Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN Tor Ove Larsen MAAA1 13/03303-032 2019/10/04
U TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN Jan Jonassen MAAA1 13/03303-033 2019/10/04
U TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN Sigbjørn Jonassen MAAA1 13/03303-034 2019/10/04
U TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN Lars Larsen MAAA1 13/03303-035 2019/10/04
U SEN KOMMUNIKASJONSSJEF - ANSETTELSESKONTRAKT Margareth Langebro TUS 19/05712-002 25 Offl.§25 2019/10/04
U TEK 59/21 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG BOLIG, FORSTØTNINGSMUR OG VEI - SAK TIL UTTALE - 59/21 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG BOLIG, FORSTØTNINGSMUR OG VEI Fylkesmannen i Rogaland KIS 19/05422-002 2019/10/04
U TEK GRAVESØKNAD - PRESTAVEGEN, RIGGOMRÅDET KLOAKKSANERING - SVAR - GRAVESØKNAD - RIGGOMRÅDE IFM. KLOAKKSANERING PRESTAVEGEN Risa AS OSG 19/05775-002 2019/10/04
U TEK 57/37, 57/38 OG 57/39 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - TILTAK I FREDNINGSOMRÅDE - FASADEENDRING OG TILBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 57/37, 57/38 OG 57/39 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - TILTAK I FREDNINGSOMRÅDE - FASADEENDRING OG TILBYGG I K Gabrielsen JMJ03 19/04833-006 2019/10/04
U SEN VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020 - SVAR - SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER I TINGRETTEN Per Inge Eriksen EDA 16/00047-064 2019/10/04
U TEK 110/95 - VÅGA - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 110/95 - VÅGA - NYBYGG ENEBOLIG Älvsbyhus Norge AS KRRE 19/00668-016 2019/10/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INNSYN I ANSETTELSESSAK KHO 19/04835-034 25 Offl.§25 2019/10/04
I TEK 15/2468 - STONGTUNET, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 6 LEILIGHETER - 15/2468 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Sentralarkivet JKV 18/05175-009 2019/10/04
I TEK 2/106 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 2/106 - BEKREFTELSE PÅ FRAKOBLET STRØM Edb-Tjenester Norge Limited KRRE 19/04891-008 2019/10/04
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05800-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/04
I TEK 5/393 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KOLBEINSEN BYGGESAK: 17/1598 - 5/393 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 17/1598 Hage & Maskin AS ALS06 17/01601-004 2019/10/04
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05803-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/04
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05804-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/04
U SEN RAMMEAVTALE - OLJEPRODUKTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/5337 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV OLJEPRODUKTER Kopervik Bil As OEI 19/05337-014 2019/10/04
U SEN RAMMEAVTALE - OLJEPRODUKTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/5337 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV OLJEPRODUKTER Bilgummilageret AS OEI 19/05337-015 2019/10/04
U SEN RAMMEAVTALE - OLJEPRODUKTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/5337 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV OLJEPRODUKTER Teknisk Salg AS OEI 19/05337-016 2019/10/04
U SEN RAMMEAVTALE - OLJEPRODUKTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/5337 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV OLJEPRODUKTER AROM-DEKOR KEMI AS OEI 19/05337-017 2019/10/04
U SEN RAMMEAVTALE - OLJEPRODUKTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/5337 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV OLJEPRODUKTER Tess Vest AS OEI 19/05337-018 2019/10/04
U SEN RAMMEAVTALE - OLJEPRODUKTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/5337 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV OLJEPRODUKTER Olje og Energisenteret AS OEI 19/05337-019 2019/10/04
U SEN RAMMEAVTALE - OLJEPRODUKTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/5337 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV OLJEPRODUKTER P Meidell AS OEI 19/05337-020 2019/10/04
I TEK 86/23 OG 86/238 - AVALDSNES - PLANERING AV OMRÅDE FOR NY GATE (ADGANGSKONTROLL) - 86/23 OG 86/238 - AVALDSNES - PLANERING AV OMRÅDE FOR NY GATE (ADGANGSKONTROLL) Cowi AS JMJ03 19/05801-001 2019/10/04
I TEK 1/159 - SALVØYVEGEN, VEDØY - UTVIDELSE AV KAI - 1/159 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV NY BETONGKAI Karmsund Havn IKS JKV 18/04652-014 2019/10/04
I TEK PLAN 2119 - DETALJREGULERING FOR BÅTOPPTREKK - ÅKRA - 15/30 MFL. - MERKNAD FRA KYSTVERKET - 03.10.19 PLAN 2119 - DETALJREGULERING FOR BÅTOPPTREKK - ÅKRA - 15/30 MFL. Kystverket BHA02 18/04914-006 2019/10/04
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER - SVAR - AVVIK I BESTILLINGER SETT OPP MOT INNGÅTT KONTRAKT Bodoni AS OEI 19/00947-024 2019/10/04
I TEK 63/9 - MYRÅ, NORDSTOKKE - BYGGETILSYN - 63/9 - KLAGE PÅ OPPSATTE BYGNINGER MM Helga og Rolf Erling Bjerga KMY 19/05802-001 2019/10/04
I TEK 12/63 - SEVLANDSVEGEN, SEVLAND - TILBYGG BEDEHUS - 12/63 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ NABOVARSEL OG AVSTANDSERKLÆRING Statens vegvesen - Region vest IGR 19/05524-003 2019/10/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 142/349 - BESTILLING AV NABOLISTE Frode Severinsen GEL 19/00021-451 2019/10/04
U TEK 112/108 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TONDEL , RENATA OG PAWEL - SVAR - 112/108 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Eiendomsmegler Vest AS BJP01 19/05786-002 2019/10/04
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING TIL LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-024 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/04
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING TIL LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-025 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/04
U TEK 120/166 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAAVIK, SØLVI OG WØLLO, ATLE G. - SVAR - 120/166 OG 172 - EGENERKLÆRINGER OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Sølvi Haavik BJP01 19/05798-003 2019/10/04
I TEK 5/671 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 5/671 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE Hans J Rasmussen AS KRRE 19/05811-001 2019/10/04
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON GRUNNET UBEBODD ALS06 19/05643-002 24 Offl.§24 2019/10/04
I TEK GRAVESØKNAD - SKULEVEGEN, KABELGRØFT - GRAVESØKNAD - SKULEVEGEN ,KABELGRØFT Risa AS OSG 19/05806-001 2019/10/04
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON - UBEBODD HUS ALS06 19/05731-002 24 Offl.§24 2019/10/04
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - GNR 3 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - FORESPØRSEL OM PLASSERING AV POSKASSESTATIV Neset ve og vel v/Ragna Marie Hereid KRRE 17/00073-388 2019/10/04
I HSE BARNEVERNTJENESTEN - BREV TIL ALLE KOMMUNENE I FYLKET - BARNEVERNTJENESTENS INFORMASJON TIL OMSORGSPERSONER VED OPPSTART AV EN UNDERSØKELSE Fylkesmannen i Rogaland AIS 12/00994-067 2019/10/04
I SEN SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING PAADTHAI LATAZA A/S - BESTÅTT ETABLERERPRØVEN FOR SERVERINGSVIRKSOMHET Paad Thai Lataza AS EVI1 18/01697-005 26 Off.l.26 2019/10/04
I SEN MANG MEE DEVELOPMENT AS / SAWI GRILL SERVERINGSBEVILLING - BEKREFTELSE PÅ AVSLUTTET LEIE AV SALGSBOD VED VORMEDAL GRENDAHUS Micheal Yokhanna Shamoon EVI1 16/01853-004 2019/10/04
I TEK 47/410 - VIK - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/5260 - 47/410 - ORIGINAL REVIDERT KRAV OM SAMMENSLÅING OPPM:19/5260 Ole Brede Melhus ALA04 19/05015-005 26 Offl.§26 2019/10/04
I SEN HENVENDELSE OM SAKSBEHANDLERES ROLLER I KOMMUNEN - AVSLUTNING AV OPPFØLGING AV HENVENDELSE Fylkesmannen I Rogaland MWK 19/05748-004 2019/10/04
I SEN MANG MEE DEVELOPMENT AS / SAWI GRILL SERVERINGSBEVILLING - SØKNAD OM ENDRING AV NAVN PÅ SALGSBOD VED VORMEDAL GRENDAHUS - SAWI GRILL SERVERINGSBEVILLING Sawichaya Tanapoomkulporn EVI1 16/01853-005 2019/10/04
I TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4349 - 117/4 - ORIGINALE ERKLÆRINGER OM RETTIGHET I FAST EIENDOM STD. 18/4349 Robert Anfinn Oftedal MAH 19/04728-033 26 Offl.§26 2019/10/04
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - SAK 19/2790 - KONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN - SVAR PÅ KLAGE FRA COWI Cowi AS SMO02 19/02790-045 2019/10/04
I TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/267 - KRAV OM SAMMENSLÅING OG EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG Karmøy Kommune, sektor eiendom ALA04 19/02340-073 2019/10/04
I TEK 149/417 - TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN - A. UTVIK AS - VA-DOKUMENTASJON FOR SPANNATOPPEN (SPANNATUNET) - A. UTVIK AS RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 18/04353-009 2019/10/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05110-050 25 Offl §25 2019/10/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05110-051 25 Offl §25 2019/10/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05110-052 25 Offl §25 2019/10/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05110-053 25 Offl §25 2019/10/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05110-054 25 Offl §25 2019/10/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05110-055 25 Offl §25 2019/10/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05110-056 25 Offl §25 2019/10/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05110-057 25 Offl §25 2019/10/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05110-058 25 Offl §25 2019/10/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05110-059 25 Offl §25 2019/10/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05110-060 25 Offl §25 2019/10/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05110-061 25 Offl §25 2019/10/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05110-062 25 Offl §25 2019/10/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05110-063 25 Offl §25 2019/10/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05110-064 25 Offl §25 2019/10/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05110-065 25 Offl §25 2019/10/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05110-066 25 Offl §25 2019/10/04
I TEK PLAN 4074 - DETALJREGULERING FOR KVEDNAVIK - 140/200, 271, 272 - HENVENDELSE ANG. PLAN 4074 - DETALJREGULERING FOR KVEDNAVIKA - 140/200, 271, 272 Petter J. Rasmussen AS YSL 17/00308-023 2019/10/04
I TEK HJORTEVILT 2012-2019 - SØKNAD OM UTTAK AV RÅDYR TIL FORSKNINGFORMÅL Veterinærinstituttet PCH01 12/00288-147 2019/10/04
U SEN 82/257 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 4818 - 82/257 M.FL. MELDING. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 19/05607-003 2019/10/04
I TEK 42/53 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND - RIVING FRITIDSBOLIG OG NYBYGG GARASJE - 42/53 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND - RIVING FRITIDSBOLIG OG NYBYGG GARASJE Chris Andre Nymoen KHM 19/05809-001 2019/10/04
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM BYTTE AV SKOLE LIS01 19/05382-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/04
U TEK 13/676 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD HANSEN PROSJEKT AS RIVING SAK 18/1723 - 13/676 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD HANSEN PROSJEKT AS Comfort Karmøy AS OSG 19/05733-002 2019/10/04
U SEN 5/573, 5/656, 5/594, 5/633, 5/635, 5/636, 5/642, 5/657, 5/658, 5/666 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 5/573 M.FL. MELDING. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 19/05134-002 2019/10/04
I SKU SKOLENE SIN PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ - PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Kopervik skole SWI 19/01536-017 2019/10/04
I TEK 113/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - 113/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Deloitte Advokatfirma AS BJP01 19/05810-001 26 Off.l.26 2019/10/04
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - 5/42 OG 5/512 - BREV TIL IKKE MØTT PART I OPPMÅLINGSFORRETNING - SLETTAVIKVEGEN, VEA STD:19/4983 HANS J RASMUSSEN PROSJEKT AS AMJ 19/05296-024 2019/10/04
U TEK 148/806 - AUSTBØVEGEN - NORHEIM - NYBYGG GARASJE - 148/806 - AUSTBØVEGEN. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG GARASJE Tore Langåker KMY 14/03757-005 2019/10/04
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-046 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/04
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/05720-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/04
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER Karmøy Jeger Fisker og Naturvernforening OFL 16/00248-369 2019/10/04
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/05734-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/04
I TEK GRAVESØKNAD - SLETTEBØVEGEN KV. 1246 - GRAVESØKNAD - SLETTEBØVEGEN Christina Ferkingstad for Hage og maskin AS OSG 19/05816-001 2019/10/04
U TEK GRAVESØKNAD - SKULEVEGEN, KABELGRØFT - SVAR - GRAVESØKNAD - SKULEVEGEN ,KABELGRØFT Risa AS OSG 19/05806-002 2019/10/04
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 18/04656-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/04
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05783-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/04
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05800-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/04
I TEK 57/525 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 57/525 - FULLMAKT Johannes Magne Sivertsen XXI 19/05566-002 2019/10/04
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - 5/43 OG 5/3 - (REVIDERT) BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 DAVID HANSEN VEA ALA04 19/05296-025 2019/10/04
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-110 25 Offl.§25 2019/10/04
I TEK TEKNISK PLAN FOR KINNESTEIN, RAGLAMYR HANDELSPARK - FORSLAG TIL UTBEDRING ASFALT KINNESTEIN Velde Asfalt AS KSU01 15/02215-046 2019/10/04
U TEK 57/301 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- ENDRING AV BRUK AV BAKHAGE - OVERSENDELSE - 57/301 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- ENDRING AV BRUK AV BAKHAGE Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv JMJ03 19/05765-002 2019/10/04
U TEK TEKNISK PLAN FOR KINNESTEIN, RAGLAMYR HANDELSPARK - SVAR - FORSLAG TIL UTBEDRING ASFALT KINNESTEIN Velde Asfalt AS KSU01 15/02215-047 2019/10/04
I TEK 146/89 - TORVASTADVEGEN, BØ - HEISANLEGG - 146/89 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Heisconsult AS KMY 19/04875-003 2019/10/04
I TEK 120/124 - TUASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 120/124 - TUASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Vikanes Bungum Arkitekter AS EDH 19/05818-001 2019/10/04
I SKU RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 2020 -2023 - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - SØKNAD OM Å KOMME PÅ HANDLINGSPROGRAMMET Nord-Karmøy Rideklubb OFL 19/02052-011 2019/10/04
I SKU BARNEHAGE- OG SKOLEADMINISTRATIVT SYSTEM (BSAS) - SVAR - KOMPENSASJONSBREV Visma Enterprise AS BAN03 17/02129-065 2019/10/04
I TEK 42/59 - SØRHÅLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 42/59 - AVTALE OM GRENSEJUSTERING Vidar Midtbø XXI 19/05372-009 2019/10/04
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - OVERSENDING PROTOKOLL MEKLINGSMØTE OM REGULERINGSPLAN 2107 - FV. 47 ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Fylkesmannen i Rogaland JST 17/03376-045 2019/10/04
I SEN ØKT TRANSFORMATORYTELSE I SPANNE TRANSFORMATORSTASJON - NY TRANSFORMATOR I SPANNE TRANSFORMATORSTASJON. OVERSENDELSE AV TILLATELSE. (KOPIMOTTAKER) Norges vassdrags- og energidirektorat JST 19/04804-002 2019/10/04
I SKU REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID - BARNEHAGE RHO 18/05082-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/04
U TEK 3/559 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 3/559 - VARSEL OM PÅLEGG OM FERDIGSTILLELSE OG VARSEL OM TVANGSMULKT Odd Jarle Hovden JKV 14/00224-015 2019/10/04
I TEK 142/803 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG B2 RØRLEGGERMELDING: 18/4473 - 142/803 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/04093-004 2019/10/04
I TEK TILSYN I KOMMUNEN - KONTROLLRAPPORTEN OVERSENDES - INSPEKSJONSRAPPORT (KARMØY KOMMUNE VAR VANN) INSPEKSJON VED KARMØY KOMMUNES PLIKTOPPFYLLELSER Fylkesmannen i Rogaland SAT 12/00140-240 2019/10/04
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05804-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/04
U TEK 42/187 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 574 - 42/187 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Statens vegvesen - Region vest XXI 19/05604-004 2019/10/04
U SEN JUSTERINGSAVTALE - NORHEIM HANDELSPARK AS - 148/1039, VEG- OG LEDNINGSANLEGG - JUSTERINGSAVTALE VED OVERDRAGELSE AV VEG- OG VA-ANLEGG Deloitte Advokatfirma AS AMA 18/04755-003 2019/10/04
I TEK 119/604 - KROSSNESVEGEN, MYKJE - FASADEENDRING ENEBOLIG - TILBYGG TERRASSE - 119/604 - KROSSNESVEGEN, MYKJE - FASADEENDRING ENEBOLIG - TILBYGG TERRASSE Solid Mesterbygg AS KRRE 19/05823-001 2019/10/04
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID - BARNEHAGE RHO 17/03464-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/04
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 22/213 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE I K GABRIELSEN I K Gabrielsen REK 19/00023-119 2019/10/04
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05803-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/04
I TEK 85/4 OG 85/49 - UTVIK - AREALOVERFØRING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/5897 - 85/4 OG 85/49 - UTVIK - AREALOVERFØRING MED OPPMÅLINGSFORRETNING Advokatfirmaet Responsa AS, Haugesund EDH 19/05819-001 2019/10/04
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 16/245 - INNSYN I DOKUMENTER I DELINGSSAK OG OPPMÅLINGSSAK Thomas Lunde Eliussen ALA04 17/00073-389 2019/10/04
U TEK 113/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SVAR - 113/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Deloitte Advokatfirma AS BJP01 19/05810-002 2019/10/04
U TEK 13/122 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG - 13/122 - TJØSVOLLVEGEN. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG TIL ENEBOLIG Olav Gunnar Auestad JKV 14/00492-008 2019/10/04
I TEK 123/175 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-4 - 123/175 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS JKV 16/05106-010 2019/10/04
U SKU OPPLEVELSEKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYING AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 18/02280-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/04
I TEK 142/790 - RØRLEGGERMELDINGER - 13 STK - NYBYGG - GARVIK TOMTESELSKAP BYGGESAK: 18/4285-18/4283-18/4282- 18/4281-18/4252-18/4094-18/4093-18/4090-18/4089-18/3948-18/3945-18/3944-18/3899 - 142/803 - FERDIGMELDING RØR - B2 BYGGESAK:18/4093 Hage & Maskin AS ORO01 18/04473-007 2019/10/04
I TEK 58/64 , 58/217 OG 58/218 - KOPERVIK, RIVING AV EKS. BYGG SAMT BYGGING AV KAI, FLYTEBRYGGER, SJØBODER, PARKERING OG BOLIGER - 58/64 , 58/217 OG 58/218 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM TILTAK I SJØ - PELING Fylkesmannen i Rogaland KMY 16/05189-009 2019/10/04
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/04913-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/04
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MØTEREFERAT PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 Håkon Døsen FGE02 13/00434-239 2019/10/04
I TEK 123/175 - RØRLEGGERMELDING, NYBYGG BOLIG, BF11-4 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/5106 - 123/175 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/5106 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/04992-003 2019/10/04
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/05283-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/04
I TEK 13/163 - ÅRABROTVEGEN - TJØSVOLL - TILBYGG BOLIG - 13/163 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Årstein Gjertveit Haakull JKV 14/03077-004 2019/10/04