Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 149/471 - RØRLEGGERMELDING: 6-MANNSBOLIG 1 - TILTAKSHAVER: BLOCK WATHNE BYGGESAK: 18/3521 - 149/471 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/3521 T Halleland AS ALS06 18/03518-004 2019/09/18
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - 66/490 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT NORDALVEGEN 82 Turid Kirsten Kristensen MAHA1 15/04309-115 2019/09/18
U TEK PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 - PLAN 4081 - TILBAKEMELDING ETTER GJENNOMGANG AV PLANFORSLAG Petter J. Rasmussen AS YSL 18/04216-012 2019/09/18
U TEK TILBAKEFØRING AV KAIER TIL KARMØY KOMMUNE - SIKRING AV KAIER I KARMØY KOMMUNE Karmsund Havn IKS HPE 19/00655-006 2019/09/18
U TEK 58/221 - RØRLEGGERMELDING - VANNPOSTER PÅ KAI - KARMSUND HAVN IKS - 58/221 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - VANNPOSTER PÅ KAI - KARMSUND HAVN IKS Karmsund Havn IKS ALS06 17/02063-004 2019/09/18
U TEK 30/17 - SANDHÅLANDVEGEN, SANDHÅLAND - NYBYGG GARASJE - 30/17 - FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Jan Roar Nordbø JKV 15/00915-008 2019/09/18
U TEK 3/335 - KYRKJEGARDVEGEN, ØSTHUS, TILBYGG BOLIG - 3/335 - FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG Oddvar Skorpe JKV 16/05027-006 2019/09/18
U TEK 64/110 - KALVATREVEGEN, STANGALAND, TILBYGG, 2 UTVENDIGE BODER - 64/110 - FERDIGATTEST Sameiet Torfæustunet v/Oddmund Gunderstad KMY 18/01125-004 2019/09/18
U TEK 71/192 - VEITEBORBAKKEN, BREKKE - NYBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - 71/192 - FERDIGATTEST Eskild Kvala AS KMY 14/04187-004 2019/09/18
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR - HØRINGSBREV - ENDRE FARTSGRENSE - FV. 843 (NYTT FV. NR. 4814) GUNNARSHAUGVEGEN Statens vegvesen - Region vest HPE 12/01271-430 2019/09/18
I SKU ESPIRA VELDETUN BARNEHAGE - SØKNAD - ENDRING AV EKSISTERENDE GODKJENNING FOR ESPIRA VELDETUN Espira Gruppen AS RHO 19/05598-001 2019/09/18
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SKOLEBYGG PÅ VISNES FOR KARMØY KOMMUNE OG HAUGALAND VIDEREGÅENDE SKOLE - ANG. PLANGODKJENNING VISNES Vikanes Bungum Arkitekter AS KANE1 16/04895-003 2019/09/18
U TEK 102/28 - PEREDALEN, BYGNES, TILBYGG HAGESTUE OG LEKEHYTTE - 102/28 - FERDIGATTEST - TILBYGG HAGESTUE OG LEKEHYTTE Solfrid Lovise Skogen Tollefsen JKV 10/01664-006 2019/09/18
I TEK 143/2 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: AASE - 143/2 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: AASE Tindeland Rør AS ORO01 19/05603-001 2019/09/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-138 25 Offl §25 2019/09/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR VED GRINDHAUG SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05078-029 25 Offl §25 2019/09/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR VED GRINDHAUG SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05078-030 25 Offl §25 2019/09/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR VED GRINDHAUG SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05078-031 25 Offl §25 2019/09/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR VED GRINDHAUG SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05078-032 25 Offl §25 2019/09/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR VED GRINDHAUG SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05078-033 25 Offl §25 2019/09/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR VED GRINDHAUG SKOLE - AVSLAG BLI01 19/05078-034 25 Offl §25 2019/09/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - SØKNAD MSE 19/05390-007 25 Offl §25 2019/09/18
U TEK PLAN 2119 - DETALJREGULERING FOR BÅTOPPTREKK - ÅKRA - 15/30 MFL. - PLAN 2119 - DETALJREGULERING FOR BÅTOPPTREKK - ÅKRA - 15/30 MFL. Anne Britt Ottøy BHA02 18/04914-005 2019/09/18
I TEK 142/790 - STØLSVEGEN, STORASUND - BYGGEMODNING IHHT TEKNISK PLAN - 142/790 - REVIDERT GJENNOMFØRINGSPLAN Garvik Prosjekt AS KMY 18/04002-012 2019/09/18
I TEK 66/88 - NORDALSVEGEN, AUSTREIM, NYBYGG 3 STK BOLIGER I REKKE MED GARASJE - 66/88 - SUPPLERING/NYTT NABOVARSEL TIL SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE I K Gabrielsen KIS 18/04607-006 2019/09/18
I TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 130/61 MFL - SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL VÅR REKVISISJON - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE LANGS FV. 840 Statens vegvesen - Region vest HAS 19/02166-005 2019/09/18
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - ARGUMENTER FOR PROSJEKTERT LØSNING FOR TERRENGTILPASSING, BOLIG 5 OG 6 Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01810-031 2019/09/18
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING RHO 19/05601-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/18
U TEK 50/3 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - 50/3 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - STALL FALNES/GEIR HODNE OPSAL Stall Falnes Geir Hodne Opsal LKS 19/05594-002 2019/09/18
I TEK 3/449 - JOVIKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/449 - JOVIKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG NAUST Eskild Kvala AS KRRE 19/05602-001 2019/09/18
I TEK PLAN 2121 - DETALJREGULERING FOR HAUGEGÅRDEN - 15/83 MFL. - SPØRSMÅL TIL OPPSTARTSMØTEREFERAT - HAUGEGÅRDEN Sameiet Røysagården BHA02 19/05117-010 2019/09/18
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 146/135 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ESKILD KVALA AS Eskild Kvala AS REK 19/00023-112 2019/09/18
U TEK LYKTESTOLPER/GATELYS - SØKNADER - SVAR - FORESPØRSEL GATELYS/VEILYS Hjørdis Hausken HPE 12/00420-066 2019/09/18
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/03395-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/18
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-033 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/18
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - PLOMBERING AV VANNINNTAK ANNA 19/05593-002 24 Offl.§24 2019/09/18
U TEK 142/200 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELDBJØRG OLAUG ØSTEBØVIK - 142/200 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ELDBJØRG OLAUG ØSTEBØVIK Eldbjørg Olaug Sonja Østebøvik ALS06 19/05161-004 2019/09/18
I TEK 42/187 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 574 - 42/187 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 574 Statens vegvesen - Region vest XXI 19/05604-001 2019/09/18
I TEK PLAN 5081-2 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - 123/186 SNIK - ENDRING LEKEPLASS - - FORSLAG TIL ENDRING AV PLAN PLAN 5081-2 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - 123/186 SNIK - ENDRING LEKEPLASS Cowi AS AAHO 19/01795-012 2019/09/18
I TEK 3/203, 3/557 OG 3/393 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - GRINDHAUG, GEORG/BÅRDSEN, LILLY - 3/203, 3/557 OG 3/393 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - GRINDHAUG, GEORG/BÅRDSEN, LILLY Lilly Bårdsen AMJ 19/05599-001 26 Off.l.26 2019/09/18
I SEN BEGJÆRING OM JOURNALINNSYN - BEGJÆRING OM JOURNALINNSYN KANE1 19/05600-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/18
I SEN AKSJETRANSASJONER I ASKI AS - AKSJONÆRER I ASKI AS - FORKJØPSRETT Aski AS PVE01 19/02573-004 2019/09/18
I TEK KJØP AV TILLEGGSAREAL - 2/430 - 2/430 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - NUMMER - 2019/1009430/200 - Statens Kartverk MAAA1 19/02572-003 2019/09/18
I TEK 12/138 - KOMMUNALE AVGIFTER - 12/138 - OPPSIGELSE AV SEPTIKTØMMING Hanne Torland Haugland ALS06 19/05608-001 2019/09/18
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING 28.09.2019 - HØSTFEST Islendingafelagid Hugi EVI1 19/00022-112 2019/09/18
U TEK 43/607 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM THORSEN, THOMAS/ANDREASSEN, MARTHE - SVAR - 43/607 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM THORSEN, THOMAS/ANDREASSEN, MARTHE Karmøy Kommune Teknisk Etat BJP01 19/05592-002 2019/09/18
I TEK PLAN 5083 - DETALJREGULERING FOR VESTRE TJØRNAHAUG - SNIK - 123/2 - OVERSENDER REGULERINGSPLANFORSLAG PLAN 5083 - DETALJREGULERING FOR VESTRE TJØRNAHAUG - SNIK - 123/2 Cowi AS AAHO 16/02709-015 2019/09/18
I TEK 66/776 - PER SIVLES VEG, AUSTREIM, INNGLASSING TERRASSE ENEBOLIG - 66/776 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Gordana Gacanica KMY 19/02483-006 2019/09/18
I TEK 148/469 - DOVAFJELLVEGEN, NORHEIM - NYBYGG HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - 148/469 - REDEGJØRELSE FOR BRANNCELLE Glass & Låsservice Haugesund AS IGR 19/05147-005 2019/09/18
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 64/1556 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR OPPFØRING AV HAGESTUE Eskild Kvala AS IGR 17/00073-372 2019/09/18
U TEK 64/267 - STANGALAND - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5018 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/267 TILLEGSAREAL 64/267 I KARMØY KOMMUNE Hult Robin ALA04 19/05269-003 2019/09/18
U TEK 64/267 - STANGALAND - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5018 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/267 TILLEGGSAREAL 64/267 I KARMØY KOMMUNE Sævik Anja ALA04 19/05269-004 2019/09/18
U TEK 57/98 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM TILTAK I FREDNINGSOMRÅDE - REPERASJON/RESTAURERING AV SJØHUS - 57/98 - OVERSENDELSE- SØKNAD OM TILTAK I FREDNINGSOMRÅDE - REPERASJON/RESTAURERING AV SJØHUS Rogaland fylkeskommune JMJ03 19/05410-003 2019/09/18
I TEK 114/334 - BJØRKEVEGEN, NORDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 114/334 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hus28 AS JKV 16/04074-010 2019/09/18
U TEK 64/392 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5490 - 64/1572 - PÅMINNELSE OM NØDVENDIG OVERSKJØTING FØR SAMMENSLÅING STD:18/5490 Ruben Milje ALA04 19/00169-023 2019/09/18
I TEK 88/255 - SØNDRE VELDE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - 88/255 - OPPDATERTE TEGNINGER Øygarden Eiendom AS KMY 16/02063-046 2019/09/18
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET SOM FØRER NJO 18/03372-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/18
I TEK 142/14 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AGASØSTER, KARI - 142/14 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AGASØSTER, KARI Kari Agasøster BJP01 19/05606-001 26 Off.l.26 2019/09/18
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - ARVID JOHNSEN - UKE 37 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-055 2019/09/18
I TEK 82/257 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 4818 - 82/257 - KRAV OM SAMMENSLÅING - FV. 4818 Statens vegvesen - Region vest HAS 19/05607-001 2019/09/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 66/549 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-438 2019/09/18
U TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 -OPPSETTENDE VIRKNING- NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER Kruse Smith Entreprenør AS JMJ03 19/00631-015 2019/09/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 1/3 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-439 2019/09/18
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - BPA-TJENESTER FRA ULOBA OG BEHOVET FOR DATABEHANDLERAVTALE Hovedorganisasjonen Virke CBE02 18/01699-046 2019/09/18
I TEK 127/1 OG 127/42 - NEDRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 127/1 OG 127/42 - NEDRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Åge Roald Hausken HHU 19/05605-001 2019/09/18
U TEK 58/173 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 58/173 OG 179 OMSØKT GRENSEJUSTERING - KOPERVIK - SAKEN ER UTGÅTT Ktm Eiendom AS ALA04 19/02542-003 2019/09/18
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05609-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/18
I TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - REDEGJØRELSE FOR RETTIGHET TIL Å FØRE FREM LEDNINGER OVER ANNEN MANNS EIENDOM Eline Marie Risvik JKV 17/05542-039 2019/09/18
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - SOLDALEN - REFERAT FRA BYGGEMØTE 23 - 11.09.19 BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Cowi AS BTH04 18/02711-045 2019/09/18
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 16/03218-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/09/18
I TEK 50/3 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - VEDTAK OM AVSLAG AV SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - RYDDING AV KRIGSBUNKER FRA 2. VERDENSKRIG Landbruksdirektoratet LKS 19/05594-003 2019/09/18
I TEK 140/221 - GALTAVIKVEGEN - OSNES - NYBYGG GARASJE - 140/221 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Torbjørn Førre KMY 14/02840-008 2019/09/18
I TEK RAMMEAVTALE RIE - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-036 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/18
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - ANBUDSBEFARING 11.09.19 - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING HDO 16/04821-034 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/18
U TEK RAMMEAVTALE RIE - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-037 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/18
I TEK 114/238 - NORDRE EIKE - FYLLING I SJØ - 114/238 - SVAR PÅ BREV DATERT 21.06.2019 - SAKEN TREKKES Svein Lorents Myklebust RES01 18/05035-021 2019/09/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 86/203 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESØKNAD John Helge Kaaløy GEL 19/00021-440 2019/09/18
I TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - UTTALE OM AREALFORMÅL TIL OFFENTLIG OG PRIVAT TJENESTEYTING Kommunal- og Moderniseringsdepartementet JMJ03 19/00631-016 2019/09/18
I TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK STSP 19/05162-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/18
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA ÅRHAUG - TELLING PR 15.08.2019 - KORRIGERT VEDTAK Espira Århaug Barnehage ETH01 16/01128-571 2019/09/18
I TEK 11/139 - NARAVEGEN, MANNES - SØKNAD OM NATURSTEINSMUR, TERRENGENDRING - 11/139 - MOTTATT MANGLER - KART, TEGNING OG FOTO I K Gabrielsen IGR 16/04787-012 2019/09/18
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SMÅ BARNEHAGER, TORVASTAD 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 - KORRIGERT VEDTAK Små Barnehager AS ETH01 16/01128-572 2019/09/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 123/126 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESØKNAD John Helge Kaaløy GEL 19/00021-441 2019/09/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 147/397 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Bjarte Kalleland GEL 19/00021-442 2019/09/18
I TEK 21/112 - STAVAGARDEN, STAVA - FORSTØTNINGSMUR - 21/112 - KOMMENTAR TIL KLAGE PÅ FORSTØTNINGSMUR Harald Abrahamsen GTH 19/02806-016 2019/09/18
I TEK 47/102 - VIKEVÅGVEGEN, VIK - FASADEENDRING OG FORSTØTNINGSMUR - 47/102 - AVSTANDSERKLÆRINGER Bjørge Naley GTH 18/03388-019 2019/09/18
I TEK 15/2463 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAGFINN OLSEN - 15/2463 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAGFINN OLSEN Vedavågen Rør AS ORO01 19/05610-001 2019/09/18
U TEK 79/8 OG 79/102 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 79/8 OG 79/102 - MELDING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Torbjørn Bjørndal HAS 19/05365-004 2019/09/18
I TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 - SPØRSMÅL OM BREV, PROSJEKTANSVARLIG OG VIDERE BEHANDLING AV KLAGESAK Elisabeth Marken Danielsen JMJ03 19/00631-017 2019/09/18
I TEK 43/486 - POSTVEGEN - HØYNES. RIVING AV BYGG - 43/486 - VARSEL OM GROV FORURENSNING I BOLIGOMRÅDE DER BARN FERDES Herman Folgerø JMJ03 19/01872-014 2019/09/18
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA TJØSVOLL 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 - KORRIGERT VEDTAK Espira Tjøsvoll Barnehage ETH01 16/01128-573 2019/09/18
I TEK 3/155 - VEA SJOARVEG, ØSTHUS - BRUKSENDRING DEL AV NAUST TIL FRITIDSBOLIG - 3/155 - VEA SJOARVEG, ØSTHUS - BRUKSENDRING DEL AV NAUST TIL FRITIDSBOLIG I K Gabrielsen KRRE 19/05611-001 2019/09/18
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV TARIFFAVTALE ETTER AML § 10.12. 4. LEDD MELLOM FAGFORBUNDET OG ARBEIDSGIVER VEDR. ARBEIDSSTED TOMASVEIEN 17 (KOPIMOTTAKER) Fagforbundet ELH 12/00092-317 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/18
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-035 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/18
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-036 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/18
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - TILBUD - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-021 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/18
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - TILBUD - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-022 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/18
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-037 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/18
U TEK KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/4777 KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING MAJ02 19/04777-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/18
I TEK KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/4777 KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING MAJ02 19/04777-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/18