Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 18/01667-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/08
U TEK 15/2465 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 1-4 - TILLATELSE TIL ENDRING - 15/2465 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 1-4 Trygve J Sjøen AS IGR 16/05177-011 2019/10/08
U TEK 5/42 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 1 - 5/42 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 1 I K Gabrielsen JKV 18/04529-022 2019/10/08
U TEK 5/42 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 3 - 5/42 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 3 I K Gabrielsen JKV 18/04602-007 2019/10/08
U TEK 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA, NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 5 - 5/512 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 5 I K Gabrielsen JKV 18/04606-008 2019/10/08
U TEK 90/56 - FISKÅEN, FISKÅ - MONTERING AV STÅLPIPE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 90/56 - FISKÅEN, FISKÅ - MONTERING AV STÅLPIPE Katarzyna Strzelec JMJ03 19/05581-003 2019/10/08
U TEK 13/163 - ÅRABROTVEGEN - TJØSVOLL - TILBYGG BOLIG - 13/163 - FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG Jan Årstein Gjertveit Haakull JKV 14/03077-005 2019/10/08
U TEK 149/474 - SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER OMRÅDE B1 - 149/474 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE SEKSJON 5 OMRÅDE B1 Block Watne AS KMY 17/04208-009 2019/10/08
U TEK 54/6 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE - NYBYGG FRITIDSBOLIG - FERDIGATTEST - 54/6 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE - NYBYGG FRITIDSBOLIG Eskild Kvala AS JMJ03 15/04798-012 2019/10/08
U TEK 15/2465 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 5-8 - TILLATELSE TIL ENDRING - 15/2465 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 5-8 Trygve J Sjøen AS IGR 16/05178-015 2019/10/08
U TEK 110/95 - VÅGA - NYBYGG ENEBOLIG - 110/95 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - NYBYGG ENEBOLIG Älvsbyhus Norge AS JKV 19/00668-017 2019/10/08
U TEK 109/37 - FOSNAVEGEN, FOSEN - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - SAK TIL UTTALE - 109/37 - FOSNAVEGEN, FOSEN - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE OG LEDNING I SJØ Fylkesmannen i Rogaland JMJ03 19/05517-003 2019/10/08
U TEK 146/50, 146/144 OG 146/157 - BØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 146/50 OG 146/144 - UNDERRETTING OM MERKING AV TIDLIGERE MÅLT GRENSE Gunnar Audun Velde HAS 19/05683-003 2019/10/08
U TEK 15/2113 - ÅKRA - NYANLEGG - LEKEAPPARAT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 15/2113 - ÅKRA - NYANLEGG - LEKEAPPARAT Karmøy Kommune, sektor eiendom IGR 19/05768-002 2019/10/08
I TEK BYGGESAK - NORSK HYDRO - 96/53 - TREKKING AV ANSVARSRETT (BREVKOPI) Malvin Varne AS KHM 12/00546-050 2019/10/08
U TEK 64/846 - BRAKEVEGEN, STANGALAND - NY INNKJØRSEL - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/846 - BRAKEVEGEN, STANGALAND - NY INNKJØRSEL Ståle Gyth IGR 15/02847-005 2019/10/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05110-067 25 Offl §25 2019/10/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 19/05115-047 25 Offl §25 2019/10/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD MSE 19/05738-005 25 Offl §25 2019/10/08
I TEK 149/473 - SPANNE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/473 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Kartverket - Tinglysingen HAS 19/05450-008 2019/10/08
I TEK 115/174 - SKREVEGEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG GARASJE - 115/174 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Lars Melkevik JKV 14/01279-004 2019/10/08
I TEK 147/669 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING - 147/669 - TILLEGGSOPPLYSNINGER Tm Byggtek AS KRRE 19/03985-005 2019/10/08
I TEK 3/71 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ATHENA AS - 3/71 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ATHENA AS Vedavågen Rør AS ALS06 18/03155-003 2019/10/08
I TEK 72/98 - BREIDABLIKKVEGEN, SKÅR, TILBYGG ENEBOLIG, TAK OVER ALTANEN - 72/98 - MOTTATT MANGLER, TEGNINGER Svein Bjarne Nilsen EDH 19/05238-004 2019/10/08
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - KONSERT PÅ SJØHUSET HIMSLIGT 05.10.19 Himsligt AS EVI1 19/00022-125 2019/10/08
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING JMJ 16/00460-120 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/08
I TEK 94/113 - MELANDBAKKEN, MELAND, TILBYGG ENEBOLIG, VINTERSTUE - 94/113 - MELANDBAKKEN, MELAND, TILBYGG ENEBOLIG, VINTERSTUE Marianne Holmen KHM 19/05849-001 2019/10/08
I TEK 58/265 - KOPERVK - TILBYGG OG FASADEENDING KINOBYGGET - 58/265 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS KMY 19/05196-005 2019/10/08
I TEK 12/76 - SEVLAND - RIVING AV BYGG OG NYBYGG ENEBOLIG - RØRLEGGERMELDING 19/5852 - 12/76 - MANNESVEGEN, SEVLAND. RIVING AV BOLIG OG OPPFØRING AV NY BOLIG Eskild Kvala AS IGR 19/04779-004 2019/10/08
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDINGER JMJ 16/00460-121 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/08
I TEK 53/77 OG 53/82 - HOVDASTAD, SØKNAD OM DISPENSASJON, FRITIDSBOLIGER - 53/77 OG 53/82 - HOVDASTAD, SØKNAD OM DISPENSASJON, FRITIDSBOLIGER Norwestor Bygg AS KIS 19/05850-001 2019/10/08
I SEN BÅNDLEGGING AV TRASÉ FOR NY E134 - VEDTAK KARMØY KOMMUNE - FORLENGELSE AV BÅNDLEGGINGSSONE H570 OG H570_2 SAMT INFORMASJON OM KLAGERETT Fylkesmannen i Rogaland JST 19/02400-006 2019/10/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 123/199 - BESTILLING AV NABOLISTE Berge sag v/ Andrew Greenwood GEL 19/00021-453 2019/10/08
I TEK 57/92 - RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - KARMØY KOMMUNE - 57/92 - ORIGINAL - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune XXI 19/05851-001 2019/10/08
U TEK 149/473 - SPANNE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/473 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Askeland Eiendomsutvikling AS HAS 19/05450-009 2019/10/08
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: FORLENGELSE AV PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET SOM PASSASJER NJO 18/03729-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/08
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - KVITTERING FOR INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG Karmøy Skytterlag OFL 16/00248-370 2019/10/08
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03334-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/08
I TEK 12/76 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: JAN DAHL BYGGESAK: 19/4779 - 12/76 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: JAN DAHL Gta AS ORO01 19/05852-001 2019/10/08
I TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 18/926 - KOMMENTAR TIL SAKSFRAMLEGG KLAGEBEHANDLING Liv Staupe GTH 18/00926-056 2019/10/08
I TEK 15/163 - KOMMUNALE AVGIFTER - 15/163 - FJERNING AV PLOMBE FOR VANNINNTAK Jarl Havnen ALS06 19/05856-001 2019/10/08
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM FØRER NJO 14/03334-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/08
I TEK TEKNISK PLAN FOR ØYGARDSVEGEN - 69/71 OPPARBEIDELSE AV BOLIGFELT MED TILHØRENDE VEGER OG VA - 69/71 - UTBEDRING AV MANGLER ØYGARDEN Ktv Bygg AS BTH04 12/04624-021 2019/10/08
U SEN KONKURRANSE - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR KOLNES SENTRUM - TILDELINGSBESLUTNING - 19/5039 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KOLNES SENTRUM Asplan Viak AS (Hovedenhet) JST 19/05039-007 2019/10/08
U SEN KONKURRANSE - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR KOLNES SENTRUM - TILDELINGSBESLUTNING - 19/5039 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KOLNES SENTRUM Cowi AS (Hovedenhet) JST 19/05039-008 2019/10/08
U SEN KONKURRANSE - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR KOLNES SENTRUM - TILDELINGSBESLUTNING - 19/5039 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KOLNES SENTRUM Norconsult AS (Hovedenhet) JST 19/05039-009 2019/10/08
U TEK KVALAVÅG SKOLE - SALG/ETTERBRUK 75/48 - OVERSENDELSESBREV - KJØP AV KVALAVÅG SKOLE GNR./BNR. 75/48 75/48 Kvalavåg Montessoriforening SMO02 15/03990-008 2019/10/08
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/05855-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/08
I TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - KLAGE/ANMODNING OM OMGJØRING - IGANGSETTINGSTILLATELSE Advokat Knut M Haavik GTH 17/05542-043 2019/10/08
I TEK 148/947 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - 148/947 - SØKNAD OM DISPENSASJON Petter J. Rasmussen AS IGR 19/02858-008 2019/10/08
I TEK 60/126 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ENGEDAL, LEIF MORGAN - 60/126 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ENGEDAL, LEIF MORGAN Leif Morgan Engedal BJP01 19/05858-001 26 Off.l.26 2019/10/08
I TEK 11/375 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØRJANSEN, LILLIAN - 11/375 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØRJANSEN, LILLIAN Lillian Ørjansen BJP01 19/05857-001 26 Off.l.26 2019/10/08
I TEK 86/28 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - FASADEENDRING OG TILBYGG ENEBOLIG, NYBYGG GARASJE - 86/28 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Steinar Christiansen KMY 16/02385-013 2019/10/08
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM PASSASJER NJO 19/05645-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/08
U SEN 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4349 - 117/152 M.FL. MELDING/ERKLÆRING. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD. 18/4349 Kartverket - Tinglysingen REK 19/04728-034 2019/10/08
I TEK 113/19 - DØLE - BYGGETILSYN - 113/19 - VEDR. BYGGETILSYN Violeta Huse JKV 19/05689-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/08
I TEK 69/89 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 69/89 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Kartverket - Tinglysingen MAH 19/05195-009 2019/10/08
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM AVVIKLING AV SAUEHOLD Mattilsynet LKS 18/02070-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/08
U SEN INNFORDRING - FEIL ADRESSE - SAKSNR. 19-098218TVA-BERG/3 CEM01 18/04336-352 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/08
I TEK 85/4 OG 85/49 - UTVIK - AREALOVERFØRING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/5897 - 85/4 OG 85/49 - REVIDERT SØKNAD Advokatfirmaet Responsa AS, Haugesund EDH 19/05819-002 2019/10/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 24/2 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Einar Slettå GEL 19/00021-454 2019/10/08
I TEK 70/14 - YTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/243 - 70/14 - KJØPEKONTRAKT Edb-Tjenester Norge Limited HHU 17/00457-020 26 Off.l.26 2019/10/08
I TEK 143/4 - GUNNARSHAUG, SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 143/4 - GUNNARSHAUG, SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Gunvor Elisabeth SKURDAL M/FL HHU 19/05860-001 2019/10/08
U SEN RAMMEAVTALE - TRELAST OG BYGGEVARER - FORLENGELSE AV AVTALE Haugaland Byggkjøp AS TES02 16/03130-005 2019/10/08
I TEK 15/1362 - RØRLEGGERMELDING - MIDLERTIDIG VA FOR RIGG PRESTAVEGEN - 15/1362 - RØRLEGGERMELDING - MIDLERTIDIG VA FOR RIGG PRESTAVEGEN Risa AS ORO01 19/05861-001 2019/10/08
U SEN BÅNDLEGGING AV TRASÉ FOR NY E134 - BÅNDLEGGING AV TRASÉ FOR NY E134 Statens vegvesen - Region vest JST 19/02400-007 2019/10/08
U TEK 71/21 - REVURVEGEN, BREKKE - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - SVAR - 71/21 - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG Eskild Kvala AS KIS 19/04924-004 2019/10/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 58/406 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-455 2019/10/08
I TEK 59/22 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 59/22 - VEDR. MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Prosjekt Konsult AS KMY 15/02335-057 2019/10/08
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING JMJ 16/00460-122 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 16/5 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-456 2019/10/08
U TEK LEIEKONTRAKTER HOVEDGATEN 52 AS, KOPERVIK - 58/141- LEIEKONTRAKT - MEGA GRILL KOPERVIK AS Mega Grill Kopervik AS NILI1 19/05521-004 2019/10/08
U SEN ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - TAKSTTJENESTER - FORLENGELSE AV AVTALE Takst Team AS TES02 17/03303-004 2019/10/08
U TEK LEIEKONTRAKTER HOVEDGATEN 52 AS, KOPERVIK - 58/141- LEIEKONTRAKT - BP'EN AS Bp'en AS NILI1 19/05521-005 2019/10/08
U TEK LEIEKONTRAKTER HOVEDGATEN 52 AS, KOPERVIK - 58/141- LEIEKONTRAKT - CREOLINES INTERIØR Creolines Interiør A M Sletten NILI1 19/05521-006 2019/10/08
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 141/183 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BOLIGPARTNER PROSJEKT AS BOLIGPARTNER PROSJEKT AS AVD HAUGESUND REK 19/00023-120 2019/10/08
I HSE SØKNADER - BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - BARNEVERN, MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD IKN01 18/05620-021 25 Offl.§25 2019/10/08
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å BEHOLDE SKOLEPLASS PFA 19/05301-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/08
I TEK 149/1 - ADKOMST TIL EIENDOM VED SPANNAVATNET - 149/1 - ADKOMST TIL EIENDOM VED SPANNAVATNET Haver Advokatfirma AS STNY 19/05863-001 2019/10/08
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/05864-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/08