFL. - SKÅR - NY VANN, AVLØP OG OVERVANNSLEDNING - TILLATELSE TIL ENDRING - 73/38 - SØKNAD OM UTVIDET AV TRASÉ Karmøy Kommune Teknisk etat, VAR KIS 18/05634-006 2019/10/21
I TEK 43/604 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - 43/604 - SØKNAD OM FERDIGATTEST OG ENDRING I ANSVARSRETT Eskild Kvala AS JMJ03 18/03654-011 2019/10/21
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - SPØRSMÅL OM VANNKAPASITET I BRANNKUMMER Firesafe AS ABU01 17/01108-121 2019/10/21
I TEK 114/285 - HESTFARET, NORDRE EIKE - TILBYGG, BRUKSENDRING AV KJELLER TIL HOVEDDEL OG MINDRE FASADEENDRING - 114/285 - ORIENTERING OM NY NABOVARSLING Solheim Byggrådgivning KRRE 19/05192-010 2019/10/21
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/06034-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-174 25 Offl §25 2019/10/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED EIDE SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05866-004 25 Offl §25 2019/10/21
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/06028-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I TEK 83/199 OG 84/98 - SKEIE OG VÅGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 83/199 OG 84/98 - SKEIE OG VÅGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER Statens vegvesen - Region vest HAS 19/06052-001 2019/10/21
I TEK 2/24 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/24 - SØKNAD OM DISPENSASJON Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett EDH 19/05746-005 2019/10/21
I TEK 3/46 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR CHRISTIAN JOHNSTAD - 3/46 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR CHRISTIAN JOHNSTAD Torleif og Sigurd Ytreland AS ORO01 18/03672-003 2019/10/21
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 3/41,170 - OLIVER AMLAND - 3/41,170 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLIVER AMLAND Torleif og Sigurd Ytreland AS ORO01 19/00487-003 2019/10/21
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - SVAR - ARBEIDSVARSLING I VEG - IDRETTSHALL ÅKREHAMN O.hansen & Sønner A/s KSU01 17/00247-168 2019/10/21
I TEK 3/189 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KÅRE MALVIN THOMASSEN - 3/189 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KÅRE MALVIN THOMASSEN Torleif og Sigurd Ytreland AS ORO01 18/03656-003 2019/10/21
I TEK 4/211 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR KARLSEN - 4/211 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR KARLSEN Torleif og Sigurd Ytreland AS ORO01 17/04803-003 2019/10/21
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BRANNVANN - KAIGATA 10, SKUDENESHAVN Sandve Trelast AS ABU01 17/01108-122 2019/10/21
U TEK OVERTAKELSE AV STARTLÅN - SLETTING AV PANTEDOKUMENT RBE08 17/03122-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
U TEK PLAN 577-2 - REGULERINGSPLAN FOR FJORDSTUENE FOSEN - ENDRING AV FORMÅLSGRENSER - INVITASJON TIL OPPSTARTSMØTE - ENDRING AV REGULERINGASPLAN 577 - FJORDSTUENE PÅ FOSEN Eskild Kvala AS AAHO 19/06035-005 2019/10/21
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - GNR 3 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - FORESPØRSEL OM PLASSERING AV POSTKASSESTATIV Neset ve og vel v/Ragna Marie Hereid KSU01 17/00073-395 2019/10/21
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MELDING OM TILDELING AV BOLIG BMV 18/00075-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I TEK TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 148/12 - SØKNAD - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 148/12 Hilde Gudmundsen LKS 19/06044-001 2019/10/21
I TEK 117/7 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - NYTT VEDTAK - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET 117/7 Landbruksdirektoratet LKS 18/00739-006 2019/10/21
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 17/01809-017 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I TEK 70/83 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM EIDE, STIG-JONNY - 70/83 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM EIDE, STIG-JONNY Stig Johnny Eide BJP01 19/06036-001 26 Off.l.26 2019/10/21
U TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - BEKREFTELSE - OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG RBE08 19/05665-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
U TEK 149/417 - TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN - A. UTVIK AS - FERDIGBEFARING REFERAT 149/417 - TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN - A. UTVIK AS A Utvik AS BTH04 18/04353-010 2019/10/21
I TEK 86/249 - KJØPEKONTRAKT - SALG AV PARSELL TIL 86/54 - 86/249 - KJØPEKONTRAKT - SALG AV PARSELL TIL 86/54 Husøyveien 135 AS NILI1 19/06037-001 2019/10/21
U TEK STARTLÅN - BEKREFTELSE - OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG (BYTTE AV PANTEOBJEKT) RBE08 19/05906-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
U TEK 147/669 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING - 147/669 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING Tm Byggtek AS KRRE 19/03985-006 2019/10/21
U TEK 3/444 - SÆVIKVEGEN, ØSTHUS, NYBYGG GARASJE - 3/444 - MANGELBREV - SAMMENSLÅING Gustav Didriksen HAS 19/06019-002 2019/10/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV BOLIG BMV 18/00075-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD HUS ANNA 19/05993-002 24 Offl.§24 2019/10/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 18/00075-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 19/06038-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2018 OG 2019 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - 14940035 25525/19-206 Sør-Vest Politidistrikt ADA02 18/00351-064 2019/10/21
U TEK 25/11 - SØRE LANGÅKERVEG, LANGÅKER - RIVING OG NYBYGG BOLIG MED GARASJE - SAK TIL UTTALE - 25/11 - SØRE LANGÅKERVEG, LANGÅKER - RIVING OG NYBYGG BOLIG MED GARASJE Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 19/05637-005 2019/10/21
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/06043-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
U TEK 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG TOMANNSBOLIG - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - MEDHAUGVEGEN - GNR. 16 OG BNR. 237 I KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/01080-013 2019/10/21
I HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - MELDING FRA LEVERANDØR - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES CBE02 19/01318-024 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/21
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/06042-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK - SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGE ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SØKNAD OM STIPEND Kristiane Danielsen BLI01 12/00277-167 2019/10/21
I SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SØKNAD OM STIPEND Lise-Lotte Austevik BLI01 12/00277-168 2019/10/21
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRARESSURSER VEDR. BARN MED SPESIELLE BEHOV Sandhåland Musikk-Gårdsbarnehage AS ETH01 16/01128-584 2019/10/21
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRARESSURSER VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Små Barnehager AS ETH01 16/01128-585 2019/10/21
U TEK TEKNISK PLAN FOR KINNESTEIN, RAGLAMYR HANDELSPARK - SVAR ANG. FORSLAG TIL UTBEDRING ASFALT KINNESTEIN Velde Asfalt AS BTH04 15/02215-049 2019/10/21
U TEK PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL. - HØRING - PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL. Siv Wigdis Vea BHA02 17/05377-028 2019/10/21
U TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 18/03307-051 2019/10/21
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Små Barnehager Haugesund AS ETH01 16/01128-586 2019/10/21
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Steinarskogen Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-587 2019/10/21
I TEK 102/234 - BYGNES - NYBYGG GARASJE/LAGERBYGG - 102/234 - BYGNES - NYBYGG GARASJE/LAGERBYGG Eskild Kvala AS KIS 19/06045-001 2019/10/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-092 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-093 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-094 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-095 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-096 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-097 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-098 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-099 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-100 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/06047-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRARESSURSER VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Steinhaugane Fus Barnehage ETH01 16/01128-588 2019/10/21
U TEK PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN - 148/941 - - HØRING - PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN SNARVEIEN NÆRINGSBYGG AS YSL 16/02867-014 2019/10/21
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRARESSURSER VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Læringsverkstedet Barnehage ETH01 16/01128-589 2019/10/21
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRARESSURSER VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Åsebøen Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-590 2019/10/21
U TEK 87/62 - SLÅTTÅVEGEN, NORDRE VELDE - TILBYGG BOLIG- HAGESTUE OG LEVEGGER - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 87/62 - SLÅTTÅVEGEN, NORDRE VELDE - TILBYGG BOLIG- HAGESTUE OG LEVEGGER Endre Harald Wiken EDH 16/04312-027 2019/10/21
U TEK STARTLÅN - STARTLÅN - SAKEN ER AVSLUTTET RBE08 18/01303-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
U TEK STARTLÅN - TILSKUDD TIL UTBEDRING - SAKEN ER AVSLUTTET RBE08 19/00615-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG AVTALE BESØKSHJEM IKN01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
U TEK STARTLÅN - TILSKUDD TIL UTBEDRING - SAKEN ER AVSLUTTET RBE08 16/01765-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I TEK 64/1519 - MONSAVIKVEGEN, STANGALAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 64/1519 - MONSAVIKVEGEN, STANGALAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KHM 19/06049-001 2019/10/21
I TEK 7/61 - VESTRE KARMØYVEG, RANGVALDJORD, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - 7/61 - MOTTATT MANGLER - TEGNING OG SITUASJONSKART Odd Arve Gunderstad EDH 19/05764-003 2019/10/21
U TEK REGISTRERING AV BYGGINFORMASJON - 117/152 - REGISTRERING AV BYGGINFORMASJON Robert Anfinn Oftedal BFH 19/02045-002 2019/10/21
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01512-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG AVTALE BESØKSHJEM IKN01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - INNDRAGNING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 ANL. NR. 95033 KVALAVÅG VELFORENING - AKTIVITETSFLATE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-373 2019/10/21
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTSATT FRIST FOR FERDIGSTILLELSE AV STONG TURSTI ANL. NR. 64091 Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-374 2019/10/21
U TEK 70/83 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM EIDE, STIG-JONNY - SVAR - 70/83 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM EIDE, STIG-JONNY Stig Johnny Eide BJP01 19/06036-002 2019/10/21
I TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - 18/208 - RAPPORT - KAMERAINSPEKSJON - STØLSMYRVEGEN 1 Ragn Sells AS MAHA1 16/03040-049 2019/10/21
I TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - 149/209 - RAPPORT - KAMERAINSPEKSJON - STØLSMYRVEGEN 3 Ragn Sells AS MAHA1 16/03040-050 2019/10/21
U SEN INNFORDRING - OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-353 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - 149/210 - RAPPORT - KAMERA INSPEKSJON - STØLSMYRVEGEN 5 Ragn Sells AS MAHA1 16/03040-051 2019/10/21
U TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 146/253 - SLETTING AV TINGLYST HEFTELSE Statens Kartverk NILI1 19/02008-013 2019/10/21
I TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - 149/211 - RAPPORT - KAMERAINSPEKSJON - STØLSMYRVEGEN 7 Ragn Sells AS MAHA1 16/03040-052 2019/10/21
I TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - 149/212 - RAPPORT - KAMERAINSPEKSJON - STØLSMYRVEGEN 9 Ragn Sells AS MAHA1 16/03040-053 2019/10/21
I TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - 149/213 - RAPPORT - KAMERA INSPEKSJON - STØLSMYRVEGEN 11 Ragn Sells AS MAHA1 16/03040-054 2019/10/21
U TEK 147/700 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG BOLIG, CARPORT - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 147/700 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG BOLIG, CARPORT Arne Børge Halvorsen KRRE 19/05686-006 2019/10/21
I SKU ELEVMAPPE - OVERSENDELSE AV SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2018/19 OG 2019/20 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING JMJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - RAPPORT - KAMERAINSPEKSJON - STØLSMYRVEGEN Ragn Sells AS MAHA1 16/03040-055 2019/10/21
I TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - RAPPORT - KAMERAINSPEKSJON - SVEIVAMYRVEGEN - STREKK 9 Ragn Sells AS MAHA1 16/03040-056 2019/10/21
I TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - 149/61 - RAPPORT - KAMERAINSPEKSJON - SVEIVAMYRVEGEN 5 Ragn Sells AS MAHA1 16/03040-057 2019/10/21
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/06053-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I SEN LUKTPROBLEMATIKK/FORURENSING/STØY - HUSØY - STRANDSONE - HUSØY Terje Ludvigsen KANE1 18/01519-048 2019/10/21
U SKU PERSONALMAPPE - INNKALLING MØTE GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - 149/186 - RAPPORT - KAMERAINSPEKSJON - SVEIVAMYRVEGEN 6 Ragn Sells AS MAHA1 16/03040-058 2019/10/21
I SKU ELEVMAPPE - MÅL-/TILTAKSPLAN OG RAPPORT 2019/20 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - RAPPORT - KAMERAINSPEKSJON - STØLSMYRVEGEN STREKK 5 Ragn Sells AS MAHA1 16/03040-059 2019/10/21
I SKU ELEVMAPPE - MÅL-/TILTAKSPLAN 2019/20 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
I SKU ELEVMAPPE - MÅL-/TILTAKSPLAN OG RAPPORT 2019/20 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
U TEK 113/76 OG 113/80- PORTABAKKEN, DØLE. NYBYGG 2 ENEBOLIG I REKKE MED GARASJER - 113/76 OG 113/80 - MANGLENDE FERDIGATTEST - 2 ENEBOLIGER I REKKE MED GARASJE Rita Venke Leite JKV 11/00405-015 2019/10/21
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-060 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/21
I TEK PLAN 1016 - DETALJREGULERING FOR STEININGSHOLMEN VEST - 57/569 MFL. - UTTALELSE FRA DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING - 21.10.19 PLAN 1016 - DETALJREGULERING FOR STEININGSHOLMEN VEST - 57/569 MFL. Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ... BHA02 15/02043-019 2019/10/21
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - 57/701 - BRANNVANNS BEREGNING KAIGATA 10 Brødrene olsen ABU01 17/01108-123 2019/10/21
I TEK TEKNISK PLAN - STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - GARVIK TOMTEUTVIKLING - SVAR - TEKNISK GODKJENNING AV STIVLEVÅGEN VEST - KARMØY KOMMUNE - BER OM BEKREFTELSE Statens vegvesen - Region vest BTH04 18/00467-020 2019/10/21
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV ERSTATNINGSBOLIG I EN PERIODE CA. 3 MÅNEDER BMV 18/00048-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 18/00048-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
U TEK 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG - SAK10 - MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 69/63, 69, TILLEGG - TRENGER SAMMENSLÅINGSATTEST OG EGENERKLÆRING FØR RETTING OG OVERFØRING Statens Vegvesen Region Vest v/ Ingunn Hauge ALA04 19/02699-025 2019/10/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 18/00048-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING UT BYTTE TIL ERSTATNINGSBOLIG BMV 18/01398-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/21
U TEK 75/41 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/3529 - 75/41 OG 75/5 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/3529 Karmøyadvokatene DA ALA04 19/04918-022 2019/10/21
U TEK 75/41 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/3529 - 75/41 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/3529 Håvard Kristoffer Sørvik ALA04 19/04918-023 2019/10/21
U TEK 75/41 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/3529 - 75/5 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/3529 Karl Johan Kvalevaag ALA04 19/04918-024 2019/10/21
U TEK 75/41 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/3529 - 75/41, 5 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/3529 Statens Vegvesen Region Vest v/ Ingunn Hauge ALA04 19/04918-025 2019/10/21
U TEK SØRHÅLAND SKOLE - UTLEIE TIL SØRHÅLAND PRIVATSKOLE - 42/25 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET OG FAKTURA FOR KJØP AV SØRHÅLAND SKOLE Sørhåland Privatskole AS NILI1 12/02051-017 2019/10/21