Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 59/245 - TILBYGG ENEBOLIG, BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 59/245 - TILBYGG ENEBOLIG, BOD Johan Kristoffersen og Linda Mæland EDH 19/05044-008 2019/10/18
U TEK 111/24 - HØVRINGØY, HØVRING - NYBYGG REDSKAPSBOD OG BRYGGE - SAK TIL UTTALE - 111/24 - HØVRINGØY, HØVRING - NYBYGG REDSKAPSBOD OG BRYGGE Fylkesmannen i Rogaland KRRE 19/05588-002 2019/10/18
U TEK 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - RAMMETILLATELSE - 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI ENDRING AV VEDTAK ETTER KLAGE Eskild Kvala AS GTH 16/02267-051 2019/10/18
U TEK 67/42 - ASALDALBAKKEN, ASALDAL - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 67/42 - ASALDALBAKKEN, ASALDAL - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE Nils Reidar og Gro Larsen Hovden EDH 19/05041-007 2019/10/18
U TEK 131/27 - KLOAKK MED AVLØP TIL TETT TANK - AVSLAG SØKNAD OM TETT TANK- 131/27 - KLOAKK MED AVLØP TIL TETT TANK Paul Karsten Dahle JMJ03 19/05500-002 2019/10/18
U TEK NORHEIMVEGEN - FLYTTING AV VEG OG FORTAU - SVAR - MERKNADER - GJELDER FORTAU OG OVERGANGER IHT. PLAN 5071 - NORHEIMVEGEN Kristian Lindaas Sørensen HPE 18/00612-006 2019/10/18
I TEK 58/127 - KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON 58/127 Anita Pedersen ALS06 19/06024-001 2019/10/18
I SKU KYSTPILEGRIM FORPROSJEKT 2019-2020 - KYSTPILEGRIMSLEIA - UTKAST TIL MANDAT Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv WLI 19/05883-004 2019/10/18
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 146/190 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - SMARTEN EIENDOM AS Edb-Tjenester Norge Limited REK 19/00023-125 2019/10/18
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/06021-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/18
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/06021-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/18
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/05800-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - TRUKKET BLI01 19/05112-039 25 Offl §25 2019/10/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-139 25 Offl §25 2019/10/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTUSKOLELÆRER - PIANO, 100 % FAST - INTERVJU BLI01 19/05525-023 25 Offl §25 2019/10/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 19/05696-006 25 Offl §25 2019/10/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BLI01 19/05696-007 25 Offl §25 2019/10/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 19/05696-008 25 Offl §25 2019/10/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BLI01 19/05696-009 25 Offl §25 2019/10/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD MSE 19/05738-014 25 Offl §25 2019/10/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD MSE 19/05738-015 25 Offl §25 2019/10/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD MSE 19/05738-016 25 Offl §25 2019/10/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD MSE 19/05738-017 25 Offl §25 2019/10/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD MSE 19/05738-018 25 Offl §25 2019/10/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-024 25 Offl §25 2019/10/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-025 25 Offl §25 2019/10/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-026 25 Offl §25 2019/10/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-027 25 Offl §25 2019/10/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-028 25 Offl §25 2019/10/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-029 25 Offl §25 2019/10/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-030 25 Offl §25 2019/10/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-031 25 Offl §25 2019/10/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-032 25 Offl §25 2019/10/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-033 25 Offl §25 2019/10/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER/ BARNEHAGELÆRER, 100% VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 19/05831-005 25 Offl §25 2019/10/18
U SKU TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2019 - SVAR - STØTTE TIL SUPERLEKENE, HAUGALANDET 2019 Solstein AS JAH 19/01516-005 2019/10/18
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - BYGGEMØTE 14 NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Hans Erik Langfjord Get AKR02 17/00780-058 2019/10/18
U SKU RUSFOREBYGGENDE TILTAK - SVAR - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL RUSFRITT UNGDOMSARRANGEMENT I STORHALL KARMØY Karmøy kirken JAH 12/01242-031 2019/10/18
I TEK 13/335 - KILLINGVEGEN - TJØSVOLL - NYBYGG CARPORT - 13/335 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Yvonne og Leif Ove Skår JKV 14/02756-006 2019/10/18
I TEK 146/135 - BØHEIVEGEN, BØ - RIVING AV BOLIG ETTER BRANN - 146/135 - MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Eskild Kvala AS KIS 19/05878-002 2019/10/18
U TEK 1/236 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, RUTH MARGARET - SVAR - 1/236 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, RUTH MARGARET Ruth Margaret Nilsen BJP01 19/06014-002 2019/10/18
I TEK 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/91 - VEDR. SØKNAD OM FRADELING Rekve, Pleym & Co DA EDH 19/05267-006 2019/10/18
I TEK GRAVESØKNAD - NORHEIM BUSSTERMINAL - GRAVESØKNAD - NORHEIM BUSSTERMINAL Linda Gundersen for Danielsen & Skogland maskin AS OSG 19/05909-002 2019/10/18
U TEK 1/237 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, GUDMUND - SVAR - 1/237 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, GUDMUND Gudmund Nilsen BJP01 19/06018-002 2019/10/18
U TEK 58/64 , 58/217 OG 58/218 - KOPERVIK, RIVING AV EKS. BYGG SAMT BYGGING AV KAI, FLYTEBRYGGER, SJØBODER, PARKERING OG BOLIGER - 58/64 , 58/217 OG 58/218 - ENDRING AV ANSVARLIG SØKER Omega Areal AS KMY 16/05189-013 2019/10/18
I TEK PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. - MERKNAD FRA KULTURHUSLEDER KARL JOHAN GUNDERSEN - 17.10.19 PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. Karl Johan Dahl Gundersen BHA02 15/00933-048 2019/10/18
U TEK 21/112 - STAVAGARDEN, STAVA - FORSTØTNINGSMUR - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - STAVAGARDEN - GNR. 21 OG BNR. 112 I KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland GTH 19/02806-018 2019/10/18
U TEK 3/449 - JOVIKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG NAUST - SAK TIL UTTALE - 3/449 - JOVIKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG NAUST Fylkesmannen i Rogaland KRRE 19/05602-004 2019/10/18
I TEK TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - 33/15 MFL. - RENSEPARK MED VEKT PÅ BIOLOGISK MANGFOLD JOHN MARTON ELLINGSEN - FRIST FOR Å GJENNOMFØRE OG RAPPORTERE FRA PROSJEKTET RENSEPARK I SANDVEBEKKEN OG MALEBEKKEN (SMIL) JOHN MARTON ELLINGSEN Landbruksdirektoratet LKS 14/04327-006 2019/10/18
I TEK 117/7 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - SKJØTSEL AV UTMARKSAREAL - FRIST FOR Å GJENNOMFØRE OG RAPPORTERE FRA PROSJEKTET: RESTAURERING AV GAMMEL KULTURMARK/KYSTLYNGHEI SMIL Landbruksdirektoratet LKS 18/03814-003 2019/10/18
I TEK 70/84 - VESTRE KARMØYVEG, YTRE EIDE. BRYGGE OG FLYTEBRYGGE - 70/84 - VESTRE KARMØYVEG, YTRE EIDE. BRYGGE OG FLYTEBRYGGE Eskild Kvala AS KIS 19/06029-001 2019/10/18
I TEK 50/4 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - FRIST FOR Å GJENNOMFØRE OG RAPPORTERE FRA PROSJEKTET DRENERING - 14 DEKAR Landbruksdirektoratet LKS 16/04149-007 2019/10/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 13/398,423 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-466 2019/10/18
I TEK 3/444 OG 719 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER DIDRIKSEN, GUSTAV - 3/444 OG 719 - ORGINAL - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Gustav Didriksen HME 19/06022-001 26 Off.l.26 2019/10/18
I TEK PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. - UTTALELSE FRA FRISKERIDIREKTORATET - 17.10.19 PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. Fiskeridirektoratet AAHO 19/01228-007 2019/10/18
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - ANKETILSVAR TIL LAGMANNSRETTEN Advokatfirmaet Lund & Co DA TNO05 15/01906-081 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/10/18
U TEK 3/24 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5488 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/24 I KARMØY KOMMUNE Gregersen Arnt Ove XXI 19/05685-001 2019/10/18
U TEK 3/24 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5488 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/24 I KARMØY KOMMUNE Ytreland Rasmus As XXI 19/05685-002 2019/10/18
U TEK 3/24 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5488 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/24 I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Svein XXI 19/05685-003 2019/10/18
U TEK 3/24 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5488 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/24 I KARMØY KOMMUNE Hans Olav Østhus XXI 19/05685-004 2019/10/18
U TEK 3/24 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5488 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/24 I KARMØY KOMMUNE Oddrun Østhus Vea XXI 19/05685-005 2019/10/18
I TEK 25/55 - SOLLIVEGEN, LANGÅKER - RIVING GÅRDSBYGG - 25/55 - KVITTERING FOR LEVERT AVFALL Nora Solli JKV 19/04854-008 2019/10/18
I TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - OVERSENDER DOKUMENTASJON IFB. BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - JOMFRUVEGEN 95 Procon AS YSL 19/00604-034 2019/10/18
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT - TV UNDERSØKELSE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Reidun Agathe Søndenå AKR02 17/00780-059 2019/10/18
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - A.GISMERVIK, STANGLANDSGATEN 18, KOPERVIK - 15-18.10.19 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-060 2019/10/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 3/444 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Gustav Didriksen GEL 19/00021-467 2019/10/18
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/06025-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/18
U SEN KONKURRANSE - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR KOLNES SENTRUM - SIGNERT AVTALE - 19/5039 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KOLNES SENTRUM Cowi AS (Hovedenhet) JST 19/05039-011 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/10/18
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFT OM BETALING FRÅ PASIENTAR FOR POLIKLINISK HELSEHJELP I SPESIALISTHELSETENESTA Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 19/00016-106 2019/10/18
U TEK DISPOSISJONSRETT/FESTEKONTRAKTER - KARMØY RIDEKLUBB - HENVENDELSE FRA KARMØY RIDEKLUBB Karmøy Rideklubb NILI1 19/04885-004 2019/10/18
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05881-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/18
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/06002-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/18
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 19/06010-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/18
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 19/06012-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/18
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE / SØKNAD OM Å BEHOLDE SKOLEPLASS VED FLYTTING PFA 19/05898-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/18
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/06028-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/18
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05618-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/18
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON BARNEHAGE RHO 17/04402-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/18
U SKU KRETSORDNING - SVAR - KRETSORDNING PFA 19/05632-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/18
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM FØRER NJO 16/04437-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/18
I SEN PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 18.10.19 PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL Statens Vegvesen JST 19/05359-010 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-049 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-050 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-051 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-052 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-053 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-054 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-055 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-056 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-057 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-058 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-059 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-060 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-061 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-062 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-063 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-064 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-065 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-066 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-067 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-068 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-069 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-070 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-071 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-072 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-073 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-074 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-075 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-076 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-077 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-078 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-079 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-080 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-081 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-082 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-083 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-084 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-085 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-086 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-087 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-088 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-089 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-090 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-091 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-092 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-093 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-094 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-095 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-096 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-097 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-098 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-099 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-100 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-101 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-102 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-103 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-104 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-105 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-106 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-107 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-108 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-109 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-110 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-111 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-112 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-113 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-114 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-115 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-116 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-117 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-118 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-119 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-120 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-121 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-122 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-123 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-124 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-125 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-126 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-127 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-128 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-129 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-130 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-131 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-132 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-133 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-134 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-135 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-136 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-137 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-138 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-139 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-140 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-141 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-142 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-143 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-144 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-145 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-146 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-147 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-148 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - TILBUD - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-149 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - TILBUD - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-150 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - TILBUD - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-151 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - TILBUD - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-152 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - TILBUD - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-153 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - TILBUD - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-154 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - TILBUD - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-155 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - TILBUD - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-156 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - TILBUD - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-157 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING TIL LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-158 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - TILBUD - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-159 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-160 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - TILBUD - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-161 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - TILBUD - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-162 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - TILBUD - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-163 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I TEK 148/1033 - NYBYGG FORRETNINGSBYGG; KONTOR, LAGER OG UTSTILLINGSROM - 148/1033 - SØKNAD OM IGANGSETTING Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 17/02759-033 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - TILBUD - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-164 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - TILBUD - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-165 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å BEHOLDE SKOLEPLASS VED FLYTTING PFA 19/05997-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - TILBUD - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-166 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - TILBUD - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-167 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - TILLEGGSINFORMASJON - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen CBE02 18/01699-168 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-169 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - TILLEGGSINFORMASJON - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen CBE02 18/01699-170 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - MELDING FRA LEVERANDØR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) CBE02 18/01699-171 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - KUNNGJØRING - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Mercell Norge AS CBE02 18/01699-172 2019/10/18
U TEK 47/410 - VIK - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5015 - 47/56 OG 47/725 - UNDERRETTING OM UTFØRT RETTING OG NYMATRIKULERING AV NYTT GNR/BNR STD:19/5015 Ole Johannes Svendsen ALA04 19/05260-029 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKT FOR MATOMBRINGING - KUNNGJØRING - KONSESJONSAVTALE FOR MATOMBRINGING Doffin CBE02 19/06023-002 2019/10/18
I TEK EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) - PLAN 2041 - VEDRØRENDE KLAGE PÅ EKSPROPRIASJON Haver Advokatfirma AS STNY 17/05071-038 2019/10/18
I TEK PLAN 5081-2 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - 123/186 SNIK - ENDRING LEKEPLASS - GODKJENT 1.10.2019 - UTTALELSE TIL MELDING OM DELEGERT VEDTAK PLAN 5081-2 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - 123/186 SNIK - ENDRING LEKEPLASS Statens vegvesen - Region vest AAHO 19/01795-017 2019/10/18
I TEK PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 18.10.19 PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. Statens vegvesen - Region vest AAHO 19/01228-008 2019/10/18
I TEK PLAN 1016 - DETALJREGULERING FOR STEININGSHOLMEN VEST - 57/569 MFL. - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 18.10.19 PLAN 1016 - DETALJREGULERING FOR STEININGSHOLMEN VEST - 57/569 M.FL. Statens vegvesen - Region vest BHA02 15/02043-018 2019/10/18
I TEK 11/114 - MANNES. TILBYGG BOLIG, NYBYGG GARASJE & BOD - 11/114 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Marek Wladyslaw Jonca JKV 13/02683-008 2019/10/18
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM TILBAKEKALLELSE AV PARKERINGSTILLATELSE NJO 16/01837-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 144/52 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Odd Magne Bø GEL 19/00021-468 2019/10/18
U HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - MELDING TIL LEVERANDØR - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES CBE02 19/01318-023 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/18
I TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - ENDRING AV REGULERINGSPLAN 577 - FJORDSTUENE PÅ FOSEN Eskild Kvala AS AAHO 19/00604-035 2019/10/18
I TEK KJØP AV HOVEDGATA 52 - OVERTAKELSEPROTOKOLL - HOVEDGATEN 52 Karmøy Kommune Eiendomsavdelingen NILI1 19/02174-004 2019/10/18
I TEK PLAN 2121 - DETALJREGULERING FOR HAUGEGÅRDEN - 15/83 MFL. - MERKNADER FRA SAMEIET RØYSAGÅRDEN - 18.10.19 PLAN 2121 - DETALJREGULERING FOR HAUGEGÅRDEN - 15/83 MFL. Sameiet Røysagården BHA02 19/05117-013 2019/10/18
I TEK STARTLÅN - AVTALE OM TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/04846-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/18
I TEK STARTLÅN - SIGNERT GJELDSBREV OG LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 19/04846-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/18
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/05218-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/18
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - ANMODNING OM SLUTTUTBETALING AV SPILLEMIDLER Rogaland fylkeskommune OFL 16/00248-372 2019/10/18
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/05262-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/18
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - 59/255 MFL OG 66/845 SAK10-4.3 - MANGELBREV Statens vegvesen - Region vest v/ O. Amund Nilsen ALA04 19/05750-002 2019/10/18
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL FOR BARN MED SPESIELLE BEHOV Eventyrhagen Barnehage ETH01 16/01128-578 2019/10/18
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRARESSURSER VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV Hakkebakkeskogen Barnehage ETH01 16/01128-579 2019/10/18
U SKU INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG 2012 - 2019 - INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG Sportsklubben Nord OFL 12/00070-035 2019/10/18
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - 25 ÅRS JUBILEUM Stokkastrand Leikarring JAH 19/00030-161 2019/10/18
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRARESSURSER VEDR. BARN MED SPESIELLE BEHOV Kirketunet Barnehage ETH01 16/01128-580 2019/10/18
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRARESSURSER VEDR. BARN MED SPESIELLE BEHOV Læringsverkstedet Barnehage ETH01 16/01128-581 2019/10/18
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRARESSURSER VEDR. BARN MED SPESIELLE BEHOV Stiftelsen Norheim Barnehage ETH01 16/01128-582 2019/10/18
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRARESSURSER VEDR. BARN MED SPESIELLE BEHOV Rusvik Naturbarnehage ETH01 16/01128-583 2019/10/18