Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 130/65 - VIKINGSTAD - FORHÅNDSKONFERANSE - 130/65 - REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE Opus Arkitekter AS KIS 19/05419-002 2019/09/23
U TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG TERRASSEBLOKK (FELT 10 ) - RAMMETILLATELSE - 141/213 - LITLASUND - NYBYGG TERRASSEBLOKK (FELT 10 ) Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 18/04244-004 2019/09/23
U TEK 148/469 - DOVAFJELLVEGEN, NORHEIM - NYBYGG HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 148/469 - DOVAFJELLVEGEN, NORHEIM - NYBYGG HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE Glass & Låsservice Haugesund AS IGR 19/05147-006 2019/09/23
U TEK 147/89 - HEIVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG, INNGLASSING AV DEL AV TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 147/89 - HEIVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG, INNGLASSING AV DEL AV TERRASSE Harald Johansen KRRE 19/05178-004 2019/09/23
U TEK 149/471 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG 6-MANNSBOLIG 2 - 149/471 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE SEKSJON 7 OG 9. Block Watne AS KMY 18/03520-008 2019/09/23
U TEK 119/423 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE, TILBYGG ENEBOLIG, SYKKEL- OG REDSKAPSBOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 119/423 - TILBYGGET BOD Ruben Hinderlid KRRE 19/05168-006 2019/09/23
U TEK 122/14 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND, RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - TILLATELSE TIL ENDRING - 122/14 - SØKNAD OM ENDRING AV PLASSERING Hellvik Hus Karmøy AS KRRE 17/01764-025 2019/09/23
I TEK 68/59 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HELGE LIKNES - 68/59 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - HELGE LIKNES Vedavågen Rør AS ALS06 19/05449-003 2019/09/23
I TEK 3/203 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEORG GRINDHAUG - 3/203 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEORG GRINDHAUG S O Lund AS ORO01 19/05663-001 2019/09/23
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05659-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE SØKNADER - BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD - MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER IKN01 18/05620-019 25 Offl.§25 2019/09/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - SØKNAD MSE 19/05390-010 25 Offl §25 2019/09/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - SØKNAD MSE 19/05390-011 25 Offl §25 2019/09/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - SØKNAD MSE 19/05390-012 25 Offl §25 2019/09/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTUSKOLELÆRER - PIANO, 100 % FAST - SØKNAD BLI01 19/05525-002 25 Offl §25 2019/09/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTUSKOLELÆRER - PIANO, 100 % FAST - SØKNAD BLI01 19/05525-003 25 Offl §25 2019/09/23
I SEN VALGSTYRET 2019 - MANGEL PÅ LISTER I AVLUKKE Karmøy SV LYK 19/05503-003 2019/09/23
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FORTSETTE PÅ NORHEIM SKOLE PFA 19/05660-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I SEN BP'EN - STRANDGATEN 2, KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 37 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/03814-056 2019/09/23
I SEN CAFE NELLY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 37 CAFE NELLY NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/01079-016 2019/09/23
I SEN HOOK FOOD & DRINKS - AKCAN AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 37 HOOK FOOD AND DRINKS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/04397-021 2019/09/23
I TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/1421 - HAR INGEN MERKNAD TIL OPPMÅLINGSFORRETNING Advokat Didrik Ferkingstad ALA04 19/02340-071 2019/09/23
I SKU STIFTELSEN VIGSNES GRUBEOMRÅDE - STØTTE KULTURMINNETILTAK 2019 - VERNEVERDIGE BYGG - KARMØY KOMMUNE - STIFTELSEN VIGSNES GRUBEOMRÅDE - VEDTAK OM DELVIS OMDISPONERING AV TILSKUDD Rogaland Fylkeskommune IVE 13/01836-014 2019/09/23
I TEK 12/74 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL FORSAMLINGSLOKALET, TILBYGG OG FASADEENDRING - 2/74 - (KOPIMOTTAKER) AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIDET ELLER ENDRET BRUK AV AVKJØRSEL Statens vegvesen - Region vest IGR 18/03792-015 2019/09/23
I TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - ANG. RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/01937-005 24 Offl.§24 2019/09/23
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 93/93 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKTIG FOR FASADEENDRING MM Kamila Anna Walasinska JMJ03 17/00073-376 2019/09/23
U TEK 95/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - SVAR - 95/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GARVIK TOMTEUTVIKLING AS Garvik Tomteutvikling AS BJP01 19/05653-002 2019/09/23
I TEK 53/86 - HOVDASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/1159 - 53/86 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES STD. 19/1159 Kartverket - Tinglysingen XXI 19/03638-018 2019/09/23
I TEK RAMMEAVTALE RIE - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-046 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/23
I TEK 38/119 - SYRE - TILBYGG - 38/119 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Statens vegvesen - Region vest JMJ03 19/05668-001 2019/09/23
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 6/42 - UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER Oddbjørg Mildfrid Halvorsen PEID 14/03191-098 2019/09/23
I TEK 57/4 OG 57/651 - SKUDENESHAVN - NYTT KAIANLEGG - 57/4 OG 57/651 - (KOPIMOTTAKER) SVAR/MERKNAD TIL NABOVARSEL Statens vegvesen - Region vest JMJ03 19/05652-002 2019/09/23
I TEK 115/87 - EIKELIA, SØNDRE EIKE -TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - 115/87 - MOTTATT MANGLER - TEGNINGER OG SITUASJONSKART Trond Tunes KRRE 19/05177-004 2019/09/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00277-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 66/366 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Solrun Stangeland GEL 19/00021-445 2019/09/23
I TEK LUKTPROBLEMATIKK/FORURENSING/STØY - HUSØY - ANG. FORURENSING HUSØY Karmlund velforening PEID 18/01519-043 2019/09/23
U TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN Magnus Nereng MAAA1 13/03303-031 2019/09/23
U TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - INNSYN I DOKUMENTER Hilde Marie Bergfjord IGR 18/00926-051 2019/09/23
U SEN PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 Rogaland fylkeskommune JST 18/00564-046 2019/09/23
I TEK PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - UTTALELSE FRA DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING - 23.09.2019 PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ... JST 18/00564-047 2019/09/23
U SEN H:ÆRLIG AS - SERVERINGSBEVILLING - SVAR - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING H:ÆRLIG AS Endré Olai Lind EVI1 19/05074-004 2019/09/23
I TEK 25/57 - JEREVEGEN, LANGÅKER - NYBYGG DRIFTSBYGNING - GARASJE M/BOD - 25/57 - JEREVEGEN, LANGÅKER - NYBYGG DRIFTSBYGNING - GARASJE M/BOD Gro Anita S. og Jakob Bårdsen KHM 19/05661-001 2019/09/23
U SEN INNFORDRING - INNFORDRING IMK 18/04336-290 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I TEK VANNSKADE 06.04.19 - FISKÅVEGEN 58, OLE ANDREAS HADDELAND 79720388,9 - REGRESSVARSEL VANNLEDNINGSBRUDD. DERES REF: FISKÅVEGEN 58, 4262 AVALDSNES 79720388,9 Gjensidige Forsikring ASA OSG 19/05669-001 2019/09/23
I TEK 147/397 - SKUGGABERGVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG BOLIG - 147/397 - SKUGGABERGVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG BOLIG Bjarte Kalleland KRRE 19/05662-001 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-046 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-047 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I TEK 123/195 - 123/196 - 123/198 OG 123/199 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188. OPPM SAK: 19/5704 - 123/195 - 123/196 - 123/198 OG 123/199 - MOTTATT MANGLER - KVITTERING FOR NABOVARSEL Berge Sag Boligtomter AS EDH 19/05198-004 2019/09/23
I SKU RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 2020 -2023 - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - OPPUSSING/RENOVERING AV TENNISBANER VED KARMØYHALLEN Jan Tangen OFL 19/02052-010 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-048 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I TEK TEKNISK GODKJENNING - KLOAKKPUMPESTASJON, AVALDSNESVEGEN 114 - SVAR PÅ KOMMENTARER TIL TEKNISK GODKJENNING Karmøy kommune VAR-avd. BTH04 19/05407-006 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-049 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I TEK PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL. - OVERSENDER PLANFORSLAG - 23.09.19 PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL. RH Oppmåling Rune Hemnes BHA02 17/05377-022 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-050 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-051 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-052 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-053 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-054 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I TEK 13/676 OG 13/698 - TJØSVOLL - RIVING OG BYGGEMODNING, FELLESANLEGG, VEI OG STØYSKJERM - 13/676 OG 13/698 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Odd Hansen AS JKV 18/01723-012 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-055 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-056 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-057 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I TEK 15/261 OG 15/1648 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GRINDHAUG, HILDA JOHANNA - 15/261 OG 15/1648 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GRINDHAUG, HILDA JOHANNA Hilda Johanna Grindhaug BJP01 19/05664-001 26 Off.l.26 2019/09/23
I TEK 15/1645 - STONGVEGEN - ÅKRA - RIVING DEL AV BYGG - 15/1645 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karmøy Kommune, sektor eiendom JKV 16/01445-003 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-058 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-059 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
U TEK 15/261 OG 15/1648 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GRINDHAUG, HILDA JOHANNA - SVAR - 15/261 OG 15/1648 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GRINDHAUG, HILDA JOHANNA Hilda Johanna Grindhaug BJP01 19/05664-002 2019/09/23
I TEK 21/24 OG 72 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUGEN, ARNE BIRGER - 21/24 OG 72 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUGEN, ARNE BIRGER Arne Birger Haugen BJP01 19/05666-001 26 Off.l.26 2019/09/23
I SEN RAMMEAVTALE - OLJEPRODUKTER - TILBUD - 19/5337 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV OLJEPRODUKTER OEI 19/05337-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/23
I SEN RAMMEAVTALE - OLJEPRODUKTER - TILBUD - 19/5337 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV OLJEPRODUKTER OEI 19/05337-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/23
I TEK 11/8 - MANNES - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 11/8 - UTTALE TIL KULTURMINNE - BEHOV FOR BEFARING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv IGR 19/05431-005 2019/09/23
I TEK 108/7 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AHMAD WAAD ABDULLAH - 108/7 - FERDIGMELDING RØRLEGGER - WAAD AHMAN ABDULLAH Comfort Karmøy AS ALS06 19/05237-003 2019/09/23
I TEK PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 19.09.19 PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL Rogaland Fylkeskommune MAAA1 19/05359-006 2019/09/23
I SEN RAMMEAVTALE - OLJEPRODUKTER - TILBUD - 19/5337 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV OLJEPRODUKTER OEI 19/05337-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/23
I SEN RAMMEAVTALE - OLJEPRODUKTER - TILBUD - 19/5337 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV OLJEPRODUKTER OEI 19/05337-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/23
I SEN RAMMEAVTALE - OLJEPRODUKTER - TILBUD - 19/5337 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV OLJEPRODUKTER OEI 19/05337-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/23
I SEN RAMMEAVTALE - OLJEPRODUKTER - TILBUD - 19/5337 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV OLJEPRODUKTER OEI 19/05337-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/23
I SEN RAMMEAVTALE - OLJEPRODUKTER - TILBUD - 19/5337 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV OLJEPRODUKTER OEI 19/05337-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-060 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-061 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-062 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I SEN HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - IKS INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP - INNKALLING TIL MØTE I KARMØY KONTROLL - OG KVALITETSUTVALG 25.09.19 - FORSINKET SAKSKART Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 14/01307-050 2019/09/23
I SKU KOMPETANSE FOR FREMTIDENS BARNEHAGE - TILRETTELEGGINGSMIDLAR FOR ABLU OG DELTIDSSTUDENTAR - LOKALE PRIORITERINGAR - 2019-2020 Fylkesmannen I Rogaland RHO 16/03332-018 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-063 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-064 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-065 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-066 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-067 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I TEK 145/21 - ØVRABØVEGEN,ØVRABØ, TILBYGG ENEBOLIG, SOMMERSTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - 145/21 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ole Førland KMY 18/05333-006 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-068 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-069 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
U TEK RAMMEAVTALE RIE - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-047 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/23
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 11/125 OG 11/152 - SPØRSMÅL VEDR. TOMTER I NAREN Mona Agneta Fågelklo Salvanes IGR 17/00073-377 2019/09/23
I TEK 15/2011 - GRUNNVIKJÅ, ÅKRA - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 15/2011 - GRUNNVIKJÅ, ÅKRA - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 19/05667-001 2019/09/23
I TEK 149/489 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE BK04-2 (4-6) - BYGGESAK 18/5608 - 149/489 - FERDIGMELDING RØR BK04-2 (4-6) - BYGGESAK 18/5608 Birkeland Maskinentreprenør AS ALS06 19/01826-003 2019/09/23
U TEK 21/24 OG 72 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUGEN, ARNE BIRGER - SVAR - 21/24 OG 72 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUGEN, ARNE BIRGER Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/05666-002 2019/09/23
U TEK 149/453 - SEKSJ. 42 - SPANNALIA, SPANNE - INNGLASSING AV TERRASSE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 149/453 - SEKSJ. 42 - SPANNALIA, SPANNE - INNGLASSING AV TERRASSE Glass & Låsservice Haugesund AS KHM 19/05429-003 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-070 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-071 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-072 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-073 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-074 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I TEK 100/5, 101/8 OG 101/9 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DAMM, HILD KIRSTEN - 100/5, 101/8 OG 101/9 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Hild Kirsten Damm BJP01 19/05670-001 26 Off.l.26 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-075 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I TEK 57/4 OG 57/651 - SKUDENESHAVN - NYTT KAIANLEGG - 75/4 - MERKNAD TIL NABOVARSEL MED KOMMENTAR Petter J. Rasmussen AS JMJ03 19/05652-003 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-076 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-077 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-078 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
U SKU FORSKNINGS- OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - ANMODNING OM UTBETALING, STATSBUDSJETTET 2019. RESTFINANSIERING UTGRAVNINGER KONGSGÅRDPROSJEKTET AVALDSNES Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning MSV 12/00173-082 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-079 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-080 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-081 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-082 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-083 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-084 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-085 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/23
U TEK 58/233 - SEVERIN LARSENS VEG, KOPERVIK. FASADEENDRING, TILBYGG OG ENDRING AV TAKKONSTRUKSJON PÅ ENEBOLIG - 58/233 - SEVERIN LARSENS VEG. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. FASADEENDRING, TILBYGG OG ENDRING AV TAKKONSTRUKSJON PÅ ENEBOLIG Leon Dale KMY 11/00622-023 2019/09/23
U TEK RAMMEAVTALE RIE - SIGNERT AVTALE - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO Multiconsult Norge AS (hovedenhet) VIHO 18/04932-048 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/23