Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 15/37 - BOKTAVEGEN, ÅKRA - NY INNKJØRSEL - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 15/37 - BOKTAVEGEN, ÅKRA - NY INNKJØRSEL I K Gabrielsen IGR 19/03837-003 2019/10/03
U TEK 66/23 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - GJERDE/STØYSKJERM MOT VEG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 66/23 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - GJERDE/STØYSKJERM MOT VEG Statens vegvesen - Region vest KHM 19/05353-002 2019/10/03
U TEK PLAN 5081-2 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - 123/186 SNIK - ENDRING LEKEPLASS - GODKJENT 1.10.2019 - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PLAN 5081-2 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - 123/186 SNIK - ENDRING LEKEPLASS Berge Sag Boligtomter AS v/A. Greenwood AAHO 19/01795-015 2019/10/03
U TEK 25/57 - JEREVEGEN, LANGÅKER - NYBYGG DRIFTSBYGNING - GARASJE M/BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 25/57 - JEREVEGEN, LANGÅKER - NYBYGG DRIFTSBYGNING - GARASJE M/BOD Gro Anita S. og Jakob Bårdsen KHM 19/05661-002 2019/10/03
U TEK 15/950 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/950 - ÅKRA - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Årstein Sjøen JONI 19/01985-019 2019/10/03
U TEK 149/387 - STEMMEMYR, SPANNE - TILBYGG ENEBOLIG - 149/387 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS KMY 19/01227-005 2019/10/03
I TEK 15/1498 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING LAGERBYGG, NYBYGG BOLIGER OG GARASJER - 15/1498 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING LAGERBYGG, NYBYGG BOLIGER OG GARASJER Pds Arkitekt AS IGR 19/01960-003 2019/10/03
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05783-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-159 25 Offl §25 2019/10/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD MSE 19/05738-004 25 Offl §25 2019/10/03
I TEK DRAGØY - KRAV OM REGULERINGSPLAN/KONSEKVENSUTREDNING - SVAR PÅ FORESPØRSEL OM KRAV OM REGULERINGSPLAN FOR FARLEDSTILTAK I KARMSUNDET Fylkesmannen I Rogaland YSL 19/01332-006 2019/10/03
I TEK PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. - ANMODNING OM TREKKING INNSIGELSE TIL PLAN 2084 Fylkesmannen i Rogaland BHA02 15/01064-051 2019/10/03
I SEN PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE, SEKSJON FOR KULTURARV - 02.09.19 PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL Rogaland Fylkeskommune JST 19/05359-009 2019/10/03
I TEK 9/2 - VARNEVEGEN, VARNE - MASSEDEPONI - 9/2 - SUPPLERING TIL SØKNAD - UTTALE FRA VEGVESENET I K Gabrielsen KHM 19/05444-007 2019/10/03
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - ANG. SLOKKEVANN Hans J Rasmussen AS ABU01 17/01108-115 2019/10/03
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - KLAGE PÅ AVSLAG OM BETALINGSREDUKSJON RHO 18/04520-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/03
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - BYGGEMØTE 13 NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Florin, Kjell, Ole Gunnar Eltel AKR02 17/00780-053 2019/10/03
I TEK 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/173 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JKV 18/03897-021 2019/10/03
I TEK 66/38 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY SEILFORENING - 66/38 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY SEILFORENING Per Inge Sjurseth AS ORO01 19/05784-001 2019/10/03
U TEK 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - INNSYN I DOKUMENTER Trygve Iversen IGR 16/04496-043 2019/10/03
I TEK 146/135 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 146/135 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Vedavågen Rør AS ORO01 19/05785-001 2019/10/03
U TEK 15/200 - ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV UTEOMRÅDE - 15/200 - ÅKRA - INNSYN I DOKUMENTER Trygve Iversen IGR 19/05586-003 2019/10/03
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 5/580 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - HENRIETTE OG KLAUS ERIKSEN Edb-Tjenester Norge Limited REK 19/00023-118 2019/10/03
U SEN KONKURRANSE - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR KOLNES SENTRUM - TILLEGGSINFORMASJON - 19/5039 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KOLNES SENTRUM Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen JST 19/05039-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/03
U SEN BOLIGTILSKUDD HUSBANKEN - RAPPORTERING OM BRUK AV TILSKUDD 2019 Husbanken TES02 14/00816-016 2019/10/03
U SEN 53/86 - HOVDASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/1159 - 53/86 M.FL. MELDINGER/ERKLÆRINGER. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD. 19/1159 Kartverket - Tinglysingen REK 19/03638-019 2019/10/03
U TEK 149/471 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG 6-MANNSBOLIG 2 - 149/471 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE SEKSJNR. 8 Block Watne AS KMY 18/03520-010 2019/10/03
I HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - MELDING FRA LEVERANDØR - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES CBE02 19/01318-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/03
U TEK 121/20 - SOLDALVEGEN, ØSTHUS - FORSTØTNINGSMUR - 121/20 - E-POST KORRESPONDANSE OM MANGLER Gunn Britt Knutsen KRRE 19/05349-004 2019/10/03
U TEK KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING - SIGNERT AVTALE - 19/4777 KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING Malvin Varne AS MAJ02 19/04777-020 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/10/03
I TEK 67/42 - ASALDALBAKKEN, ASALDAL - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - 67/42 - MOTTATT MANGLER, AVSTANDSERKLÆRING OG KART Nils Reidar og Gro Larsen Hovden EDH 19/05041-004 2019/10/03
U TEK 5/522 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - NYBYGG LAGERHALL - 5/522 - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited JKV 16/04357-027 2019/10/03
U TEK 15/950 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/950 - ÅKRA - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Åkrehamn Fryseri AS JONI 19/01985-020 2019/10/03
U SKU PRIVATSKOLER - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2019-2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/03
U SKU PRIVATSKOLER - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2019-2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/03
U SKU PRIVATSKOLER - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2019-2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/03
U SEN 88/255 - ØYGARDEN, SØNDRE VELDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 88/255 MELDING/SEKSJONERING. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 19/03823-005 2019/10/03
I TEK 12/374 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRITIDSBOLIG - 12/374 - SUPPLERING TIL SØKNAD- AVKLARING AV VA - LØSNING I K Gabrielsen IGR 17/02187-010 2019/10/03
U TEK 16/175 - MEDHAUG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;19/5092 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 16/175 I KARMØY KOMMUNE Selliken May Synnøve JHE 19/05415-002 2019/10/03
U TEK 16/175 - MEDHAUG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;19/5092 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 16/175 I KARMØY KOMMUNE Kvalvik Elias JHE 19/05415-003 2019/10/03
U TEK 16/175 - MEDHAUG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;19/5092 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 16/175 I KARMØY KOMMUNE Kvalvik Susanne Jakobsen JHE 19/05415-004 2019/10/03
U TEK 16/175 - MEDHAUG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;19/5092 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 16/175 I KARMØY KOMMUNE Langåker Torleiv JHE 19/05415-005 2019/10/03
U TEK 16/175 - MEDHAUG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;19/5092 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 16/175 I KARMØY KOMMUNE Medhaug Emeline JHE 19/05415-006 2019/10/03
U TEK 16/175 - MEDHAUG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;19/5092 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 16/175 I KARMØY KOMMUNE Medhaug Nina Kjellaug JHE 19/05415-007 2019/10/03
U TEK 16/175 - MEDHAUG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;19/5092 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 16/175 I KARMØY KOMMUNE Medhaug Erling Marton JHE 19/05415-008 2019/10/03
U TEK 16/175 - MEDHAUG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;19/5092 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 16/175 I KARMØY KOMMUNE Gravdal Tone JHE 19/05415-009 2019/10/03
U TEK 16/175 - MEDHAUG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;19/5092 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 16/175 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Geir Ove JHE 19/05415-010 2019/10/03
U TEK 146/135 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 146/135 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Vedavågen Rør AS OSG 19/05785-002 2019/10/03
U TEK 66/38 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY SEILFORENING - 66/38 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY SEILFORENING Per Inge Sjurseth AS OSG 19/05784-002 2019/10/03
U TEK 3/711 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/2388 - 3/711 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/2388 Hereid Eiendom AS JONI 19/04702-009 2019/10/03
U SKU IT-AVTALER/LISENSER - SVAR - RAMMEAVTALE FRA UNINETT Uninett AS AIJ 12/00126-139 2019/10/03
U TEK 64/344 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY RØDE KORS - 64/344 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - KARMØY RØDE KORS Karmøy Røde Kors ALS06 19/01401-004 2019/10/03
U TEK 114/188 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SVEIN INGE AUSTRHEIM - 114/188 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - SVEIN INGE AUSTRHEIM Svein Inge Austrheim ALS06 19/05401-004 2019/10/03
I TEK 112/108 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TONDEL , RENATA OG PAWEL - 112/108 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Pawel Tondel BJP01 19/05786-001 26 Off.l.26 2019/10/03
U TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - SVAR - 15/82 - ØNSKER INNSYN I OFFENTLIGE DOKUMENTER Liv Staupe GTH 18/00926-055 2019/10/03
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER Utdanningsdirektoratet LVS 19/00016-102 2019/10/03
I TEK 15/1797 - BLÅBÆRVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ENEBOLIG, BOD/VINTERHAGE - 15/1797 - BLÅBÆRVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ENEBOLIG, BOD/VINTERHAGE Jan Munkejord EDH 19/05787-001 2019/10/03
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK I KLAGESAK OM KOMMUNENS AVKORTNING I PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD FOR 2019 Fylkesmannen i Rogaland LKS 18/02156-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/03
U TEK GNR/BNR 133/58 - ERKLÆRING OM EIERRÅDIGHET KAN IKKE GIS - GNR/BNR 133/58 M.FL. - EIENDOMSKARTET ER RETTET SLIK SOM VARSLET Ole Berner Knutsen HME 13/01378-007 2019/10/03
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-109 25 Offl.§25 2019/10/03
I TEK 122/143 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 122/143 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS KRRE 19/05706-003 2019/10/03
I TEK 149/453 - SEKSJ. 42 - SPANNALIA, SPANNE - INNGLASSING AV TERRASSE - 149/453 - MOTTATT MANGLER - SITUASJONSPLAN, REDEGJØRELSE, KVITTERING FOR NABOVARSEL OG NABOERKLÆRING Glass & Låsservice Haugesund AS KHM 19/05429-004 2019/10/03
U TEK 3/711 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/2388 - 3/711 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/2388 Norvald Bergtun JONI 19/04702-010 2019/10/03
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05456-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/03
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND STUDENT Amalie Sørbukt Granli SALF 19/00598-071 2019/10/03
I TEK 42/187 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 574 - 42/187 MFL. - ORGINAL - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 1140498 Statens Kartverk XXI 19/05604-003 2019/10/03
U TEK 18/87 - SANDBAKKANE, FAGERLAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 18/87 - FERDIGATTEST - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Odd Hansen AS JKV 17/03274-015 2019/10/03
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND STUDENT Oda Marie Løvlie SALF 19/00598-072 2019/10/03
I TEK 109/1 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: ROLF TERJE HANSEN - OVERDRAGER: SVEIN HANSEN FOSEN - 109/1- SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: ROLF TERJE HANSEN - OVERDRAGER: SVEIN HANSEN FOSEN Tysvær Økonomi SA BJP01 19/05790-001 2019/10/03
I TEK 18/87 - SANDBAKKANE, FAGERLAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 18/87 - AVFALLSRAPPORT OG OPPDATERTE TEGNINGER Odd Hansen AS JKV 17/03274-016 2019/10/03
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNAD OM TILSKUDD - SYKAVL Landbruksdirektoratet LKS 18/02105-018 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/03
I SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SØKNAD OM STIPEND Petter Tranvåg Syltevik BLI01 12/00277-166 2019/10/03
I TEK 15/780 MFL. ÅKRA - OPPGRADERING AV OVERVANN- OG SPILLVANNSANLEGG - 15/780 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT UTFØRENDE OG OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Karmøy Kommune Var Kloakk JKV 19/00897-009 2019/10/03
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND STUDENT Oline Mackinnon SALF 19/00598-073 2019/10/03
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Elise Kaaløy SALF 19/00598-074 2019/10/03
U TEK 57/164 - KANALVEGEN, SKUDENESHAVN. RIVING AV SJØHUS, OPPFØRING AV HAGESTUE - 57/164 - KANALVEGEN, SKUDENESHAVN. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST RIVING AV SJØHUS, OPPFØRING AV HAGESTUE Sandve Trelast AS JMJ03 15/02396-010 2019/10/03
I SEN BEKYMRINGSMELDING - BEKYMRINGSMELDING KANE1 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/10/03
I SEN JUSTERINGSAVTALE - NORHEIM HANDELSPARK AS - 148/1039, VEG- OG LEDNINGSANLEGG - VEDR. JUSTERINGSAVTALE VED OVERDRAGELSE AV VEG- OG VA-ANLEGG Deloitte Advokatfirma AS AMA 18/04755-002 2019/10/03
I TEK 122/143 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG TILTAKSHAVER: TOM OG RITA HELLESUND BYGGESAK: 19/5706 - 122/143 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG TILTAKSHAVER: TOM OG RITA HELLESUND Hage & Maskin AS ORO01 19/05792-001 2019/10/03
I SEN BEKYMRINGSMELDING - BEKYMRINGSMELDING KANE1 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/10/03
I TEK 15/1612 MFL. - SKULEVEGEN, ÅKRA - NYBYGG PUMPESTASJON OG NY KOMMUNAL VANN OG SPILLVANSLEDNING - 15/1612 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Karmøy Kommune, Teknisk etat JKV 19/00640-008 2019/10/03
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, ELVEBAKKVEGEN 2 Frank Jonny Lande KSU01 12/02969-343 2019/10/03
U TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - REFERAT - BYGGEMØTE 15 KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR Knut David, Leif Inge Vassbakk & Stol AS AKR02 16/03040-048 2019/10/03
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER - AVVIK I BESTILLINGER SETT OPP MOT INNGÅTT KONTRAKT Bodoni AS OEI 19/00947-022 2019/10/03
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJON ANNA 19/05745-002 24 Offl.§24 2019/10/03
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - REFERAT - BYGGEMØTE 6 TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Johnny, Aleksander Haugaland Kraft AKR02 18/03018-023 2019/10/03
I TEK 44/29, 44/30, 45/23 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - URBYE, GABRIEL P. - 44/29, 44/30, 45/23 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - URBYE, GABRIEL P. Gabriel Printzlau Urbye ALA04 19/05797-001 26 Off.l.26 2019/10/03
U TEK 3/711 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/2388 - 3/711 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/2388 Per Langåker JONI 19/04702-011 2019/10/03
I TEK 120/166 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAAVIK, SØLVI OG WØLLO, ATLE G. - 120/166 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Sølvi Haavik BJP01 19/05798-001 26 Off.l.26 2019/10/03
I TEK 120/166 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAAVIK, SØLVI OG WØLLO, ATLE G. - 120/166 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Atle Gjerløw Wøllo BJP01 19/05798-002 26 Off.l.26 2019/10/03
I TEK 120/172 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAAVIK, SØLVI OG WØLLO, ATLE G. - 120/172 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM . Sølvi Haavik BJP01 19/05799-001 26 Off.l.26 2019/10/03
I TEK 120/172 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAAVIK, SØLVI OG WØLLO, ATLE G. - 120/172 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Atle Gjerløw Wøllo BJP01 19/05799-002 26 Off.l.26 2019/10/03
U HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - MELDING TIL LEVERANDØR - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES CBE02 19/01318-018 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/03