Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 102/229 - BYGNES - NYBYGG VERKSTEDBYGNING - RAMMETILLATELSE - 102/229 - BYGNES - NYBYGG VERKSTEDBYGNING Hereid Hus AS KRRE 18/04650-003 2019/09/24
U TEK 102/229 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: C. H. EIENDOM BYGGESAK 18/4650 - 102/229 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: C. H. EIENDOM BYGGESAK 18/4650 Rørlegger'n 1 AS ORO01 18/05366-003 2019/09/24
U TEK GRAVESØKNAD - KITTILVEGEN 6 - SVAR - GRAVESØKNAD - KITTILVEGEN 6 K. Lønning Hage & Anlegg AS KSU01 19/05473-002 2019/09/24
U TEK GRAVESØKNAD - KV. 1033 SPANNAVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - KV. 1033 SPANNAVEGEN Christina Ferkingstad KSU01 19/05509-002 2019/09/24
U TEK GRAVESØKNAD - STYKJE SKUDENES, VED KANALVEGEN 47 - SVAR - GRAVESØKNAD - STYKJE SKUDENES, VED KANALVEGEN 47 Vassbakk & Stol AS KSU01 19/05578-002 2019/09/24
U TEK GRAVESØKNAD - VALBERGÅSEN 5A/5B - SVAR - GRAVESØKNAD - VALBERGÅSEN 5A,5B Linda Gundersen for Aase & Svendsen AS KSU01 19/05587-002 2019/09/24
U TEK GRAVESØKNAD - KONG AUGVALDS VEG 5 - SVAR - GRAVESØKNAD - KONG AUGVALDS VEG 5 Linda Gundersen for Danielsen & Skogland maskin AS KSU01 19/05591-002 2019/09/24
U TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG REKKEHUS (FELT 20) - RAMMETILLATELSE - 141/213 - REKKEHUS (FELT 20) Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 18/04248-004 2019/09/24
U TEK 3/24 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/5685 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 3/24 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Oddrun Østhus Vea EDH 19/05488-004 2019/09/24
U TEK GRAVESØKNAD - SOLSTRANDVEGEN 3-31 - SVAR - GRAVESØKNAD - SOLSTRANDVEGEN 3-31 Linda Gundersen for Vea Energi AS KSU01 19/05627-002 2019/09/24
U TEK GRAVESØKNAD - FRIDTJOF NANSENS VEG 8 - SVAR - GRAVESØKNAD - FRIDTJOF NANSENS VEG 8 Linda Gundersen for Danielsen & Skogland maskin AS KSU01 19/05624-002 2019/09/24
U TEK GRAVESØKNAD - STONGVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - STONGVEGEN, ÅKREHAMN Linda Gundersen for Danielsen & Skogland maskin AS KSU01 19/05617-002 2019/09/24
U TEK GRAVESØKNAD - BJØRGEVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - BJØRGEVEGEN Linda Gundersen for Danielsen & Skogland maskin AS KSU01 19/05614-002 2019/09/24
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - COWBOYFEST MED KOR I VEST Korivest EVI1 19/00022-116 2019/09/24
I TEK 98/101 - AUSTEVIKVEGEN, AUSTEVIK - TILBYGG ENEBOLIG - 98/101 - AUSTEVIKVEGEN, AUSTEVIK - TILBYGG ENEBOLIG Berit og Harald Jakob Staldvik KHM 19/05671-001 2019/09/24
U TEK 139/8 - HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE, NYBYGG BRAKKERIGG - 139/8 - FERDIGATTEST Morten Kvåle KMY 19/01293-008 2019/09/24
U TEK 140/221 - GALTAVIKVEGEN - OSNES - NYBYGG GARASJE - 140/221 - FERDIGATTEST Torbjørn Førre KMY 14/02840-009 2019/09/24
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - REFUSJONSKRAV - ANDEL UTLEGG SØKSMÅL / RETTSSAK Tysvær Kommune MSA 15/01906-080 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/09/24
U TEK 85/104 OG 85/259 - UTVIK. TILBYGG TIL EKSISTERENDE DAGLIGVARE- FORRETNING - 85/259 - VARSEL OM PÅLEGG OM FERDIGSTILLELSE OG VARSEL OM TVANGSMULKT Sørbø Forretningsbygg AS JKV 04/02136-036 2019/09/24
I TEK 110/95 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: NJÆRHEIM BYGGESAK:19/668 - UTSLIPPSSAK: 18/5147 - 110/95 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 19/668 - UTSLIPPSSAK: 18/5147 Karsten Bjelland AS ALS06 18/05410-003 2019/09/24
I TEK 52/51 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 52/51 - KONTROLLSKJEMA HUSUTSETT Edb-Tjenester Norge Limited GER01 19/01427-009 2019/09/24
U TEK 15/1645 - STONGVEGEN - ÅKRA - RIVING DEL AV BYGG - 15/1645 - FERDIGATTEST - RIVING DEL AV BYGG Karmøy Kommune, sektor eiendom JKV 16/01445-004 2019/09/24
I SEN REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSMEDISINER I 50 % STILLING - SØKNAD MMW 19/05546-002 25 Offl §25 2019/09/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - SØKNAD MSE 19/05390-013 25 Offl §25 2019/09/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - SØKNAD MSE 19/05390-014 25 Offl §25 2019/09/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - SØKNAD MSE 19/05390-015 25 Offl §25 2019/09/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTUSKOLELÆRER - PIANO, 100 % FAST - SØKNAD BLI01 19/05525-004 25 Offl §25 2019/09/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED HÅVIK SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05526-006 25 Offl §25 2019/09/24
I TEK 54/51 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JONNY NILSEN - 54/51 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JONNY NILSEN Comfort Karmøy AS ALS06 19/04911-003 2019/09/24
I SEN HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - IKS INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP - SAKSKART - KARMØY KONTROLL - OG KVALITETSUTVALG 25.09.19 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 14/01307-051 2019/09/24
I TEK 110/95 - VÅGA - NYBYGG ENEBOLIG - 110/95 - HØYDE TOPP GULV OG RINGMUR Agnar Ståle Naustdal JKV 19/00668-012 2019/09/24
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 17/04711-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - TILLEGGSINFORMASJON - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen TES02 19/01061-072 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/24
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-073 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/24
I TEK 146/50, 146/144 OG 146/157 - BØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 146/50, 146/144 OG 146/157 - BØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Terje Sigbjørn Velde HAS 19/05683-001 2019/09/24
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 93/93 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKTIG FOR FASADEENDRING MM Kamila Anna Walasinska JMJ03 17/00073-378 2019/09/24
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 13/636 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED TVERRBEKKVEGEN Håvard Kristoffer Sørvik BFH 19/00010-101 2019/09/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 66/516 - BESTILLING NABOLISTE - BYGGESAK Tollak Sigbjørnsen GEL 19/00021-446 2019/09/24
U TEK 3/24 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/5685 - 3/24 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Oddrun Østhus Vea EDH 19/05488-005 2019/09/24
I TEK PLAN 2121 - DETALJREGULERING FOR HAUGEGÅRDEN - 15/83 MFL. - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 16.09.19 PLAN 2121 - DETALJREGULERING FOR HAUGEGÅRDEN - 15/83 MFL. Rogaland fylkeskommune BHA02 19/05117-012 2019/09/24
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/05672-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
I TEK 110/95 - VÅGA - NYBYGG ENEBOLIG - 110/95 - SØKNAD OM FERDIGATTEST TREKKES TILBAKE - VIL SØKE MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Älvsbyhus Norge AS JKV 19/00668-013 2019/09/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Jan Normann Medhaug GEL 19/00021-447 2019/09/24
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - 66/508 - TV-RAPPORT NORDALVEGEN 96 Geir Otto Kvinnesland MAHA1 15/04309-116 2019/09/24
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/05673-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
U TEK 13/147 - ÅRABROTVEGEN, TJØSVOLL, TILBYGG BOLIG, VINDFANG OG STUE - 13/147 - ÅRABROTVEGEN. OPPLYSNINGER OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG BOLIG Randi Kristine og Espen Vaksdal BFH 15/04303-003 2019/09/24
I TEK 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - 38/275 - ETTERLYSER TILBAKEMELDING PÅ KLAGE Bjarne Reidar Skådel GTH 19/01386-012 2019/09/24
U TEK 11/8 - MANNES - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 11/8 - MANNES - RIVING OG NYBYGG BOLIG Hellvik Hus Karmøy AS IGR 19/05431-006 2019/09/24
I TEK 146/169 OG 256 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 146/169 OG 256 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Bøvågen Industri AS HAS 19/05674-001 2019/09/24
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05597-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
I TEK 127/3 OG 127/27 - NEDRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 127/3 OG 127/27 - REVIDERT SØKNAD, KRAV OM SAMMENSLÅING OG SITUASJONSKART Jostein Hauge HHU 19/02680-004 2019/09/24
I TEK TEKNISK PLAN FOR STORTU, TORVASTAD BOLIGPROSJEKT - ODD HANSEN AS - NOTAT FRA BYGGEMØTE 19.09.19 - ODD HANSEN PROSJEKT AS - BOLIGFELT STORTU Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma BTH04 18/00625-024 2019/09/24
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 18/04117-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
I TEK 2/106 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG ENEBOLIG - TILTAKSHAVER - GUNVALDSEN BYGGSAK: 19/4891 - 2/106 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GUNVALDSEN BYGGSAK: 19/4891 S O Lund AS ORO01 19/04892-003 2019/09/24
U SEN VA-TEKNISKE TJENESTER - AVTALE - 19/5312 VA-TEKNISKE TJENESTER VA-konsult AS KRWI 19/05312-024 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/24
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - RÅVANN - BREKKE VBA, DRIKKEVANN - RENVANN - BREKKE VBA, DRIKKEVANN - HILDEGUNN HAUSKEN - UKE 38 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-056 2019/09/24
I TEK 148/101 OG 111 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET , MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE - 148/101 OG 111 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET , MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE Bjarne Gerhard Tørresdal ALA04 19/05675-001 26 Off.l.26 2019/09/24
I TEK 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - 57/300 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Eskild Kvala AS JMJ03 17/04292-044 2019/09/24
I SEN VANN OG VASSDRAG - OPPNEVNELSE AV POLITIKERE TIL VANNOMRÅDENE I ROGALAND VANNREGION 2019-2023 Rogaland Fylkeskommune LYK 12/00054-055 2019/09/24
I TEK 148/947 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - 148/947 - MOTTATT MANGLER - SITUASJONSKART OG TEGNINGER Petter J. Rasmussen AS IGR 19/02858-004 2019/09/24
I TEK 64/342 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE - 64/342 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE Anders Snørteland Sørensen KHM 19/05677-001 2019/09/24
I TEK 69/79 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 69/79 - REVIDEET SØKNAD OM SEKSJONERING A Utvik AS HAS 19/05373-003 2019/09/24
I TEK GRAVESØKNAD - TUNGARDEN - GRAVESØKNAD - TUNGARDEN Gs-Maskin AS OSG 19/05679-001 2019/09/24
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 86/23,238 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - NY GATE HUSØY Cowi AS REK 19/00023-115 2019/09/24
I TEK 11/401 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STEINKJELLÅ, SIV OG JOHANNESEN, TOR - 11/401 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Tor Johannessen BJP01 19/05680-001 26 Off.l.26 2019/09/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 18/01576-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - KRISTEN VIDEREGÅENDE SKOLE HAUGALANDET NORHEIMSMARKA 15 - SVAR - MILJØRETTET HELSEVERN - KRISTEN VIDEREGÅENDE SKOLE HAUGALANDET NORHEIMSMARKA 15 Fylkesmannen I Rogaland KANE1 19/05151-002 2019/09/24
I TEK 83/49 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STEINKJELLÅ, SIV OG JOHANNESEN , TOR - 83/49 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Tor Johannessen BJP01 19/05681-001 26 Off.l.26 2019/09/24
U SEN 69/89 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 69/89 SEKSJONERING/MELDING. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 19/05195-005 2019/09/24
U TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - EIENDOMSSKATT - KLAGE 2019 OG SÆRSKILT SKATTEGRUNNLAG TNO05 19/01333-008 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/09/24
U TEK 4/286 - KYRKJEGARDSVEGEN, MUNKAJORD - TERRASSE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 4/286 - KYRKJEGARDSVEGEN, MUNKAJORD - TERRASSE Else Doris Helgesen KHM 19/05435-004 2019/09/24
I TEK LUKTPROBLEMATIKK/FORURENSING/STØY - HUSØY - OPPDATERING ANG. FORURENSING HUSØY Terje Ludvigsen PEID 18/01519-044 2019/09/24
U TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - E-POSTKORRESPONDANSE - KLAGE PÅ OMTAKSERINGSVEDTAK 2019 TNO05 19/01333-009 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/09/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-291 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-292 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-293 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
I TEK 47/446 - VIK, SØKNAD OM SEKSJONERING - 47/446 - VIK, SØKNAD OM SEKSJONERING Sarkkinen Eiendom AS HAS 19/05684-001 2019/09/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-086 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-087 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-088 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-089 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
I SEN VA-TEKNISKE TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/5312 VA-TEKNISKE TJENESTER KRWI 19/05312-025 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 18/04117-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-090 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/05616-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-294 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-295 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
U SEN LUKTPROBLEMATIKK/FORURENSING/STØY - HUSØY - SVAR - OPPDATERING ANG. FORURENSING HUSØY Terje Ludvigsen KANE1 18/01519-045 2019/09/24
U TEK DÅRLIG/MANGLENDE VANNTRYKK I MOLDGROVEGEN 10 - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER IFB. DÅRLIG / MANGLENDE VANNTRYKK I MOLDGROVEGEN 10 Thor Jan Høines ETS 19/05551-002 2019/09/24
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-038 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/24
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYET AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/05216-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-296 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
U HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - FORLENGELSE AV AVTALE OM BRUK AV UTVIDET ARBEIDSTID VED ØHD/LINDRENDE AVDELING Norsk Sykepleierforbund KMJA 12/00092-320 2019/09/24
I TEK 38/60 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/942 - 38/322 - RETUR AV TINGLYSTE DOKUMENTER, MELDING OG ERKLÆRING STD:19/942 Kartverket - Tinglysingen XXI 19/02426-020 2019/09/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-297 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.2 ANNEN LØNNSREGULERING - KAP. 5.2 ANNEN LØNNSREGULERING - ENIGHET OM ENDRET LØNNSPLASSERING TUS 17/01267-008 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/09/24
I TEK 69/89 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 69/89 - ORIGINAL GODKJENNING AV TINGLYSING FØR KLAGEFRIST ER UTGÅTT OG FULLMAKT TIL SIGNERING Øygarden Bolig AS MAH 19/05195-006 2019/09/24
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 3 - PROTOKOLL - 23102016 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 3.4.2 Delta Karmøy TUS 16/00627-015 2019/09/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-298 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 5 - PROTOLL AV 08.09. 16.- LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 5.1 Tekna Karmøy TUS 16/00628-018 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/09/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-299 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-300 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-301 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
U TEK 114/285 - HESTFARET, NORDRE EIKE - TILBYGG, BRUKSENDRING AV KJELLER TIL HOVEDDEL OG MINDRE FASADEENDRING - 114/285 - VI HAR REGISTRERT ET ULOVLIG FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN - TILBYGG/GARASJE Ketil Årvik JKV 19/05192-005 2019/09/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-302 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-303 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-304 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 ANL. NR. 74213 KARMØY JEGER, FISKER, NAT.FOR. LEIRDUESTI/BANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-366 2019/09/24
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER - AVVIK I BESTILLINGER SETT OPP MOT INNGÅTT KONTRAKT Bodoni AS OEI 19/00947-020 2019/09/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-305 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
U SKU INNSYN I ELEVLISTER - INNSYN I ELEVLISTER Sørhåland Privatskole AS BNO 19/05678-009 2019/09/24
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-306 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/24
I TEK RAMMEAVTALE - RIV - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-048 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/24
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-049 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/24
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-050 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/24
U SEN VA-TEKNISKE TJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/5312 VA-TEKNISKE TJENESTER KRWI 19/05312-026 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/24
U TEK REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON - PA 361 AVALDSNESVEGEN 114 - KUNNGJØRING - 19_80_PA361 AVALDSNESVEGEN Doffin AKR02 19/00080-001 2019/09/24