Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING Fagforbundet HASB 17/01266-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
U TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING Norsk Sykepleierforbund HASB 17/01266-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
U TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING Utdanningsforbundet HASB 17/01266-014 2019/09/25
U TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING Delta HASB 17/01266-015 2019/09/25
U TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING Den norske jordmorforening HASB 17/01266-016 2019/09/25
U TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING Samfunnsviterne HASB 17/01266-017 2019/09/25
U TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING Juristforbundet HASB 17/01266-018 2019/09/25
U TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING Den norske tannlegeforening HASB 17/01266-019 2019/09/25
U TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING Norsk psykologforening HASB 17/01266-020 2019/09/25
U TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING NITO HASB 17/01266-022 2019/09/25
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - MUR OG TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 115/31 - SØNDRE EIKE - TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01244-009 2019/09/25
U TEK 140/64 - OSNESVEGEN, OSNES - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 140/64 - OSNESVEGEN, OSNES - NYBYGG GARASJE Kjersti Ask Nybøe EDH 19/05477-007 2019/09/25
I TEK 47/655 OG 47/656 - FESTEAVTALE - VIKEVÅGEN BÅTFORENING - 47/655, 656 - FORNYING AV FESTEKONTRAKT SAMT SØKNAD OM OVERFØRING AV RETTIGHETER I 47/218 Vikevågen Båtforening SMO02 14/01153-004 2019/09/25
U TEK 72/162 - SUNDVEGEN, SKÅR - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 72/162 - SUNDVEGEN, SKÅR - TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen EDH 19/05236-006 2019/09/25
U TEK 5/563 - SLETTATUNET, VEA - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 5/563 - SLETTATUNET, VEA - NYBYGG GARASJE Silje og Kenneth Vedøy KHM 19/05421-002 2019/09/25
U TEK 140/7 - TORVASTADVEGEN, OSNES - NYBYGG DRIFTSBYGNING TIL SLAKTEGRIS - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 140/7 - TORVASTADVEGEN, OSNES - NYBYGG DRIFTSBYGNING TIL SLAKTEGRIS Roy Helge Osnes EDH 19/05539-006 2019/09/25
U TEK 66/776 - PER SIVLES VEG, AUSTREIM, INNGLASSING TERRASSE ENEBOLIG - 66/776 - FERDIGATTEST Gordana Gacanica KMY 19/02483-007 2019/09/25
U TEK 142/170 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - REPERASJON AV KAI - 142/170 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS KMY 19/01809-006 2019/09/25
U TEK 141/28 - LITLASUNDVEGEN, LITLASUND - BRUKSENDRING TIL KONTORLOKALER - 141/28 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited KMY 19/04856-005 2019/09/25
I TEK 86/238 - AVALDSNES, SØKNAD OM MIDLERTIDIG AVKJØRSEL - 86/238 (KOPIMOTTAKER) MIDLERTIDIG TILLATELSE FOR AVKJØRSEL Statens vegvesen - Region vest EDH 19/05691-001 2019/09/25
I TEK 87/28 - KARMØYVEGEN, NORDRE VELDE NYBYGG GARASJE - 87/28 - (KOPIMOTTAKER) MIDLERTIDIG SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Statens vegvesen - Region vest EDH 19/05690-001 2019/09/25
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
U TEK 11/139 - NARAVEGEN, MANNES - SØKNAD OM NATURSTEINSMUR, TERRENGENDRING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 11/139 - NARAVEGEN, MANNES - SØKNAD OM NATURSTEINSMUR, TERRENGENDRING I K Gabrielsen IGR 16/04787-014 2019/09/25
U TEK 15/1645 - STONGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG SERVICE/VERKSTED BYGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 15/1645 - STONGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG SERVICE/VERKSTED BYGG Omega Areal AS IGR 19/05527-004 2019/09/25
I TEK FRILUFTSRÅDET VEST - UTBETALING AV TILSAGN FOR SIKRING AV ROTATJØNN 84/84 SOM FRILUFTSLIVSOMRÅDE FOR ALLMENNHETEN Miljødirektoratet PCH01 13/03941-049 2019/09/25
I TEK 5/42 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BYGG 1 - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG BYGGESAK: 18/4529 - 5/42 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/4529 Hage & Maskin AS ALS06 18/04806-003 2019/09/25
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05688-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
I TEK 5/512 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BYGG 4 - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG BYGGESAK: 18/4536 - 5/512 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/4536 Hage & Maskin AS ALS06 18/04809-003 2019/09/25
I TEK 5/512 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BYGG 5 - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG BYGGESAK 18/4606 - 5/512 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 18/4606 Hage & Maskin AS ALS06 18/04810-003 2019/09/25
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING FOR LUKKET SELSKAP Karmøy Rotaryklubb EVI1 19/00022-117 2019/09/25
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER - SVAR - AVVIK I BESTILLINGER SETT OPP MOT INNGÅTT KONTRAKT Bodoni AS OEI 19/00947-021 2019/09/25
U SKU MØTEREFERAT HTV - 2012-2018 - REFERAT - HTV - OK - 23.09.2019 Aina Ånensen GKH01 12/00233-076 2019/09/25
I TEK 51/2 - NEDRE FALNES - NYDYRKNING + MIDLERTIDIG VEG - 51/2 - (KOPI TIL BYGGESAK) - NYDYRKING - FUNN PÅ ET AV FELTENE (3) Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KIS 19/00910-008 2019/09/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - ARBEIDSAVTALE KHO 19/05113-045 25 Offl §25 2019/09/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - TILBUD KHO 19/05113-046 25 Offl §25 2019/09/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - TILBUD BLI01 19/04836-036 25 Offl §25 2019/09/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/04836-037 25 Offl §25 2019/09/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED HÅVIK SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05526-007 25 Offl §25 2019/09/25
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - KLAGE PÅ VEDTAK Vikanes Bungum Arkitekter AS GTH 17/04733-048 2019/09/25
I TEK 104/21 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR OVE SALTVEDT - 104/21 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR OVE SALTVEIT Inge Vaaga AS ALS06 19/04807-003 2019/09/25
I TEK 104/6 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE. K.LEIRVÅG LEIRVÅGVEGEN 76 - 104/6 - FERDIGMELDING - BESTGÅENDE BYGG - OLE. K.LEIRVÅG LEIRVÅGVEGEN 76 Inge Vaaga AS ALS06 19/04810-003 2019/09/25
I TEK 147/700 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG BOLIG, CARPORT - 147/700 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG BOLIG, CARPORT Arne Børge Halvorsen KRRE 19/05686-001 2019/09/25
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - TILSKUDDSBREV 2019 - TILSKUDD TIL VEILEDNING FOR NYUTDANNEDE NYTILSATTE LÆRERE Utdanningsdirektoratet LIS01 12/00773-236 2019/09/25
I TEK RAMMEAVTALE - RIV - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-051 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/25
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV 50% AV STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
I SEN PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL - SPØRSMÅL/MERKNADER TIL INNKJØRSEL TIL NY BRANNSTASJON PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL Henri Anttån Lehtimaki JST 19/05359-007 2019/09/25
I TEK 7/24 - REGIONALT MILJØTILSKUDD - - 7/24 - SØKNAD OM REGIONALT MILJØTILSKUDD Bårdsen Jan Håkon J LKS 19/05687-001 2019/09/25
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE DELER AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
I TEK 86/1 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/1 - REVIDERT SØKNAD OM DISPENSASJON Opplysningsvesenets Fond HHU 19/03643-005 2019/09/25
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 17/04711-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
U TEK PLAN 5083 - DETALJREGULERING FOR VESTRE TJØRNAHAUG - SNIK - 123/2 - KOMPLETT PLANFORSLAG - VIDERE SAKSGANG PLAN 5083 - DETALJREGULERING FOR VESTRE TJØRNAHAUG - SNIK - 123/2 Cowi AS AAHO 16/02709-016 2019/09/25
I HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
U TEK LÅN OG UTLEIE AV SKOLER OG BARNEHAGER - KORRIGERT BREV - INDEKSREGULERING - LEIE AV AREAL SANDVE SKOLE Trond Helge Knutsen NILI1 19/02259-004 2019/09/25
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 53/72-82 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - NORWESTOR BYGG AS Norwestor Bygg AS REK 19/00023-116 2019/09/25
I TEK 145/75 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE OG HALL - 147/75 - FYLKESMANNENS VEDTAK I KLAGESAK SOM GJELDER OPPFØRING AV HALL Fylkesmannen I Vestland GTH 18/03108-032 2019/09/25
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05659-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
I TEK TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD 48/17 - KJELL REIDAR HILLESLAND - VEDTAK OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD 48/17 - KJELL REIDAR HILLESLAND Landbruksdirektoratet LKS 19/05644-002 2019/09/25
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-234 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/25
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYET AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/05216-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-235 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/25
I TEK 149/473 - SPANNE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/473 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Kartverket - Tinglysingen HAS 19/05450-006 2019/09/25
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 86/77,87,88,85,169 - UTFYLLENDE KOMMENTAR TIL FORELØPIG KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 86/77,87,88,85,169 MSA 19/01780-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/09/25
I SEN VALGSTYRET 2019 - OVERSENDELSE AV KLAGE PÅ VALGGJENNOMFØRINGEN I KARMØY KOMMUNE Kommunal- og moderniseringsdepartementet LYK 19/05503-004 2019/09/25
I HSE TILSYNSSAK - OVERSENDELSE AV UTTALELSE Fylkesmannen I Rogaland BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/09/25
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-042 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/25
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
U TEK 122/38 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - SAK TIL UTTALE - 122/38 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG Fylkesmannen i Rogaland KRRE 19/02325-007 2019/09/25
U TEK 137/9 - DALSTREVEGEN, DALE - RIVING AV EKSISTERENDE GARASJE OG BYGGING AV NY M/ ANNEKS - 137/9 - FERDIGATTEST Olav Einar Pedersen KMY 16/02913-009 2019/09/25
U TEK 113/19 - DØLE - BYGGETILSYN - 113/19 - REGISTRERING AV ULOVLIG FORHOLD PÅ EIENDOMMEN - GARASJE Violeta Huse JKV 19/05689-001 2019/09/25
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV/TILBUD OM NY FAST STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
U TEK 63/52 - HAUGATUNET, NORDSTOKKE - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - 63/52 - FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS KMY 17/02457-016 2019/09/25
U TEK 11/401 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STEINKJELLÅ, SIV OG JOHANNESEN, TOR - SVAR - 11/401 OG 83/49- EGENERKLÆRINGER OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Tor Johannessen BJP01 19/05680-002 2019/09/25
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON - UTEN LØNN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05692-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
I TEK 5/42 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 1 - 5/42 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE I K Gabrielsen JKV 18/04529-021 2019/09/25
I TEK 5/42 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 3 - 5/42 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE I K Gabrielsen JKV 18/04602-006 2019/09/25
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT SOM LEGE VED STORESUND BBH MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
I TEK 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA, NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 5 - 5/512 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE I K Gabrielsen JKV 18/04606-007 2019/09/25
U TEK 13/148 - ÅRABROTVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG BOLIG, OVERBYGG PÅ EKSISTERENDE VERANDA - 13/148 - ÅRABROTVEGEN. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIATTEST TILBYGG BOLIG, OVERBYGG PÅ EKSISTERENDE VERANDA Merete Håstø og Per Johnny Albertsen JKV 15/02485-003 2019/09/25
I TEK 149/541 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: NÆSSE BYGGESAK 19/5740 - 149/541 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: NÆSSE Tindeland Rør AS ORO01 19/05693-001 2019/09/25
I TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - TILBUD - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK STSP 19/05162-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/25
I TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - TILBUD - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK STSP 19/05162-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/25
I TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - TILBUD - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK STSP 19/05162-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/25
I TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - TILBUD - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK STSP 19/05162-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/25
I TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - TILBUD - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK STSP 19/05162-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/25
I TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - TILBUD - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK STSP 19/05162-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/25
I TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - TILBUD - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK STSP 19/05162-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/25
I TEK 3/203 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEORG GRINDHAUG - 3/203 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEORG GRINDHAUG S O Lund AS ALS06 19/05663-003 2019/09/25
I SKU INNSYN I ELEVLISTER - SØKNAD OM INNSYN I ELEVLISTER Sørhåland Barneskole AS BNO 19/05678-010 2019/09/25
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - REFERAT FRA BM2 Vassbakk & Stol AS ABU01 18/00968-062 2019/09/25
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 66/549 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - SILJE SIVERTSEN Odd Hansen AS REK 19/00023-117 2019/09/25
I SEN PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE, REGIONALPLANAVDELINGEN - 24.09.19 PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL Rogaland Fylkeskommune JST 19/05359-008 2019/09/25
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 5 - PROTOKOLL AV 08.09.16 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER ETTER HTA KAP. 5 - MELLOM KARMØY KOMMUNE OG DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGEN Den Norske Tannlegeforreningen TUS 16/00628-019 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/09/25
U SKU PERSONALMAPPE - ADJUNKT M/TILLEGGSUTDANNING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA MØTE MED BHT RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
U SKU PERSONALMAPPE - ETTER- OG VIDEREUTDANNING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
U HSE JOURNALKONTROLL - OPPSUMMERING AV SAK MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/09/25
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-087 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
I TEK 149/542 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TRAA BYGG AS BYGGESAK 19/5741 - 149/542 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TRAA BYGG AS Tindeland Rør AS ORO01 19/05694-001 2019/09/25
U SKU PERSONALMAPPE - ADJUNKT M/TILLEGGSUTDANNING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
U SKU PERSONALMAPPE - TILLEGG ETTER- OG VIDEREUTDANNING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
I TEK HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I TINGLYSINGSFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM UTLEVERING MV. AV OPPLYSNINGER FRA GRUNNBOKEN OG MATRIKKELEN Kommunal- og Moderniseringsdepartementet EIST 19/00016-094 2019/09/25
I SKU PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST STILLING ETTER AML§14-9 BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
I TEK SKOGBRUK - EKSTRAORDINÆR KONTROLL - FORYNGINGSKONTROLLEN 2019 Fylkesmannen I Rogaland ALI 12/00115-061 2019/09/25
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/05695-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 18/16 - HELGE FAGERLAND NYE STIKKLEDNINGER - 18/87 - FERDIGMELDING RØR Comfort Karmøy AS ORO01 14/02551-004 2019/09/25
U SKU PERSONALMAPPE - TILLEGG ETTER- OG VIDEREUTDANNING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
I SEN PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
I TEK REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON - PA 361 AVALDSNESVEGEN 114 - MELDING FRA LEVERANDØR - 19_80_PA361 AVALDSNESVEGEN AKR02 19/00080-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/25
I HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM RÅDGIVER VED OPPVEKST OG KULTURETATEN Karl Martin Hansen SMA 18/01635-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 25.09.19 AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 25.09.19 AMS04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/25
U TEK 38/60 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/942 - 38/60 - OVERSENDESEL AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING Gunnar Jaakkimainen XXI 19/02426-021 2019/09/25
U TEK 4/38 - MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - 4/38 - MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - OVERSENDELSE AV KLAGE Technogarden Engineering Resources AS GTH 19/02360-008 2019/09/25
U TEK 38/60 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/942 - 38/60 - OVERSENDESEL AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING Kjell Kristoffersen XXI 19/02426-022 2019/09/25