Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 148/947 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - RAMMETILLATELSE - 148/947 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG Petter J. Rasmussen AS IGR 19/02858-007 2019/10/10
U TEK 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/173 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - HELE TILTAKET Hans J Rasmussen AS JKV 18/03897-022 2019/10/10
U SEN PLAN 3035-1 - DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE - 64/211 MFL - ENDRING AV FORMÅL - OPPSTARTSVARSEL - PLAN 3035-1 - DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE - 64/211 MFL - ENDRING AV FORMÅL Stangeland vel JST 19/05789-001 2019/10/10
I TEK 66/545 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 66/545 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG Risa AS ORO01 19/05889-001 2019/10/10
U TEK 123/175 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-4 - 123/175 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG BF11-4 Berge Sag og Trelast AS JKV 16/05106-012 2019/10/10
U TEK 22/50 - SLETTENESVEGEN, FERKINGSTAD, SØKNAD OM NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 22/50 - SLETTENESVEGEN, FERKINGSTAD, SØKNAD OM NYBYGG GARASJE Waldemar Tomasz Tylicki KHM 19/05767-002 2019/10/10
U TEK 15/891 - MYRSTIEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG, TERRASSE MED BOD UNDER - 15/891 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Cato Tjøsvoll JKV 16/01248-005 2019/10/10
U TEK 122/227 - RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - TOMT 5 - 122/227 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg JKV 17/01966-010 2019/10/10
I TEK GRAVESØKNAD - PRESTAVEGEN, RIGGOMRÅDET KLOAKKSANERING - GRAVESØKNAD - RIGGOMRÅDE IFM. KLOAKKSANERING PRESTAVEGEN Risa AS OSG 19/05775-003 2019/10/10
U TEK 115/174 - SKREVEGEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG GARASJE - 115/174 - FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Lars Melkevik JKV 14/01279-005 2019/10/10
U SEN PLAN 3035-1 - DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE - 64/211 MFL - ENDRING AV FORMÅL - OPPSTART AV PLAN 3035-1 - DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE - 64/211 MFL - ENDRING AV FORMÅL HENRIETTE LUNDBERG HEGGØ JST 19/05789-002 2019/10/10
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 68/84 - SPØRSMÅL VEDRØRENDE VANSKELIG ADKOMST ETTER OMLAGT VEI Solveig Johanne Eide KMY 17/00073-391 2019/10/10
U TEK 63/1 MFL - BYGGETILSYN SKJÆRSUND HAVN - 63/1 MFL - ØNSKER TILBAKEMELDING PÅ BYGGETILSYN Sverre Johan Larsen JMJ03 19/05501-006 2019/10/10
U TEK 85/4 OG 85/49 - UTVIK - AREALOVERFØRING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/5897 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 85/4 OG 85/49 - UTVIK - AREALOVERFØRING MED OPPMÅLINGSFORRETNING Advokatfirmaet Responsa AS, Haugesund EDH 19/05819-004 2019/10/10
U TEK 47/446 - VIK, SØKNAD OM SEKSJONERING - 47/446 - TILLATELSE TIL SEKSJONERING AV GRUNNEIENDOM Sarkkinen Eiendom AS HAS 19/05684-002 2019/10/10
I TEK 146/135 - BØHEIVEGEN, BØ - RIVING AV BOLIG ETTER BRANN - 146/135 - BØHEIVEGEN, BØ - RIVING AV BOLIG ETTER BRANN Eskild Kvala AS KIS 19/05878-001 2019/10/10
I TEK 86/248 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES, KAI OG UTFYLLING I SJØ - 86/248 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Procon AS KMY 19/01052-008 2019/10/10
I TEK 15/1225 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - NYBYGG IDRETTSHALL - 15/1225 - SØKNAD OM FRITAK FOR NABOVARSLING Opus Arkitekter AS IGR 18/02830-028 2019/10/10
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - 26.10.19 Storaurvegen 70 AS EVI1 19/00022-127 2019/10/10
I TEK LUKTPROBLEMATIKK - RØYKSUND/FOSEN - MELDING OM VOND LUKT I OMRÅDET RØYKSUND/FOSEN Signe Kjetland PEID 19/05886-001 2019/10/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-105 25 Offl §25 2019/10/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - INTERVJU BLI01 19/05114-015 25 Offl §25 2019/10/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - INTERVJU BLI01 19/05114-016 25 Offl §25 2019/10/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD MSE 19/05738-006 25 Offl §25 2019/10/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD MSE 19/05738-007 25 Offl §25 2019/10/10
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-008 25 Offl §25 2019/10/10
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-009 25 Offl §25 2019/10/10
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-010 25 Offl §25 2019/10/10
I TEK 148/1046 - NORHEIM - TILBYGG FORRETNINGSBYGNING/TRAMPOLINEPARK - 148/1046 - E-POSTKORRESPONDANSE - ØNSKE OM SNARLIG MØTE Haugaland Handelspark AS IGR 19/05504-002 2019/10/10
I TEK 15/438 - ÅKRA - FORHÅNDSKONFERANSE - 15/438 - FORESPØRSEL OM FORHÅNDSKONFERANSE Hans J Rasmussen AS IGR 19/05885-001 2019/10/10
I TEK 43/191 - HØYNESVEGEN, HØYNES - TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 43/191 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JMJ03 18/00978-006 2019/10/10
I TEK PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 - DETALJREGULERING NORHEIMMARKA Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS YSL 17/04858-016 2019/10/10
U TEK 85/4 OG 85/49 - UTVIK - AREALOVERFØRING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/5897 - 85/4 OG 85/49 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Advokatfirmaet Responsa AS, Haugesund EDH 19/05819-005 2019/10/10
U TEK 113/18, PORTABAKKEN, DØLE. FASADEENDRING AV GARASJE, NY CARPORT/BOD - 113/18 - UTGÅTT TILLATELSE OG MANGLENDE FERDIGATTEST - FASADEENDRING AV GARASJE, NY CARPORT/BOD Jostein Solgård JKV 13/03496-006 2019/10/10
I TEK 13/126 - TJØSVOLL - REHABILITERING OG PÅBYGG ENEBOLIG - 13/126 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JKV 19/02306-008 2019/10/10
I TEK 114/285 - HESTFARET, NORDRE EIKE - TILBYGG, BRUKSENDRING AV KJELLER TIL HOVEDDEL OG MINDRE FASADEENDRING - 114/285 - REDEGJØRELSE OM ULIOVLIG FORHOLD PÅ EIENDOM - ANMODNING OM FRISTUTSETTELSE Solheim Byggrådgivning JKV 19/05192-006 2019/10/10
I TEK VEGLYS OG GATELYS - VEDLIKEHOLDSAVTALE GATELYS 2020 - 2022 Haugaland Kraft AS HPE 12/01112-045 2019/10/10
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN IDRETTSVEGEN 4, ÅKREHAMN O.hansen & Sønner A/s TOBA 17/00247-164 2019/10/10
U TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - AVTALE - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Vassbakk & Stol AS STSP 19/05162-029 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/10/10
U TEK 112/25 - RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV ABONNEMENT - NABODELING Åse Irene Kvam ANNA 19/05736-002 2019/10/10
U TEK 22/150 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALBERT FERKINGSTAD - 22/150 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ALBERT FERKINGSTAD Albert Ferkingstad ALS06 19/01602-004 2019/10/10
I TEK 51/2 - PLAN FOR NYDYRKING FALNES, HILDA HANNE - 51/2 - INNVILGELSE AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR NYDYRKING FALNES, HILDA HANNE Riksantikvaren HHU 19/01380-013 2019/10/10
I SEN KIWI 635 LANGÅKER SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 40 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01400-045 2019/10/10
U TEK 146/50, 146/144 OG 146/157 - BØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 146/50 OG 146/144 - UNDERRETTING OM MERKING AV TIDLIGERE MÅLT GRENSE Inge Johannes Kolstø (boet etter Einar Gunnarshaug) HAS 19/05683-005 2019/10/10
I SEN TILSYNSRAPPORTER - SALG AV TOBAKKSVARER - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 40 - SKUDENES BENSINSTASJON AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 18/03200-005 2019/10/10
I SEN ESSO TIGER AVALDSNES SERVERINGSBEVILLING/SALGSBEVILLING FOR TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 40 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 19/01871-005 2019/10/10
I SEN EXTRA MOKSHEIM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 40 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 14/02012-031 2019/10/10
I SEN EXTRA SKUDENES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 40 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01710-032 2019/10/10
I SEN REMA 1000 SKUDENES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 40 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/01856-031 2019/10/10
U TEK 50/47 - FALNES P.GÅRD - VEDLIKEHOLD/REPERASJON AV BRYGGE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 50/47 - FALNES P.GÅRD - VEDLIKEHOLD/REPERASJON AV BRYGGE Ktv Bygg AS JMJ03 19/02481-008 2019/10/10
I TEK 69/89 - ØYGARDSTUNET, MIDTRE EIDE - NYBYGG FIREMANNSBOLIG 1 - 69/89 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hantera AS KMY 18/03482-015 2019/10/10
I SEN SPAR VEA SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 40 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 16/03911-021 2019/10/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/1244 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Geir Walland GEL 19/00021-459 2019/10/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 66/9 - BESTILLING AV NABOLISTE - RETTKOMMEN INTERESSE Henry Simon Simonsen GEL 19/00021-460 2019/10/10
I TEK 43/191 - HØYNESVEGEN, HØYNES - RIVING EKSISTERENDE OG NYBYGG GARASJE - 43/191 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Janne Brun og Tor Håkon Meland Vikra JMJ03 18/04321-005 2019/10/10
I TEK 13/579 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - 13/579 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Roy Inge Håstø JKV 15/02279-005 2019/10/10
I TEK 64/824 - BRAKEVEGEN, STANGALAND - PÅBYGG ENEBOLIG - 64/824 - BEKREFTELSE PÅ VENTILASJONSANLEGG Ing. Geir Tveit KHM 19/05278-004 2019/10/10
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - 72/111 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT INDRETREVEGEN 11 Erlend Folkedal MAHA1 18/00968-065 2019/10/10
I TEK 25/7 - LANGÅKER - NYBYGG ENEBOLIG - 25/7 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRINGER OM ANSVARSRETT Edb-Tjenester Norge Limited JKV 18/04817-012 2019/10/10
I SKU KOMPETANSE FOR FREMTIDENS BARNEHAGE - AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILRETTELEGGINGSMIDLAR FOR ABLU OG DELTIDSSTUDENTAR BARNEHAGELÆRAR - 2019-2020 Fylkesmannen I Rogaland RHO 16/03332-019 2019/10/10
I TEK 53/86 - HOVDASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/1159 - 53/86 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Kartverket - Tinglysingen XXI 19/03638-020 2019/10/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: AVSLAG PÅ PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET SOM PASSASJER NJO 19/03505-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/10
U TEK 1/14/0/5 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - TOMMY NYBØE - 1/14/0/5 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - VANNMÅLER - TOMMY NYBØE Tommy Nybøe ALS06 19/04941-004 2019/10/10
U TEK 1/14/0/6 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - TAREVIKING AS - 1/14/0/6 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - VANNMÅLER - TAREVIKING AS Tareviking AS ALS06 19/04942-004 2019/10/10
I TEK 88/255 - ØYGARDEN, SØNDRE VELDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 88/255 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Kartverket - Tinglysingen HAS 19/03823-006 2019/10/10
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FORTSETTE PÅ NORHEIM SKOLE PFA 19/05660-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/10
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID - BARNEHAGE RHO 19/05880-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/10
U TEK MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 14.10.2019 - DRØFTINGSMØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND / SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 14.10.2019 DRØFTINGER / REVISJON AV RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING Marit Samuelsen MSA 19/05836-003 2019/10/10
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05881-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/10
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/05882-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/10
U SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET Bygnes Vitenbarnehage RHO 12/00108-256 2019/10/10
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING - STANGELAND BORETTSLAG Stangeland borettslag BMV 12/02524-215 2019/10/10
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - MELDING OM TAP AV GJENSTAND NJO 18/03402-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/10
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 15/00433-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/10
I HSE REFUSJONSKRAV FOR FUNKSJONSASSISTANSE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSASSISTANSE BSE02 14/04759-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/10
U TEK 88/255 - ØYGARDEN, SØNDRE VELDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 88/255 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Øygarden Eiendom AS HAS 19/03823-007 2019/10/10
I TEK SKOGBRUK - VARSEL OM SKOGRYDDING VED HØYSPENTLINJER Haugaland Kraft Nett AS ALI 12/00115-062 2019/10/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - ERSTATNINGSKORT I FORBINDELSE MED MOTTATT MELDING OM TAP AV EKSISTERENDE PARKERINGSKORT FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM FØRER NJO 18/03402-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/10
I TEK 4/400 - FISKEBERG, MUNKAJORD - SØKNAD OM NYBYGG GARASJE - 4/400 - FISKEBERG, MUNKAJORD - SØKNAD OM NYBYGG GARASJE Svein Magne Sjøen KRRE 19/05884-001 2019/10/10
I SEN HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND - REPRESENTANTSKAPSMØTE 14.11.2019 0900-1200 Haugaland Brann og Redning IKS LYK 13/01294-034 2019/10/10
I TEK GRAVESØKNAD - KAIGATA 5, SKUDENESHAVN - GRAVESØKNAD - KAIGATA 5, SKUDENESHAVN Linda Gundersen for Danielsen & Skogland maskin AS OSG 19/05887-001 2019/10/10
U TEK 63/228 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON - 63/228 - NORDSTOKKE - MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM DISPENSASJON- KLAGEBEHANDLING Eskild Kvala AS GTH 18/05405-011 2019/10/10
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - 26.10.2019 Storaurvegen 70 AS EVI1 19/00022-128 2019/10/10
U TEK 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - 38/275 - SYRE - MELDING OM POLITISK VEDTAQK - NYBYGG NAUST/SJØBOD - KLAGEBEHANDLING Bjarne Reidar Skådel GTH 19/01386-014 2019/10/10
U TEK 13/676 OG 13/698 - TJØSVOLL - RIVING OG BYGGEMODNING, FELLESANLEGG, VEI OG STØYSKJERM - 18/1723 - IKKE GODKJENT MASSEDEPONERINGSPLAN Odd Hansen AS JKV 18/01723-015 2019/10/10
I TEK 87/28 - KARMØYVEGEN, NORDRE VELDE NYBYGG GARASJE - 87/28 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM FLYTTING/UTVIDET BRUK AV AVKJØRSEL Statens vegvesen - Region vest EDH 19/05690-002 2019/10/10
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - DOK 19 - OVERSENDINGSBREV MED FRIST - TEKNISK BUREAU AS Haugaland Tingrett TES02 19/01061-079 2019/10/10
I TEK 87/28 - KARMØYVEGEN, NORDRE VELDE NYBYGG GARASJE - 87/28 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Statens vegvesen - Region vest EDH 19/05690-003 2019/10/10
I TEK 5/80 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 5/80 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Torodd Solvang BSO02 19/05888-001 2019/10/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM PASSASJER NJO 14/03002-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/10
U TEK 15/163 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 15/163 - FJERNING AV PLOMBE PÅ VANNINNTAK Jarl Havnen ALS06 19/05856-002 2019/10/10
U TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - KLAGESAK ETTER PLAN-OG BYGNINGSLOVEN - HOLMAVEGEN - GNR. 15 OG BNR. 82 I KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/00926-058 2019/10/10
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - ARBEIDSVARSLING I VEG - IDRETTSHALL ÅKREHAMN O.hansen & Sønner A/s TOBA 17/00247-165 2019/10/10
U TEK 22/36 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/36 - SAKSPROTOKOLL - 22/36 - FERKINGSTAD - KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON, BOLIGTOMT I LNF-OMRÅDE Jan Inge Stava HHU 19/00255-016 2019/10/10
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - KLAGE PÅ AVSLAG OM BETALINGSREDUKSJON I BARNEHAGE RHO 17/03123-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/10
I TEK MATRIKKELEN - STENGING AV MATRIKKELEN OG GRUNNBOKEN I DESEMBER 2019 Statens Kartverk BFH 19/05648-003 2019/10/10
U TEK PLAN 1028 - DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER VED KRÅKEBERGVEGEN, SYREVÅGEN - 38/274 MFL. - PLAN 1028 - DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER VED KRÅKEBERGVEGEN, SYREVÅGEN - 38/274 MFL. RH Oppmåling Rune Hemnes BHA02 17/01977-040 2019/10/10
U TEK 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - KONG AUGVALDS VEG - GNR. 85 OG BNR. 39 I KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland GTH 19/01112-023 2019/10/10
U TEK 114/285 - HESTFARET, NORDRE EIKE - TILBYGG, BRUKSENDRING AV KJELLER TIL HOVEDDEL OG MINDRE FASADEENDRING - 114/285 - SVAR - ANMODNING OM FRISTUTSETTELSE Solheim Byggrådgivning JKV 19/05192-007 2019/10/10
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05894-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/10
I TEK 40/14 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ESPEDAL BYGGESAK 17/3046 - 40/14 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 17/3046 Vedavågen Rør AS ALS06 17/04117-004 2019/10/10
I TEK 4/467 - MUNKAJORD - FORHÅNDSKONFERANSE - 4/467 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Petter J. Rasmussen AS KRRE 19/05896-001 2019/10/10
I TEK 70/14 - YTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/243 - 70/14 - ORIGINAL ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM OPPM:19/243 Knut Tjøsvoll HHU 17/00457-021 26 Offl.§26 2019/10/10