Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 13/636 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SØRVIK BYGGSAK: 19/4865 - 13/636 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SØRVIK S O Lund AS ORO01 19/04718-002 2019/09/20
U TEK 148/1037 - NORHEIM - NYBYGG FORRETNINGSBYGG - TILLATELSE TIL ENDRING - 148/1037 - NORHEIM - NYBYGG FORRETNINGSBYGG Petter J. Rasmussen AS IGR 18/04528-017 2019/09/20
U TEK 143/2 - STORASUNDVEGEN, GUNNARSHAUG - NYBYGG DRIFTSBYGNING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 143/2 - STORASUNDVEGEN, GUNNARSHAUG - NYBYGG DRIFTSBYGNING Grude Bygg AS KIS 19/02148-008 2019/09/20
U TEK 13/103 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/5640 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 13/103 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Einar Thoralf Liknes EDH 19/05394-003 2019/09/20
U TEK 66/88 - NORDALSVEGEN, AUSTREIM, NYBYGG 3 STK BOLIGER I REKKE MED GARASJE - TILLATELSE TIL ENDRING - 66/88 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE I K Gabrielsen KIS 18/04607-007 2019/09/20
U TEK PLAN 2121 - DETALJREGULERING FOR HAUGEGÅRDEN - 15/83 MFL. - SVAR - SPØRSMÅL TIL OPPSTARTSMØTEREFERAT - HAUGEGÅRDEN Sameiet Røysagården BHA02 19/05117-011 2019/09/20
U TEK 128/6 - HAUGEVEGEN, ØVRE HAUGE - PÅBYGG OG INSTALLASJON AV VENTILASJONSANLEGG SKOLEBYGG - 128/6 - FERDIGATTEST Sivilingeniør Geir Egil Medhaug AS KMY 18/02705-010 2019/09/20
U TEK 143/2 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: AASE - 143/2 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: AASE Tindeland Rør AS ORO01 19/05603-002 2019/09/20
U TEK 15/1255 - GRUSVEGEN, ÅKRA, BRUKSENDRING ENEBOLIG - 15/1255 - FERDIGATTEST - BRUKSENDRING ENEBOLIG Sven Ove Dalva JKV 19/05232-006 2019/09/20
U TEK 13/636 - TVERRBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 13/636 - TVERRBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG Hus28 AS IGR 19/04865-007 2019/09/20
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - SLUTTINNLEGG CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/09/20
I TEK 114/335 - BJØRKEVEGEN, NORDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 114/335 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hus28 AS JKV 16/04075-006 2019/09/20
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - RETTENS BREV - UTSETTELSE AV HOVEDFORHANDLING CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/09/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-038 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/20
I SEN ELEVSAK - PROSESSKRIV KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/09/20
I TEK 25/11 - SØRE LANGÅKERVEG, LANGÅKER - RIVING OG NYBYGG BOLIG MED GARASJE - 25/11 - SØRE LANGÅKERVEG, LANGÅKER - RIVING OG NYBYGG BOLIG MED GARASJE I K Gabrielsen KHM 19/05637-001 2019/09/20
I SEN ELEVSAK - BESLUTNING OM UTSETTELSE KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/09/20
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - LINDØY - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - LINDØY Knut Aslak Mokleiv ALI 19/05642-001 2019/09/20
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON GRUNNET UBEBODD ALS06 19/05643-001 24 Offl.§24 2019/09/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - BEKREFTELSE BLI01 19/05036-098 25 Offl §25 2019/09/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - BEKREFTELSE BLI01 19/05036-099 25 Offl §25 2019/09/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-140 25 Offl §25 2019/09/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-141 25 Offl §25 2019/09/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/05038-119 25 Offl §25 2019/09/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-120 25 Offl §25 2019/09/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - INTERVJU BLI01 19/05115-046 25 Offl §25 2019/09/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED HÅVIK SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05526-005 25 Offl §25 2019/09/20
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT MED VEDLEGG OG OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01810-032 2019/09/20
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05620-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/20
I SEN FORSØPLING PÅ EIENDOM 17/38 - TILBAKEMELDING 17/38 Oddbjørg Davidsen Stråtveit KANE1 18/02628-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/20
I TEK HØRINGER - 2019 - HØRING AV FORSKRIFTER TIL HAVNE- OG FARVANNSLOVEN (2019) SOM SKAL SETTES I KRAFT SAMTIDIG MED LOVEN 1. JANUAR 2020 Kystverket EIST 19/00016-092 2019/09/20
I TEK TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD 48/17 - KJELL REIDAR HILLESLAND - SØKNAD - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD 48/17 - KJELL REIDAR HILLESLAND Kjell Reidar Hillesland LKS 19/05644-001 2019/09/20
I TEK 58/293 - STATSRÅD VINJES GATE, KOPERVIK - BRUKSENDRING TIL BOLIG - 58/293 - MOTTATT MANGLER - KVITTERING FOR NABOVARSEL OG AVTALE OM JUSTERING AV HEKK Procon AS KIS 19/05292-005 2019/09/20
I TEK 57/4 OG 57/651 - SKUDENESHAVN - NYTT KAIANLEGG - 57/4 OG 57/651 - SKUDENESHAVN - NYTT KAIANLEGG Petter J. Rasmussen AS JMJ03 19/05652-001 2019/09/20
I TEK PLAN 5104 - DETALJREGULERING FOR VARANESET FISKEKAI - GNR. 106/85 MFL. - REVIDERT PLANFORSLAG PLAN 5104 - DETALJREGULERING FOR VARANESET FISKEKAI - GNR. 106/85 MFL. Pds Protek AS AAHO 18/03891-021 2019/09/20
U TEK 13/103 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/5640 - 13/103 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Einar Thoralf Liknes HSH01 19/05394-004 2019/09/20
I TEK 59/31 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: UTVIK BYGGESAK: 19/1939 - 59/31 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: UTVIK BYGGESAK: 19/1939 Karmøy Rørteknikk AS ORO01 19/05655-001 2019/09/20
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - REFERAT - BYGGEMØTE 5 TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Johnny Hauge Haugaland Kraft AKR02 18/03018-022 2019/09/20
I TEK 149/417 - SPANNE - OPPARBEIDELSE AV FELLESANLEGG - 149/417 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/01177-013 2019/09/20
U TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - REFERAT - BYGGEMØTE 14 KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR Leif Inge Stange Vassbakk & Stol AS AKR02 16/03040-047 2019/09/20
I TEK 59/31 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENBOLIG - 59/31 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Sentralarkivet KMY 19/01939-009 2019/09/20
U TEK 149/494 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RETT BOLIG AS - SVAR - 149/494 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RETT BOLIG AS Haver Advokatfirma AS BJP01 19/05629-002 2019/09/20
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYING AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04839-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/20
I SEN PROSJEKT - STILLINGSUTLYSNING I NÆRINGSLIVET I KARMØY KOMMUNE - STILLINGSANNONSER PÅ KARMØY NYTT Medieselskapet Karmøynytt AS GDI 19/00936-002 2019/09/20
U TEK 149/541 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NÆSSE, MARTIN/AASS, CAMILLA - SVAR - 149/541 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NÆSSE, MARTIN/AASS, CAMILLA Dnb Eiendom AS BJP01 19/05623-002 2019/09/20
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - QUIZKVELD 25.10.2019 Vormedal Grendahus SA EVI1 19/00022-115 2019/09/20
I SEN SÆRUTSKRIFTER AV VITNEMÅL I GRUNNSKOLEN - FORESPØRSEL OM VITNEMÅL MBB 12/01641-039 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/20
U SEN SÆRUTSKRIFTER AV VITNEMÅL I GRUNNSKOLEN - SVAR PÅ ANMODNING OM NYE ORIGINALVITNEMÅL Steinar Nes MBB 12/01641-040 2019/09/20
U TEK INDEKSREGULERING KUBIKKPRIS VANN - INDEKSREGULERING KUBIKKPRIS VANN Tysvær Kommune ALS06 19/05641-001 2019/09/20
I TEK 117/6 - AKSNES - DISPENSASJON FOR TERRENGHEVING FOR JORFORBEDRINGSTILTAK - 117/6 - AKSNES - DISPENSASJON FOR TERRENGHEVING FOR JORFORBEDRINGSTILTAK Prosjektil Areal AS KRRE 19/00750-002 2019/09/20
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - SPANNATOPPEN. PROTOKOLL 1 ÅRS BEFARING Block Watne AS BTH04 15/04907-051 2019/09/20
I TEK MATRIKKELEN - RETTELISTER FOR BYGG I MATRIKKELEN - 1149 KARMØY Statens Kartverk BFH 19/05648-001 2019/09/20
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-288 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/20
U TEK RAMMEAVTALE RIE - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-038 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/20
U TEK RAMMEAVTALE RIE - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-039 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/20
U TEK 58/293 - STATSRÅD VINJES GATE, KOPERVIK - BRUKSENDRING TIL BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 58/293 - STATSRÅD VINJES GATE, KOPERVIK - BRUKSENDRING TIL BOLIG Procon AS KIS 19/05292-006 2019/09/20
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 68/84 - SPØRSMÅL VEDRØRENDE VANSKELIG ADKOMST ETTER OMLAGT VEI Solveig Johanne Eide KMY 17/00073-375 2019/09/20
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - INVITASJON TIL Å GI INNSPILL - UTKAST NORMEN VERSJON 6.0 Direktoratet For E-Helse SGJ 19/00016-093 2019/09/20
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - SVAR - OVERSENDER ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR KV. 1196 SOLSTRANDVEGEN Christina Ferkingstad TOBA 17/00247-161 2019/09/20
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/05645-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/20
U TEK 3/511 - ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 3/511 - RETUR AV ORIGINAL BANKGARANTI Skudenes & Aakra Sparebank JKV 15/01839-021 2019/09/20
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/00566-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/20
U TEK 15/2465 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 1-4 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/2465 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 1-4 Trygve J Sjøen AS IGR 16/05177-012 2019/09/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-043 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/20
U TEK 5/42 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 1 - 5/42 - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR KRAV OM PIPE Rett Bolig AS JKV 18/04529-020 2019/09/20
I TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-040 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/20
U TEK 15/2465 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 5-8 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/2465 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 5-8 Trygve J Sjøen AS IGR 16/05178-010 2019/09/20
I TEK TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) - DELUTBETALING AV TILSKUDD TIL PROSJEKTET SKJØTSELSPLAN - SØKERE AV RMP NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND Landbruksdirektoratet LKS 17/04029-005 2019/09/20
I TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - PROSESSKRIV TIL HAUGALAND TINGRETT Advokatfirmaet Lund & Co DA TNO05 17/00261-055 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/09/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-044 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/20
U TEK 9/2 - VARNEVEGEN, VARNE - MASSEDEPONI - SAK TIL UTTALE - 9/2 - VARNEVEGEN, VARNE - MASSEDEPONI Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen KHM 19/05444-004 2019/09/20
I TEK 13/717 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE OG MURER - 13/717 - BELIGGENHETSRAPPORT OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 18/03112-015 2019/09/20
I SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV Ryvingen Barnehage SA RHO 12/00108-253 2019/09/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-045 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/20
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 18/01576-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/20
U SKU SØKNAD OM AKTIVITETSKORT - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05495-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/20
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FORNYING AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04839-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/20
U TEK 15/1645 - STONGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG SERVICE/VERKSTED BYGG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/1645 - STONGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG SERVICE/VERKSTED BYGG Omega Areal AS IGR 19/05527-003 2019/09/20
I TEK 86/71 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KOMMENTARER TIL KLAGE Thomas Bjønnes TNO05 17/01540-022 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/09/20
I TEK UTESERVERING - CAFE MM KOPERVIK - SØKNAD OM UTVIDET UTESERVERING Inventum Servering AS KIS 19/05647-001 2019/09/20
U TEK UTESERVERING - CAFE MM KOPERVIK - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET UTESERVERING Inventum Servering Inventum Servering AS KIS 19/05647-002 2019/09/20
I SKU UTSKRIVNING FRA GRUNNSKOLEN - HJEMMEUNDERVISNING - UTSKRIVNING FRA GRUNNSKOLEN - HJEMMEUNDERVISNING SWI 19/05649-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/20
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - MILDERTIDIG VEDTAKSBREV, TRAFIKKREGULERENDE SKILT - E134 - HUSØYVEGEN - NYTT MIDLERTIDIG KRYSS TIL KARMSUND HAVN Statens Vegvesen HPE 12/01271-432 2019/09/20
I TEK RAMMEAVTALE RIE - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-040 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/20
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/20
U TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - ERKLÆRING GNR. 15, BNR. 261 OG 1648 Hilda Johanna Grindhaug BJP01 12/01731-100 2019/09/20
I SEN JUSTERINGSAVTALE - ÅKRASANDEN - ODD HANSEN PROSJEKT AS - AVTALE OM OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT AV MERVERDIAVGIFT MELLOM KARMØY KOMMUNE OG ODD HANSEN PROSJEKT AS - ÅKRASANDEN Odd Hansen Prosjekt AS AMA 19/05478-003 2019/09/20
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - OMRAMMING - INNKALLING TIL HOVEDFORHANDLING I SIVIL SAK KMV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/09/20
I SKU INNSYN I ELEVLISTER - FYLKESMANNENS VEDTAK- KLAGE PÅ AVSLAG PÅ KRAV OM INNSYN I ELEVLISTE - SØRHÅLAND BARNESKOLE Fylkesmannen I Rogaland BAN03 19/05678-008 2019/09/20
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 15/118 - OM GODKJENNING AV LEILIGHET Olav Hauge IGR 17/00073-374 2019/09/20
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - RAPPORT FRA TV-INSPEKSJON ÅLAVIKVEGEN Ragn Sells AS MAHA1 18/00968-059 2019/09/20
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - RAPPORT FRA TV-INSPEKSJON INDRETREVEGEN 11 Ragn Sells AS MAHA1 18/00968-060 2019/09/20
I TEK 15/868 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GRINDHAUG, GISLE/GRINDHAUG. JARLE - 15/868 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GRINDHAUG, GISLE/GRINDHAUG. JARLE Jarle Grindhaug BJP01 19/05650-001 26 Off.l.26 2019/09/20
I SEN JORDBÆRPIKENE OASEN HAUGESUND AS SERVERINGSBEVILLING - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Jordbærpikene Oasen Haugesund AS EVI1 19/05654-001 26 Off.l.26 2019/09/20
U SKU UTSKRIVNING FRA GRUNNSKOLEN - HJEMMEUNDERVISNING - SVAR - UTSKRIVNING FRA GRUNNSKOLEN - HJEMMEUNDERVISNING LIS01 19/05649-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/20
I TEK 95/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - 95/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GARVIK TOMTEUTVIKLING AS Garvik Tomteutvikling AS BJP01 19/05653-001 2019/09/20
I TEK 149/417 - SPANNE - NYBYGG BOLIGBYGG MED 6 BOENHETER - HUS A - 149/417 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/01178-008 2019/09/20
I TEK 149/417 - SPANNE - NYBYGG BOLIGBYGG MED 6 BOENHETER - HUS B - 149/417 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/01180-008 2019/09/20
I TEK RAMMEAVTALE RIE - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-041 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/20
U TEK 15/868 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GRINDHAUG, GISLE/GRINDHAUG. JARLE - SVAR - 15/868 - EGENERKLÆRINGER OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GRINDHAUG, GISLE/GRINDHAUG. JARLE Gisle Grindhaug BJP01 19/05650-002 2019/09/20
I TEK PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. - UTTALELSE FRA MATTILSYNET - 20.09.19 PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. Mattilsynet BHA02 15/00933-038 2019/09/20
U TEK RAMMEAVTALE RIE - AVTALE - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO Multiconsult Norge AS (hovedenhet) VIHO 18/04932-042 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/20
U TEK RAMMEAVTALE RIE - AVTALE - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO Cowi AS (Hovedenhet) VIHO 18/04932-043 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/20
I TEK 87/201 - NORDRE VELDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 87/201 - TILLEGGSDOKUMENTASJON TIL KLARLEGGING AV GRENSER Statens vegvesen - Region vest HAS 19/05439-002 2019/09/20
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - TILLEGGSINFORMASJON - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen BKE 19/02790-041 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/20