Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 4/38 - MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - 4/38 - KLAGE PÅ VEDTAK Karin Helga Moe GTH 19/02360-007 2019/09/19
U TEK 79/7 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE NETLAND (TEIGEDALEN 21, AVALDSNES) - 79/7 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE NETLAND (TEIGEDALEN 21, AVALDSNES) Haugaland Rørleggertjenester AS ALS06 19/05133-002 2019/09/19
U TEK 124/52 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - NYBYGG IDRETTSHALL - RAMMETILLATELSE - 124/52 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - NYBYGG IDRETTSHALL Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/04802-004 2019/09/19
U TEK 1/159 - SALVØYVEGEN, VEDØY - UTVIDELSE AV KAI - TILLATELSE TIL ENDRING - 1/159 - SALVØYVEGEN, VEDØY - UTVIDELSE AV KAI Prosjekt Konsult AS KRRE 18/04652-011 2019/09/19
U TEK 13/106 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNA HUFTHAMMER - 13/106 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNA HUFTHAMMER S O Lund AS OSG 19/05498-002 2019/09/19
U TEK 148/981 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM. 4 STK MATVOGNER - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 148/981 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM. 4 STK MATVOGNER Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 19/02758-005 2019/09/19
U TEK 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/200 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - NYBYGG NAUST I. K. Gabrielsen JKV 16/04496-042 2019/09/19
U TEK BJØRGENE - OPPARBEIDING AV HC-PARKERING - BJØRGENE - OPPARBEIDING AV HC-PARKERING MM Miljødirektoratet EKA 17/04917-009 2019/09/19
U TEK 42/92 - TILBUD PÅ TOMT - 42/92 - TILBUD PÅ TOMT Kenneth Geir Kallesten MAAA1 19/05568-001 2019/09/19
U TEK 47/578 - SOLVIGVEGEN, VIK - TILBYGG BOLIG - GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 47/578 - SOLVIGVEGEN, VIK - TILBYGG BOLIG - GARASJE Florica Burca KHM 19/02966-008 2019/09/19
U TEK 3/511 - ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 3/511 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited JMJ03 15/01839-020 2019/09/19
U TEK 119/165 - TREVARDELI, MYKJE - TILBYGG, OMBYGGING OG FASDEENDRING ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 119/165 - TREVARDELI, MYKJE - TILBYGG, OMBYGGING OG FASDEENDRING ENEBOLIG Sevland Bunyan Arkitekter AS KRRE 19/05167-004 2019/09/19
U TEK 68/16 OG 68/88 - AUSTRE KARMØYVEG, INDRE EIDE - RIVING AV BYGNINGER - 68/16 OG 68/88 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 19/01420-005 2019/09/19
U TEK 13/720 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 13/720 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG GARASJE Ole Chr. og Anette Sørheim Snørteland EDH 19/02693-009 2019/09/19
U TEK 109/21 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 109/21 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG Berge Sag og Trelast AS KRRE 18/05250-016 2019/09/19
I TEK GRAVESØKNAD - BJØRGEVEGEN - GRAVESØKNAD - BJØRGEVEGEN Linda Gundersen for Danielsen & Skogland maskin AS OSG 19/05614-001 2019/09/19
U TEK 13/184 - STORHAUGSVEGEN, TJØSVOLL - RIVING AV BOLIG OG GARASJE ETTER BRANN - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 13/184 - STORHAUGSVEGEN, TJØSVOLL - RIVING AV BOLIG OG GARASJE ETTER BRANN Eskild Kvala AS KHM 19/05413-003 2019/09/19
U TEK 107/53 - FOSNAVEGEN, HOVDASTAD - NYBYGG TOMANNSBOLIG MED VEG - 107/53 - FERDIGATTEST - TOMANNSBOLIG MED BODER Håkonsen Bygg AS JKV 17/02913-008 2019/09/19
I TEK 63/52 - HAUGATUNET, NORDSTOKKE - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - 63/147 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS KMY 17/02457-015 2019/09/19
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - SVAR - TILSYN MED KVALIFIKASJONER RH Oppmåling Rune Hemnes JKV 19/01810-030 2019/09/19
U SKU ESPIRA VELDETUN BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD - ENDRING AV EKSISTERENDE GODKJENNING FOR ESPIRA VELDETUN Espira Gruppen AS RHO 19/05598-002 2019/09/19
I TEK 43/486 - POSTVEGEN - HØYNES. RIVING AV BYGG - 43/486 - SPØRSMÅL OM FORURENSNING I FORBINDELSE MED RIVINGSARBEID Thomas Osen Dankertsen PEID 19/01872-013 2019/09/19
U TEK 47/25 - HILLESLANDVEGEN, VIK - TILBYGG/HALVTAK TIL DRIFTSBYGNING - 47/25 - FERDIGATTEST Jakobsens Hønseri Karl Arne Jakobsen JMJ03 17/01462-005 2019/09/19
U TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - SVAR - SPØRSMÅL OM VILKÅR SATT I RAMMETILLATELSE ER IVARETATT Arne Emil Liknes JKV 17/05542-040 2019/09/19
I TEK 13/717 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE OG MURER - 13/717 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS JKV 18/03112-014 2019/09/19
U TEK 119/1 OG 119/5 - THUESTADVEGEN, MYKJE. UTFYLLING OG MASSEDEPONERING AV JORD OG STEIN - FORESPØRSEL OM OPPDATERING AV SAKSDOKUMENT FOR SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILLATELSE, 119/1 OG 119/5 - THUESTADVEGEN, MYKJE. Vassbakk & Stol AS KRRE 06/00520-023 2019/09/19
I TEK 5/42 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 1 - 5/42 - SØKNAD OM FRITAK FOR KRAV OM PIPE Rett Bolig AS JKV 18/04529-019 2019/09/19
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05620-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-097 25 Offl §25 2019/09/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-139 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-082 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-083 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-084 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-085 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - TILBUD BLI01 19/05038-086 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-087 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-088 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-089 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-090 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-091 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-092 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-093 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-094 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-095 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-096 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-097 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-098 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-099 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-100 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-101 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-102 25 Offl §25 2019/09/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-103 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-104 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-105 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-106 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-107 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-108 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-109 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-110 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-111 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-112 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-113 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-114 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-115 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-116 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-117 25 Offl §25 2019/09/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-118 25 Offl §25 2019/09/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - SØKNAD MSE 19/05390-008 25 Offl §25 2019/09/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - SØKNAD MSE 19/05390-009 25 Offl §25 2019/09/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 69/80 - BESTILLING AV NABOLISTE Eskild Kvala AS GEL 19/00021-443 2019/09/19
I TEK GRAVESØKNAD - STONGVEGEN - GRAVESØKNAD - STONGVEGEN, ÅKREHAMN Linda Gundersen for Danielsen & Skogland maskin AS OSG 19/05617-001 2019/09/19
I TEK 9/2 - VARNEVEGEN, VARNE - MASSEDEPONI - 9/2 - REVIDERT SITUASJONSKART MED VIST DEPONERINGSPLASS FOR MATJORD OG DRENERING AV OMRÅDE I K Gabrielsen KHM 19/05444-002 2019/09/19
I TEK 9/2 - VARNEVEGEN, VARNE - MASSEDEPONI - 9/2 - DEPONERINGSPLAN FOR MATJORD I K Gabrielsen KHM 19/05444-003 2019/09/19
I TEK 141/28 - LITLASUNDVEGEN, LITLASUND - BRUKSENDRING TIL KONTORLOKALER - 141/28 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited KMY 19/04856-004 2019/09/19
I TEK 12/67 - SVEHOLMEN, SEVLAND - BRUKSENDIRNG FRA SJØHUS TIL BOLIG - 12/67 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE OG REVIDERTE TEGNINGER I K Gabrielsen IGR 19/05465-003 2019/09/19
I SEN MODERNISERING AV TELENORS INFRASTRUKTUR I KOMMUNEN - MODERNISERING AV TELENORS INFRASTRUKTUR I KOMMUNEN Telenor Norge AS RAW 19/01153-002 2019/09/19
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 15/118 - KOMMENTAR TIL SVARBREV PÅ SPØRSMÅL OM GODKJENNING AV LEILIGHET Olav Hauge IGR 17/00073-373 2019/09/19
U TEK 1/159 - SALVØYVEGEN, VEDØY - UTVIDELSE AV KAI - 1/159 - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Prosjekt Konsult AS JKV 18/04652-013 2019/09/19
U TEK TEKNISK GODKJENNING - KLOAKKPUMPESTASJON, AVALDSNESVEGEN 114 - SVAR - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING - KLOAKKPUMPESTASJON AVALDSNESVEGEN 114 Karmøy kommune VAR-avd. BTH04 19/05407-005 2019/09/19
I TEK GRUNNERVERV - SENIORLANDSBY, SPANNE - KLAGE - VEDTAK OM EKSPROPRIASJON. DEL AV EIENDOMMEN 125/2 Haver Advokatfirma AS STNY 18/02773-016 2019/09/19
U SEN 22/13 OG 22/35 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2500 - PARSELL 1 - ERKLÆRING 22/13 M.FL. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/2500 - PARSELL 1 Kartverket - Tinglysingen REK 17/03613-031 2019/09/19
I SKU STIFTELSEN VIGSNES GRUBEOMRÅDE - STØTTE KULTURMINNETILTAK 2018 - VERNEVERDIGE BYGG - KARMØY KOMMUNE - STIFTELSEN VIGSNES GRUBEOMRÅDE - UTBETALING AV TILSKUDD Rogaland Fylkeskommune AAL 13/01836-013 2019/09/19
I TEK PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. - OVERSENDER DOKUMENTER - VARSEL OM OPPSTART PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. Vikanes Bungum Arkitekter AS AAHO 19/01228-006 2019/09/19
U TEK 142/14 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AGASØSTER, KARI - SVAR - 142/14 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AGASØSTER, KARI Kari Agasøster BJP01 19/05606-002 2019/09/19
U TEK 72/186 - SUNDVEGEN, SKÅR - NYBYGG HAGESTUE/BOD - SAK TIL UTTALE - 72/186 - SUNDVEGEN, SKÅR - NYBYGG HAGESTUE/BOD Rogaland fylkeskommune EDH 19/05190-006 2019/09/19
I TEK 110/95 - VÅGA - NYBYGG ENEBOLIG - 110/95 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Älvsbyhus Norge AS JKV 19/00668-011 2019/09/19
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/05615-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/05616-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV AVTALE OM ARBEIDSTIDSORDNING ETTER AML § 10-12 4. LEDD FOR THOMASVEIEN 17 (KOPIMOTTAKER) Fellesorganisasjonen (fo) ELH 12/00092-318 2019/09/19
I HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - MELDING FRA LEVERANDØR - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES CBE02 19/01318-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/19
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV TARIFFAVTALE ETTER AML § 10.12 4. LEDD MELLOM FAGFORBUNDET OG ARBEIDSGIVER VEDR. ARBEIDSSTED MYRDALSVEGEN 2 (KOPIMOTTAKER) Fagforbundet ELH 12/00092-319 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - FV. 831 - SPANNAVEGEN - SVAR PÅ SØKNAD OM SKILT TIL DYREKLINIKK KARMSUND DYREHOSPITAL, BERNT LANDE (KOPI TIL KARMØY KOMMUNE) Statens Vegvesen HPE 12/01271-431 2019/09/19
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/05618-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING RHO 19/05601-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05609-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
U TEK 12/138 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 12/138 - AVLØPSLØSNING Hanne Torland Haugland ALS06 19/05608-002 2019/09/19
U TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - TILLEGGSINFORMASJON - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen STSP 19/05162-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/19
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05165-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA SLETTEN 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 - KORRIGERT VEDTAK Espira Sletten Barnehage ETH01 16/01128-574 2019/09/19
I TEK 13/717 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HAUSKEN BYGGESAK: 18/3112 - 13/717 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/3112 S O Lund AS ALS06 18/03125-003 2019/09/19
I TEK PLAN 3048 - REGULERINGSPLAN FOR ÅSEBØEN BARNEHAGE - GNR. 64/816 MFL. - PLAN 3048 - VARSEL OM PLANARBEID - ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS AAHO 19/02243-004 2019/09/19
I TEK 142/170 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - REPERASJON AV KAI - 142/170 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS KMY 19/01809-004 2019/09/19
U SEN 149/473 - SPANNE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/473 MELDING/SEKSJONERING. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 19/05450-005 2019/09/19
I TEK GRAVESØKNAD - FRIDTJOF NANSENS VEG 8 - GRAVESØKNAD - FRIDTJOF NANSENS VEG 8 Linda Gundersen for Danielsen & Skogland maskin AS OSG 19/05624-001 2019/09/19
I SEN BRUKTHANDELBEVILLING - VIKENE AS - VEDRØRENDE BRUKTHANDELBEVILLING - VIKENE AS Sør-Vest Politidistrikt PVE01 19/05625-001 2019/09/19
U TEK 47/162 - VIK - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/162 - BREV TIL IKKE MØTT PART Malin Ådland XXI 19/04954-014 2019/09/19
I TEK 149/541 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NÆSSE, MARTIN/AASS, CAMILLA - 149/541 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NÆSSE, MARTIN/AASS, CAMILLA Dnb Eiendom AS BJP01 19/05623-001 2019/09/19
I TEK 68/415 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG - 68/415 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG Hans J Rasmussen AS KIS 19/05628-001 2019/09/19
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 107/1 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - RØYKSUND BÅTFORENING Lars Johan Milje REK 19/00023-113 2019/09/19
I TEK GRAVESØKNAD - SOLSTRANDVEGEN 3-31 - GRAVESØKNAD - SOLSTRANDVEGEN 3-31 Linda Gundersen for Vea Energi AS KSU01 19/05627-001 2019/09/19
I TEK 149/494 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RETT BOLIG AS - 149/494 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RETT BOLIG AS Haver Advokatfirma AS BJP01 19/05629-001 2019/09/19
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA ØSTREM 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 - KORRIGERT VEDTAK Espira Østrem Barnehage ETH01 16/01128-575 2019/09/19
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - HØSTFEST 28.09.2019 Syre velforening EVI1 19/00022-113 2019/09/19
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-023 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER Karmøy Jeger Fisker og Naturvernforening OFL 16/00248-365 2019/09/19
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-024 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
I TEK 15/950 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/950 - FULLMAKT OPPMÅLINGSFORRETNING Åkrehamn Fryseri AS JHE 19/01985-017 2019/09/19
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-025 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 88/239 - BESTILLING AV NABOLISTE Petter J. Rasmussen AS GEL 19/00021-444 2019/09/19
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-026 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
I TEK 66/218 - VALBERGÅSEN, AUSTREIM - TILBYGG HAGESTUE - 66/218 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG GJENNOMFØRINGSPLAN Edb-Tjenester Norge Limited KMY 19/05014-004 2019/09/19
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-027 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-028 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-029 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-030 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05631-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
I TEK 72/162 - SUNDVEGEN, SKÅR - TILBYGG ENEBOLIG - 72/162 - SUNDVEGEN, SKÅR - TILBYGG ENEBOLIG Beate Holberg Hop og Eivind Håvarstein EDH 19/05236-002 2019/09/19
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-031 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - EPOST VEDR. FRIST FOR INNGIVELSE AV SLUTTINNLEGG CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/09/19
I SKU KRETSORDNING - KRETSORDNING PFA 19/05632-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
U TEK 13/163 - ÅRABROTVEGEN - TJØSVOLL - TILBYGG BOLIG - 13/163 - ÅRABROTVEGEN - TJØSVOLL - TILBYGG BOLIG OPPLYSNINGER OM MANGLENDE FERDIGATTEST Jan Årstein Gjertveit Haakull JKV 14/03077-003 2019/09/19
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-032 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-033 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-034 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
I TEK TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER - NY GARANTI NR. 806634 ERSTATTER TIDLIGERE GARANTI NR. 803134 - HAALAND & THUESTAD - TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER Sparebank 1 Sr-Bank ASA JOI 14/03865-129 2019/09/19
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-035 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-036 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-037 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-039 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - GARANTI NR. 806637 ERSTATTER TIDLIGERE GARANTI NR. 804114 - HAALAND & THUESTAD AS - P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II Sparebank 1 Sr-Bank ASA JOI 14/01402-315 2019/09/19
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR FRITIDSKONTAKT SKLO 19/05333-040 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
U TEK KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/4777 KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING MAJ02 19/04777-018 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/19
I SEN HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - IKS INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP - STYREPROTOKOLL - 17.09.19 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 14/01307-049 2019/09/19
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-041 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-042 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
U TEK TEKNISK PLAN FOR ØYGARDSVEGEN - 69/71 OPPARBEIDELSE AV BOLIGFELT MED TILHØRENDE VEGER OG VA - FERDIGBEFARING 2 TEKNISK PLAN FOR ØYGARDSVEGEN - 69/71 Ktv Bygg AS BTH04 12/04624-020 2019/09/19
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05639-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/19
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - KORRIGERT SVAR/DATO - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - VELDEDIGHETSKONSERT PÅ MORTHOLMEN Karmøy Rideklubb EVI1 19/00022-114 2019/09/19