Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN JORDBÆRPIKENE OASEN HAUGESUND AS SERVERINGSBEVILLING - SVAR - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Jordbærpikene Oasen Haugesund AS EVI1 19/05654-002 2019/10/17
U TEK PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN - 148/941 - - HØRING - PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN Telenor ASA YSL 16/02867-012 2019/10/17
U TEK PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL. - HØRING - PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL. Telenor ASA BHA02 17/05377-026 2019/10/17
I TEK 142/759 - STORASUND - FORHÅNDSKONFERANSE - 142/759 - TILLEGGSINFORMASJON TIL SØKNAD OM FORHÅNDSKONFERANSE Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/05760-002 2019/10/17
I TEK 86/208 - AVALDSNES - NY GRAVPLASS, DRIFTSBYGNING OG PARKERING - 86/208 - NYE AVALDSNES GRAVLUND FERDIGATTEST - INNMÅLINGER Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma GER01 18/01571-012 2019/10/17
U TEK 11/80 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - MALVIN VARNE AS - 11/80 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - MALVIN VARNE AS Rørlegger Geir Sirnes AS OSG 19/05921-003 2019/10/17
U TEK 12/150 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ARNE GUNNVAR TANGJERD - 12/150 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ARNE GUNNVAR TANGJERD Rørlegger Geir Sirnes AS OSG 19/05920-003 2019/10/17
U TEK 12/63 - SEVLANDSVEGEN, SEVLAND - TILBYGG BEDEHUS - RAMMETILLATELSE - 12/63 - SEVLANDSVEGEN, SEVLAND - TILBYGG BEDEHUS Hans J Rasmussen AS IGR 19/05524-004 2019/10/17
I TEK 22/166 - STAVAVEGEN, FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 22/166 - MOTTATT MANGLER, KART, TEGNINGER MM Eskild Kvala AS KHM 19/04717-006 2019/10/17
I TEK 15/43 - ÅKRA - TURVEG VED ÅKRASANDEN - 15/43 - (KOPIMOTTAKER) DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Rogaland Fylkeskommune KRRE 17/04220-016 2019/10/17
U TEK 114/285 - HESTFARET, NORDRE EIKE - TILBYGG, BRUKSENDRING AV KJELLER TIL HOVEDDEL OG MINDRE FASADEENDRING - 114/285 - HESTFARET, NORDRE EIKE - FORESPØRSEL ETTER NYE TEGNINGER MV Solheim Byggrådgivning KRRE 19/05192-009 2019/10/17
U TEK 3/705 - 3/706 - 3/707 - 3/708 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS. NYBYGG REKKEHUS M/FIRE BOENHETER + PARKERINGSANLEGG & BODER - 3/705 - 3/706 - 3/707 - 3/708 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM FERDIGATTEST OG VARSEL OM PÅLEGG OM FERDIGSTILLELSE Hereid Hus AS JKV 13/02672-018 2019/10/17
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - ARBEIDSVARSLING I VEG - SANDANE Knut David Vea KSU01 17/00247-167 2019/10/17
U TEK 47/102 - VIKEVÅGVEGEN, VIK - FASADEENDRING OG FORSTØTNINGSMUR - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - VIKEVÅGVEGEN - GNR. 47 OG BNR. 102 I KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen I Rogaland GTH 18/03388-021 2019/10/17
I TEK 147/639 - MOKSHEIMSJØEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING - INNGLASSERING AV BALKONGER - 147/639 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Tm Byggtek AS KMY 18/04332-014 2019/10/17
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-114 25 Offl.§25 2019/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-166 25 Offl §25 2019/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-167 25 Offl §25 2019/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-168 25 Offl §25 2019/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-169 25 Offl §25 2019/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD BLI01 19/05037-170 25 Offl §25 2019/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/05037-171 25 Offl §25 2019/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-134 25 Offl §25 2019/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-135 25 Offl §25 2019/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-136 25 Offl §25 2019/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-137 25 Offl §25 2019/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-138 25 Offl §25 2019/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05737-011 25 Offl §25 2019/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05737-012 25 Offl §25 2019/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05737-013 25 Offl §25 2019/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05737-014 25 Offl §25 2019/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05737-015 25 Offl §25 2019/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05737-016 25 Offl §25 2019/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05737-017 25 Offl §25 2019/10/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD MSE 19/05738-013 25 Offl §25 2019/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR STANGELAND UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05739-007 25 Offl §25 2019/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR STANGELAND UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05739-008 25 Offl §25 2019/10/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR STANGELAND UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05739-009 25 Offl §25 2019/10/17
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-020 25 Offl §25 2019/10/17
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-021 25 Offl §25 2019/10/17
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-022 25 Offl §25 2019/10/17
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-023 25 Offl §25 2019/10/17
I TEK 122/124 - FOSNAVEGEN, RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV BRYGGE - 122/122 - RE-TILLATELSE TIL TILTAK Kristian Aasbø Hansen KRRE 18/02699-014 2019/10/17
I SEN PLAN 3035-1 - DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE - 64/211 MFL - ENDRING AV FORMÅL - FASTHOLDER MERKNADER TIL PLAN 3035-1 - DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE - 64/211 MFL - ENDRING AV FORMÅL Hans J Rasmussen Prosjekt AS JST 19/05789-005 2019/10/17
I TEK 72/38 MFL. - SKÅR - NY VANN, AVLØP OG OVERVANNSLEDNING - 73/38 - SØKNAD OM UTVIDET AV TRASÉ Karmøy Kommune Teknisk etat, VAR KIS 18/05634-005 2019/10/17
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV - TRAFIKKREGULERENDE SKILT - FV. 511 AUSTRE KARMØYVEG Statens Vegvesen HPE 12/01271-435 2019/10/17
U TEK 142/98 OG 160 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STORESUND, GUDMUND - SVAR - 142/98 OG 160 OG GNR. 142, BNR. 28 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 19/06001-002 2019/10/17
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 43/245 - SPØRSMÅL OM GARASJEHØYDE Rune Næss KHM 17/00073-394 2019/10/17
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV - TRAFIKKREGULERENDE SKILT - FV. 547 SKUDENESHAVN KAI Statens vegvesen - Region vest HPE 12/01271-436 2019/10/17
I TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - 40/21 UNDERTEGNET KJØPEKONTRAKT Jan Jonassen MAAA1 13/03303-038 2019/10/17
U TEK 5/258 OG 536 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VÅGE, JOHN KÅRE OG MARIT KARIN DAHL - SVAR - 5/258 OG 536 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/05987-002 2019/10/17
I TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - 40/13 UNDERTEGNET KJØPEKONTRAKT Sigbjørn Jonassen MAAA1 13/03303-039 2019/10/17
I TEK 22/166 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER: GUNNAR LURANE BYGGESAK. 19/4717 - 22/166 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER: GUNNAR LURANE BYGGESAK. 19/4717 Vedavågen Rør AS ORO01 19/06005-001 2019/10/17
I TEK 99/109 - AUSTEVIKVEGEN, VORÅ - OPPFØRING AV GJERDE - 99/109 - MANGELLISTE Hereid Hus AS KHM 19/01973-005 2019/10/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON BARNEHAGE RHO 17/04402-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/17
I SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET Avaldsnes Barnehage RHO 12/00108-257 2019/10/17
I SKU AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/04279-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/17
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/04154-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/17
I SKU AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANIASASJON ANKO 17/04279-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/17
I FEL PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/04169-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/17
U TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - RETUR AV PLANINITIATIV / OPPSTARTSMØTEREFERAT - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - ASALHEIM Norsk Byggservice AS AAHO 19/00604-032 2019/10/17
U TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - SVAR - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE FOR PLANARBEID - 148/20 - JOMFRUVEGEN 95 Procon AS YSL 19/00604-033 2019/10/17
I TEK 99/109 - AUSTEVIKVEGEN, VORÅ, BRUKSENDRING PÅ NYBYGG, FRA LAGER TIL VERKSTED - 99/109 - AUSTEVIKVEGEN, VORÅ, BRUKSENDRING PÅ NYBYGG, FRA LAGER TIL VERKSTED Austevikvegen 10 AS KHM 19/06006-001 2019/10/17
U TEK 59/58 - WERGELANDSGATA, NORDRE KOPERVIK - RIVING DEL AV BOLIG, TIL- OG PÅBYGG BOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 59/58 - WERGELANDSGATA, NORDRE KOPERVIK - RIVING DEL AV BOLIG, TIL- OG PÅBYGG BOLIG Hereid Hus AS KIS 19/05763-002 2019/10/17
I TEK 22/352 - NORDRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - RIVING EKSISTERENDE BYGNINGER OG NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 22/352 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JKV 19/01910-009 2019/10/17
I TEK 57/90 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING AV ADKOMST - 57/90 - RETUR TIL KOMMUNEN FOR NY BEHANDLING Fylkesmannen I Rogaland JMJ03 18/04565-031 2019/10/17
U TEK 12/150 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ARNE GUNNVAR TANGJERD - 12/150 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - ARNE GUNNVAR TANGJERD Arne Gunnvar Tangjerd ALS06 19/05920-004 2019/10/17
I HSE KLAGESAK - KLAGESAK BOER 19/06007-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/17
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - DOK 30 - OVERSENDINGSBREV - TEKNISKBUREAU AS PROSESSKRIV OG SAKSKOSTNADSOPPGAVE Haugaland Tingrett STNY 19/01061-080 2019/10/17
I TEK 146/6 - BØ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/6 - BØ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Trond Roald Bø HHU 19/06008-001 2019/10/17
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 17/00801-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/17
I TEK 22/166 - STAVAVEGEN, FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 22/166 - MOTTATT MANGLER, FOTO Eskild Kvala AS KHM 19/04717-007 2019/10/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 19/06010-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/17
U TEK 57/45 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- REPARASJON AV TAK - DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM FREDNING 57/45 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- REPARASJON AV TAK Ole Johnny Albrethson JMJ03 19/05756-005 2019/10/17
I TEK 57/240 - SKUDENESHAVN, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - 57/240 - SKUDENESHAVN, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER Roy Madsen XXI 19/06011-001 2019/10/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 19/06012-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/17
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING: NASJONALE FAGLIGE ANBEFALINGER FOR UNDERSØKELSE AV SYN I HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN Helsedirektoratet TSK01 19/00016-105 2019/10/17
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG - BESTILLING AV PROSJEKTPLAN - RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERINGER - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2020-2024 (KOPIMOTTAKER) Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 12/00652-241 2019/10/17
U TEK REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON - PA 361 AVALDSNESVEGEN 114 - MELDING TIL LEVERANDØR - 19_80_PA361 AVALDSNESVEGEN AKR02 19/00080-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/17
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/1421 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT Statens Vegvesen Region Vest v/ Ingunn Hauge ALA04 19/02340-098 2019/10/17
U TEK 57/98 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM TILTAK I FREDNINGSOMRÅDE - REPERASJON/RESTAURERING AV SJØHUS - VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM FREDNING 57/98 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - /RESTAURERING AV SJØHUS Anne Synnøve Liknes JMJ03 19/05410-005 2019/10/17
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN 2019, UKE 40 - AR-19-MM-079119-01 MFL. EUNOMO-00239905 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-059 2019/10/17
U TEK 109/80 - FOSNAVEGEN, FOSEN - GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 109/80 - FOSNAVEGEN, FOSEN - GARASJE Byggmesterfirma Finshus & Selvåg AS KRRE 17/01271-010 2019/10/17
U SKU KULTURSKRINET/DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - BEKREFTELSE PÅ OPPDRAG FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KARMØY Karoline Aspaas Kvinnesland AHT01 12/01883-107 2019/10/17
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/1421M.FL - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Wanda Helgesen ALA04 19/02340-099 2019/10/17
U TEK 59/109 - KOMMUNALT VA-NETT STATENS VEGVESEN - SVAR - 59/109 - SPØRSMÅL OM KOMMUNALT VA-NETT Edb-Tjenester Norge Limited OSG 19/05903-002 2019/10/17
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/364 OG 405 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING OG OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Per Martin Worre ALA04 19/02340-101 2019/10/17
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/263, 374 UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING OG OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Åge Pedersen ALA04 19/02340-102 2019/10/17
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/121, 193 UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING OG OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Jan Arve Brekke ALA04 19/02340-103 2019/10/17
I TEK 13/754 - RØRLEGGERMELDING: BYGG 33 - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK: 15/611 - 13/754 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 15/611 Vedavågen Rør AS ALS06 17/04837-005 2019/10/17
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/1421, 64/17 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING OG UNDERRETTING OM UTFØRT RETTING I EIENDOMSKARTET Bjørg Mikalsen ALA04 19/02340-104 2019/10/17
I SKU ELEVSAK - HENVENDELSE ANG. ELEV LIS01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/10/17
I SKU ELEVSAK - HENVENDELSE ANG. ELEV LIS01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/10/17
I TEK STORESUND VELS BARNEHAGE - NY LEIEAVTALE - STORESUND VELS BARNEHAGE (FRA 01.08.2019 TIL OG MED 31.07.2029) UTLEIER: BJØRGENE GRENDAHUS SA OG LEIETAKER: KARMØY KOMMUNE Bjørgene Grendahus SA NILI1 13/04162-003 2019/10/17
U TEK 147/138 - LIVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 147/138 - LIVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG Christian Høvring KRRE 19/05721-002 2019/10/17
I TEK 1/236 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, RUTH MARGARET - 1/236 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, RUTH MARGARET Ruth Margaret Nilsen BJP01 19/06014-001 26 Off.l.26 2019/10/17
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/344 OG 329 - UNDERRETTING OM MERKING AV TIDLIGERE MÅLT GRENSE I FORBINDELSE MED OPPMÅLINGSFORRETNING Ove Nielsen ALA04 19/02340-105 2019/10/17
I TEK 5/580 - MOLDBAKKANE, VEA, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - 5/580 - MOLDBAKKANE, VEA, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE Klaus Eriksen KRRE 19/06017-001 2019/10/17
I TEK 1/237 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, GUDMUND - 1/237 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, GUDMUND Gudmund Nilsen BJP01 19/06018-001 26 Off.l.26 2019/10/17
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/73 OG 64/54 UNDERRETTING ETTER UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Statens Vegvesen Region Vest v/ Ingunn Hauge ALA04 19/02340-106 2019/10/17
I TEK 3/444 - SÆVIKVEGEN, ØSTHUS, NYBYGG GARASJE - 3/444 - SÆVIKVEGEN, ØSTHUS, NYBYGG GARASJE Gustav Didriksen KRRE 19/06019-001 2019/10/17