Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM TILKOBLING, UTBEDRING OG SEPARERING AV PRIVAT KLOAKK PRESTAVEGEN ETAPPE 2 - KLOAKKSANERING HELLEN MARGIT HALVORSEN MAHA1 13/00434-113 2019/10/01
U TEK 63/10 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING - 63/10 - AVSLAG DISPENSASJON FRADELING BOLIGHUS NR. 2 Osvald Amland HHU 19/00033-005 2019/10/01
U TEK 3/203 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEORG GRINDHAUG - 3/203 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEORG GRINDHAUG S O Lund AS OSG 19/05663-002 2019/10/01
U TEK 15/2463 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAGFINN OLSEN - 15/2463 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAGFINN OLSEN Vedavågen Rør AS OSG 19/05610-002 2019/10/01
U TEK 59/31 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENBOLIG - 59/31 - IGANGSETTINGSTILLATELSE RIVNING OG GRUNNARBEID I K Gabrielsen KMY 19/01939-011 2019/10/01
U TEK 11/168 - NARAVEGEN - MANNES - NYBYGG GARASJE - 11/168 - FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Anne Marit T og Audun Olsen JKV 14/03898-008 2019/10/01
I TEK 149/541 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - 149/541 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG Vestlandshus AS IGR 19/05740-001 2019/10/01
I TEK 149/542 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - 149/542 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG Vestlandshus AS IGR 19/05741-001 2019/10/01
I TEK HØRINGER - 2019 - HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT OM INNMÅLING AV LEDNINGER OG ANNEN INFRASTRUKTUR I GRUNNEN, SJØ OG VASSDRAG Kommunal- og Moderniseringsdepartementet EIST 19/00016-099 2019/10/01
I TEK 18/87 - SANDBAKKANE, FAGERLAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 18/87 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Odd Hansen AS JKV 17/03274-014 2019/10/01
U TEK 43/241 - GAMLE SYREVEGEN, HØYNES. RIVING DEL AV BYGG, FASADEENDRING OG TILBYGG BRANNSTASJON - RAMMETILLATELSE - 43/241 - GAMLE SYREVEGEN, HØYNES. RIVING DEL AV BYGG, FASADEENDRING OG TILBYGG BRANNSTASJON Vikanes Bungum Arkitekter AS KHM 19/05460-002 2019/10/01
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI HOLE, VETLE (2008) - SVAR - SØKNAD OM SKOLESKYSS HOLE, VETLE (2008) Eli Johnsrud Reinertsen EEH 15/02397-016 2019/10/01
U TEK 145/21 - ØVRABØVEGEN,ØVRABØ, TILBYGG ENEBOLIG, SOMMERSTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - 145/21 - FERDIGATTEST Ole Førland KMY 18/05333-007 2019/10/01
U TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS IGR 17/05542-042 2019/10/01
I TEK PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 27.09.19 PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 Rogaland Fylkeskommune JST 18/00564-050 2019/10/01
I TEK 2/24 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSOFRRETNING - 2/24 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Haugalandet og Sunnhordaland EDH 19/05746-001 2019/10/01
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJON ANNA 19/05745-001 24 Offl.§24 2019/10/01
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å BEHOLDE SKOLEPLASS VED FLYTTING PFA 19/05596-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
I TEK 5/522 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - NYBYGG LAGERHALL - 5/522 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited JKV 16/04357-026 2019/10/01
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 11/125 OG 11/152 - SPØRSMÅL ANG TOMTER PÅ SEVLAND. Inger Lise og Christian Haaland IGR 17/00073-385 2019/10/01
U TEK 142/808 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG F12 RØRLEGGERMELDING: 18/4473 - 142/790 - FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/03944-006 2019/10/01
I TEK VANNSKADE 13. SEPTEMBER 2018 - LILLIAN OG LARS HALVORSEN, SOLSTRANDV. 18, KOPERVIK HA35635-001-RTH - VANNSKADE - REGRESSVARSEL HA35635-001-RTH If Skadeforsikring Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak HASB 18/04318-006 2019/10/01
I SEN VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020 - SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER I TINGRETTEN Per Inge Eriksen EDA 16/00047-063 2019/10/01
U TEK GRAVESØKNAD - PRESTAVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - PRESTAVEGEN Risa AS OSG 19/05709-002 2019/10/01
U TEK GRAVESØKNAD - TUNGARDEN - SVAR - GRAVESØKNAD - TUNGARDEN Gs-Maskin AS KSU01 19/05679-002 2019/10/01
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG - ARKIVSITUASJONEN I KARMØY KOMMUNE - SAK I NESTE MØTE Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 12/00652-238 2019/10/01
I SEN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - PERSONVERNREGLENE - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "PERSONVERN" - SAK TIL KOMMUNESTYRET Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS VIJO 18/05388-003 2019/10/01
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG - BRUK OG LEIE VED SUNDSVEGEN - VEDTAK I KONTROLLUTVALGET OM NOVEMBERMØTET Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS ORO 12/00652-239 2019/10/01
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG - NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - KARMØY KOMMUNE - RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 12/00652-240 2019/10/01
I TEK 12/368 - NARAVEGEN, SEVLAND - FASDEENDRING, TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 12/368 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/03339-008 2019/10/01
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - HØSTFEST 21.09.19 Finn Ove Østevik EVI1 19/00022-119 2019/10/01
U SEN EXTRA ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SVAR - SØKNAD OM NY STYRER SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - EXTRA ÅKREHAMN Coop Sørvest SA EVI1 12/01707-036 2019/10/01
U SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM MIDLER - ÅKRA GAMLE KIRKE Grethe Flotve Myklebust AAL 17/00116-082 2019/10/01
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05744-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/05695-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/05112-035 25 Offl §25 2019/10/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - TILBUD BLI01 19/05112-036 25 Offl §25 2019/10/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-101 25 Offl §25 2019/10/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/05036-102 25 Offl §25 2019/10/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - TILBUD BLI01 19/05036-103 25 Offl §25 2019/10/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - BEKREFTELSE BLI01 19/05036-104 25 Offl §25 2019/10/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-158 25 Offl §25 2019/10/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-125 25 Offl §25 2019/10/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-126 25 Offl §25 2019/10/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-127 25 Offl §25 2019/10/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-128 25 Offl §25 2019/10/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTUSKOLELÆRER - PIANO, 100 % FAST - SØKNAD BLI01 19/05525-008 25 Offl §25 2019/10/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTUSKOLELÆRER - PIANO, 100 % FAST - SØKNAD BLI01 19/05525-009 25 Offl §25 2019/10/01
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 18/04132-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 19/05703-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/05701-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 19/05726-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
I TEK 15/1225 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - NYBYGG IDRETTSHALL - 5/1225 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REKKEFØLGEKRAV Opus Arkitekter AS IGR 18/02830-026 2019/10/01
I TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING AV FORRETNINGSBYGG ETTER BRANN - 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING AV FORRETNINGSBYGG ETTER BRANN Byggmesterfirma Tjensvoll & Skaar AS KIS 19/05742-001 2019/10/01
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00277-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
U TEK 15/465 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SKUDE BYGG EIENDOM BYGGESAK: 18/3307 - 15/465 - RØRLEGGERMELDING (NY) : NYBYGG - TILTAKSHAVER: SKUDE BYGG EIENDOM BYGGESAK: 18/3307 Sig Halvorsen AS avd. Karmsund ORO01 19/02407-004 2019/10/01
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM TILKOBLING, UTBEDRING OG SEPARERING AV PRIVAT KLOAKK PRESTAVEGEN ETAPPE 2 - KLOAKKSANERING Hege Færøvik Alfsvåg MAHA1 13/00434-237 2019/10/01
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-054 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/01
U TEK 12/374 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR OLAV VÅGE - 12/374 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR OLAV VÅGE Per Inge Sjurseth OSG 19/03987-002 2019/10/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 21/32 - BESTILLING AV NABOLISTE Advokat Magnus Håvås Nereng AS GEL 19/00021-449 2019/10/01
U TEK 64/846 - BRAKEVEGEN, STANGALAND - NY INNKJØRSEL - 64/846 - RETUR AV SØKNAD Ståle Gyth IGR 15/02847-003 2019/10/01
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 18/03581-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
I TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - ØNSKER INNSYN I OFFENTLIGE DOKUMENTER Liv Staupe GTH 18/00926-054 2019/10/01
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV BRUNE- OG HVITEVARER - SIGNERT AVTALE - 19/5066 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV BRUNE- OG HVITEVARER Elkjøp Norge AS OEI 19/05066-008 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/10/01
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/05722-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
U SEN 69/89 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 69/89 SEKSJONERING/MELDING. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 19/05195-008 2019/10/01
U TEK 64/1145 - LIARFJELL, STANGALAND - TERRASSE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 64/1145 - LIARFJELL, STANGALAND - TERRASSE Odd Fjeldkårstad EDH 19/05710-004 2019/10/01
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/05672-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/05723-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
U TEK PLAN 5104 - DETALJREGULERING FOR VARANESET FISKEKAI - GNR. 106/85 MFL. - FORELØPIG SVAR - REVIDERT PLANFORSLAG PLAN 5104 - DETALJREGULERING FOR VARANESET FISKEKAI - GNR. 106/85 MFL. Pds Protek AS AAHO 18/03891-022 2019/10/01
I SEN ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN 18. OG 19. APRIL 2020 Stein Håvard Schnabel TVI 12/00077-191 2019/10/01
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/02545-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
U SKU DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/05724-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
U SEN 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG TOMANNSBOLIG - MELDING OM BEFARING Garvik Prosjekt AS EDA 18/01080-011 2019/10/01
I SEN HENVENDELSE OM SAKSBEHANDLERES ROLLER I KOMMUNEN - SPØRSMÅL OM BRUK AV SAKSBEHANDLERE I KARMØY KOMMUNE Karin Vedøy MWK 19/05748-001 2019/10/01
I SEN PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. - BER OM UTSATT UTTALEFRIST PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. Rogaland fylkeskommune JST 19/00707-016 2019/10/01
I TEK 119/205 OG 119/553 - GRENSEJUSTERING - AVTALE - 119/205 OG 119/553 - AVTALE OM GRENSEJUSTERING Rune Plassen MAAA1 19/05747-001 26 Off.l.26 2019/10/01
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05222-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/03123-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
I SEN HENVENDELSE OM SAKSBEHANDLERES ROLLER I KOMMUNEN - VEDRØRENDE KONKRET HENVENDELSE - BER OM Å FÅ OVERSENDT SVAR Fylkesmannen i Rogaland MWK 19/05748-002 2019/10/01
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/05340-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
U SEN INNFORDRING - KONTOUTDRAG CEM01 18/04336-351 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
I SKU SKOLESTART - UTSATT - SAKKYNDIG VURDERING - SØKNAD OM UTSATT SKOLESTART PFA 19/05454-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID - BARNEHAGE RHO 19/05725-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN SLETTEBØVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00247-163 2019/10/01
U TEK HØRINGER - 2019 - SVAR - HØRING - NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT Olje- og Energidepartementet PEID 19/00016-100 2019/10/01
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM BYTTE AV SKOLE PFA 19/05749-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
I TEK 58/127 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TAN EIENDOMSUTVIKLING AS - 58/127 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TAN EIENDOMSUTVIKLING AS Comfort Karmøy AS ORO01 19/05754-001 2019/10/01
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 18/00666-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
I TEK 57/93 MFL. - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - SAKEN RETURNERES - AVVIST KLAGE - 57/93 - RETTING AV EIENDOMSGRENSER Fylkesmannen I Rogaland HAS 18/05402-009 2019/10/01
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - KORRIGERT RHO 18/02647-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID RHO 18/04520-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - GRILLAFTEN 05.10.2019 Bohemer AS EVI1 19/00022-120 2019/10/01
U TEK 104/21 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR OVE SALTVEDT - 104/21 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - GEIR OVE SALTVEDT Geir Ove Saltvedt ALS06 19/04807-004 2019/10/01
I SEN ENDRINGER I KOMMUNELOVEN M.M. - INFORMASJON OM DEN NYE KOMMUNELOVEN Kommunal- og Moderniseringsdepartementet LYK 13/02466-012 2019/10/01
U TEK 104/6 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE. K.LEIRVÅG LEIRVÅGVEGEN 76 - 104/6 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - OLE. K.LEIRVÅG LEIRVÅGVEGEN 76 Ole Karsten Leirvåg ALS06 19/04810-004 2019/10/01
I TEK 149/417 - SPANNE - OPPARBEIDELSE AV FELLESANLEGG - 149/417 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/01177-014 2019/10/01
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - ENDRING RHO 19/02510-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-055 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/01
I TEK 149/417 - SPANNE - NYBYGG BOLIGBYGG MED 6 BOENHETER - HUS A - 149/417 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/01178-009 2019/10/01
I TEK 149/417 - SPANNE - NYBYGG BOLIGBYGG MED 6 BOENHETER - HUS C - 149/417 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/01181-008 2019/10/01
I TEK 149/417 - SPANNE - NYBYGG BOLIGBYGG MED 6 BOENHETER - HUS B - 149/417 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/01180-009 2019/10/01
U SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV Ryvingen Barnehage SA RHO 12/00108-254 2019/10/01
I TEK 59/255 MFL OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - 59/255 MFL OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN Statens vegvesen - Region vest ALA04 19/05750-001 2019/10/01
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - 123/200 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER - 2019/1053698/200 - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM BERGE SAG BOLIGTOMTER AS (KOPIMOTTAKER) Statens Kartverk BTH04 18/02711-047 2019/10/01
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 19/02509-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SVAR - TILSKUDD TIL FISKETILTAK 2019 - KARTLEGGING AV SJØAUREBEKKER I YTRE HAUGALAND Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-249 2019/10/01
I TEK 120/131 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE SELLE BERTELSEN - 120/131 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE SELLE PEDERSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 18/03056-005 2019/10/01
I TEK 64/344 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - KARMØY RØDE KORS - 46/344 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - KARMØY RØDE KORS Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/05753-001 2019/10/01
I TEK 64/344 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY RØDE KORS - 64/344 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY RØDE KORS Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/01401-003 2019/10/01
I TEK 57/160 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SKUDENES GJESTEHAVN SERVICEBYGG - 57/160 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SKUDENES GJESTEHAVN SERVICEBYGG Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/00980-003 2019/10/01
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-056 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/10/01
I TEK RØRLEGGERMELDING - HESTFARET KUM 5461 - KARMØY KOMMUNE - 15/1193 - FERDIGMELDING - HESTFARET KUM 5461 Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/05403-003 2019/10/01
I TEK 119/205 OG 123/180 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 119/205 OG 123/180 - MYKJE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Berge Sag Boligtomter AS MAH 19/05751-001 2019/10/01
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING FOR LUKKET SELSKAP 23.10.2019 Karmøy Rotaryklubb EVI1 19/00022-121 2019/10/01
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING AV FORSKRIFT OM PROSJEKTSTØTTE TIL NASJONALE MINORITETER Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ORO 19/00016-101 2019/10/01
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - KLAGE PÅ SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INNSYN KHO 19/04835-033 25 Offl.§25 2019/10/01
I SKU ELEVSAK - KOPI AV SAKSPAPIRER BNO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/10/01
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - FORESPØRSEL OM OPPLYSNINGER KHW 12/04604-282 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/10/01