Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 149/453 - SEKSJ. 42 - SPANNALIA, SPANNE - INNGLASSING AV TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 149/453 - SEKSJ. 42 - SPANNALIA, SPANNE - INNGLASSING AV TERRASSE Glass & Låsservice Haugesund AS KHM 19/05429-005 2019/10/14
U TEK 64/824 - BRAKEVEGEN, STANGALAND - PÅBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 64/824 - BRAKEVEGEN, STANGALAND - PÅBYGG ENEBOLIG Ing. Geir Tveit KHM 19/05278-003 2019/10/14
U TEK GRAVESØKNAD - SLETTEBØVEGEN KV. 1246 - SVAR - OPPDATERT GRAVESØKNAD - SLETTEBØVEGEN KV. 1246 Christina Ferkingstad KSU01 19/05816-005 2019/10/14
U TEK GRAVESØKNAD - KAIGATA 5, SKUDENESHAVN - SVAR - GRAVESØKNAD - KAIGATA 5, SKUDENESHAVN Linda Gundersen for Danielsen & Skogland maskin AS KSU01 19/05887-002 2019/10/14
I TEK 148/1033 - NYBYGG FORRETNINGSBYGG; KONTOR, LAGER OG UTSTILLINGSROM - 148/1033 - VEDR. SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Bo Andren Norge AS KMY 17/02759-030 2019/10/14
I TEK 57/478 - SANDSGATA, SKUDENESHAVN. TILBYGG, UNDERBYGG OG FASADEENDRING - 57/478 - SANDSGATA, SKUDENESHAVN. TILBYGG, UNDERBYGG OG FASADEENDRING Eskild Kvala AS JMJ03 19/05912-001 2019/10/14
U TEK TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER - TILSKUDD - SVAR - UBENYTTEDE TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER Rogaland Fylkeskommune HPE 12/04400-037 2019/10/14
U TEK PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL. - ANNONSE - PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL. HA / Karmøynytt / KK-nettside BHA02 17/05377-025 2019/10/14
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-113 25 Offl.§25 2019/10/14
I TEK 4/467 - MUNKAJORD - FORHÅNDSKONFERANSE - 4/467 - VEDR. ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Petter J. Rasmussen AS KRRE 19/05896-002 2019/10/14
I TEK 22/11 - NORDRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG DRIFTSBYGNING - 22/11 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Kenneth Ferkingstad JKV 18/04995-008 2019/10/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-164 25 Offl §25 2019/10/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-131 25 Offl §25 2019/10/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOMMUNAL LEGE/SYKEHJEMSLEGE 100% - SØKNAD ANVO 19/05865-003 25 Offl §25 2019/10/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR EIDE SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05737-003 25 Offl §25 2019/10/14
I TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD MSE 19/05738-010 25 Offl §25 2019/10/14
I TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD MSE 19/05738-011 25 Offl §25 2019/10/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR STANGELAND UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 19/05739-002 25 Offl §25 2019/10/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-014 25 Offl §25 2019/10/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-015 25 Offl §25 2019/10/14
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - KLAGE PÅ AVSLAG OM BETALINGSREDUKSJON I BARNEHAGE RHO 17/03123-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/14
I TEK GRAVESØKNAD - NORHEIM BUSSTERMINAL - GRAVESØKNAD - NORHEIM BUSSTERMINAL Linda Gundersen for Danielsen & Skogland maskin AS OSG 19/05909-001 2019/10/14
I TEK 123/169 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF09-3 - 123/169 - SØKNAD FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS JKV 16/05062-005 2019/10/14
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 85/198 - FJERNET NEDGRAVD OLJETANK Tor Øyvind Børresen PEID 14/03191-102 2019/10/14
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 66/371 - DOKUMENTASJON FOR FJERNING AV NEDGRAVD OLJETANK Elisabeth Skjølingstad PEID 14/03191-103 2019/10/14
I TEK FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET PÅ HAUGALANDET - REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPEN TIL "FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET" PÅ HAUGALANDET Sven-Kato Ege, Vannområdekoordinator for Haugalandet BJP01 19/00593-006 2019/10/14
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/05901-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/14
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - OVERSENDELSESBREV TIL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET - 23.09.19 (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland JST 17/03376-049 2019/10/14
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM LKS 18/02019-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/14
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM Landbruksdirektoratet LKS 18/02105-019 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/14
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID - BARNEHAGE RHO 19/05880-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/14
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SVAR - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-090 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/14
I TEK 148/1033 - NYBYGG FORRETNINGSBYGG; KONTOR, LAGER OG UTSTILLINGSROM - 148/1033 - GJENNOMFØRINGSPLAN OG ANSVARSERKLÆRINGER Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 17/02759-031 2019/10/14
I TEK 148/1033 - NYBYGG FORRETNINGSBYGG; KONTOR, LAGER OG UTSTILLINGSROM - 148/1033 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG ANSVARSERKLÆRINGER Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 17/02759-032 2019/10/14
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM STØTTE TIL RESTAURERING AV SØRAGADÅ 65 Alf Magne Helgesen AAL 17/00116-084 2019/10/14
I TEK VANNSKADE 13. SEPTEMBER 2018 - LILLIAN OG LARS HALVORSEN, SOLSTRANDV. 18, KOPERVIK HA35635-001-RTH - 3. PURRING - REGRESSKRAV - SKADENUMMER: HA35635-001-R1J If Skadeforsikring HASB 18/04318-007 2019/10/14
I TEK 123/146 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF09-3 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/5062 - 123/146 - FERDIGMELDING RØR Vassbakk & Stol AS ALS06 16/04978-003 2019/10/14
I TEK TEKNISKE PLANER - BOLIGFELT STEINARSKOGEN - VEA - OVERSENDER SIGNERT OVERTAKELSESPROTOKOLL BOLIGFELT STEINARSKOGEN - VEA Hereid Hus AS BTH04 12/04835-008 2019/10/14
U TEK 2/24 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSOFRRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 2/24 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSOFRRETNING Haugalandet og Sunnhordaland EDH 19/05746-004 2019/10/14
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 12/00885-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/14
I TEK 60/178-HÅTONGVEGEN, SØRSTOKKE. NYBYGG HAGESTUE - 60/178- SØKNAD OM FERDIGATTEST Jostein Hjorteland KMY 12/02582-004 2019/10/14
I SKU SKOLESTART - UTSATT - SAKKYNDIG VURDERING VEDRØRENDE SØKNAD OM UTSATT SKOLESTART PFA 19/05454-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/14
U TEK 43/502 - SEKSJNR. 3 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, TILBYGG BOLIG, HAGE/VINTERSTUE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 43/502 - SEKSJNR. 3 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, TILBYGG BOLIG, HAGE/VINTERSTUE Konrad Knutsen KHM 19/05870-003 2019/10/14
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - PÅMINNELSE OM ETTERSENDING Haugaland Taxi AS CBE02 19/02953-031 2019/10/14
U TEK 82/257 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 4818 - 82/257 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 19/05607-005 2019/10/14
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - PÅMINNELSE OM ETTERSENDING Karmøy Taxisentral CBE02 19/02953-032 2019/10/14
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV - GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR GJESTEELEV - HØSTEN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/14
I TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - PLANINITIATIV / OPPSTARTSMØTEREFERAT - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - ASALHEIM KTV Bygg AS AAHO 19/00604-030 2019/10/14
I SEN BEKYMRINGSMELDING - BEKYMRINGSMELDING KANE1 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/10/14
I TEK 38/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDAR SNØRTELAND - 38/56 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDAR SNØRTELAND Vedavågen Rør AS ALS06 17/01415-003 2019/10/14
I TEK 38/144 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE HENRIK ERIKSEN - 38/144 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE HENRIK ERIKSEN Vedavågen Rør AS ALS06 17/01413-003 2019/10/14
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - SVAR - BPA-TJENESTER FRA ULOBA OG BEHOVET FOR DATABEHANDLERAVTALE Hovedorganisasjonen Virke CBE02 18/01699-047 2019/10/14
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 18/00319-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/14
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 17/03483-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/14
I TEK 38/106, 38/260 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STEINAR JÅSTAD - 38/106 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - STEINAR JÅSTAD Vedavågen Rør AS ALS06 16/04302-003 2019/10/14
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING Tuastad Bygdalag EVI1 19/00022-130 2019/10/14
U TEK 3/709 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS. NYBYGG FIREMANNSBOLIG + PARKERINGSANLEGG OG BODER - 3/709 - RETUR AV ORIGINAL BANKGARANTI Dnb Bank ASA JKV 13/02671-019 2019/10/14
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 66/839 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - STOL EIENDOM AS Edb-Tjenester Norge Limited REK 19/00023-122 2019/10/14
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/02205-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/14
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 18/04280-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/14
I SEN HÅVIKHALLEN - LEIE AV HÅVIKHALLEN 15.11.19 Avaldsnes menighet TVI 12/00263-140 2019/10/14
I TEK TEKNISK PLAN FOR KINNESTEIN, RAGLAMYR HANDELSPARK - ANG. FORSLAG TIL UTBEDRING ASFALT KINNESTEIN Velde Asfalt AS BTH04 15/02215-048 2019/10/14
I TEK 147/604 - ERKLÆRING/AVTALE - 147/604 - ERKLÆRING/AVTALE Leiv K Økland og Ivar Økland NILI1 19/05911-001 2019/10/14
I TEK 47/175 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNAR BRAUT - 47/175 - TREKKER TILBAKE RØRLEGGERMELDING Vedavågen Rør AS ORO01 18/03351-004 2019/10/14
I TEK 47/410 - VIK - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5015 - 47/410 - VIK - KRAV OM SAMMENSLÅING OG ERKLÆRING AV EIERSKAP STD:19/5015 Karmøy Kommune ALA04 19/05260-016 2019/10/14
I TEK TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER - TILSKUDD - UBENYTTEDE TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER - TILDELT 2016 Rogaland Fylkeskommune HPE 12/04400-038 2019/10/14
I SEN ABR VIDEREGÅENDE SKOLE AS - MILJØRETTET HELSEVERN - ABR VIDEREGÅENDE SKOLE, INNEKLIMAMÅLINGER Hauge Videregående Skole KANE1 17/01616-007 2019/10/14
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05837-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/14
I TEK 61/12 - MELSTOKKEVATNET, MIDTSTOKKE. NYBYGG: REDSKAPSHUS - 61/12 - MELSTOKKEVATNET, MIDTSTOKKE. NYBYGG: REDSKAPSHUS Olav Pedersen EDH 19/05913-001 2019/10/14
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 17/05333-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/14
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - AVTALE - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN Q Rådgivning AS BKE 19/02790-053 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/10/14
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - AVTALE - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN Firesafe AS (Hovedenhet) BKE 19/02790-054 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/10/14
U TEK 106/29 OG 106/62 - FOSNANES - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 106/30 MFL. UNDERRETTING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Hilde Martinsen Hollekim ALA04 19/04760-031 2019/10/14