Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 12/374 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 12/374 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE I K Gabrielsen JMJ03 19/03838-002 2019/10/02
U TEK 114/188 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SVEIN INGE AUSTRHEIM - 114/188 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SVEIN INGE AUSTRHEIM Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/05401-002 2019/10/02
U TEK 13/717 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE OG MURER - 13/717 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE Garvik Prosjekt AS JKV 18/03112-016 2019/10/02
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 11/125 OG 11/152 - SPØRSMÅL VEDR. TOMTER I NAREN Mona Agneta Fågelklo Salvanes IGR 17/00073-379 2019/10/02
I TEK GRAVESØKNAD - PRESTAVEGEN, RIGGOMRÅDET KLOAKKSANERING - GRAVESØKNAD - RIGGOMRÅDE IFM. KLOAKKSANERING PRESTAVEGEN Risa AS OSG 19/05775-001 2019/10/02
I SEN RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - FRIST FOR RETTING AV TILSVAR TEKNISKBUREAU AS Haugaland Tingrett KRWI 19/01061-077 2019/10/02
I TEK 91/1 - LAST OG LANDBRUK ASBJØRN UTVIK PRODUKSJONSTILSKUDD - 91/1 - VARSEL ETTER KONTROLL AV SVINEPRODUKSJONEN (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland LKS 18/02106-008 2019/10/02
U TEK 88/255 - SØNDRE VELDE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 88/255 - SØNDRE VELDE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG Øygarden Eiendom AS JMJ03 16/02063-048 2019/10/02
I SEN BYUTVIKLING I KARMØY - ORIENTERING OM RUTINEMESSIG AVSLUTNING AV SAK RUP 2007 - PROSJEKTNR. 0089/06 BYUTVIKLING I KARMØY Rogaland fylkeskommune JST 12/01150-009 2019/10/02
I SEN BYUTVIKLING I KARMØY - ORIENTERING OM RUTINEMESSIG AVSLUTNING AV SAK RUP 2008 - PROSJEKTNR. 0056/08 BYUTVIKLING I KARMØY Rogaland fylkeskommune JST 12/01150-010 2019/10/02
I SEN BYUTVIKLING I KARMØY - ORIENTERING OM RUTINEMESSIG AVSLUTNING AV SAK RUP 2010 - PROSJEKTNR. 0255/10 BYUTVIKLING I KARMØY Rogaland fylkeskommune JST 12/01150-011 2019/10/02
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - SILK FESTIVALEN Gjestfrie Hus Drift AS EVI1 19/00022-122 2019/10/02
I TEK 15/836 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAKOB EINARSEN - 15/836 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAKOB EINARSEN Danielsen & Skogland Maskin AS ORO01 19/05758-001 2019/10/02
U TEK UTSLIPPSTILLATELSE - NORSCRAP KARMØY AS - SVAR - TILLATELSE TIL NORSCRAP KARMØY AS - VEAVÅGEN Fylkesmannen i Rogaland PEID 12/05297-028 2019/10/02
I TEK 87/62 - SLÅTTÅVEGEN, NORDRE VELDE - TILBYGG BOLIG- HAGESTUE OG LEVEGGER - 87/62 - SØKNAD OM DISPENSASJON Endre Harald Wiken JMJ03 16/04312-025 2019/10/02
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 119/142 - SLUTTRAPPORT TANKSANERING - STIAN MITTET Sau & Sånt AS PEID 14/03191-099 2019/10/02
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 3/232 - SLUTTRAPPORT TANKSANERING - MONA HEIMDAL Sau & Sånt AS PEID 14/03191-101 2019/10/02
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 146/163 - SLUTTRAPPORT TANKSANERING - SISSEL ØVREVIK BØ Sau & Sånt AS PEID 14/03191-100 2019/10/02
I TEK 64/846 - BRAKEVEGEN, STANGALAND - NY INNKJØRSEL - 64/846 - ENDRING I SAK Ståle Gyth IGR 15/02847-004 2019/10/02
I TEK 113/48 - DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 113/48 - SUPPLERING TIL SØKNAD - TEGNINGER, GJENPART AV NABOVARSEL, MERKNADER FRA NABO MED KOMMENTAR, GJENNOMFØRINGSPLAN MM Garvik Prosjekt AS KRRE 19/02318-005 2019/10/02
I TEK 119/84 - SPANNAVEGEN, MYKJE - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 119/84 - SØKNAD OM UTVIDET MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hereid Hus AS JKV 18/00656-021 2019/10/02
I TEK 122/14 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND, RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 122/14 - BESTILLING AV UTSTIKKING Sentralarkivet JHE 17/01764-026 2019/10/02
I TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING AV FORRETNINGSBYGG ETTER BRANN - 58/127 - BEKREFTELSE AVSTENGT STRØM Byggmesterfirma Tjensvoll & Skaar AS KIS 19/05742-003 2019/10/02
I TEK 98/101 - AUSTEVIKVEGEN, AUSTEVIK - TILBYGG ENEBOLIG - 98/108 - SITUASJONSKART Berit og Harald Jakob Staldvik KHM 19/05671-002 2019/10/02
I TEK 57/45 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- REPARASJON AV TAK - 57/45 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- REPARASJON AV TAK Ole Johnny Albrethson JMJ03 19/05756-001 2019/10/02
I TEK 57/102 - HALVORSBAKKEN, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- UTSKIFTNING AV VINDU - 57/102 - HALVORSBAKKEN, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- UTSKIFTNING AV VINDU Bjørn Johannessen JMJ03 19/05757-001 2019/10/02
I TEK 13/751 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK 19/1344 - 13/571 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 19/1344 Vedavågen Rør AS ALS06 19/01345-003 2019/10/02
I TEK EKSTERNE RUNDSKRIV/FORSKRIFTER - 2012 - 2019 FELLES FOR ETATENE PÅ RÅDHUSET - BOLIGSTIFTELSENE - UTTALELSE FRA STIFTELSESFORENINGEN KS MEM01 12/00003-056 2019/10/02
I SKU AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/02397-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/02
U TEK 88/255 - ØYGARDEN, SØNDRE VELDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 88/255 - TILLATELSE TIL SEKSJONERING AV GRUNNEIENDOM Øygarden Eiendom AS HAS 19/03823-003 2019/10/02
I TEK 142/759 - STORASUND - FORHÅNDSKONFERANSE - 142/759 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/05760-001 2019/10/02
U TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING AV FORRETNINGSBYGG ETTER BRANN - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING AV FORRETNINGSBYGG ETTER BRANN Byggmesterfirma Tjensvoll & Skaar AS KIS 19/05742-002 2019/10/02
U TEK 64/846 - BRAKEVEGEN, STANGELAND - TERRASSE OG LEVEGG - 64/846 - FERDIGATTEST Ståle Gyth KMY 13/03769-005 2019/10/02
I TEK 59/58 - WERGELANDSGATA, NORDRE KOPERVIK - RIVING DEL AV BOLIG, TIL- OG PÅBYGG BOLIG - 59/58 - WERGELANDSGATA, NORDRE KOPERVIK - RIVING DEL AV BOLIG, TIL- OG PÅBYGG BOLIG Hereid Hus AS KIS 19/05763-001 2019/10/02
U SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - HØRING Lufthavnutvikling Vest-Norge AS EJA 12/00224-105 2019/10/02
I TEK 13/676 OG 13/698 - TJØSVOLL - RIVING OG BYGGEMODNING, FELLESANLEGG, VEI OG STØYSKJERM - 13/676 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Odd Hansen AS JKV 18/01723-013 2019/10/02
I TEK 51/2 - PLAN FOR NYDYRKING FALNES, HILDA HANNE - 51/2 - KOPI AV SØKNAD SENDT RIKSANTIKVAREN NYDYRKING - FALNES, HILDA HANNE John Søren Falnes HHU 19/01380-012 2019/10/02
I TEK 114/188 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SVEIN INGE AUSTRHEIM - 114/188 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - SVEIN INGE AUSTRHEIM Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/05401-003 2019/10/02
I TEK 57/301 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- ENDRING AV BRUK AV BAKHAGE - 57/301 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- ENDRING AV BRUK AV BAKHAGE Hans Falnes Ellingsen JMJ03 19/05765-001 2019/10/02
U TEK 12/368 - NARAVEGEN, SEVLAND - FASDEENDRING, TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 12/368 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - HELE TILTAKET Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/03339-009 2019/10/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 38/99 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Jessy Seselie Jorunn Sjølund-Kristiansen GEL 19/00021-450 2019/10/02
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 43/245 - HÅLANDSDALEN, HØYNES - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR GARASJE Rune Næss KHM 17/00073-386 2019/10/02
I TEK 74/38 - SUNDVEGEN, YTRALAND - TILBYGG OG REHABILITERING FRITIDSBOLIG - 74/38 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 18/04072-006 2019/10/02
I TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG - 18/3307 - SVAR TIL UTBYGGER PÅ SØKNAD OM BYGGING AV BOLIG OG FORRETNINGSBYGG NÆR ÅKRA GAMLE KIRKE Den Norske Kirke, Stavanger Biskop IGR 18/03307-048 2019/10/02
U SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - KARMØYHALLEN - AKTIVITETER/TRENINGSTIDER SOM UTGÅR - 18.10. OG 01.11.2019 Stangeland Drill TVI 17/00209-103 2019/10/02
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 18/04656-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD MSE 19/05738-002 25 Offl §25 2019/10/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD MSE 19/05738-003 25 Offl §25 2019/10/02
I SEN LUKTPROBLEMATIKK/FORURENSING/STØY - HUSØY - REFERAT - LUKTPROBLEMATIKK/FORURENSING/STØY - HUSØY Terje Ludvigsen KANE1 18/01519-047 2019/10/02
I TEK 15/2113 - ÅKRA - NYANLEGG - LEKEAPPARAT - 15/2113 - ÅKRA - NYANLEGG - LEKEAPPARAT Karmøy Kommune, sektor eiendom IGR 19/05768-001 2019/10/02
I TEK 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG - 15/2289 - ØNSKER MØTE FØR BYGGESØKNAD Garvik Prosjekt AS IGR 19/05766-001 2019/10/02
I TEK 149/471 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG 6-MANNSBOLIG 2 - 149/471 - SEKSJNR. 8, SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Block Watne AS KMY 18/03520-009 2019/10/02
I TEK 58/114 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - FORHÅNDSKONFERANSE - RIVING OG NYBYGG - 58/114 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE - RIVING OG NYBYGG Kalkulatøren AS KIS 19/05777-001 2019/10/02
I TEK 8/17 - TANGEN - BYGGETILSYN - 8/17 - BER OM UTSATT FRIST FOR FULLFØRING AV PÅLEGG Geir Tangjerd JKV 19/01523-006 2019/10/02
I TEK 47/699, 47/317, 47/51, 47/711 ,47/550, 47/712, 46/41, - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER STORABORG EIENDOM - KRAV OM SAMMENFØYNING AV MATRIKKELENHETER - 47/699, 47/317, 47/51, 47/711 ,47/550, 47/712, 46/41 STORABORG EIENDOM Sh Prosjekt AS XXI 19/05769-001 2019/10/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - KLAGE PÅ AVSLAG OM BETALINGSREDUKSJON RHO 18/04520-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/02
I TEK PLAN 2124 - DETALJREGULERING FOR GRINDHAUGTOPPEN - 15/353 MFL. - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE, SEKSJON FOR KULTURARV - 01.10.19 PLAN 2124 - DETALJREGULERING FOR GRINDHAUGTOPPEN - 15/353 MFL. Rogaland Fylkeskommune BHA02 19/05579-006 2019/10/02
I TEK 9/2 - VARNEVEGEN, VARNE - MASSEDEPONI - 9/2 - VARSEL OM BEFARING, MASSEDEPONI I UREGULERT OMRÅDE Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 19/05444-005 2019/10/02
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - MEDHOLD I SAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN KAP.9A EEH 19/05761-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/02
U TEK 64/344 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - KARMØY RØDE KORS - 64/344 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - KARMØY RØDE KORS Rørlegger Geir Sirnes AS OSG 19/05753-002 2019/10/02
U TEK 58/127 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TAN EIENDOMSUTVIKLING AS - 58/127 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TAN EIENDOMSUTVIKLING AS Comfort Karmøy AS OSG 19/05754-002 2019/10/02
U TEK KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING - AVTALE - 19/4777 KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING Malvin Varne AS MAJ02 19/04777-019 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/10/02
I TEK 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - BER OM AT SAKEN INNSTILLES Advokat Magnus Håvås Nereng AS STNY 19/01577-009 2019/10/02
I TEK 149/471 - RØRLEGGERMELDING: 6-MANNSBOLIG 2 - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE BYGGESAK: 18/3520 - 149/471 - FERDIGMELDING RØR T Halleland AS ORO01 18/03519-003 2019/10/02
I TEK 66/23 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - GJERDE/STØYSKJERM MOT VEG - 66/23 - UTTALE TIL STØYSKJERM MOT VEG Statens vegvesen - Region vest KHM 19/05353-004 2019/10/02
U TEK 15/891 - MYRSTIEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG, TERRASSE MED BOD UNDER - 15/891 - MYRSTIEN, ÅKRA - OPPLYSNINGER OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG ENEBOLIG, TERRASSE MED BOD UNDER Cato Tjøsvoll JKV 16/01248-003 2019/10/02
I TEK 122/143 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 122/143 - (KOPIMOTTAKER) SVAR ANGÅENDE NABOVARSLING Statens vegvesen - Region vest KRRE 19/05706-002 2019/10/02
I TEK 57/649 SEKSJ. 2 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- INNSETTING AV TAKVINDU, REKKVERK, ENDRING AV GJERDE MM - 57/649 SEKSJ. 2 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- INNSETTING AV TAKVINDU, REKKVERK, ENDRING AV GJERDE MM Roy Ove Wiik JMJ03 19/05779-001 2019/10/02
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - ENDRING RHO 19/05006-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/02
U SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - OVERSENDELSE AV VEDTAK OM RETT TIL ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ SWI 19/05761-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/02
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - FRIST FOR INNLEVERING AV SAKSKOSTNADSOPPGAVE - TEKNISK BUREAU AS Haugaland Tingrett TES02 19/01061-078 2019/10/02
I TEK OPPFØLGING AV KJØREVEGER M.M. - MIDLERTIDIG AVTALE OM BRUK AV PRIVAT VEG - BJØRNEHAUGVEGEN Magnar Igland MAHA2 19/01533-009 2019/10/02
I TEK 24/30 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: OLAV STONGHAUGEN - OVERDRAGER: EINAR SLETTÅ - 24/30 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: OLAV STONGHAUGEN - OVERDRAGER: EINAR SLETTÅ Einar Slettå BJP01 19/05759-001 26 Off.l.26 2019/10/02
I TEK 7/61 - VESTRE KARMØYVEG, RANGVALDJORD, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - 7/61 - VESTRE KARMØYVEG, RANGVALDJORD, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE Odd Arve Gunderstad EDH 19/05764-001 2019/10/02
U TEK 57/102 - HALVORSBAKKEN, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- UTSKIFTNING AV VINDU - OVERSENDELSE 57/102 - HALVORSBAKKEN, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- UTSKIFTNING AV VINDU Rogaland fylkeskommune JMJ03 19/05757-003 2019/10/02
U TEK 57/45 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- REPARASJON AV TAK - OVERSENDELSE 57/45 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- REPARASJON AV TAK Rogaland fylkeskommune JMJ03 19/05756-002 2019/10/02
U SKU BARNEHAGE- OG SKOLEADMINISTRATIVT SYSTEM (BSAS) - SVAR - TILBUD OM KOMPENSASJON VED FORSINKELSE Visma Enterprise AS BAN03 17/02129-064 2019/10/02
I TEK 15/37 - BOKTAVEGEN, ÅKRA - NY INNKJØRSEL - 15/37 - DISPENSASJON FRA GJELDENDE PLAN - R2041 Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv IGR 19/03837-006 2019/10/02
I TEK 22/50 - SLETTENESVEGEN, FERKINGSTAD, SØKNAD OM NYBYGG GARASJE - 22/50 - SLETTENESVEGEN, FERKINGSTAD, SØKNAD OM NYBYGG GARASJE Waldemar Tomasz Tylicki KHM 19/05767-001 2019/10/02
U SEN HENVENDELSE OM SAKSBEHANDLERES ROLLER I KOMMUNEN - SPØRSMÅL OM BRUK AV SAKSBEHANDLERE I KARMØY KOMMUNE Karin Vedøy MWK 19/05748-003 2019/10/02
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - E-POSTKORRESPONDANSE OM GRUNNUNDERSØKELSER Thomas Osen Dankertsen EIST 18/05153-030 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/02
I TEK LYKTESTOLPER/GATELYS - SØKNADER - SØKNAD OM GATELYS Else Johanne Paulsen HPE 12/00420-067 2019/10/02
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05776-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/02
I TEK KJØPEKONTRAKT RAGLAMYR SØR - COOP SØRVEST - KOSTNADSOVERSLAG BJØRNÅSVEGEN Coop Sørvest SA STNY 16/02372-002 2019/10/02
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018/2019 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2. HALVÅR 2018 Steinarskogen Fus Barnehage AS RHO 18/02966-068 2019/10/02
U TEK 85/235 - TØMMING AV SEPTIKTANK DALABREKKÅ 35 - 85/235 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK DALABREKKÅ 35 Bmck AS ANNA 19/05770-001 2019/10/02
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.3 BEHOLDE OG REKRUTTERE - KRAV OM FORHANDLINGER ETTER HTA § 4.A.4 KOMPETANSE Fagforbundet Karmøy TUS 19/00519-013 23a Offl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/10/02
I TEK LEIEKONTRAKTER HOVEDGATEN 52 AS, KOPERVIK - 58/141- LEIEKONTRAKT - STRANDGATA 2 Creolines Interiør A M Sletten NILI1 19/05521-001 2019/10/02
I TEK 140/287 SEKSJ. 11 - OSNESBAKKEN, OSNES - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - HAGESTUE - 140/287 SEKSJ. 11 - MOTTATT MANGLER, TEGNINGER Helen Stol EDH 19/05537-004 2019/10/02
U TEK 83/86 - TØMMING AV SEPTIKTANK SKEIEVEGEN 116 - 83/86 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK SKEIEVEGEN 116 Espen Pedersen ANNA 19/05771-001 2019/10/02
U TEK 57/160 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SKUDENES GJESTEHAVN SERVICEBYGG - 57/160 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - SKUDENES GJESTEHAVN SERVICEBYGG Skudneshavn Båtforening ALS06 19/00980-004 2019/10/02
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/05446-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/02
U TEK 89/18 - TØMMING AV SEPTIKTANK VÅGEVEGEN 20 - 89/18 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK VÅGEVEGEN 20 Janne Mette Liknes Langeland ANNA 19/05772-001 2019/10/02
I TEK LEIEKONTRAKTER HOVEDGATEN 52 AS, KOPERVIK - 58/141- LEIEKONTRAKT - STRANDGATA 2 Bp'en AS NILI1 19/05521-002 2019/10/02
U TEK 84/59 - TØMMING AV SEPTIKTANK KVALAVÅGVEGEN 154 - 84/59 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK KVALAVÅGVEGEN 154 Geir Erik Storesund ANNA 19/05773-001 2019/10/02
U TEK 13/579 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - 13/579 - TOSTEMVEGEN. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG BOLIG, HAGESTUE Roy Inge Håstø JKV 15/02279-004 2019/10/02
I TEK LEIEKONTRAKTER HOVEDGATEN 52 AS, KOPERVIK - 58/141- LEIEKONTRAKT - STRANDGATA 2 Mega Grill Kopervik AS NILI1 19/05521-003 2019/10/02
U TEK 13/599 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL - HAGESTUE - 13/599 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL. OPPLYSNING I MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG, HAGESTUE Einar Bjørnsen JKV 15/02697-003 2019/10/02
U TEK 114/46 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK SKREVEGEN 130 - 114/46 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK SKREVEGEN 130 Guido Stüttgen ANNA 19/05778-001 2019/10/02
I SKU IT-AVTALER/LISENSER - RAMMEAVTALE FRA UNINETT Uninett AS LIS01 12/00126-138 2019/10/02
I TEK 108/10 - FOSNAVEGEN, HELLEVIK - NYBYGG FRITIDSBOLIG, ANNEKS, NAUST OG KAI - 108/10 - FOSNAVEGEN, HELLEVIK - NYBYGG FRITIDSBOLIG, ANNEKS, NAUST OG KAI Trygve J Sjøen AS KRRE 19/04992-003 2019/10/02
U TEK 148/1012 - NORHEIM - NYBYGG ENEBOLIG - 148/1012 - RETUR AV SØKNAD Silje Rullestad og Morten Jacobsen IGR 16/00489-007 2019/10/02
U TEK 119/84 - SPANNAVEGEN, MYKJE - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 119/84 - UTVIDET FRIST FOR FERDIGSTILLELSE - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hereid Hus AS JKV 18/00656-022 2019/10/02
U TEK 13/335 - KILLINGVEGEN - TJØSVOLL - NYBYGG CARPORT - 13/335 - KILLINGVEGEN. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST CARPORT Yvonne og Leif Ove Skår JKV 14/02756-005 2019/10/02
I TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/364 OG 64/405 - ORIGINAL KRAV OM SAMMENSLÅING Per Martin Worre ALA04 19/02340-072 26 Offl.§26 2019/10/02
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MØTEREFERAT PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 Håkon Døsen FGE02 13/00434-238 2019/10/02
I TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - 5/42 OG 5/512 - ORIGINAL FULLMAKT OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 Hanne Birgitte Øvrebø Haugland AMJ 19/05296-023 26 Offl.§26 2019/10/02
U TEK 13/440 - SMALAVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG GARASJE - 13/440 - SMALAVEGEN. VEDRØRENDE MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG GARASJE Knut Magne Hansen JKV 15/03779-003 2019/10/02
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/05283-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/02
U TEK 87/201 - NORDRE VELDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 19/05439-004 2019/10/02
U TEK 87/201 - NORDRE VELDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Løften Tor-geir HAS 19/05439-005 2019/10/02
U TEK 87/201 - NORDRE VELDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Torvanger Inger Marie HAS 19/05439-006 2019/10/02
U TEK 87/201 - NORDRE VELDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Langaker Sally Karoline HAS 19/05439-007 2019/10/02
U TEK 87/201 - NORDRE VELDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Iversflaten Ingfrid J HAS 19/05439-008 2019/10/02
U TEK 87/201 - NORDRE VELDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Langaker Johnny Gunvald HAS 19/05439-009 2019/10/02
U TEK 87/201 - NORDRE VELDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Våge Judith Marie HAS 19/05439-010 2019/10/02
U TEK 87/201 - NORDRE VELDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Pedersen Lone Beate HAS 19/05439-011 2019/10/02
U TEK 87/201 - NORDRE VELDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Vedøy Knut Andre HAS 19/05439-012 2019/10/02
U TEK 87/201 - NORDRE VELDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Auestad Olav Gunnar HAS 19/05439-013 2019/10/02
U TEK 87/201 - NORDRE VELDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Haber Norge As HAS 19/05439-015 2019/10/02
I TEK 64/824 - BRAKEVEGEN, STANGALAND - PÅBYGG ENEBOLIG - 64/824 - BRAKEVEGEN, STANGALAND - PÅBYGG ENEBOLIG Ing. Geir Tveit KHM 19/05278-002 2019/10/02
I TEK 19/3 - FRADELING ETTER JORDLOVEN - 19/3 - SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVEN Friluftsrådet Vest HHU 19/05781-001 2019/10/02
U TEK 13/369 - DALSVEGEN, TJØSVOLL, TILBYGG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV STUE - 13/369 - DALSVEGEN. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV STUE Stian Erland Ellefsen JKV 16/03125-003 2019/10/02
U SEN SKUDEHALLEN - SKUDEHALLEN - TRENINGSTIDER/AKTIVITETER SOM UTGÅR 31.10.2019 Skudenes ungdoms- & idrettslag TVI 12/01376-237 2019/10/02
U TEK DRAGØY - KRAV OM REGULERINGSPLAN/KONSEKVENSUTREDNING - SVAR - DRAGØY - KRAV OM REGULERINGSPLAN/KONSEKVENSUTREDNING Kystverket Vest YSL 19/01332-005 2019/10/02
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 19/11 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR FRITTSTÅENDE REDSKAPSHUS Kari Anne Mosbron IGR 17/00073-387 2019/10/02