Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 109/64 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVID FOSEN - 109/64 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVID FOSEN Edvardsen Graving og Transport AS OSG 19/05730-002 2019/10/09
U TEK GRAVESØKNAD - SLETTEBØVEGEN KV. 1246 - SVAR - GRAVESØKNAD - SLETTEBØVEGEN Christina Ferkingstad for Hage og maskin AS TOBA 19/05816-002 2019/10/09
U TEK 17/93 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - GUNN SYNNØVE ERIKSEN - 17/93 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - GUNN SYNNØVE ERIKSEN Rørlegger Geir Sirnes AS OSG 19/05834-003 2019/10/09
I TEK 149/541 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - 149/541- MOTTATT REVIDERT SITUASJONSPLAN Vestlandshus AS IGR 19/05740-004 2019/10/09
I TEK 11/8 - MANNES - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 11/3 - MOTTATT MANGLER Hellvik Hus Karmøy AS IGR 19/05431-008 2019/10/09
I TEK 15/537 - VESTRE KARMØYVEG, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG BOLIG OG GARASJE, - 15/537 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JKV 17/05268-016 2019/10/09
I TEK 72/186 - SUNDVEGEN, SKÅR - NYBYGG HAGESTUE/BOD - 72/186 - HØRINGSSVAR- DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HAGESTUE/BOD Fylkesmannen i Rogaland EDH 19/05190-008 2019/10/09
I TEK 43/502 - SEKSJNR. 3 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, TILBYGG BOLIG, HAGE/VINTERSTUE - 43/502 - SEKSJ.NR 3- ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, TILBYGG BOLIG, HAGE/VINTERSTUE Konrad Knutsen KHM 19/05870-001 2019/10/09
I TEK 119/515 - MYKJE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 119/515 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Eskild Kvala AS JKV 17/04299-026 2019/10/09
I TEK 59/31 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENBOLIG - 59/31 - BESTILLING AV UTSTIKKING I K Gabrielsen GER01 19/01939-012 2019/10/09
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-111 25 Offl.§25 2019/10/09
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 17/03483-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - TRUKKET BLI01 19/05112-037 25 Offl §25 2019/10/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/05037-160 25 Offl §25 2019/10/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD BLI01 19/05037-161 25 Offl §25 2019/10/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% - TILBUD ANVO 19/05077-011 25 Offl §25 2019/10/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/05077-012 25 Offl §25 2019/10/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 19/05115-049 25 Offl §25 2019/10/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/05115-050 25 Offl §25 2019/10/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - TILBUD BLI01 19/05115-051 25 Offl §25 2019/10/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 19/05115-052 25 Offl §25 2019/10/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 19/05115-053 25 Offl §25 2019/10/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 19/05115-054 25 Offl §25 2019/10/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 19/05115-055 25 Offl §25 2019/10/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 19/05115-056 25 Offl §25 2019/10/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 19/05115-057 25 Offl §25 2019/10/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 19/05115-058 25 Offl §25 2019/10/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 19/05115-059 25 Offl §25 2019/10/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 19/05115-060 25 Offl §25 2019/10/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 19/05115-061 25 Offl §25 2019/10/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 19/05115-062 25 Offl §25 2019/10/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 19/05115-063 25 Offl §25 2019/10/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 19/05115-064 25 Offl §25 2019/10/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - AVSLAG ANVO 19/05187-023 25 Offl §25 2019/10/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - AVSLAG ANVO 19/05187-024 25 Offl §25 2019/10/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - AVSLAG ANVO 19/05187-025 25 Offl §25 2019/10/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - AVSLAG ANVO 19/05187-026 25 Offl §25 2019/10/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - AVSLAG ANVO 19/05187-027 25 Offl §25 2019/10/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - AVSLAG ANVO 19/05187-028 25 Offl §25 2019/10/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - AVSLAG ANVO 19/05187-029 25 Offl §25 2019/10/09
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-006 25 Offl §25 2019/10/09
I SEN REKRUTTERINGSSAK FOLKEHELSEKOORDINATOR - SØKNAD MMW 19/05782-007 25 Offl §25 2019/10/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED EIDE SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05866-002 25 Offl §25 2019/10/09
I TEK 148/318 - DOVAFJELLSVEGEN, NORHEIM, MELDING OM TILTAK UNNTATT SØKNADSPLIKT - 148/318 - DOVAFJELLSVEGEN, NORHEIM, MELDING OM TILTAK UNNTATT SØKNADSPLIKT Hildur Gerd Aase BFH 19/05867-001 2019/10/09
U TEK 3/71 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ATHENA AS - 3/71 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ATHENA AS Athena AS ALS06 18/03155-004 2019/10/09
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2019 - SVAR - MELDING/SØKNAD OM ARRANGEMENT - JUL PÅ VEA 2019 Hildbjørg Mannes for Jul på Vea HPE 19/00028-015 2019/10/09
I TEK 53/77 OG 53/82 - HOVDASTAD, SØKNAD OM DISPENSASJON, FRITIDSBOLIGER - 53/77 OG 53/82 - KOPIMOTTAKER SVAR PÅ NABOVARSEL Statens Vegvesen KIS 19/05850-002 2019/10/09
U SKU LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN BARNEHAGE - LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN BARNEHAGE - MIDLERTIDIGE LOKALER ENDRET GODKJENNING Læringsverkstedet AS RHO 14/03496-006 2019/10/09
I TEK 4/38 - MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - 4/38 - KOMMENTAR TIL KLAGE FRA NABO Technogarden Engineering Resources AS GTH 19/02360-009 2019/10/09
I TEK 22/150 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALBERT FERKINGSTAD - 22/150 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALBERT FERKINGSTAD Comfort Karmøy AS ALS06 19/01602-003 2019/10/09
I TEK 122/38 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/38 - HØRINGSSVAR - DISPENSASJON FOR ERSTATNINGSHYTTE Fylkesmannen i Rogaland KRRE 19/02325-008 2019/10/09
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - REFEREAT FRA BM 3 Vassbakk & Stol AS ABU01 18/00968-063 2019/10/09
I SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET Bygnes Vitenbarnehage RHO 12/00108-255 2019/10/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 142/399 - BESTILLING AV NABOLISTE Monica Olsen GEL 19/00021-457 2019/10/09
I TEK 19/15 - REGIONALT MILJØTILSKUDD - LIKNES, JAN H. - 19/15 - SØKNAD OM REGIONALT MILJØTILSKUDD - 2019 LIKNES, JAN H. Jan H Liknes LKS 19/05868-001 2019/10/09
U TEK 69/89 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 69/89 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SEKSJONERING Øygarden Bolig AS MAH 19/05195-010 2019/10/09
I TEK 72/38 MFL. - SKÅR - NY VANN, AVLØP OG OVERVANNSLEDNING - 73/38 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG GJENNOMFØRINGSPLAN Karmøy Kommune Teknisk etat, VAR KMY 18/05634-004 2019/10/09
I TEK 5/393 - VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 5/393 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE. Hans J Rasmussen AS JKV 17/01598-013 2019/10/09
I TEK 11/141 - REGIONALT MILJØTILSKUDD - LENDE, KJELL ARNE - 11/141 - SØKNAD OM REGIONALT MILJØTILSKUDD - 2019 LENDE, KJELL ARNE Lende Kjell Arne LKS 19/05869-001 2019/10/09
U TEK 60/126 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ENGEDAL, LEIF MORGAN - SVAR - 60/126 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ENGEDAL, LEIF MORGAN Eiendomsmegler Vest AS BJP01 19/05858-002 2019/10/09
I TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-047 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/09
U TEK 11/375 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØRJANSEN, LILLIAN - SVAR - 11/375 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØRJANSEN, LILLIAN Lillian Ørjansen BJP01 19/05857-002 2019/10/09
I TEK 11/8 - MANNES - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 11/8 - UTTALE VEDRØRENDE AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv IGR 19/05431-009 2019/10/09
I TEK 15/258 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RÅDHUSGATEN INVEST AS - 15/258 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Rådhusgaten Invest AS BJP01 19/05871-001 2019/10/09
I TEK 9/2 - VARNEVEGEN, VARNE - MASSEDEPONI - 9/2 - UTTALE TIL MASSEDEPONI I UREGULERT OMRÅDE Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 19/05444-008 2019/10/09
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 147/24 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - CAMILLA GRINDE Kalstveit & Vik AS REK 19/00023-121 2019/10/09
I TEK IGJENFYLLING AV GRUVEHULL PÅ KARMØY - IGJENFYLLING AV GRUVEHULL PÅ KARMØY Direktoratet for mineralforvaltning EIST 19/05873-001 2019/10/09
I TEK 13/676 OG 13/698 - TJØSVOLL - RIVING OG BYGGEMODNING, FELLESANLEGG, VEI OG STØYSKJERM - 18/1723 - TJØSVOLLVATNET - MASSEDEPONERING Odd Hansen AS JKV 18/01723-014 2019/10/09
I TEK 142/800 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG A1 RØRLEGGERMELDING: 18/4473 - 142/800 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/04252-004 2019/10/09
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - IRSK KULTURELL KOSEKVELD, NORHEIM KULTURHUS Vormedal Grendahus SA EVI1 19/00022-126 2019/10/09
I TEK 142/811 OG 142/812 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BOLIG 16-17 RØRLEGGERMELDING: 18/4473 - 142/811 OG 142/812 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATESLE GARVIK PROSJEKT AS KMY 18/04283-004 2019/10/09
I TEK 142/802 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - BOLIG B1 - 142/802 - SØKNAD OM FERDIGATTEST GARVIK PROSJEKT AS KMY 18/04094-009 2019/10/09
U TEK 17/93 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - GUNN SYNNØVE ERIKSEN - 17/93 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - GUNN SYNNØVE ERIKSEN Gunn Synnøve Eriksen ALS06 19/05834-004 2019/10/09
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN, BREKKE VBA, RENVANN - DRIKKEVANN, SPANNE HØYDEBASSENG - UKE 39 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-057 2019/10/09
I TEK 149/536 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ORSTAD INVESTERING AS - 149/536 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ORSTAD INVESTERING AS Orstad Investering AS BJP01 19/05872-001 2019/10/09
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM TILKOBLING, UTBEDRING OG SEPARERING AV PRIVAT KLOAKK PRESTAVEGEN ETAPPE 2 - KLOAKKSANERING Heidi Johanne Øvrebø MAHA1 13/00434-240 2019/10/09
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - FORESPØRSEL OM OPPLYSNINGER KHW 12/04604-283 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/09
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-048 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/09
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-049 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/09
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/05469-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/09
I TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-050 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/09
I TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-051 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/09
I TEK 86/208 - AVALDSNES - NY GRAVPLASS, DRIFTSBYGNING OG PARKERING - 86/208 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma KMY 18/01571-010 2019/10/09
I TEK 149/542 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - 149/542 - MOTTATT REVIDERT SITUASJONSPLAN Vestlandshus AS IGR 19/05741-002 2019/10/09
U TEK 149/536 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ORSTAD INVESTERING AS - SVAR - 149/536 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ORSTAD INVESTERING AS Orstad Investering AS BJP01 19/05872-002 2019/10/09
I TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-052 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 41/1 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-458 2019/10/09
I TEK 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/173 - TILLEGGSOPPLYSNINGER - TINGLYST ERKLÆRING DELTAKELSE I FORTAU Hans J Rasmussen AS JKV 18/03897-023 2019/10/09
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/00003-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/09
I TEK 120/124 - TUASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 120/124 - MOTTATT DELVIS MANGLER, REVIDERT SØKNAD Vikanes Bungum Arkitekter AS EDH 19/05818-005 2019/10/09
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05443-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/09
U TEK 15/258 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RÅDHUSGATEN INVEST AS - SVAR - 15/258 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/05871-002 2019/10/09
U SKU OPPLEVELSEKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/05139-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/09
U TEK 57/92 - RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - KARMØY KOMMUNE - 57/92 - UNDERRETING AV MATRIKKELEN ETTER RETTING Karmøy Kommune/Magne Aartun XXI 19/05851-002 2019/10/09
I TEK 142/359 - STORASUND - SØKNAD OM STØYSKJERM OG LEVEGG - 142/359 - SØKNAD OM STØYSKJERM OG LEVEGG Kenneth Johansen KIS 19/03635-005 2019/10/09
I TEK 57/36 - SØRAGADÅ. DISPENSASJONSSØKNAD FOR UTVENDIG TILTAK - 57/36 - DISPENSASJONSSØKNAD FOR UTVENDIG TILTAK Alf Magne Helgesen JMJ03 19/05876-001 2019/10/09
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING FRA LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-026 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/09
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING TIL LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-027 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/09
U SKU SKOLESTART - UTSATT - SVAR - SØKNAD OM UTSATT SKOLESTART PFA 19/05454-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/09
I TEK 142/790 - RØRLEGGERMELDINGER - 13 STK - NYBYGG - GARVIK TOMTESELSKAP BYGGESAK: 18/4285-18/4283-18/4282- 18/4281-18/4252-18/4094-18/4093-18/4090-18/4089-18/3948-18/3945-18/3944-18/3899 - 142/790 - FERDIGMELDING RØR - GNR. 142/800 A1 - BYGGESAK: 18/4252 Hage & Maskin AS ORO01 18/04473-008 2019/10/09
I TEK 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/92 - SPØRSMÅL TIL DELINGSSAK Ek Vekst AS EDH 19/05267-005 2019/10/09
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING FRA LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-028 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/09
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - TILSAGN OM OU-MIDLER - LEDEROPPLÆRING FOR LEDERE I BARNEHAGENE Ks-Kommunesektorens Organisasjon ETH01 12/00773-237 2019/10/09
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING TIL LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-029 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/09
I TEK 12/157 - MIDLERTIDIG OPPSTILLING PÅ KOMMUNAL EIENDOM - SPØRSMÅL ANG. OPPSTILLING PÅ EIENDOM 12/157, 12/111 Aud Marie Hansen MAAA1 19/01385-002 2019/10/09
I TEK 1/14/0/6 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - TAREVIKING AS - 1/14/0/6 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TAREVIKING AS Vedavågen Rør AS ALS06 19/04942-003 2019/10/09
I TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE, SEKSJON FOR KULTURARV - 09.10.19 PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 Rogaland Fylkeskommune YSL 16/00593-041 2019/10/09
I HSE VEDR. BEKYMRINGSMELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN - VEDR. BEKYMRINGSMELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN JBR03 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/10/09
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING TIL LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-030 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/09
I TEK 1/14/0/5 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - TOMMY NYBØE - 1/14/0/5 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOMMY NYBØE Vedavågen Rør AS ALS06 19/04941-003 2019/10/09
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ ÅDLAND SKOLE PFA 19/05457-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/09
I TEK 142/790 - RØRLEGGERMELDINGER - 13 STK - NYBYGG - GARVIK TOMTESELSKAP BYGGESAK: 18/4285-18/4283-18/4282- 18/4281-18/4252-18/4094-18/4093-18/4090-18/4089-18/3948-18/3945-18/3944-18/3899 - 142/812 OG 142/811 - FERDIGMELDING RØR TOMT 16 OG 17 Hage & Maskin AS ORO01 18/04473-009 2019/10/09
I TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 - GJELDER HENSYNSSONE PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 Rogaland fylkeskommune YSL 16/00593-042 2019/10/09
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05499-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/09
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05590-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/09
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05595-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/09
I TEK 142/790 - RØRLEGGERMELDINGER - 13 STK - NYBYGG - GARVIK TOMTESELSKAP BYGGESAK: 18/4285-18/4283-18/4282- 18/4281-18/4252-18/4094-18/4093-18/4090-18/4089-18/3948-18/3945-18/3944-18/3899 - 142/802 - FERDIGMELDING RØR - TOMT B1 Hage & Maskin AS ORO01 18/04473-010 2019/10/09
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ KOPERVIK SKOLE PFA 19/05596-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/09
U TEK 57/53 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN. SØKNAD OM DISPENSASJON - OVERSENDELSE 57/53 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN. SØKNAD OM DISPENSASJON Foreningen Gamle Skudeneshavn JMJ03 19/05841-002 2019/10/09
U TEK 57/36 - SØRAGADÅ. DISPENSASJONSSØKNAD FOR UTVENDIG TILTAK - OVERSENDELSE 57/36 - SØRAGADÅ. DISPENSASJONSSØKNAD FOR UTVENDIG TILTAK Foreningen Gamle Skudeneshavn JMJ03 19/05876-002 2019/10/09
U TEK 12/157 - MIDLERTIDIG OPPSTILLING PÅ KOMMUNAL EIENDOM - SVAR - SPØRSMÅL ANG. OPPSTILLING PÅ EIENDOM 12/157, 12/111 Aud Marie Hansen MAAA1 19/01385-003 2019/10/09
I HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - MELDING FRA LEVERANDØR - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES CBE02 19/01318-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/09