Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL - OPPSTART AV PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN, 6/14 MFL. Veavågen Bygdautvalg JST 19/05359-002 2019/09/17
U SEN PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL - OPPSTART AV PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL HENRI ANTTÅN LEHTIMAKI JST 19/05359-004 2019/09/17
U TEK 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - TILLATELSE TIL ENDRING - 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNING Eskild Kvala AS IGR 17/00860-038 2019/09/17
I TEK HYDAL AS - UTSLIPPSTILLATELSE - INSPEKSJONSRAPPORT - INSPEKSJON VED HYDAL AS (KOPIMOTTAKER) KONTROLLNUMMER: 2019.109.I.FMRO Fylkesmannen i Rogaland PEID 19/05583-001 2019/09/17
I TEK 54/6 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 54/6 - SØKNAD OM FERDIGATTEST OG ENDRING AV ANSVARSRETT Eskild Kvala AS JMJ03 15/04798-011 2019/09/17
U SEN KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - FORSLAG TIL MEDLEMMER I ELDRERÅD OG RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2019 - 2023 Kopervik Menighets Eldretreff EVI1 18/01539-013 2019/09/17
U TEK 5/42 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 1 - 5/42 - RAPPORT ETTER BYGGETILSYN/FERDIGBEFARING I K Gabrielsen JKV 18/04529-018 2019/09/17
I TEK 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - 57/300 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 17/04292-043 2019/09/17
I HSE FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG SMISO ROGALAND - SØKNAD OM INTENSJONSAVTALE SMISO NOS01 18/03797-006 2019/09/17
I TEK 148/618 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OASEN STORSENTER (JORDBÆRPIKENE) - 148/618 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - OASEN STORSENTER (JORDBÆRPIKENE) Sig. Halvorsen AS ALS06 19/05126-003 2019/09/17
I SKU AKTIVITETSKORT/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/04890-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 19/02710-022 25 Offl §25 2019/09/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 19/02710-023 25 Offl §25 2019/09/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 19/02710-024 25 Offl §25 2019/09/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 19/02710-025 25 Offl §25 2019/09/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 19/02710-026 25 Offl §25 2019/09/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 19/02710-027 25 Offl §25 2019/09/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - ARBEIDSAVTALE KHO 19/05113-039 25 Offl §25 2019/09/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - TILBUD KHO 19/05113-040 25 Offl §25 2019/09/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - INTERVJU KHO 19/05113-041 25 Offl §25 2019/09/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - TRUKKET KHO 19/05113-042 25 Offl §25 2019/09/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - INTERVJU KHO 19/05113-043 25 Offl §25 2019/09/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - INTERVJU KHO 19/05113-044 25 Offl §25 2019/09/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-096 25 Offl §25 2019/09/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-136 25 Offl §25 2019/09/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-137 25 Offl §25 2019/09/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-080 25 Offl §25 2019/09/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-081 25 Offl §25 2019/09/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED HÅVIK SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05526-003 25 Offl §25 2019/09/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED HÅVIK SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05526-004 25 Offl §25 2019/09/17
I TEK 3/335 - KYRKJEGARDVEGEN, ØSTHUS, TILBYGG BOLIG - 3/335 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Oddvar Skorpe JKV 16/05027-005 2019/09/17
I TEK 15/200 - ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV UTEOMRÅDE - 15/200 - ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV UTEOMRÅDE Ronny Louis Larsen EDH 19/05586-001 2019/09/17
I TEK GRAVESØKNAD - VALBERGÅSEN 5A/5B - GRAVESØKNAD - VALBERGÅSEN 5A,5B Linda Gundersen for Aase & Svendsen AS OSG 19/05587-001 2019/09/17
I TEK 30/17 - SANDHÅLANDVEGEN, SANDHÅLAND - NYBYGG GARASJE - 30/17 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Roar Nordbø JKV 15/00915-007 2019/09/17
I SKU KULTURSKRINET/DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - VARSEL OM ENDRING I STATLIGE FØRINGER FOR FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I 2020 Kulturdepartementet AHT01 12/01883-105 2019/09/17
I HSE LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - LØNNSKRAV KAPITTEL 3.4.2 Fellesorganisasjonen Karmøy NOS01 19/00517-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/17
I TEK 84/12 , 84/14 OG 84/77 - VÅGE - ETABLERING AV MASSEDEPONI - 84/12 - RAPPORT OVER HÅNDTERINGEN FORURENSEDE MASSER Risa AS PEID 14/03446-005 2019/09/17
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/03414-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/17
U SKU SØKNAD OM AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05472-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/17
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON RHO 18/03670-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/17
U TEK 119/276 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ESPEN STEINSNES - 119/276 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ESPEN STEINSNES Espen Steinsnes ALS06 19/05530-004 2019/09/17
I TEK 90/56 - FISKÅEN, FISKÅ - MONTERING AV STÅLPIPE - 90/56 - FISKÅEN, FISKÅ - MONTERING AV STÅLPIPE Katarzyna Strzelec JMJ03 19/05581-001 2019/09/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - VEDR. REDUSERT SFO BETALING GKH01 17/02997-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/17
I SEN RAMMEAVTALE - DRIVSTOFF OG BILREKVISITA - RAMMEAVTALE - DRIVSTOFF OG BILREKVISITA SKUDENESHAVN OG ÅKREHAMN Circle K Norge AS OEI 19/05584-001 2019/09/17
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID RHO 18/04520-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/17
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/05585-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/17
I TEK 139/8 - HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE, NYBYGG BRAKKERIGG - 139/8 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Morten Kvåle KMY 19/01293-007 2019/09/17
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 94/113 - BESTILLING AV NABOLISTE Frode's Snekkertjeneste AS GEL 19/00021-435 2019/09/17
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 148/947 - BESTILLING AV NABOLISTE Norheim Handelspark AS GEL 19/00021-436 2019/09/17
I SEN RAMMEAVTALE - DRIVSTOFF OG BILREKVISITA - RAMMEAVTALE - DRIVSTOFF OG BILREKVISITA KOPERVIK St1 Norge AS OEI 19/05584-002 2019/09/17
I SEN RAMMEAVTALE - DRIVSTOFF OG BILREKVISITA - RAMMEAVTALE - DRIVSTOFF OG BILREKVISITA FASTLANDS KARMØY Yx Norge AS OEI 19/05584-003 2019/09/17
U TEK 42/59 - SØRHÅLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 42/59 I KARMØY KOMMUNE Martinussen Marit Helen XXI 19/05372-002 2019/09/17
U TEK 42/59 - SØRHÅLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 42/59 I KARMØY KOMMUNE Midtbø Vidar XXI 19/05372-003 2019/09/17
U TEK 42/59 - SØRHÅLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 42/59 I KARMØY KOMMUNE Kvilhaug Liv XXI 19/05372-004 2019/09/17
U TEK 42/59 - SØRHÅLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 42/59 I KARMØY KOMMUNE Martinussen Marit Helen XXI 19/05372-005 2019/09/17
U TEK 42/59 - SØRHÅLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 42/59 I KARMØY KOMMUNE Risdal Geir Olav XXI 19/05372-006 2019/09/17
U TEK 42/59 - SØRHÅLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 42/59 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest/Inngunn Hauge XXI 19/05372-008 2019/09/17
U TEK 11/8 - MANNES - RIVING OG NYBYGG BOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 11/8 - MANNES - RIVING OG NYBYGG BOLIG Hellvik Hus Karmøy AS IGR 19/05431-002 2019/09/17
I TEK 59/22 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 59/22 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Prosjekt Konsult AS KMY 15/02335-056 2019/09/17
I TEK 13/184 - STORHAUGSVEGEN, TJØSVOLL - RIVING AV BOLIG OG GARASJE ETTER BRANN - 13/184 - BEKREFTELSE FRA PANTEHAVER Eskild Kvala AS KHM 19/05413-002 2019/09/17
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - OVERSENDER ANKE FRA ADVOKATFIRMAET BAHR AS - SLEIPNER KONDENSAT Advokatfirmaet Lund & Co DA TNO05 15/01906-078 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/09/17
I TEK FJORD MOTORPARK - EKSPROPRIASJON - OVERSENDER BREV FRA HAVER ADVOKATFIRMA - GJELDER SØKNAD OM FORHÅNDSTILTREDELSE Fylkesmannen i Rogaland SMO02 17/04067-049 2019/09/17
I TEK 12/76 - SEVLAND - RIVING AV BYGG OG NYBYGG ENEBOLIG - 12/76 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Statens vegvesen - Region vest IGR 19/04779-002 2019/09/17
I TEK 102/28 - PEREDALEN, BYGNES, TILBYGG HAGESTUE OG LEKEHYTTE - 102/28 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hallgeir Anglevik JKV 10/01664-005 2019/09/17
I TEK 111/24 - HØVRINGØY, HØVRING - NYBYGG REDSKAPSBOD OG BRYGGE - 111/24 - HØVRINGØY, HØVRING - NYBYGG REDSKAPSBOD OG BRYGGE Christian Gangstø KRRE 19/05588-001 2019/09/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/03395-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/17
I TEK 54/51 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 54/51 - OPPSTART MINIRENSEANLEGG Biovac Environmental Technology AS JMJ03 19/04909-006 2019/09/17
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SØKNAD OM REFUSJON AV UTGIFTER IFB. SJØFUGLPROSJEKTET Kjell Sigve Kvalavåg PCH01 12/00690-247 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/17
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05590-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/17
I TEK RENOVASJONSAVGIFT - OVERSENDER DOKUMENTASJON - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/05452-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/17
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 16/03788-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/09/17
I TEK 107/53 - FOSNAVEGEN, HOVDASTAD - NYBYGG TOMANNSBOLIG MED VEG - 107/53 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Håkonsen Bygg AS JKV 17/02913-007 2019/09/17
U TEK RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - OVERSENDER DOKUMENTASJON - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/05452-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/17
I TEK 38/60 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/942 - 38/60 - SAMTYKKE TIL TINGLYSING STD:19/942 Weboppgjør AS XXI 19/02426-019 2019/09/17
I TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING - 2/5 - MOTTATT MANGLER - GRUNNBOKSUTSKRIFT OG REDEGJØRELSE FOR VARSLING Rigmor Karin Sørbø EDH 19/02541-007 2019/09/17
U TEK 83/191 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 83/191 - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER PÅ NEDBRENT BOLIGEIENDOM Helge Marton Eliassen ANNA 19/05438-002 2019/09/17
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/419 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-437 2019/09/17
I TEK 15/1255 - GRUSVEGEN, ÅKRA, BRUKSENDRING ENEBOLIG - 15/1255 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sven Ove Dalva JKV 19/05232-005 2019/09/17
U TEK 106/29 OG 106/62 - FOSNANES - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 106/29 MFL. BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Hilde Martinsen Hollekim ALA04 19/04760-009 2019/09/17
I TEK 57/68 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGMUND DALE - 57/68 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGMUND DALE Vedavågen Rør AS ALS06 19/05146-003 2019/09/17
I TEK 72/186 - SUNDVEGEN, SKÅR - NYBYGG HAGESTUE/BOD - 72/186 - SUNDVEGEN, SKÅR - NYBYGG HAGESTUE/BOD Kai Ove Hovden EDH 19/05190-004 2019/09/17
I TEK 50/3 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - 50/3 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) STALL FALNES GEIR HODNE OPSAL Landbruksdirektoratet LKS 19/05594-001 2019/09/17
I TEK GRAVESØKNAD - KONG AUGVALDS VEG 5 - GRAVESØKNAD - KONG AUGVALDS VEG 5 Linda Gundersen for Danielsen & Skogland maskin AS KSU01 19/05591-001 2019/09/17
U TEK RAMMEAVTALE RIB - SIGNERT AVTALE - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG Norconsult AS (Hovedenhet) VIHO 18/04931-028 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/17
I TEK SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA (SKUDENESHAVN) STOKKEN, JARLE OG ANDREASSEN, BIRGITTE - 43/650 RETUR AV TINGLYST - DOKUMENT NUMMER - 2019/1067508/200 - STOKKEN, JARLE OG ANDREASSEN, BIRGITTE Statens Kartverk MAAA1 19/02484-003 2019/09/17
U TEK 11/8 - MANNES - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 11/8 - MANNES - BER OM UTTALELSE I FORHOLD TIL KULTURMINNER Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen IGR 19/05431-003 2019/09/17
I TEK PLAN 541-12 - REGULERINGSPLAN FOR EIKE SØNDRE - ENDRING SNUHAMMER - 115/31 MFL. - ENDRING AV SNUHAMMER PÅ EKSISTERENDE PLAN PLAN 541-12 - REGULERINGSPLAN FOR EIKE SØNDRE - ENDRING SNUHAMMER - 115/31 MFL. RH Oppmåling Rune Hemnes YSL 19/01807-007 2019/09/17
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER / SLETTING AV LÅN Skudenes & Aakra Sparebank OFL 16/00248-364 2019/09/17
U TEK 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - VEDRØRENDE KLAGE Bjarne Reidar Skådel GTH 19/01386-010 2019/09/17
I TEK 43/607 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM THORSEN, THOMAS/ANDREASSEN, MARTHE - 43/607 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM THORSEN, THOMAS/ANDREASSEN, MARTHE Karmøy Kommune Teknisk Etat BJP01 19/05592-001 2019/09/17
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - PLOMBERING AV VANNINNTAK ANNA 19/05593-001 24 Offl.§24 2019/09/17
U TEK 57/259 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM SEKSJONERING - 57/259 - MANGELBREV - SØKNAD OM SEKSJONERING Kay Garred HAS 19/05577-002 2019/09/17
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 72/98 - MELDING OM SANERING AV NEDGRAVD OLJETANK Svein Bjarne Nilsen PEID 14/03191-097 2019/09/17
U TEK 57/68 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGMUND DALE - 57/68 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - SIGMUND DALE Lars Sigmund Dale ALS06 19/05146-004 2019/09/17
U SEN ELEVSAK - PROSESSKRIV KSE 16/02259-071 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/17
U TEK UTSKIFTNING AV VANNLEDNING HÅVIK OG KOLSTØ - RETUR AV UTGÅTT ORIGINAL GARANTI - NR 111205 UTSKIFTNING AV VANNLEDNING HÅVIK OG KOLSTØ Etne Sparebank MAHA1 12/04614-012 2019/09/17
I TEK TEKNISK PLAN FOR ØYGARDSVEGEN - 69/71 OPPARBEIDELSE AV BOLIGFELT MED TILHØRENDE VEGER OG VA - TINGLYSTE ERKLÆRINGER OPPARBEIDELSE AV BOLIGFELT MED TILHØRENDE VEGER OG VA Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BTH04 12/04624-019 2019/09/17
I TEK 149/471 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG 6-MANNSBOLIG 2 - 149/471 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Block Watne AS KMY 18/03520-007 2019/09/17
U SEN INNFORDRING - UTLEGGSFORRETNING - NAMSBOK T2019-160710 JAK 18/04336-289 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/17
I TEK 2/256 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - 2/33 - SALG AV TILLEGGSAREAL Lars Stensland MAAA1 18/04569-004 2019/09/17
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05595-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/17
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ KOPERVIK SKOLE PFA 19/05596-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/17
I TEK 145/75 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE OG HALL - 145/75 - (KOPIMOTTAKER) OVERSENDELSE AV DOKUMENTER - KLAGESAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/03108-031 2019/09/17
U TEK 148/947 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 148/947 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG Petter J. Rasmussen AS IGR 19/02858-003 2019/09/17
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05597-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/17
U SEN VA-TEKNISKE TJENESTER - AVVIST LEVERANDØR - 19/5312 VA-TEKNISKE TJENESTER KRWI 19/05312-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/17
U SEN VA-TEKNISKE TJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/5312 VA-TEKNISKE TJENESTER VA-konsult AS KRWI 19/05312-022 2019/09/17
U SEN VA-TEKNISKE TJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/5312 VA-TEKNISKE TJENESTER Consult1 AS KRWI 19/05312-023 2019/09/17
U TEK SKADEDYRBEKJEMPELSE - SIGNERT AVTALE - 18/5322 SKADEDYRBEKJEMPELSE Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS TES02 18/05322-013 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/17
U TEK 12/67 - SVEHOLMEN, SEVLAND - BRUKSENDIRNG FRA SJØHUS TIL BOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 12/67 - SVEHOLMEN, SEVLAND - BRUKSENDIRNG FRA SJØHUS TIL BOLIG I K Gabrielsen IGR 19/05465-002 2019/09/17
U TEK 106/29 OG 106/62 - FOSNANES - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 106/30 MFL. - VARSEL OM PLANLAGT RETTING AV EIENDOMSGRENSER IFBM. OPPMÅLINGSFORRETNING Turid Elise Ferkingstad ALA04 19/04760-010 2019/09/17
U TEK 64/450 OG 64/600 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 64/600 OG 64/450 + KLARLEGGING. I KARMØY KOMMUNE Eriksen Bent Dagfinn ALA04 19/05075-003 2019/09/17
U TEK 64/450 OG 64/600 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 64/600 OG 64/450 + KLARLEGGING. I KARMØY KOMMUNE Eriksen Evy Andreassen ALA04 19/05075-004 2019/09/17
U TEK 64/450 OG 64/600 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 64/600 OG 64/450 + KLARLEGGING. I KARMØY KOMMUNE Gunderstad Helga Marie ALA04 19/05075-005 2019/09/17
U TEK 64/450 OG 64/600 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 64/600 OG 64/450 + KLARLEGGING. I KARMØY KOMMUNE Bårdsen Sten Petter ALA04 19/05075-006 2019/09/17
U TEK 64/450 OG 64/600 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 64/600 OG 64/450 + KLARLEGGING. I KARMØY KOMMUNE Mikalsen Bjørg ALA04 19/05075-007 2019/09/17
U TEK 64/450 OG 64/600 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 64/600 OG 64/450 + KLARLEGGING. I KARMØY KOMMUNE Ådland Svein ALA04 19/05075-008 2019/09/17
U TEK 64/450 OG 64/600 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 64/600 OG 64/450 + KLARLEGGING. I KARMØY KOMMUNE Storøy Robert ALA04 19/05075-009 2019/09/17
U TEK 11/139 - NARAVEGEN, MANNES - SØKNAD OM NATURSTEINSMUR, TERRENGENDRING - 11/139 - NARAVEGEN, MANNES - MANGELFULLE TEGNINGER I K Gabrielsen IGR 16/04787-011 2019/09/17