Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - VEDRØRENDE TILBAKEKALLING PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 16/01837-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/11
U TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN Inger Johanne Riisdal MAAA1 13/03303-036 2019/10/11
U SEN ÅKRAHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN 18. OG 19. APRIL 2020 Stein Håvard Schnabel TVI 12/00077-192 2019/10/11
U TEK 24/30 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: OLAV STONGHAUGEN - OVERDRAGER: EINAR SLETTÅ - KONSESJONSSAK, DELEGERT VEDTAK - 24/30 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: OLAV STONGHAUGEN - OVERDRAGER: EINAR SLETTÅ Olav Stonghaugen BJP01 19/05759-002 2019/10/11
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - COWBOYFEST MED KOR I VEST Korivest EVI1 19/00022-124 2019/10/11
I TEK NYTT ADMINISTRASJONSBYGG BORGAREDALEN - 1 ÅRS BEFARING 20.08.2019 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG BORGAREDALEN Petter J. Rasmussen AS ELO 17/05488-016 2019/10/11
U TEK 57/4 OG 57/651 - SKUDENESHAVN - NYTT KAIANLEGG - RAMMETILLATELSE - 57/4 OG 57/651 - SKUDENESHAVN - NYTT KAIANLEGG Petter J. Rasmussen AS JMJ03 19/05652-005 2019/10/11
U TEK 72/98 - BREIDABLIKKVEGEN, SKÅR, TILBYGG ENEBOLIG, TAK OVER ALTANEN - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 72/98 - BREIDABLIKKVEGEN, SKÅR, TILBYGG ENEBOLIG, TAK OVER ALTANEN Svein Bjarne Nilsen EDH 19/05238-007 2019/10/11
U TEK 15/1225 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - NYBYGG IDRETTSHALL - TILLATELSE TIL ENDRING - 15/1225 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - NYBYGG IDRETTSHALL Opus Arkitekter AS IGR 18/02830-027 2019/10/11
U TEK 15/1362 - RØRLEGGERMELDING - MIDLERTIDIG VA FOR RIGG PRESTAVEGEN - 15/1362 - RØRLEGGERMELDING - MIDLERTIDIG VA FOR RIGG PRESTAVEGEN Risa AS OSG 19/05861-002 2019/10/11
U TEK CAFE MM KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET UTESERVERING - CAFE MM KOPERVIK Inventum Servering AS MAAA1 16/00623-033 2019/10/11
U SEN FRIKJØPTE TILLITSVALGTE - FRIKJØPTE TILLITSVALGTE - FAGFORBUNDET - PERIODEN 01.03.20 - 28.02.22 Fagforbundet TUS 19/05561-002 2019/10/11
U TEK 142/359 - STORASUND - SØKNAD OM STØYSKJERM OG LEVEGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 142/359 - SØKNAD OM STØYSKJERM OG LEVEGG Kenneth Johansen KIS 19/03635-006 2019/10/11
U TEK 72/186 - SUNDVEGEN, SKÅR - NYBYGG HAGESTUE/BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 72/186 - SUNDVEGEN, SKÅR - NYBYGG HAGESTUE/BOD Kai Ove Hovden EDH 19/05190-011 2019/10/11
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 19/05732-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/11
U TEK 15/537 - VESTRE KARMØYVEG, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG BOLIG OG GARASJE, - 15/537 - FERDIGATTEST - RIVING OG NYBYGG BOLIG Eskild Kvala AS JKV 17/05268-017 2019/10/11
U TEK 27/14 OG 27/18 - KVILHAUGSVIK - BYGGETILSYN - 27/14 OG 27/18 - VEDR. ULOVLIG MASSEUTTAK/TERRENGENDRING Bjørn Tollef Sveinsvold JKV 19/00073-006 2019/10/11
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/03606-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/11
I TEK FRILUFTSRÅDET VEST - REFERAT FRA STYREMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST 03.10.2019 Friluftsrådet Vest PCH01 13/03941-051 2019/10/11
U SEN ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2016 - 2020 - ANSVARLIG VERTSKAPSKURS Lothes Bar AS EVI1 16/00488-032 2019/10/11
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 18/04280-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/11
I HSE SØKNADER - BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - BARNEVERN, MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD IKN01 18/05620-022 25 Offl.§25 2019/10/11
U TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - OVERSENDELSE AV KLAGE Garvik Prosjekt AS GTH 17/05542-044 2019/10/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - TRUKKET BLI01 19/05111-047 25 Offl §25 2019/10/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - TRUKKET BLI01 19/05112-038 25 Offl §25 2019/10/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSMEDISINER I 50 % STILLING - TILBUD MMW 19/05546-007 25 Offl §25 2019/10/11
U SEN REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSMEDISINER I 50 % STILLING - ARBEIDSAVTALE MMW 19/05546-008 25 Offl §25 2019/10/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-106 25 Offl §25 2019/10/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-162 25 Offl §25 2019/10/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-129 25 Offl §25 2019/10/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOMMUNAL LEGE/SYKEHJEMSLEGE 100% - SØKNAD ANVO 19/05865-002 25 Offl §25 2019/10/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD MSE 19/05738-008 25 Offl §25 2019/10/11
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-011 25 Offl §25 2019/10/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INNHENTING AV SAKSDOKUMENTER - ANSETTELSE AV RÅDGIVER Sivilombudsmannen - Stortingets ombudsmann for forvaltningen KHO 19/04835-035 2019/10/11
I TEK 2/24 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET INNGJERDING FOR BEITING AV LYNGMARK - 2/24 - SØKNAD - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Landbruksdirektoratet LKS 19/05899-001 2019/10/11
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE / SØKNAD OM Å BEHOLDE SKOLEPLASS VED FLYTTING PFA 19/05898-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/11
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING Skudeneshavn Internasjonale Litteratur og Kultur Festival... EVI1 19/00022-129 2019/10/11
I TEK 148/1033 - NYBYGG FORRETNINGSBYGG; KONTOR, LAGER OG UTSTILLINGSROM - 148/1033 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 17/02759-029 2019/10/11
I TEK 115/12 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR SKAGE - 115/12 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR SKAGE Aibel AS ORO01 19/05900-001 2019/10/11
I TEK 130/20 - VIKINGSTAD - RIVING OG NYBYGG NAUST - 130/20 - VEDR. ADKOMST NAUST Olav Auestad KIS 18/02366-013 2019/10/11
U TEK 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (23) - 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - MELDING OM POLITISK VEDTAK - NYBYGG ENEBOLIG (23) - KLAGEBEHANDLING Eskild Kvala AS IGR 19/00499-016 2019/10/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 115/112 -BESTILLING AV NABOLISTE Frode Severinsen GEL 19/00021-461 2019/10/11
U TEK 53/86 - HOVDASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/1159 - 53/86 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING Rune Nornes XXI 19/03638-021 2019/10/11
U TEK 25/9 - LANGÅKER - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 25/9 - OVERSENDES FOR UTTALE TIL DISPENSASJON, PBL § 11-6 Fylkesmannen i Rogaland HHU 19/04901-005 2019/10/11
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-290 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/11
U TEK 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (21) - 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - MELDING OM POLITISK VEDTAK - NYBYGG ENEBOLIG (21) - KLAGEBEHANDLING Eskild Kvala AS IGR 19/00110-018 2019/10/11
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - ÅKREHAMN VIDAREGÅANDE SKOLE - SVAR - MILJØRETTET HELSEVERN - ÅKREHAMN VIDAREGÅANDE SKOLE Åkrehamn Vidaregåande Skole KANE1 13/03926-012 2019/10/11
I TEK 117/6 - AKSNES - DISPENSASJON FOR TERRENGHEVING FOR JORFORBEDRINGSTILTAK - 117/6 - SVAR PÅ SØKNAD OM FLYTTING/ENDRET BRUK AV AVKJØRSEL (BREVKOPI) Statens Vegvesen KRRE 19/00750-003 2019/10/11
U SEN RAMMEAVTALE - OLJEPRODUKTER - AVTALE - 19/5337 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV OLJEPRODUKTER Tess Vest AS OEI 19/05337-021 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/10/11
U SEN PLAN 1030 - DETALJREGULERING FOR 44/9 MFL. - BOLIGER - ANNONSE - PLAN 1030 - DETALJREGULERING FOR 44/9 MFL. - BOLIGER HA / Karmøynytt / KK-nettside JST 19/02294-012 2019/10/11
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - OVERSENDELSE AV RAPPORT VERSJON 2 FRA GRUNNUNDERSØKELSE, BJØRGESTIEN. Cowi AS KMY 18/05153-031 2019/10/11
U TEK 53/86 - HOVDASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/1159 - 53/86 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING Statens Vegvesen XXI 19/03638-022 2019/10/11
U HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - MELDING TIL LEVERANDØR - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES CBE02 19/01318-020 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/11
U TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 19/02166-007 2019/10/11
U TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Grønningen Tor Asle HAS 19/02166-008 2019/10/11
U TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Torvestad Olav HAS 19/02166-009 2019/10/11
U TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Oen Aina Pedersen HAS 19/02166-010 2019/10/11
U TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Drange John Kåre HAS 19/02166-011 2019/10/11
U TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Bårdsen Ingrid HAS 19/02166-012 2019/10/11
U TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Bårdsen Terje Arvid HAS 19/02166-013 2019/10/11
U TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Eide Hilmar Martin HAS 19/02166-014 2019/10/11
U TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Torvestad Karl Martin HAS 19/02166-015 2019/10/11
U TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Vikingstad Kjetil HAS 19/02166-016 2019/10/11
U TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kirkelig Fellesråd HAS 19/02166-017 2019/10/11
U TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Vikingstad Karsten HAS 19/02166-018 2019/10/11
U TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Nes Are HAS 19/02166-019 2019/10/11
U TEK 123/195 - 123/196 - 123/198 OG 123/199 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV 18 PARSELLER 123/199 I KARMØY KOMMUNE Berge Sag Boligtomter As MAH 19/05704-004 2019/10/11
U TEK 123/195 - 123/196 - 123/198 OG 123/199 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV 18 PARSELLER 123/199 I KARMØY KOMMUNE Berge Sag Boligtomter As MAH 19/05704-005 2019/10/11
U TEK 123/195 - 123/196 - 123/198 OG 123/199 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV 18 PARSELLER 123/199 I KARMØY KOMMUNE Berge Sag Boligtomter As MAH 19/05704-006 2019/10/11
U TEK 123/195 - 123/196 - 123/198 OG 123/199 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV 18 PARSELLER 123/199 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Marianne M MAH 19/05704-007 2019/10/11
U TEK 123/195 - 123/196 - 123/198 OG 123/199 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV 18 PARSELLER 123/199 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Torbjørn M MAH 19/05704-008 2019/10/11
U TEK 123/195 - 123/196 - 123/198 OG 123/199 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. STD SAK: 19/5198 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV 18 PARSELLER 123/199 I KARMØY KOMMUNE Selle Bjørn MAH 19/05704-009 2019/10/11
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-112 25 Offl.§25 2019/10/11
I TEK 59/109 - KOMMUNALT VA-NETT STATENS VEGVESEN - 59/109 - SPØRSMÅL OM KOMMUNALT VA-NETT Edb-Tjenester Norge Limited OSG 19/05903-001 2019/10/11
I TEK TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER - TILSKUDD - ORIENTERING OM TILDELING AV TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER GJENNOM FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG FOR 2020 Rogaland Fylkeskommune HPE 12/04400-036 2019/10/11
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - TROND AMUNDSEN, UKE 41 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-058 2019/10/11
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNAD - TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL LKS 18/02019-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/11
U TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGEBEHANDLEING Kruse Smith Entreprenør AS JMJ03 19/00631-020 2019/10/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 21/54 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-462 2019/10/11
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 19/05855-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/11
I TEK 15/137 - SEKSJONR. 14, ESEBJØR, ÅKRA, INNGLASSING/SKYVEDØRER AV DELER AV ALTAN/BALKONG - 15/137 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 19/01946-003 2019/10/11
I TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - SPØRSMÅL OM BISTAND VEDR. SOLMARKGÅRDEN Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 18/03307-050 2019/10/11
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET NJO 19/05882-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/11
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - VEAVÅGEN SKOLE - SVAR - SØKNAD OM GODKJENNING - MILJØRETTET HELSEVERN Veavågen skole KANE1 13/02414-009 2019/10/11
U TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGEBEHANDLING Garvik Prosjekt AS JMJ03 15/04024-055 2019/10/11
U TEK 68/415 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG - 68/415 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - VEDRØRENDE DISPENSASJON Hans J Rasmussen AS KIS 19/05628-003 2019/10/11
I TEK 5/573, 5/656, 5/594, 5/633, 5/635, 5/636, 5/642, 5/657, 5/658, 5/666 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - ORGINAL - 1186814 Statens Kartverk ALA04 19/05134-003 2019/10/11
I TEK 82/257 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 4818 - 82/257 - ORGINAL - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT -1185813 Statens Kartverk HAS 19/05607-004 2019/10/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/05901-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/11
U TEK 24/30 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: OLAV STONGHAUGEN - OVERDRAGER: EINAR SLETTÅ - 24/30 - KONSESJONSVEDTAK REGISTRERT I MATRIKKELEN Olav Stonghaugen BJP01 19/05759-003 2019/10/11
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-089 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/11
U TEK 2/354 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLING ETTER SAK 10 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/354 I KARMØY KOMMUNE Kallevik Heine Gudmund AMJ 19/04861-007 2019/10/11
U TEK 2/354 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLING ETTER SAK 10 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/354 I KARMØY KOMMUNE Kallevik Heine Gudmund AMJ 19/04861-008 2019/10/11
U TEK 2/354 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLING ETTER SAK 10 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/354 I KARMØY KOMMUNE Bårdsen Mangor AMJ 19/04861-009 2019/10/11
U TEK 2/354 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLING ETTER SAK 10 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/354 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest AMJ 19/04861-010 2019/10/11
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - OVERSENDING INNSIGELSESSAK DEL 1 AV 3 PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Fylkesmannen i Rogaland JST 17/03376-046 2019/10/11
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - OVERSENDING INNSIGELSESSAK DEL 2 AV 3 PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Fylkesmannen i Rogaland JST 17/03376-047 2019/10/11
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - OVERSENDING INNSIGELSESSAK DEL 3 AV 3 PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Fylkesmannen i Rogaland JST 17/03376-048 2019/10/11
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05894-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/11
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT TV-UNDERSØKELSE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Glenn Joar Vester Edvardsen AKR02 17/00780-054 2019/10/11
U TEK 5/544, 545 - KJØP AV NÆRINGSTOMT - 5/544 - OVERSENDELSE AV KJØPEKONTRAKT FOR SIGNERING Lars Ivar Gustavsen NILI1 19/05846-002 2019/10/11
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT TV-UNDERSØKELSE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Margrete Pedersen AKR02 17/00780-055 2019/10/11
I TEK 118/6 OG 147/2 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - DELUTBETALING AV TILSKUDD TIL PROSJEKTET DRENERING Landbruksdirektoratet LKS 18/01368-004 2019/10/11
U TEK 5/544, 545 - KJØP AV NÆRINGSTOMT - 5/545 - OVERSENDELSE KJØPEKONTRAKT FOR SIGNERING Lars Ivar Gustavsen NILI1 19/05846-003 2019/10/11
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 18/00319-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/11
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 18/00319-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 121/10 - BESTILLING AV NABOLISTE Jan Einar Rød GEL 19/00021-463 2019/10/11
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA THORSEN, THOMAS OG ANDREASSEN, MARTHE - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - NUMMER 2019/1161798/200 - THORSEN, THOMAS OG ANDREASSEN, MARTHE Statens Kartverk MAAA1 19/02082-005 2019/10/11
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/05864-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/11
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05835-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/11
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/02205-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/11
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/03606-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/11
I SEN REKOM AS - AKSJER - INFORMASJONSBREV OM STYRT AVVIKLING AV REKOM AS Rekom AS PVE01 14/04111-011 2019/10/11
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT TV-UNDERSØKELSE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN ASLAUG SALHUS ERIKSEN AKR02 17/00780-056 2019/10/11
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT - TV UNDERSØKELSE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Bernt Henning Pawells AKR02 17/00780-057 2019/10/11
U TEK 79/196 - PÅBEROPING AV BRUKSRETT TIL NAUST - 79/196 - PÅBEROPING AV BRUKSRETT TIL NAUST Olav Martin Øvretveit NILI1 19/05904-001 2019/10/11