Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 19/05513-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/07
U TEK 98/101 - AUSTEVIKVEGEN, AUSTEVIK - TILBYGG ENEBOLIG - SAK TIL UTTALE - 98/101 - AUSTEVIKVEGEN, AUSTEVIK - TILBYGG ENEBOLIG Fylkesmannen i Rogaland KHM 19/05671-003 2019/10/07
I TEK 17/93 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - GUNN SYNNØVE ERIKSEN - 17/93 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - GUNN SYNNØVE ERIKSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/05834-001 2019/10/07
I TEK 17/93 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - GUNN SYNNØVE ERIKSEN - 17/93 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - GUNN SYNNØVE ERIKSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/05834-002 2019/10/07
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 17/05333-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/07
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05835-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/07
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05837-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/07
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET NJO 16/04437-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/07
I SEN VALG AV UTSENDINGER OG REPRESENTANTER FOR PERIODEN 2019-2023 - VALG TIL KS' ORGANER I KONSTITUERENDE MØTE Ks-Kommunesektorens Organisasjon LYK 19/05825-002 2019/10/07
I TEK 120/124 - TUASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 120/124 - TILLEGGSINFORMASJON Vikanes Bungum Arkitekter AS EDH 19/05818-002 2019/10/07
I SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - LEIE AV BLIKSHAVN LEIRPLASS 17-19.04.20 Tove Sissel Midtskog TVI 12/01968-158 2019/10/07
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/05618-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/07
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 43/245 - HÅLANDSDALEN, HØYNES - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR GARASJE Rune Næss KHM 17/00073-390 2019/10/07
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I ÅKRA IL ANKO 17/04553-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/07
U TEK TEKNISK PLAN - NY SKOLE I KOPERVIK - SVAR - VISER TIL TEKNISK PLAN - KOPERVIK NYE SKOLE Asplan Viak AS BTH04 19/01296-010 2019/10/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 57/701 - BESTILLING AV NABOLISTE Ole Brede Melhus GEL 19/00021-452 2019/10/07
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I ÅKRA IL ANKO 18/04975-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/07
I TEK 64/1519 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: EIRIK KNUTSEN - 64/1519 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: EIRIK L. KNUTSEN Tindeland Rør AS ORO01 19/05847-001 2019/10/07
U TEK SAMSPILLSENTREPRISE - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - KONTRAKT MED ARKITEKTER P51200 Harris Advokatfirma AS STNY 18/02959-011 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/10/07
I TEK 15/2465 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 5-8 - 15/2465 - DISPENSASJONSSØKNAD OG FRITAK FRA NABOVARSLING Trygve J Sjøen AS IGR 16/05178-014 2019/10/07
I TEK 15/2465 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 1-4 - 15/2465 - DISPENSASJONSSØKNAD OG FRITAK FRA NABOVARSLING Trygve J Sjøen AS IGR 16/05177-016 2019/10/07
I HSE ANSKAFFELSE AV LEGEVIKAR - PRESENTASJONSPROFIL FRA NORDVIK AIS 19/05822-001 25 Offl.§25 2019/10/07
I HSE ANSKAFFELSE AV LEGEVIKAR - MAILKORRESPONDANSE - RANDSTAD Randstad Care AS AIS 19/05822-003 25 Offl.§25 2019/10/07
I HSE ANSKAFFELSE AV LEGEVIKAR - DETALJER - VIKAROPPDRAG Randstad Care AS AIS 19/05822-002 25 Offl.§25 2019/10/07
I HSE ANSKAFFELSE AV LEGEVIKAR - VIKARLEGE Nordvik v/ Arild Fluge AIS 19/05822-004 25 Offl.§25 2019/10/07
I HSE ANSKAFFELSE AV LEGEVIKAR - TILBUD- VIKARLEGE Nordvik v/ Arild Fluge AIS 19/05822-006 25 Offl.§25 2019/10/07
I HSE ANSKAFFELSE AV LEGEVIKAR - PRESENTASJONSPROFIL FRA NORDVIK Nordvik v/ Arild Fluge AIS 19/05822-007 25 Offl.§25 2019/10/07
I HSE ANSKAFFELSE AV LEGEVIKAR - PRESENTASJONSPROFIL FRA RANDSTAD AIS 19/05822-005 25 Offl.§25 2019/10/07
I HSE ANSKAFFELSE AV LEGEVIKAR - MAILKORRESPONDANSE - VIKTEAM AS VikTeam v/ Audun Mork AIS 19/05822-008 25 Offl.§25 2019/10/07
I HSE ANSKAFFELSE AV LEGEVIKAR - ALLMENNLEGE OG SYKEHJEMSLEGE, RANDSTAD CARE Randstad Care AS AIS 19/05822-009 25 Offl.§25 2019/10/07
I TEK TEKNISK PLAN FOR STORTU, TORVASTAD BOLIGPROSJEKT - ODD HANSEN AS - NOTAT FRA BYGGEMØTE 03.10.19 - ODD HANSEN PROSJEKT AS - BOLIGFELT STORTU Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 18/00625-025 2019/10/07
I TEK 5/393 - VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 5/393 - ENDRING AV ANSVARSRETTER Hans J Rasmussen AS JKV 17/01598-012 2019/10/07
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID - BARNEHAGE RHO 17/03464-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/07
U SKU REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID - BARNEHAGE RHO 18/05082-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/07
U TEK MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 14.10.2019 - MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 14.10.2019 Marit Samuelsen MSA 19/05836-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/10/07
I TEK GRAVESØKNAD - SLETTEBØVEGEN KV. 1246 - OPPDATERT GRAVESØKNAD - SLETTEBØVEGEN KV. 1246 Christina Ferkingstad OSG 19/05816-003 2019/10/07
U TEK 43/486 - POSTVEGEN - HØYNES. RIVING AV BYGG - TILSVAR - 43/486 - VARSEL OM GROV FORURENSNING I BOLIGOMRÅDE DER BARN FERDES Thomas Osen Dankertsen JMJ03 19/01872-015 2019/10/07
U TEK 140/287 SEKSJ. 11 - OSNESBAKKEN, OSNES - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - HAGESTUE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 140/287 SEKSJ. 11 - OSNESBAKKEN, OSNES - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - HAGESTUE Helen Stol EDH 19/05537-005 2019/10/07
U TEK 7/61 - VESTRE KARMØYVEG, RANGVALDJORD, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 7/61 - VESTRE KARMØYVEG, RANGVALDJORD, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE Odd Arve Gunderstad EDH 19/05764-002 2019/10/07
U TEK 57/525 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sivertsen Anne Margrethe XXI 19/05566-003 2019/10/07
U TEK 57/525 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Astrid XXI 19/05566-004 2019/10/07
U TEK 57/525 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Edith Elfrida XXI 19/05566-005 2019/10/07
U TEK 57/525 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune XXI 19/05566-006 2019/10/07
U TEK 57/525 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sivertsen Johannes Magne XXI 19/05566-007 2019/10/07
U TEK 57/525 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sivertsen Ann Jorun XXI 19/05566-008 2019/10/07
U TEK 57/525 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sivertsen Edvard Geir XXI 19/05566-009 2019/10/07
U TEK 57/525 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sevland Sonja XXI 19/05566-010 2019/10/07
I TEK 64/31 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TORBJØRNSEN, MILDRID - 64/31 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TORBJØRNSEN, MILDRID Mildrid Torbjørnsen BJP01 19/05839-001 26 Off.l.26 2019/10/07
I TEK 57/53 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN. SØKNAD OM DISPENSASJON - 57/53 - SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TILTAK Ulf Bostrøm og Ragnhild Midbøe JMJ03 19/05841-001 2019/10/07
U TEK 64/31 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TORBJØRNSEN, MILDRID - SVAR - 64/31 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TORBJØRNSEN, MILDRID Mildrid Torbjørnsen BJP01 19/05839-002 2019/10/07
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - REVIDERT FORVALTNINGSSTANDARD FOR BEGREPSHARMONISERING OG BEGREPSKOORDINERING Direktoratet For Forvaltning og Ikt ORO 19/00016-103 2019/10/07
I TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - ØNSKE OM NY VURDERING VEDR. SOLMARKGÅRDEN Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 18/03307-049 2019/10/07
I TEK 123/175 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-4 - 123/175 - GJENNOMFØRINGSPLAN Berge Sag og Trelast AS JKV 16/05106-011 2019/10/07
I TEK TEKNISK PLAN - NY SKOLE I KOPERVIK - REVIDERTE TEGNINGER - KOPERVIK SKOLE Asplan Viak AS BTH04 19/01296-011 2019/10/07
I TEK PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 07.10.19 PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. Statens vegvesen - Region vest BHA02 15/00933-040 2019/10/07
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - TILBUD - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-057 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/07
I SEN KONKURRANSE - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR KOLNES SENTRUM - TILBUD - 19/5039 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KOLNES SENTRUM JST 19/05039-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/07
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - TILBUD - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-058 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/07
I SEN KONKURRANSE - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR KOLNES SENTRUM - TILBUD - 19/5039 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KOLNES SENTRUM JST 19/05039-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/07
I SEN KONKURRANSE - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR KOLNES SENTRUM - TILBUD - 19/5039 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KOLNES SENTRUM JST 19/05039-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/07
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - ÅKRA GAMLE KIRKE - BEKREFTELSE Karmøy Kirkelig Fellesråd AAL 17/00116-083 2019/10/07
I SKU OPPLEVELSEKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/05139-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/07
I TEK 15/891 - MYRSTIEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG, TERRASSE MED BOD UNDER - 15/891 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Cato Tjøsvoll JKV 16/01248-004 2019/10/07
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - DANSEKVELD 16.11.19 Sevtun SA EVI1 19/00022-123 2019/10/07
I SEN JORDBÆRPIKENE OASEN HAUGESUND AS SERVERINGSBEVILLING - ETTERSENDELSE AV ETABLERERPRØVE TIL SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING, JORDBÆRPIKENE OASEN HAUGESUND AS Jordbærpikene Oasen Haugesund AS EVI1 19/05654-003 2019/10/07
U TEK 15/1797 - BLÅBÆRVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ENEBOLIG, BOD/VINTERHAGE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/1797 - BLÅBÆRVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ENEBOLIG, BOD/VINTERHAGE Jan Munkejord EDH 19/05787-002 2019/10/07
I TEK 58/64 , 58/217 OG 58/218 - KOPERVIK, RIVING AV EKS. BYGG SAMT BYGGING AV KAI, FLYTEBRYGGER, SJØBODER, PARKERING OG BOLIGER - 58/64 - SØKNAD OG ENDRING AV TILLATELSE OG SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR PELING I SJØ, GRUNN- OG BETONGARBEIDER Procon AS KIS 16/05189-010 2019/10/07
I SEN JORDBÆRPIKENE OASEN HAUGESUND AS SERVERINGSBEVILLING - UTTALELSE - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - JORDBÆRPIKENE SERVERINGSBEVILLING Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt EVI1 19/05654-004 2019/10/07
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/07
U TEK 141/155 - LITLASUND. BYGGETILSYN - 141/155 - LITLASUND. BYGGETILSYN. KRAV OM REDEGJØRELSE May Nille og Frode Hausken KMY 19/05843-001 2019/10/07
U TEK 47/410 - VIK - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5015 - 47/410 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5015 Ole Johannes Svendsen ALA04 19/05260-012 2019/10/07
I TEK 5/544, 545 - KJØP AV NÆRINGSTOMT - 5/544, 545 - SØKNAD OM KJØP AV NÆRINGSTOMT Lars Ivar Gustavsen NILI1 19/05846-001 2019/10/07
I TEK PLAN 4074 - DETALJREGULERING FOR KVEDNAVIK - 140/200, 271, 272 - TREKKER INNSENDT PLANFORSLAG - PLAN 4074, DETALJREGULERING FOR KVEDNAVIKA - 140/200, 271, 272 Petter J. Rasmussen AS YSL 17/00308-024 2019/10/07
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-059 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/07
I SEN MOMSKOMPENSASJON - REVISORS BERETNING - 2019 - - UAVHENGIG REVISORS BERETNING - KOMPENSASJONSMELDING FOR 2.TERMIN 2019 Kpmg AS CEL 19/05844-001 2019/10/07
I SEN MOMSKOMPENSASJON - REVISORS BERETNING - 2019 - - UAVHENGIG REVISORS BERETNING - KOMPENSASJONSMELDING FOR 3.TERMING 2019 Kpmg AS CEL 19/05844-002 2019/10/07
I SEN REVISJON AV REGNSKAP 2018 - - UAVHENGING REVISORS BERETNING - UTTALELSE OM REVISJON AV ÅRSREGNSKAP FOR 2018 Kpmg AS CEL 19/05845-001 2019/10/07
I SEN REVISJON AV REGNSKAP 2018 - - UAVHENGIG REVISORS BERETNING TIL PROSJEKTREGNSKAP - 2018 Kpmg AS CEL 19/05845-002 2019/10/07
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/04150-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/07
U TEK 47/410 - VIK - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5015 - 45/19, 45/44 M.FL. - UNDERRETTING OM NYMERKING/PÅVISING AV EKSISTERENDE GRENSE STD:19/5015 Hein Nylund ALA04 19/05260-015 2019/10/07
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/07
U TEK 44/29, 44/30, 45/23 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - URBYE, GABRIEL P. - 44/29, 44/30, 45/23 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING URBYE, GABRIEL P. Gabriel Printzlau Urbye ALA04 19/05797-004 2019/10/07
U TEK 120/124 - TUASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 120/124 - TUASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Åge Johan Nilsen EDH 19/05818-004 2019/10/07
U SEN MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.10.2019 - INNKALLING - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 21.10.2019 Geir Harald Skorpe LYK 19/05848-002 2019/10/07