Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK PLAN 2041-2 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - F_GT3 TAS UT AV PLAN - 15/202 - GODKJENT 9.9.2019 - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PLAN 2041-2 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - F_GT3 TAS UT AV PLAN - 15/202 NILS JOHAN STONGHAUGEN BHA02 19/05355-004 2019/09/27
U SEN KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 Åkra Idrettslag LYK 18/01539-014 2019/09/27
I TEK PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. - PLAN 5105 - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE ,REGIONALPLANAVDELINGEN - 25.09.19 PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. Rogaland Fylkeskommune AAHO 18/03964-033 2019/09/27
I TEK GRAVESØKNAD - PRESTAVEGEN - GRAVESØKNAD - PRESTAVEGEN Risa AS OSG 19/05709-001 2019/09/27
I TEK 121/20 - SOLDALVEGEN, ØSTHUS - FORSTØTNINGSMUR - 121/20 - FOTOGRAFIER AV DAGENS SITUASJON Arnfinn Knutsen KRRE 19/05349-003 2019/09/27
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 82/109 - HINDERÅKER - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR HALVTAK PÅ UTHUS/REDSKAPSBOD Grant Gustav Hinderaker KIS 17/00073-380 2019/09/27
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - SLOKKEVANNSKAPASITET VED 4/96 Firesafe AS ABU01 17/01108-113 2019/09/27
I TEK PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. - UTTALELSE FRA MATTILSYNET 26.09.19 PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. Mattilsynet AAHO 18/03964-034 2019/09/27
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 19/11 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR FRITTSTÅENDE REDSKAPSHUS Kari Anne Mosbron IGR 17/00073-381 2019/09/27
U TEK 108/7 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AHMAD WAAD ABDULLAH - 108/7 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - AHMAD WAAD ABDULLAH Waad Abdullah Ahmad ALS06 19/05237-004 2019/09/27
I TEK 2/106 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 2/106 - REVIDERTE TEGNINGER, AVFALLSPLAN OG MILJØSANERINGS BESKRIVELSE Edb-Tjenester Norge Limited KRRE 19/04891-004 2019/09/27
I TEK 2/106 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 2/106 - BRANNKONSEPT SLOKKEVANN Edb-Tjenester Norge Limited KRRE 19/04891-005 2019/09/27
I TEK 2/106 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 2/106 - ERKLÆRING FRA PANTEHAVER Edb-Tjenester Norge Limited KRRE 19/04891-006 2019/09/27
I TEK 149/417 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG HUS A - TILTAKSHAVER: A UTVIK BYGGESAK 18/1178 - 149/417 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 18/1178 Sig Halvorsen AS ALS06 18/01542-003 2019/09/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSMEDISINER I 50 % STILLING - BEKREFTELSE MMW 19/05546-005 25 Offl §25 2019/09/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-100 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-144 25 Offl §25 2019/09/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-145 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-146 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-147 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-148 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-149 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-150 25 Offl §25 2019/09/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-151 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-152 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-153 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-154 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-155 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-156 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-157 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - AVSLAG BLI01 19/04836-038 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - AVSLAG BLI01 19/04836-039 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - AVSLAG BLI01 19/04836-040 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - AVSLAG BLI01 19/04836-041 25 Offl §25 2019/09/27
U TEK REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON - PA 361 AVALDSNESVEGEN 114 - MELDING TIL LEVERANDØR - 19_80_PA361 AVALDSNESVEGEN AKR02 19/00080-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - AVSLAG BLI01 19/04836-042 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - AVSLAG BLI01 19/04836-043 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - AVSLAG BLI01 19/04836-044 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - AVSLAG BLI01 19/04836-045 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - AVSLAG BLI01 19/04836-046 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - AVSLAG BLI01 19/04836-047 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - AVSLAG BLI01 19/04836-048 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - AVSLAG BLI01 19/04836-049 25 Offl §25 2019/09/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - AVSLAG BLI01 19/04836-050 25 Offl §25 2019/09/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% - TILBUD ANVO 19/05077-009 25 Offl §25 2019/09/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/05077-010 25 Offl §25 2019/09/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - BEKREFTELSE MSE 19/05390-018 25 Offl §25 2019/09/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - BEKREFTELSE MSE 19/05390-019 25 Offl §25 2019/09/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - INTERVJU MSE 19/05390-020 25 Offl §25 2019/09/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - BEKREFTELSE MSE 19/05390-021 25 Offl §25 2019/09/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - INTERVJU MSE 19/05390-022 25 Offl §25 2019/09/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - BEKREFTELSE MSE 19/05390-023 25 Offl §25 2019/09/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - BEKREFTELSE MSE 19/05390-024 25 Offl §25 2019/09/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - BEKREFTELSE MSE 19/05390-025 25 Offl §25 2019/09/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - BEKREFTELSE MSE 19/05390-026 25 Offl §25 2019/09/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - INTERVJU MSE 19/05390-027 25 Offl §25 2019/09/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - BEKREFTELSE MSE 19/05390-028 25 Offl §25 2019/09/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - BEKREFTELSE MSE 19/05390-029 25 Offl §25 2019/09/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - BEKREFTELSE MSE 19/05390-030 25 Offl §25 2019/09/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - BEKREFTELSE MSE 19/05390-031 25 Offl §25 2019/09/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - INTERVJU MSE 19/05390-032 25 Offl §25 2019/09/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - BEKREFTELSE MSE 19/05390-033 25 Offl §25 2019/09/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - BEKREFTELSE MSE 19/05390-034 25 Offl §25 2019/09/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - BEKREFTELSE MSE 19/05390-035 25 Offl §25 2019/09/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - INTERVJU MSE 19/05390-036 25 Offl §25 2019/09/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTUSKOLELÆRER - PIANO, 100 % FAST - SØKNAD BLI01 19/05525-005 25 Offl §25 2019/09/27
I TEK 149/417 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG HUS B - TILTAKSHAVER: A UTVIK BYGGESAK 18/1180 - 149/417 - FERDIGEMELDING RØR BYGGESAK 18/1180 Sig Halvorsen AS ALS06 18/01544-003 2019/09/27
I TEK 149/417 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG HUS C - TILTAKSHAVER: A UTVIK BYGGESAK 18/1181 - 149/417 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 18/1181 Sig Halvorsen AS ALS06 18/01545-003 2019/09/27
I TEK 11/168 - NARAVEGEN - MANNES - NYBYGG GARASJE - 11/168 - BEKREFTELSE PÅ FERDIG GARASJE Anne Marit T og Audun Olsen JKV 14/03898-007 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-308 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-309 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/05673-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
I TEK PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. - PLAN 5105 - UTTALELSE - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. Mattilsynet AAHO 18/03964-032 2019/09/27
U TEK 42/108 OG 123 - ORGINAL - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER CHRISTENSEN, KRISTEN - 42/108 OG 123 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Kristen Christensen XXI 19/05702-002 2019/09/27
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - LØNNSKRAV TUS 19/00520-010 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/09/27
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT FRA TV-UNDERSØKELSEN NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Randi Sylvia Alendal AKR02 17/00780-047 2019/09/27
I TEK PLAN 3048 - DETALJREGULERING FOR ÅSEBØEN BARNEHAGE - 64/816 MFL. - PLAN 3048 - UTTALELSE - REGULERINGSPLAN FOR ÅSEBØEN BARNEHAGE - GNR. 64/816 MFL. Mattilsynet AAHO 19/02243-005 2019/09/27
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT FRA TV-UNDERSØKELSEN NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN CISSEL ALENDAL AKR02 17/00780-048 2019/09/27
U TEK 147/700 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG BOLIG, CARPORT - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 147/700 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG BOLIG, CARPORT Arne Børge Halvorsen KRRE 19/05686-003 2019/09/27
I TEK FRILUFTSRÅDET VEST - MØTEPAPIRER TIL STYREMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST 03.10.19 Friluftsrådet Vest PCH01 13/03941-050 2019/09/27
U TEK 15/1000 - STONGVEGEN, ÅKRA - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/1000 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Ove Kenneth Kvalavåg JONI 19/04889-016 2019/09/27
I TEK 122/143 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 122/143 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Statens vegvesen - Region vest KRRE 19/05706-001 2019/09/27
I TEK 22/110 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM - 22/110 -(KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Statens vegvesen - Region vest EDH 19/05708-001 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-310 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA KARMSUND 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 - KORRIGERT VEDTAK Espira Karmsund Barnehage ETH01 16/01128-576 2019/09/27
U TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - TILDELINGSBESLUTNING - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Aase & Svendsen AS STSP 19/05162-022 2019/09/27
U TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - TILDELINGSBESLUTNING - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Birkeland maskinentreprenør AS STSP 19/05162-023 2019/09/27
U TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - TILDELINGSBESLUTNING - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Saneringsgruppen AS STSP 19/05162-024 2019/09/27
U TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - TILDELINGSBESLUTNING - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Vats Anlegg AS STSP 19/05162-025 2019/09/27
U TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - TILDELINGSBESLUTNING - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK EN ENTREPRENØR AS STSP 19/05162-026 2019/09/27
U TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - TILDELINGSBESLUTNING - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Vassbakk & Stol AS STSP 19/05162-027 2019/09/27
U TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - TILDELINGSBESLUTNING - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Malvin Varne AS STSP 19/05162-028 2019/09/27
I TEK PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 26.09.19 PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 Rogaland Fylkeskommune JST 18/00564-048 2019/09/27
I TEK 15/1042 OG 15/1363 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - TORSEN, SVEIN ERNST - 15/1042 OG 15/1363 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - TORSEN, SVEIN ERNST Svein Ernst Torsen JHE 19/05705-001 26 Off.l.26 2019/09/27
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - GNR.12 BNR.63 BEREGNING AV POTENSIELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING Firesafe AS ABU01 17/01108-110 2019/09/27
I TEK REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON - PA 361 AVALDSNESVEGEN 114 - MELDING FRA LEVERANDØR - 19_80_PA361 AVALDSNESVEGEN AKR02 19/00080-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-311 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
I HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - MELDING FRA LEVERANDØR - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES CBE02 19/01318-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-312 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U TEK 3/189 , 3/196 , 3/199 , 3/200 , 3/206 , 3/217 OG 3/723 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Berg Bjørn Sigfred AMJ 19/02732-021 2019/09/27
U TEK 3/189 , 3/196 , 3/199 , 3/200 , 3/206 , 3/217 OG 3/723 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Helgesen Trygve Hermann AMJ 19/02732-022 2019/09/27
U TEK 3/189 , 3/196 , 3/199 , 3/200 , 3/206 , 3/217 OG 3/723 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Johannesen Evy AMJ 19/02732-023 2019/09/27
U TEK 3/189 , 3/196 , 3/199 , 3/200 , 3/206 , 3/217 OG 3/723 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Thomassen Kåre AMJ 19/02732-024 2019/09/27
U TEK 3/189 , 3/196 , 3/199 , 3/200 , 3/206 , 3/217 OG 3/723 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Mørch Hans Ernst AMJ 19/02732-025 2019/09/27
U TEK 3/189 , 3/196 , 3/199 , 3/200 , 3/206 , 3/217 OG 3/723 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Mørch Kristina Njuolla AMJ 19/02732-026 2019/09/27
U TEK 3/189 , 3/196 , 3/199 , 3/200 , 3/206 , 3/217 OG 3/723 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Stavang-holgersen Linn K AMJ 19/02732-027 2019/09/27
U TEK 3/189 , 3/196 , 3/199 , 3/200 , 3/206 , 3/217 OG 3/723 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Storesund Jan Roar AMJ 19/02732-028 2019/09/27
U TEK 3/189 , 3/196 , 3/199 , 3/200 , 3/206 , 3/217 OG 3/723 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Holgersen Herman Marin AMJ 19/02732-029 2019/09/27
U TEK 3/189 , 3/196 , 3/199 , 3/200 , 3/206 , 3/217 OG 3/723 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Svendsen Sven Andreas AMJ 19/02732-030 2019/09/27
U TEK 3/189 , 3/196 , 3/199 , 3/200 , 3/206 , 3/217 OG 3/723 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Svendsen Karl Otto AMJ 19/02732-031 2019/09/27
U TEK 3/189 , 3/196 , 3/199 , 3/200 , 3/206 , 3/217 OG 3/723 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Bårdsen Arne AMJ 19/02732-032 2019/09/27
U TEK 3/189 , 3/196 , 3/199 , 3/200 , 3/206 , 3/217 OG 3/723 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Bårdsen Hildbjørg Vea AMJ 19/02732-033 2019/09/27
U TEK 3/189 , 3/196 , 3/199 , 3/200 , 3/206 , 3/217 OG 3/723 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Jakobsen Rutt Solrun AMJ 19/02732-034 2019/09/27
U TEK 3/189 , 3/196 , 3/199 , 3/200 , 3/206 , 3/217 OG 3/723 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Karlsen Håkon AMJ 19/02732-035 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-313 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
I TEK PLAN 2124 - DETALJREGULERING FOR GRINDHAUGTOPPEN - 15/353 MFL. - VARSLING OM DETALJREGULERING VED GRINDHAUGTOPPEN - PLANID 2124 RH Oppmåling Rune Hemnes BHA02 19/05579-005 2019/09/27
I TEK 110/95 - VÅGA - NYBYGG ENEBOLIG - 110/95 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE OG MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Älvsbyhus Norge AS KRRE 19/00668-014 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-314 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/05707-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-315 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U TEK REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON - PA 361 AVALDSNESVEGEN 114 - MELDING TIL LEVERANDØR - 19_80_PA361 AVALDSNESVEGEN AKR02 19/00080-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-316 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
I TEK 11/168 - NARAVEGEN - MANNES - NYBYGG GARASJE - 11/168 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Anne Marit T og Audun Olsen JKV 14/03898-009 2019/09/27
I TEK 52/15 - SKITNADAL - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 52/15 - SITUASJONSKART MED INNTEGNET VANNLEDNING Leif Holmgard JMJ03 19/05515-003 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-317 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING JMJ 16/00460-119 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U TEK STARTLÅN - RETUR - SLETTET PANTEDOKUMENT RBE08 19/05205-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-318 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-319 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
I TEK 110/95 - VÅGA - NYBYGG ENEBOLIG - 110/95 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Älvsbyhus Norge AS JKV 19/00668-015 2019/09/27
I SKU INNSYN I ELEVLISTER - VEDRØRENDE SØKNAD OM INNSYN I ELEVLISTER Sørhåland barneskole AS BNO 19/05678-012 2019/09/27
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - SIGNERT AVTALE - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS HR Prosjekt AS VIHO 19/02341-056 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/27
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-043 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/27
I TEK 88/255 - SØNDRE VELDE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - 88/255 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Øygarden Eiendom AS JMJ03 16/02063-047 2019/09/27
U TEK RAMMEAVTALE RIE - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO Cowi AS (Hovedenhet) VIHO 18/04932-049 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/27
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - TILLEGGSINFORMASJON - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen BKE 19/02790-044 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/27
I TEK PLAN 2041-2 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - F_GT3 TAS UT AV PLAN - 15/202 - GODKJENT 9.9.2019 - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 26.09.19 - PLAN 2041-2 GODKJENT 9.9.2019 Rogaland Fylkeskommune BHA02 19/05355-006 2019/09/27
I TEK 15/465 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SKUDE BYGG EIENDOM BYGGESAK: 18/3307 - 15/465 - RØRLEGGERMELDING (NY) : NYBYGG - TILTAKSHAVER: SKUDE BYGG EIENDOM BYGGESAK: 18/3307 Sig Halvorsen AS avd. Karmsund ORO01 19/02407-003 2019/09/27
U TEK 149/473 - SPANNE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/473 - SVAR - MANGELBREV - SØKNAD OM SEKSJONERING Kartverket - Tinglysingen HAS 19/05450-007 26 Off.l.26 2019/09/27
I TEK 64/1145 - LIARFJELL, STANGALAND - TERRASSE - 64/1145 - LIARFJELL, STANGALAND - TERRASSE Odd Fjeldkårstad EDH 19/05710-001 2019/09/27
I TEK 64/846 - BRAKEVEGEN, STANGELAND - TERRASSE OG LEVEGG - 64/846 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ståle Gyth KMY 13/03769-004 2019/09/27
I TEK 64/846 - BRAKEVEGEN, STANGALAND - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - GARASJE - 64/846 - BRAKEVEGEN, STANGALAND - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - GARASJE Ståle Gyth BFH 19/05711-001 2019/09/27
I TEK RAMMEAVTALE RIE - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO Cowi AS (Hovedenhet) VIHO 18/04932-050 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/27
U TEK RAMMEAVTALE RIE - SIGNERT AVTALE - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO Cowi AS (Hovedenhet) VIHO 18/04932-051 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-320 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U TEK STARTLÅN - RETUR - SLETTET PANTEDOKUMENT RBE08 19/05520-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-321 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - GNR.15 BNR.173 BEREGNING AV POTENSIELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING Firesafe AS ABU01 17/01108-111 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-322 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - GNR.4 BNR.96 BEREGNING AV POTENSIELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING Firesafe AS ABU01 17/01108-112 2019/09/27
U TEK 106/29 OG 106/62 - FOSNANES - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 106/29 OG 106/62 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Leif Jonny Eriksen ALA04 19/04760-026 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-323 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - MELDING TIL LEVERANDØR - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES CBE02 19/01318-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/27
U TEK 106/29 OG 106/62 - FOSNANES - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 106/29 OG 106/62 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Jostein Sveinsen Kvaløy ALA04 19/04760-027 2019/09/27
U TEK 106/29 OG 106/62 - FOSNANES - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 106/29 OG 106/62 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Hilde Martinsen Hollekim ALA04 19/04760-028 2019/09/27
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - REG.PLAN FOR DANIELSEN UNGDOMSSKOLE, VEAVÅGEN - BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING Norconsult ABU01 17/01108-114 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-324 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-325 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
I TEK 12/76 - SEVLAND - RIVING AV BYGG OG NYBYGG ENEBOLIG - 12/76 - (KOPIMOTTAKER) AVKJØRSEL MÅ VÆRE OPPARBEIDET OG GODKJENT FØR FERDIGATTEST Statens vegvesen - Region vest IGR 19/04779-003 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-326 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
I TEK 123/59 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AUSTRHEIM, HÅKON/SØRVÅG. LALITA - 123/59 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AUSTRHEIM, HÅKON/SØRVÅG. LALITA Østbø & Kaldheim Eiendomsmegling AS BJP01 19/05714-001 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-327 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - MELDING TIL LEVERANDØR - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES CBE02 19/01318-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-328 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA VELDETUN - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 - KORRIGERT VEDTAK Espira Veldetun Barnehage ETH01 16/01128-577 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-329 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U SKU KLAGE - SVAR - KLAGE BEFA 19/05564-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-330 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U TEK 47/410 - VIK - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5015 - 45/32 BREV TIL IKKE MØTT PART STD:19/5015 Målfrid Oline Kristoffersen ALA04 19/05260-009 2019/09/27
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05208-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U TEK PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - SVAR - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 26.09.19 PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 Rogaland Fylkeskommune JST 18/00564-049 2019/09/27
I TEK 12/374 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 12/374 - PLASSERING AV AVLØPSRØR I K Gabrielsen JMJ03 19/03838-003 2019/09/27
U TEK 123/59 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AUSTRHEIM, HÅKON/SØRVÅG. LALITA - SVAR - 123/59 - EGENERKLÆRINGER OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AUSTRHEIM, HÅKON/SØRVÅG. LALITA Østbø & Kaldheim Eiendomsmegling AS BJP01 19/05714-002 2019/09/27
U TEK 47/410 - VIK - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5015 - 47/56 BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5015 Ole Johannes Svendsen ALA04 19/05260-010 2019/09/27
I TEK 83/45 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FREDRIKSEN, BJØRN OVE OG KRISTINA JOANNA INNERMO - 83/45 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Bjørn Ove Fredriksen BJP01 19/05718-001 26 Off.l.26 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-331 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
I TEK 53/37 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRBØ, EGIL FAGERHEIM/MIDBØE, SOPHIE HEMNES - 53/37 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRBØ, EGIL FAGERHEIM/MIDBØE, SOPHIE HEMNES Sophie Hemnes Midbøe BJP01 19/05717-001 26 Off.l.26 2019/09/27
I TEK 83/45 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FREDRIKSEN, BJØRN OVE OG KRISTINA JOANNA INNERMO - 83/45 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kristiina Jaana Inermo Fredriksen BJP01 19/05718-002 26 Off.l.26 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-332 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-333 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-334 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U TEK 64/829 - BRAKEVEGEN, STANGALAND - TILBYGG BOLIG OG NYBYGG GARASJE - INNSYN I BYGGESAK PÅ GNR/BNR 64/829 - BRAKEVEGEN, STANGALAND Geir Tveit KRRE 18/02892-009 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-335 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
I TEK 147/703 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG REKKEHUS SEKSJON 1-5 - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE - 147/703 - FERDIGMELDING RØR Birkeland Maskinentreprenør AS ALS06 18/00178-003 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-336 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-337 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-338 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/27
U TEK 53/37 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRBØ, EGIL FAGERHEIM/MIDBØE, SOPHIE HEMNES - SVAR - 53/37 - EGENERKLÆRINGER OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRBØ, EGIL FAGERHEIM/MIDBØE, SOPHIE HEMNES Sophie Hemnes Midbøe BJP01 19/05717-002 2019/09/27
U TEK 148/101 OG 111 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET , MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE - 148/101 OG 111 - UNDERRETTING ETTER UTFØRT RETTING I EIENDOMSKARTET Bjarne Gerhard Tørresdal ALA04 19/05675-003 2019/09/27
U TEK 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG - SAK10 - MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 69/63, 69/26 OG 69/37 - MELDING OM PLANLAGT RETTING AV EIENDOMSGRENSER OG SUPPLERENE FRADELING Statens Vegvesen Region Vest v/ Ingunn Hauge ALA04 19/02699-024 2019/09/27