Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 1/155 - HOMRABRONVEGEN, VEDØY. NYBYGG, ENEBOLIG - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 1/155 - HOMRABRONVEGEN, VEDØY. NYBYGG, ENEBOLIG Hans J Rasmussen AS IGR 18/04517-006 2019/10/16
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 15/04024-056 2019/10/16
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG FIREMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 15/04027-030 2019/10/16
I TEK 25/7 - LANGÅKER - NYBYGG ENEBOLIG - 25/7 - GJENNOMFØRINGSPLAN OG ANSVARSRETTER Edb-Tjenester Norge Limited JKV 18/04817-013 2019/10/16
I TEK 83/16 - SKEIE - NYBYGG TRAFOKIOSK - 83/16 OG 83/46 - FORELEGGING AV PLANER OM TILTAK INNEN OMRÅDEKONSESJON Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/02546-002 2019/10/16
I TEK 68/256 - INDRE EIDE - TILBYGG - 68/256 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Statens vegvesen - Region vest KIS 19/05436-002 2019/10/16
I TEK 21/8 - VESTRE KARMØYVEG, STAVA - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 21/8 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ ENDRING AV NABOVARSEL Statens vegvesen - Region vest IGR 19/02459-008 2019/10/16
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 59/96 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - MONICA TVEDT HARESTAD Monica Tvedt Harestad REK 19/00023-123 2019/10/16
I TEK 47/113 - SMEDAVEGEN, VIK - NYBYGG GARASJE - 47/113 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Even Berg JMJ03 17/02354-006 2019/10/16
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 61/12 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - OLAV PEDERSEN Olav Pedersen REK 19/00023-124 2019/10/16
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 43/245 - SPØRSMÅL OM GARASJEHØYDE Rune Næss KHM 17/00073-392 2019/10/16
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 119/481 - SPØRSMÅL OM SEFRAK-MINNE PÅ VÅNINGSHUS Tone Wahlberg Øxnevad KRRE 17/00073-393 2019/10/16
U TEK 147/397 - SKUGGABERGVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 147/397 - SKUGGABERGVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG BOLIG Bjarte Kalleland KRRE 19/05662-002 2019/10/16
U TEK 58/64 , 58/217 OG 58/218 - KOPERVIK, RIVING AV EKS. BYGG SAMT BYGGING AV KAI, FLYTEBRYGGER, SJØBODER, PARKERING OG BOLIGER - 58/64 - IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR PELING I SJØ, GRUNN- OG BETONGARBEIDER Procon AS KMY 16/05189-011 2019/10/16
U TEK 60/178-HÅTONGVEGEN, SØRSTOKKE. NYBYGG HAGESTUE - 60/178- FERDIGATTEST Jostein Hjorteland KMY 12/02582-005 2019/10/16
I TEK KJØP AV AREAL - 71/116 - FORESPØRSEL OM KJØP AV AREAL Anne Aase MAAA1 19/05991-001 2019/10/16
I TEK PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. - MERKNADER FRA SIGVARD KNUTSEN - 10.10.19 PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. Sigvard Knutsen BHA02 15/00933-043 2019/10/16
I SKU FORSKNINGS- OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - RESTFINANSIERING KONGSGÅRDPROSJEKTET AVALDSNES TILSKUDD OG UTBETALING, STATSBUDSJETTET 2019, KAP. 1429 POST 70 Riksantikvaren MSV 12/00173-083 2019/10/16
I TEK 124/9 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - OPPGRADERING - 124/9 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE Arbeidstilsynet VENTE 19/05999-001 2019/10/16
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM UTKOBLING AV SEPTIKTANK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING Randi Oline Birkeland MAHA1 14/04398-229 2019/10/16
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM HYTTERENOVASJON FOR BOLIG ALS06 19/05984-001 24 Offl.§24 2019/10/16
I TEK KJØP AV RENOVASJONSBILER - TILSAGN OM TILSKUDD TIL SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV ELEKTRISKE RENOVASJONSBILER Enova SF MAHA2 19/05916-002 2019/10/16
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/05922-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/16
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - SILK Skudeneshavn Internasjonale Litteratur og Kultur Festival... EVI1 19/00022-132 2019/10/16
I SKU AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/05722-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/16
U TEK 2/24 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET INNGJERDING FOR BEITING AV LYNGMARK - 2/24 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET INNGJERDING FOR BEITING AV LYNGMARK Gunnar Fosen LKS 19/05899-002 2019/10/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-133 25 Offl §25 2019/10/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - TILBUD MSE 19/05390-039 25 Offl §25 2019/10/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - ARBEIDSAVTALE MSE 19/05390-040 25 Offl §25 2019/10/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTUSKOLELÆRER - PIANO, 100 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 19/05525-012 25 Offl §25 2019/10/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTUSKOLELÆRER - PIANO, 100 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 19/05525-013 25 Offl §25 2019/10/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTUSKOLELÆRER - PIANO, 100 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 19/05525-014 25 Offl §25 2019/10/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTUSKOLELÆRER - PIANO, 100 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 19/05525-015 25 Offl §25 2019/10/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTUSKOLELÆRER - PIANO, 100 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 19/05525-016 25 Offl §25 2019/10/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTUSKOLELÆRER - PIANO, 100 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 19/05525-017 25 Offl §25 2019/10/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTUSKOLELÆRER - PIANO, 100 % FAST - INTERVJU BLI01 19/05525-018 25 Offl §25 2019/10/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTUSKOLELÆRER - PIANO, 100 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 19/05525-019 25 Offl §25 2019/10/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTUSKOLELÆRER - PIANO, 100 % FAST - INTERVJU BLI01 19/05525-020 25 Offl §25 2019/10/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTUSKOLELÆRER - PIANO, 100 % FAST - BEKREFTELSE BLI01 19/05525-021 25 Offl §25 2019/10/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTUSKOLELÆRER - PIANO, 100 % FAST - INTERVJU BLI01 19/05525-022 25 Offl §25 2019/10/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR EIDE SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05737-005 25 Offl §25 2019/10/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR EIDE SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05737-006 25 Offl §25 2019/10/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR EIDE SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05737-007 25 Offl §25 2019/10/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR EIDE SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05737-008 25 Offl §25 2019/10/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD MSE 19/05738-012 25 Offl §25 2019/10/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR STANGELAND UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 19/05739-004 25 Offl §25 2019/10/16
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-017 25 Offl §25 2019/10/16
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-018 25 Offl §25 2019/10/16
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-019 25 Offl §25 2019/10/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER/ BARNEHAGELÆRER, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/05831-002 25 Offl §25 2019/10/16
I TEK 12/244 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/244 - ØNSKER TILBAKEMELDING VEDR. SØKNAD Kenneth Rott EDH 18/00371-013 2019/10/16
I TEK VANNSKADE - VARDEN 29 - ELI HOGNALAND MEDHAUG FREMTIND FORSIKRING - 1659971300002 - ANSVARSFORESPØRSEL FREMTIND FORSIKRING - 1659971300002 Fremtind Forsikring AS OSG 19/06000-001 2019/10/16
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - SPØRSMÅL ANG. ØSTREMNESET RH Oppmåling Rune Hemnes ABU01 17/01108-119 2019/10/16
I TEK PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - MERKNAD FRA VELDETUN BÅTLAG - 13.10.19 PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 Veldetun Båtlag SA JST 18/00564-051 2019/10/16
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV - GENERELL FARTSGRENSE - FV. 843 (NYTT FV. NR. 4814) GUNNARSHAUGVEGEN Statens Vegvesen HPE 12/01271-434 2019/10/16
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT - KV. 1246 SLETTEBØVEGEN, ÅKRA IDRETTSPARK Statens Vegvesen HPE 12/01271-433 2019/10/16
U TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4349 - 117/4 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4349 Robert Anfinn Oftedal MAH 19/04728-038 2019/10/16
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - KONTROLLER - DOKUMENTKONTROLL - PRODUKSJONSTILLEGG 2019 Gården Stråtveit Bjørn O Stråveit LKS 13/03161-065 2019/10/16
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - KUM 60178 SLETTAVIKVEGEN BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING Hans J Rasmussen AS ABU01 17/01108-117 2019/10/16
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - KUM 52829 FOTVEGEN KOPERVIK BEREGNING AV POTENSIELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING Firesafe AS ABU01 17/01108-118 2019/10/16
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - OPPSTARTSMØTE REFERAT PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 Håkon Døsen FGE02 13/00434-243 2019/10/16
I TEK 142/349 - MISJONSVEGEN, STORASUND, TILBYGG ENEBOLIG GARASJE - 142/349 - MISJONSVEGEN, STORASUND, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS KIS 19/06003-001 2019/10/16
U TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4349 - 117/4 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4349 Bente Margaret Oftedal MAH 19/04728-039 2019/10/16
I TEK 99/62 - OVERVANN/TETT KUM PÅ LEKEPLASS PÅ VORÅ - 99/62 - KLAGE/ERSTATNINGSKRAV, ETTERLYSER TILBAKEMELDING - TETT KUM PÅ LEKEPLASSEN PÅ VORÅ Leif Johan Lothe MGR01 19/05988-001 2019/10/16
I TEK 115/112 - PEDERSBAKKEN, SØNDRE EIKE, RESTAURERING AV EKSISTERENDE MUR - 115/112 - PEDERSBAKKEN, SØNDRE EIKE, RESTAURERING AV EKSISTERENDE MUR Christian Sandvik Jensen KRRE 19/05981-001 2019/10/16
U TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4349 - 117/4 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4349 Gerd Marie Kleppestø MAH 19/04728-040 2019/10/16
U TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4349 - 117/4 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4349 Statens vegvesen - Region vest MAH 19/04728-041 2019/10/16
I SKU KYSTPILEGRIM FORPROSJEKT 2019-2020 - OVERSENDER INFORMASJON OG PROGRAM Ellen Eng Jakobsen WLI 19/05883-002 2019/10/16
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 - GNR. 86/237, 238 OG 239 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - GNR. 86/237, 238 OG 239 TNO05 19/05983-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/10/16
I TEK 141/183 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FIREMANNSBOLIG - TILTAKSHAVER:BOLIG PARTNER AS - 141/183 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FIREMANNSBOLIG Lhv Tjenester AS ORO01 19/05994-001 2019/10/16
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05985-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/16
I TEK PLAN 1016 - DETALJREGULERING FOR STEININGSHOLMEN VEST - 57/569 MFL. - VARSEL OM BEFARING - KOPIBREV PLAN 1016 - DETALJREGULERING FOR STEININGSHOLMEN VEST - 57/569 M.FL. Rogaland Fylkeskommune BHA02 15/02043-017 2019/10/16
I TEK 5/258 OG 536 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VÅGE, JOHN KÅRE OG MARIT KARIN DAHL - 5/258 OG 536 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Marit Karin Dahl Våge BJP01 19/05987-001 26 Off.l.26 2019/10/16
I TEK 88/85 - VELDETUNVEGEN, SØNDRE VELDE, TILBYGG GARASJE, CARPORT - 88/85 - VELDETUNVEGEN, SØNDRE VELDE, TILBYGG GARASJE, CARPORT Tor Kristian og Heidi Lothe Hillesland EDH 19/05986-001 2019/10/16
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM HYTTERENOVASJON ALS06 19/05984-002 24 Offl.§24 2019/10/16
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05990-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/16
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - LINDØY - SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - LINDØY Knut Aslak Mokleiv ALI 19/05642-002 2019/10/16
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 19/05855-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/16
I TEK PLAN 3048 - DETALJREGULERING FOR ÅSEBØEN BARNEHAGE - 64/816 MFL. - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 16.10.19 PLAN 3048 - DETALJREGULERING FOR ÅSEBØEN BARNEHAGE - 64/816 MFL. Fylkesmannen i Rogaland AAHO 19/02243-007 2019/10/16
I TEK 122/38 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/38 - ILLUSTRASJON AV NYBYGG, FOTO Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KRRE 19/02325-009 2019/10/16
I SKU PERSONOPPLYSNINGER I BARNEHAGE - AVSLUTNING AV SAK Datatilsynet LVS 19/00981-005 2019/10/16
I TEK HØRINGER - 2019 - HØRING - ENDRINGER I VANNFORSKRIFTEN VEDLEGG I MV Klima- og Miljødepartementet EIST 19/00016-104 2019/10/16
I TEK 52/49 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 52/49 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited KIS 19/01423-017 2019/10/16
I TEK PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. - MERKNAD FRA KNUT HENRIK KNUTSEN - 16.10.19 PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. Knut Henrik Knutsen BHA02 15/00933-044 2019/10/16
U TEK 53/77 OG 53/82 - HOVDASTAD, SØKNAD OM DISPENSASJON, FRITIDSBOLIGER - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 53/77 OG 53/82 - HOVDASTAD, SØKNAD OM DISPENSASJON, FRITIDSBOLIGER Norwestor Bygg AS KIS 19/05850-003 2019/10/16
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD HUS ANNA 19/05993-001 24 Offl.§24 2019/10/16
U TEK KJØP AV AREAL - 71/116 - SVAR - FORESPØRSEL OM KJØP AV AREAL Anne Aase MAAA1 19/05991-002 2019/10/16
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - ØSTREMNESET BEREGNING AV POTENSIELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING RH Oppmåling Rune Hemnes ABU01 17/01108-120 2019/10/16
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/04637-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/16
I TEK PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - UTTALELSE FRA HAUGALAND KRAFT NETT AS - 16.10.19 PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 Haugaland Kraft Nett AS JST 18/00564-052 2019/10/16
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM FØRER NJO 15/04637-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/16
I TEK 146/78 - BØVÅGVEGEN, BØ, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE/TERRASSE/BOD - 146/78 - BØVÅGVEGEN, BØ, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE/TERRASSE/BOD Jan Andre Olsen EDH 19/05995-001 2019/10/16
I TEK 50/12 OG 51/4, 7, 14 OG 18 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: AURORA MAGALHAES FALNES ELLINGSEN- LEIER: TRYGVE HØYNES - 50/12 OG 51/4, 7, 14 OG 18 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: AURORA MAGALHAES FALNES ELLINGSEN- LEIER: TRYGVE HØYNES Høines Trygve LKS 19/05996-001 2019/10/16
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 16/04150-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/16
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - NY FULLSTENDING UTFYLT SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/02303-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/16
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05631-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/16
I TEK 142/28 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STORESUND, GUDMUND - 142/28 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Gudmund Storesund BJP01 19/05998-001 26 Off.l.26 2019/10/16
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å BEHOLDE SKOLEPLASS VED FLYTTING PFA 19/05997-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/16
I TEK 142/98 OG 160 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STORESUND, GUDMUND - 142/98 OG 160 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Gudmund Storesund BJP01 19/06001-001 26 Off.l.26 2019/10/16
I SEN ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM Å LEIE ÅKRA IDRETTSHALL(ER) 5.-7 JUNI 2020 FOR BRUK TIL "BARNAS TURNFESTIVAL" Åkra Idrettslag TVI 12/00077-193 2019/10/16
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/16
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å BEHOLDE SKOLEPLASS VED FLYTTING PFA 19/05596-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/16
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - SVAR - INNESTÅENDE SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2017 Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-371 2019/10/16
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/06002-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/16
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - PRESISERING - BPA-TJENESTER FRA ULOBA OG BEHOVET FOR DATABEHANDLERAVTALE Hovedorganisasjonen Virke CBE02 18/01699-048 2019/10/16
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 17/02997-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/16
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM BYTTE AV SKOLE PFA 19/05749-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/16
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05776-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/16
U SKU KULTURSKRINET/DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - ATTEST FOR UTFØRT OPPDRAG I DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I KARMØY Bernhard Johan Østebø AHT01 12/01883-106 2019/10/16
I TEK PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - UTTALELSE FRA HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS - 16.10.19 PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 Haugaland Brann og Redning IKS JST 18/00564-053 2019/10/16
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - SØKNAD OM FRAVIK FRA HÅNDBOK N100 PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Cowi AS JST 17/03376-050 2019/10/16
I TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - 40/21 OG 40/13 - MELDING OM FORESTÅENDE ERVERV/EKSPROPRIASJON - STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN Sigbjørn Jonassen HME 13/03303-037 2019/10/16
U HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - MELDING TIL LEVERANDØR - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES CBE02 19/01318-022 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/16