Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 19/05050-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
U TEK 13/184 - RØRLEGGERMELDING - RIVING - TILTAKSHAVER: KVALAVÅG BYGGESAK 19/5413 - 13/184 - RØRLEGGERMELDING - RIVING - TILTAKSHAVER: KVALAVÅG BYGGESAK 19/5413 Geir Tangjerd ORO01 19/05414-002 2019/09/26
U TEK 15/2288 - STONGSVINGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 15/2288 - STONGSVINGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG Lars Ådne Nes EDH 19/05567-005 2019/09/26
U TEK 123/195 - 123/196 - 123/198 OG 123/199 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. OPPM SAK: 19/5704 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 123/195 - 123/196 - 123/198 OG 123/199 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188 Berge Sag Boligtomter AS EDH 19/05198-005 2019/09/26
U TEK 59/31 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: UTVIK BYGGESAK: 19/1939 - 59/31 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: UTVIK BYGGESAK: 19/1939 Karmøy Rørteknikk AS ORO01 19/05655-002 2019/09/26
I TEK 142/808 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG F12 RØRLEGGERMELDING: 18/4473 - 142/790 - SØKNAD OM FERDIGATTEST GARVIK PROSJEKT AS KMY 18/03944-005 2019/09/26
U TEK PLAN 3042 - DETALJREGULERING FOR YTRALAND INDUSTRIOMRÅDE/SUNDVEGEN 561 - 74/77 MFL. - FREMDRIFT I PLANARBEID - PLAN 3042 - DETALJREGULERING FOR YTRALAND INDUSTRIOMRÅDE/SUNDVEGEN 561 - 74/77 MFL. Rh Oppmåling Rune Hemnes AAHO 17/01939-016 2019/09/26
U TEK TEKNISK GODKJENNING - KLOAKKPUMPESTASJON, AVALDSNESVEGEN 114 - TEKNISK GODKJENNING Karmøy kommune VAR-avd. BTH04 19/05407-007 2019/09/26
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
I TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE GARVIK PROSJEKT AS IGR 17/05542-041 2019/09/26
U TEK 114/238 - NORDRE EIKE - FYLLING I SJØ - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 114/238 - NORDRE EIKE - FYLLING I SJØ Svein Lorents Myklebust KRRE 18/05035-022 2019/09/26
I TEK 102/234 - VESTRE KARMØYVEG, BYGNES, SØKNAD OM NYBYGG NÆRINGSBYGG FORRETNING/KONTOR - 102/234 - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE Eskild Kvala AS KIS 19/05697-001 2019/09/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-142 25 Offl §25 2019/09/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-143 25 Offl §25 2019/09/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - INTERVJU BLI01 19/05114-014 25 Offl §25 2019/09/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-121 25 Offl §25 2019/09/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-122 25 Offl §25 2019/09/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED HÅVIK SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05526-008 25 Offl §25 2019/09/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED HÅVIK SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05526-009 25 Offl §25 2019/09/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED HÅVIK SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05526-010 25 Offl §25 2019/09/26
I TEK REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON - PA 361 AVALDSNESVEGEN 114 - MELDING FRA LEVERANDØR - 19_80_PA361 AVALDSNESVEGEN AKR02 19/00080-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/26
U SKU INNSYN I ELEVLISTER - FORELØPIG SVAR - KRAV OM INNSYN I ELEVLISTER Sørhåland Barneskole AS BNO 19/05678-011 2019/09/26
U TEK 140/287 SEKSJ. 11 - OSNESBAKKEN, OSNES - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - HAGESTUE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 140/287 SEKSJ. 11 - OSNESBAKKEN, OSNES - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - HAGESTUE Helen Stol EDH 19/05537-003 2019/09/26
U TEK PLAN NR. 181 - REGULERINGSPLAN FOR RAUNFJELL, GNR. 47, BNR. 51 M.FL EGENGODKJENT I KST DEN 10.02.09 - SAK 9/09 - PLAN NR. 181 - REGULERINGSPLAN FOR RAUNFJELL, GNR. 47, BNR. 51 M.FL EGENGODKJENT I KST DEN 10.02.09 - SAK 9/09 Holmen BHA02 07/01959-060 2019/09/26
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - KLAGE PÅ TILDELINGSBESLUTNING OG BEGJÆRING OM INNSYN TES02 19/01061-074 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/26
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - BEGJÆRING OM MIDLERTIDIG FORFØYNING TES02 19/01061-075 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
U TEK KLAGE FRA NILS W. KROGH PÅ PLAN 4052 KLAGESAK 1 - FORELØPIG SVAR - MOTTATT KLAGE KENNETH STIGEN YSL 19/05698-002 2019/09/26
U TEK KLAGE FRA JOHN TERJE SIMONSEN - PLAN 4052 - FORELØPIG SVAR - MOTTATT KLAGE JOHN TERJE SIMONSEN YSL 19/05699-002 2019/09/26
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - TILSVAR TIL HAUGALAND TINGRETT - SAK:19-135610 TVI TES02 19/01061-076 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/09/26
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - ANMODNING OM REVIDERING AV REGNSKAP SPILLEMIDDELBERETTIGET ANLEGG KPMG AS OFL 16/00248-367 2019/09/26
U TEK 123/195 - 123/196 - 123/198 OG 123/199 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. OPPM SAK: 19/5704 - 123/195 - 123/196 - 123/198 OG 123/199 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Berge Sag Boligtomter AS EDH 19/05198-006 2019/09/26
I TEK 119/165 - TREVARDELI, MYKJE - TILBYGG, OMBYGGING OG FASDEENDRING ENEBOLIG - 119/127 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR GRUNN OG RØR Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 19/05167-005 2019/09/26
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON JMJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
U TEK 83/191 - KOMMUNALE AVGIFTER - 83/191 - KOMMUNALE AVGIFTER Thomas Hillesland ANNA 19/05438-003 24 Offl.§24 2019/09/26
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON JMJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYING AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04839-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
U SEN 42/187 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 574 - 42/187 M.FL. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 19/05604-002 2019/09/26
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
I TEK 22/13 OG 22/35 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2500 - PARSELL 1 - 22/13 OG 22/35 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen XXI 17/03613-032 2019/09/26
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05688-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSØKNING - KORRIGERING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
I TEK 140/29 - OSNESVEGEN, OSNES, NYBYGG ENEBOLIG - 140/29 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær KMY 17/01738-010 2019/09/26
I TEK 100/5 , 101/8 OG 101/9 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TANGEN, JOHAN - 100/5 , 101/8 OG 101/9 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Johan Tangen BJP01 19/05700-001 26 Off.l.26 2019/09/26
I TEK 149/387 - STEMMEMYR, SPANNE - TILBYGG ENEBOLIG - 149/387 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS KMY 19/01227-004 2019/09/26
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/02545-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/05340-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/05701-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
U TEK REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON - PA 361 AVALDSNESVEGEN 114 - MELDING TIL LEVERANDØR - 19_80_PA361 AVALDSNESVEGEN AKR02 19/00080-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/26
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING ETH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV BRUNE- OG HVITEVARER - TILBUD - 19/5066 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV BRUNE- OG HVITEVARER OEI 19/05066-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/26
U TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK STSP 19/05162-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/26
U TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK STSP 19/05162-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/26
I TEK 42/108 OG 123 - ORGINAL - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER CHRISTENSEN, KRISTEN - 42/108 OG 123 - ORGINAL - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Kristen Christensen XXI 19/05702-001 26 Off.l.26 2019/09/26
I TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK STSP 19/05162-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/26
I SKU OPPLEVELSEKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYING AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 18/02280-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
U HSE PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE BREV OM USAKLIG OMPLASSERING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
U TEK 11/168 - NARAVEGEN - MANNES - NYBYGG GARASJE - 11/168 - NARAVEGEN. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG, GARASJE Anne Marit T og Audun Olsen JKV 14/03898-006 2019/09/26
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGSPROSENT I MIDLERTIDIG BESØKSHJEMSAVTALE IKN01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
I TEK 51/2 - PLAN FOR NYDYRKING FALNES, HILDA HANNE - 51/2 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA§ 8 1.LEDD Rogaland Fylkeskommune HHU 19/01380-011 2019/09/26
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2019-2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - AVTALE - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS HR Prosjekt AS VIHO 19/02341-054 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/26
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - AVTALE - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS Ferkingstad og Alsaker as VIHO 19/02341-055 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/26
I TEK REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON - PA 361 AVALDSNESVEGEN 114 - MELDING FRA LEVERANDØR - 19_80_PA361 AVALDSNESVEGEN AKR02 19/00080-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/26
U TEK 54/51 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JONNY NILSEN - 54/51 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - JONNY NILSEN Jonny Nilsen ALS06 19/04911-004 2019/09/26
U HSE PERSONALMAPPE - FORELDREPERMISJON - ENDRING AV TIDSROM JMJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
U TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK STSP 19/05162-018 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/26
U TEK 68/59 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HELGE LIKNES - 68/59 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - VANNMÅLER - HELGE LIKNES Helge Birger Liknes ALS06 19/05449-004 2019/09/26
I TEK 15/2465 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 5-8 - 15/2465 - MOTTATT MANGLER, TEGNINGER Trygve J Sjøen AS IGR 16/05178-012 2019/09/26
I TEK 15/2465 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 1-4 - 15/2465 - MOTTATT MANGLER, REVIDERTE TEGNINGER Trygve J Sjøen AS IGR 16/05177-014 2019/09/26
I TEK 57/115 - WORREGADÅ, SKUDENESHAVN - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV TAKVINDU - 57/115 - SVAR VEDR. PLASSERING NYE VENTILER Rogaland fylkeskommune JMJ03 19/02078-006 2019/09/26
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2019-2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
I SKU BARNEHAGE- OG SKOLEADMINISTRATIVT SYSTEM (BSAS) - TILBUD OM KOMPENSASJON VED FORSINKELSE Visma Enterprise AS BAN03 17/02129-063 2019/09/26
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2019-2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV 50% AV STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
I TEK PLAN 2041-2 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - F_GT3 TAS UT AV PLAN - 15/202 - GODKJENT 9.9.2019 - PLAN 2041-2 - HØRINGSUTTALELSE Fylkesmannen I Rogaland BHA02 19/05355-005 2019/09/26
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/04958-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-039 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/26
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ ARBEIDE UT SKOLEÅRET 2019/2020 BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-091 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-040 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/26
U SKU PERSONALMAPPE - FORDELING AV STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
U SEN INNFORDRING - TREKKER TILBAKE BEGJÆRING OM UTLEGGSFORRETNING CEM01 18/04336-307 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 19/05703-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
U SKU PERSONALMAPPE - HELE STILLINGEN SKAL LØNNES AV BYGNES BARNEHAGE FOM 15.08.2019 ETH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
I TEK 6/14 - KJØP AV TOMT TIL BRANNSTASJON PÅ VEA - 6/14 - AD GRUNNAVSTÅELSE Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS MAAA1 19/05277-002 2019/09/26
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 18/04132-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
U TEK REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON - PA 361 AVALDSNESVEGEN 114 - MELDING TIL LEVERANDØR - 19_80_PA361 AVALDSNESVEGEN AKR02 19/00080-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/26
U TEK 57/115 - WORREGADÅ, SKUDENESHAVN - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV TAKVINDU - 57/115 -VIDERESENDING AV FYLKESKOMMUNENS VEDTAK VEDR. VENTILER Anne Kristin Stahl Lerang JMJ03 19/02078-007 2019/09/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/353, 350 M.FL. - BESTILLING AV NABOLISTE - REGULERINGSSAK Kristoffer Ånensen GEL 19/00021-448 2019/09/26
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSENDRING FOM 01.09.2019 TOM 14.08.2020 ETH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/03123-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MELDING OM TILDELING OG MOTTAK AV BOLIG BMV 18/01066-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
I SEN EXTRA ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - BESTÅTT KUNNSKAPSPRØVEN I ALKOHOLLOVEN - SALGSBEVILLING SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK Sigrid Odland Mørch EVI1 12/01707-035 2019/09/26
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLINGSENDRING FOM 15.08.2019 TOM 14.08.2020 ETH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
I SEN H:ÆRLIG AS - SERVERINGSBEVILLING - BESTÅTT ETABLERERPRØVEN FOR SERVERINGSVIRKSOMHET Endré Olai Lind EVI1 19/05074-005 2019/09/26
U SKU PERSONALMAPPE - FORDELING AV STILLING MILJØ/SFO SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
I TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK STSP 19/05162-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/26
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2019-2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2019-2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/26