Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING Den norske legeforeing HASB 17/01266-024 2019/09/30
U TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING Tekna HASB 17/01266-025 2019/09/30
U SEN LOKALE FORHANDLINGER 2018 - GENERELT - GODTGJØRING TIL RESSURSGRUPPE FOR PSYKOSOSIAL STØTTE I KRISER - akademikerforbundet TUS 18/00245-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - FORESPØRSEL OM KOMPETANSE FORHANDLING Norsk Sykepleierforbund TUS 18/00971-008 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/09/30
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.3 BEHOLDE OG REKRUTTERE - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.3 BEHOLDE OG REKRUTTERE - HELSESYKEPLEIERE PROTOKOLL NSF TUS 19/00519-004 2019/09/30
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 5.2 ANNEN LØNNSREGULERING - PROTOKOLL - FORHANDLINGER ETTER HTA KAP 5.2 TUS 19/00522-002 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/09/30
U SEN LØNNSPOLITIKK - REVIDERING - LØNNSPOLITIKK - REVIDERING NSF TUS 19/00644-004 2019/09/30
I TEK 5/42 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BYGG 3 - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG BYGGESAK: 18/4602 - 5/42 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/4602 Hage & Maskin AS ALS06 18/04808-003 2019/09/30
U TEK 15/1000 - STONGVEGEN, ÅKRA - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/1000 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Karl Johan Hansen JONI 19/04889-014 2019/09/30
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 5.2 ANNEN LØNNSREGULERING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 5.2 ANNEN LØNNSREGULERING Samfunnsviterne TUS 19/00522-004 2019/09/30
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 5.2 ANNEN LØNNSREGULERING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 5.2 ANNEN LØNNSREGULERING Juristforbundet TUS 19/00522-005 2019/09/30
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/05722-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
I SKU TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2019 - STØTTE TIL SUPERLEKENE, HAUGALANDET 2019 Solstein AS JAH 19/01516-004 2019/09/30
U TEK 69/79 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 69/79 - TILLATELSE TIL SEKSJONERING AV GRUNNEIENDOM A Utvik AS HAS 19/05373-004 2019/09/30
U TEK 119/165 - TREVARDELI, MYKJE - TILBYGG, OMBYGGING OG FASDEENDRING ENEBOLIG - 119/165 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - GRUNN- OG RØRARBEIDER Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 19/05167-006 2019/09/30
U TEK 94/140 - MELANDBAKKEN, MELAND - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 94/140 - MELANDBAKKEN, MELAND - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE Cathrine Hage KHM 19/05557-002 2019/09/30
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-106 25 Offl.§25 2019/09/30
I SKU DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/05724-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
I TEK 109/64 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVID FOSEN - 109/64 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVID FOSEN Edvardsen Graving og Transport AS ORO01 19/05730-001 2019/09/30
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-107 25 Offl.§25 2019/09/30
I SEN LUKTPROBLEMATIKK/FORURENSING/STØY - HUSØY - FORURENSING HUSØY Terje Ludvigsen KANE1 18/01519-046 2019/09/30
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING OM MILJØ OG HELSE I BARNEHAGE OG SKOLER Helse- og Omsorgsdepartementet LVS 19/00016-096 2019/09/30
U TEK 52/15 - SKITNADAL - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - TILLATELSE TIL TILTAK - 52/15 - SKITNADAL - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Leif Holmgard JMJ03 19/05515-002 2019/09/30
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSKUDD TIL FISKETILTAK 2019 - KARTLEGGING AV SJØAUREBEKKER I YTRE HAUGALAND Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-248 2019/09/30
I TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4349 - TILBAKEMELDING PÅ MOTTATT BREV ETTER AVHOLDT OPPMÅLINGSFORRETNING GNR. 117 BNR. 4 Statens Vegvesen MAH 19/04728-020 2019/09/30
I TEK 112/25 - RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM ENDRING AV ABONNEMENT - NABODELING Åse Irene Kvam ANNA 19/05736-001 2019/09/30
I TEK TEKNISK PLAN - NY SKOLE I KOPERVIK - VISER TIL TEKNISK PLAN - KOPERVIK NYE SKOLE Asplan Viak AS BTH04 19/01296-009 2019/09/30
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01564-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/05609-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
I TEK PLAN 5052-3 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - ENDRING AV TRASÉ - 114/93 MFL. - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 27.09.2019 FV. 4800 - PLAN 5052-3 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - ENDRING AV TRASE Statens Vegvesen JST 19/04926-003 2019/09/30
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/05723-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
U TEK 115/87 - EIKELIA, SØNDRE EIKE -TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 115/87 - EIKELIA, SØNDRE EIKE -TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE Trond Tunes KRRE 19/05177-005 2019/09/30
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VOKSENOPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN - DELING AV TILSKUDDSORDNINGEN MELLOM KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OG KULTURDEPARTEMENTET Kunnskapsdepartementet LIS01 19/00016-097 2019/09/30
I TEK 109/80 - FOSNAVEGEN, FOSEN - GARASJE - 109/80 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Byggmesterfirma Finshus & Selvåg AS KRRE 17/01271-009 2019/09/30
I TEK 58/109 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - TAKTERRASSE - 58/109 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - TAKTERRASSE Bent Thorleif Kolbeinsen EDH 19/05719-001 2019/09/30
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON - UBEBODD HUS ALS06 19/05731-001 24 Offl.§24 2019/09/30
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 18/03581-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - GRILLAFTEN 05.10.19 Bohemer AS EVI1 19/00022-118 2019/09/30
U TEK 83/45 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FREDRIKSEN, BJØRN OVE OG KRISTINA JOANNA INNERMO - SVAR - 83/45 - EGENERKLÆRINGER OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kristiina Jaana Inermo Fredriksen BJP01 19/05718-003 2019/09/30
U TEK REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON - PA 361 AVALDSNESVEGEN 114 - MELDING TIL LEVERANDØR - 19_80_PA361 AVALDSNESVEGEN AKR02 19/00080-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTUSKOLELÆRER - PIANO, 100 % FAST - SØKNAD BLI01 19/05525-007 25 Offl §25 2019/09/30
U SEN VA-TEKNISKE TJENESTER - ENDRINGSBILAG - 19/5312 VA-TEKNISKE TJENESTER VA-konsult AS KRWI 19/05312-027 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/30
U SEN VA-TEKNISKE TJENESTER - SIGNERT AVTALE - 19/5312 VA-TEKNISKE TJENESTER VA-konsult AS KRWI 19/05312-028 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/30
I TEK 147/138 - LIVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 147/138 - LIVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG Christian Høvring KRRE 19/05721-001 2019/09/30
U TEK 6/14 - KJØP AV TOMT TIL BRANNSTASJON PÅ VEA - SVAR - 6/14 - AD GRUNNAVSTÅELSE Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS MAAA1 19/05277-004 2019/09/30
U SEN RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID - NY KONKURRANSE - FORLENGELSE AV AVTALE Gk Inneklima AS TES02 17/04836-007 2019/09/30
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - SIGNERT AVTALE - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS Ferkingstad og Alsaker as VIHO 19/02341-057 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/30
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/05720-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER Kunnskapsdepartementet LIS01 19/00016-098 2019/09/30
U TEK 100/5 , 101/8 OG 101/9 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TANGEN, JOHAN - SVAR - 11/18 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 19/05700-002 2019/09/30
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV BRUNE- OG HVITEVARER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/5066 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV BRUNE- OG HVITEVARER Elkjøp Norge AS OEI 19/05066-006 2019/09/30
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 68/435 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR BYGGING AV GJERDE Bjørn Inge Stange KIS 17/00073-382 2019/09/30
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 18/00666-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - SOLDALEN - REFERAT FRA BYGGEMØTE 14 Cowi AS BTH04 18/02711-046 2019/09/30
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSKATT - NÆRINGSEIENDOM - KLAGE PÅ EIENDOMSKATT - NÆRINGSEIENDOM TNO05 15/01908-037 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/09/30
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL REPARASJON/VEDLIKEHOLD Åkra Fjellag OFL 19/00525-041 2019/09/30
I TEK 72/186 - SUNDVEGEN, SKÅR - NYBYGG HAGESTUE/BOD - 72/186 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv EDH 19/05190-007 2019/09/30
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN SLETTEBØVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00247-162 2019/09/30
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV BRUNE- OG HVITEVARER - AVTALE - 19/5066 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV BRUNE- OG HVITEVARER Elkjøp Norge AS OEI 19/05066-007 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/30
I TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TURSTIER 2019 Åkra Fjellag PCH01 18/03066-012 2019/09/30
U TEK 57/0 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 57/0 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune EDH 19/05267-003 2019/09/30
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-108 25 Offl.§25 2019/09/30
U TEK 15/2011 - GRUNNVIKJÅ, ÅKRA - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 15/2011 - GRUNNVIKJÅ, ÅKRA - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 19/05667-002 2019/09/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-339 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-340 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-341 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/05727-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-342 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-343 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-344 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
U TEK 52/15 - AUSTRE KARMØYVEG, SKITNADAL - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 52/15 - AUSTRE KARMØYVEG, SKITNADAL - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG Leif Holmgard KIS 19/05547-002 2019/09/30
I TEK 149/474 - SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER OMRÅDE B1 - 149/474 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE SEKSJON 5 OMRÅDE B1 Block Watne AS KMY 17/04208-008 2019/09/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-345 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05165-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-041 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/30
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-042 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-346 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
I TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - KOMMENTAR TIL NABOMERKNAD Ing Firma Jarle E R Skadberg AS GTH 18/00926-053 2019/09/30
U SEN INNFORDRING - ENDRING AV FRIVILLIG AVTALETREKK SAGR 18/04336-347 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-348 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID - BARNEHAGE RHO 19/05725-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05165-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
I TEK 2/106 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 2/106 - BEKREFTELSE PÅ FRAKOBLING AV VA ANLEGG Edb-Tjenester Norge Limited KRRE 19/04891-007 2019/09/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-349 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 19/05726-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
I TEK 13/676 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD HANSEN PROSJEKT AS RIVING SAK 18/1723 - 13/676 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD HANSEN PROSJEKT AS Comfort Karmøy AS ORO01 19/05733-001 2019/09/30
I TEK TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER - TILSKUDD - UBENYTTEDE TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER Rogaland Fylkeskommune HPE 12/04400-035 2019/09/30
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-043 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/30
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-044 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-350 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 68/435 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR BYGGING AV GJERDE Bjørn Inge Stange KIS 17/00073-383 2019/09/30
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-289 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG - PROTOKOLL - KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG 25.09.19 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 12/00652-237 2019/09/30
U TEK 15/2465 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 1-4 - 15/2465 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 1-4 Trygve J Sjøen AS IGR 16/05177-015 2019/09/30
U TEK 15/2465 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 5-8 - 15/2465 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 5-8 Trygve J Sjøen AS IGR 16/05178-013 2019/09/30
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-045 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/30
I HSE SØKNADER - BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - BARNEVERN, MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD IKN01 18/05620-020 25 Offl.§25 2019/09/30
I TEK 57/132 OG 57/422 - KAIGATA, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM NY UTKJØRSEL - 57/132 OG 57/422 - KAIGATA, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM NY UTKJØRSEL Liv Kristin Stangeland JMJ03 19/05728-001 2019/09/30
I TEK 147/703 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER OG BODER - 147/703 - INNMÅLING MUR REKKEHUS Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma GER01 17/04128-013 2019/09/30
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-046 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/30
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID VED BARNEHAGE RHO 19/05476-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 82/109 - HINDERÅKER - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR HALVTAK PÅ UTHUS/REDSKAPSBOD Grant Gustav Hinderaker KIS 17/00073-384 2019/09/30
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-047 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/30
U HSE JOURNALKONTROLL - VEDR. PASIENTJOURNALER MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/09/30
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-048 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/30
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01564-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
I TEK BOLIGTILSKUDD HUSBANKEN - INFORMASJON OM ÅRLIG RAPPORTERING PÅ BRUK AV TILSKUDD TIL UTLEIEBOLIGER Husbanken TES02 14/00816-015 2019/09/30
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - KVITTERING FOR INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG 137101 ÅKRAHALLEN (NYE) Kulturdepartementet OFL 16/00248-368 2019/09/30
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-088 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01564-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
U TEK VANNTRYKK/-MENGDE - EIDSBAKKANE - SVAR - HENVENDELSE - GJELDER VANNMENGDE - EIDSBAKKANE 48 Leif Stian Bratland ETS 19/05571-002 2019/09/30
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-049 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/30
U TEK 71/133 - BREKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3223 - 71/192 OG 198 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD:18/3223 Aileen Roaldsøy ALA04 18/03680-026 2019/09/30
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM TILKOBLING, UTBEDRING OG SEPARERING AV PRIVAT KLOAKK PRESTAVEGEN ETAPPE 2 - KLOAKKSANERING Einar Eliassen MAHA1 13/00434-236 2019/09/30
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/01797-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
I TEK 101/1 OG 101/4 - HELGABERG - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 101/1 OG 101/4 - HELGABERG - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Synnøve Fredrikke Magnussen ALA04 19/05729-001 2019/09/30
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/05609-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/05615-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
U TEK VANNSKADE 06.04.19 - FISKÅVEGEN 58, OLE ANDREAS HADDELAND 79720388,9 - SVAR - REGRESSVARSEL VANNLEDNINGSBRUDD. DERES REF: FISKÅVEGEN 58, 4262 AVALDSNES 79720388,9 Gjensidige Forsikring ASA OSG 19/05669-002 2019/09/30
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05639-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT FRA TV-UNDERSØKELSEN NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Svanhild Bertelsen AKR02 17/00780-049 2019/09/30
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT FRA TV-UNDERSØKELSEN NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN ASTRID BERTELSEN AKR02 17/00780-050 2019/09/30
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/00566-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT FRA TV-UNDERSØKELSEN NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Thor Helge Thorsen AKR02 17/00780-051 2019/09/30
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT FRA TV-UNDERSØKELSEN NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Vidar Heimtun AKR02 17/00780-052 2019/09/30
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03002-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
U TEK 82/55 - HINDERÅKER - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 82/55 OG 82/117 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Thomas Bernar Velde HAS 19/05523-021 2019/09/30
U TEK 82/55 - HINDERÅKER - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 82/55 OG 82/117 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Margit Elisabeth Hauge HAS 19/05523-022 2019/09/30
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/00003-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
I TEK 147/700 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG BOLIG, CARPORT - 147/700 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SØKNAD, GJENPART AV NABOVARSEL, KART OG FOTO Arne Børge Halvorsen KRRE 19/05686-004 2019/09/30
U TEK 82/55 - HINDERÅKER - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 82/55 OG 82/117 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Sverre Johan Jacobsen HAS 19/05523-023 2019/09/30
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/05732-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
U TEK 13/175 - ÅRABROTVEGEN, TJØSVOLL, TILBYGG BOLIG, STUE, ENTRE - 13/175 - ÅRABROTVEGEN, TJØSVOLL. OPPLYSNINGER OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG TIL BOLIG Dag Kenneth Sellikken JKV 15/02018-007 2019/09/30
I TEK 106/3 OG 106/75 - FOSNANES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGING AV GRENSER - 106/3 OG 106/75 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD OM DISPENSASJON, DITUASJONSKART OG KRAV OM SAMMENSLÅING Vikanes Bungum Arkitekter AS HHU 19/05171-005 2019/09/30
I TEK 69/89 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 69/89 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Kartverket - Tinglysingen MAH 19/05195-007 2019/09/30
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/05734-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/30
U TEK 115/174 - SKREVEGEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG GARASJE - 115/174 - SKREVEGEN, SØNDRE EIKE. OPPLYSNINGER OM MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG GARASJE Lars Melkevik JKV 14/01279-003 2019/09/30
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-050 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/30
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - TILLEGGSINFORMASJON - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen JTH 16/04821-051 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/30
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - TILLEGGSINFORMASJON - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen JTH 16/04821-052 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/30
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - TILLEGGSINFORMASJON - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen JTH 16/04821-053 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/30