Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 108/18 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYSTEIN SKARHOLM - 108/18 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYSTEIN SKARHOLM Karmøy Rørteknikk AS ALS06 19/05358-002 2019/09/16
U SEN PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL - ANNONSE - PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN, 6/14 MFL. HA / KK-nettside / Karmøynytt JST 19/05359-001 2019/09/16
I TEK 82/19 - HINDERÅKER - SØKNAD OM DISPENSASJON - 82/19 - HINDERÅKER - SØKNAD OM DISPENSASJON Astrid Alvilde Lande HHU 19/05434-001 2019/09/16
U TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING AV BODER - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING AV BODER Byggmesterfirma Tjensvoll & Skaar AS KIS 19/04906-005 2019/09/16
U TEK 66/851 - SEKSJ. 6, ASALDALBAKKEN, AUSTREIM. TILBYGG DEL AV REKKEHUS - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 66/851 - SEKSJ. 6, ASALDALBAKKEN, AUSTREIM. TILBYGG DEL AV REKKEHUS Harriet Svanhild Elise Dale EDH 19/05339-006 2019/09/16
U TEK 66/23 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - GJERDE/STØYSKJERM MOT VEG - SAK TIL UTTALE - 66/23 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - GJERDE/STØYSKJERM MOT VEG Statens vegvesen - Region vest KHM 19/05353-003 2019/09/16
I TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 17/05542-038 2019/09/16
U TEK 69/89 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 69/89-TILLATELSE TIL SEKSJONERING AV GRUNNEIENDOM Øygarden Bolig AS MAH 19/05195-004 2019/09/16
I TEK 128/6 - HAUGEVEGEN, ØVRE HAUGE - PÅBYGG OG INSTALLASJON AV VENTILASJONSANLEGG SKOLEBYGG - 128/6 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sivilingeniør Geir Egil Medhaug AS KMY 18/02705-009 2019/09/16
I TEK 139/8 - HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE, SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 139/8 - MONTERINGSKORT BIOVAC MINIRENSEANLEGG Biovac Environmental Technology AS JMJ03 19/01297-003 2019/09/16
I TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - TILBAKEMELDING ANG. AVVISNING SOM TILBYDER I KONKURRANSE "19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN" Rogaland Brann og Sikkerhet ANS BKE 19/02790-039 2019/09/16
I TEK 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING - 11/387 - KRAV OM DEKNING AV SAKSKOSTNADER Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS GTH 19/02214-015 2019/09/16
I SKU BARNEHAGE- OG SKOLEADMINISTRATIVT SYSTEM (BSAS) - GJELDER TILBUD OM KOMPENSASJON Visma Enterprise AS BAN03 17/02129-062 2019/09/16
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED ANMODNING OM INNSENDELSE AV MANGLENDE DOKUMENTASJON Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01810-029 2019/09/16
I TEK 3/511 - TEKNISK PLAN FOR VEAVÅGEN - ADKOMSTVEG TIL BOLIGER - OVERTAKELSESPROTOKOLL ØSTHUSMARKVEGEN Edb-Tjenester Norge Limited MGR01 15/03443-012 2019/09/16
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VALGTE REPRESENTANTER FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023 - VENSTRE Asbjørn Eik-Nes LYK 19/00288-061 2019/09/16
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING IKN01 18/05613-105 25 Offl.§25 2019/09/16
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/03414-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/16
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/05540-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/16
I TEK 57/525 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 57/525 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER Johannes Magne Sivertsen XXI 19/05566-001 2019/09/16
I TEK 15/2288 - STONGSVINGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/2288 - STONGSVINGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG Lars Ådne Nes EDH 19/05567-001 2019/09/16
I TEK 13/720 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG GARASJE - 13/720 - SPØRSMÅL OM SØKNADSBEHANDLING Ole Christian Snørteland EDH 19/02693-006 2019/09/16
I TEK PLAN 2121 - DETALJREGULERING FOR HAUGEGÅRDEN - 15/83 MFL. - UTSATT FRIST FOR MERKNAD FRA SAMEIET RØYSAGÅRDEN PLAN 2121 - DETALJREGULERING FOR HAUGEGÅRDEN - 15/83 MFL. Sameiet Røysagården BHA02 19/05117-006 2019/09/16
I TEK PLAN 2121 - DETALJREGULERING FOR HAUGEGÅRDEN - 15/83 MFL. - SPØRSMÅL TIL OPPSTARTSMØTEREFERAT - HAUGEGÅRDEN PLAN 2121 - DETALJREGULERING FOR HAUGEGÅRDEN - 15/83 MFL. Sameiet Røysagården BHA02 19/05117-007 2019/09/16
I TEK BYGGESAK - NORSK HYDRO - MELDING OM GODKJENT TILTAK - PÅBYGG SJØVANNSTASJON 2 Hydro Aluminium AS KHM 12/00546-049 2019/09/16
I TEK UTSLIPPSTILLATELSE - NORSCRAP KARMØY AS - TILLATELSE TIL NORSCRAP KARMØY AS - VEAVÅGEN (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland PEID 12/05297-027 2019/09/16
I TEK VANNTRYKK/-MENGDE - EIDSBAKKANE - HENVENDELSE - GJELDER VANNMENGDE - EIDSBAKKANE 48 Leif Stian Bratland ETS 19/05571-001 2019/09/16
I TEK 57/612 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 57/612 - E-POST KORRESPONDANSE OG NABOVARSEL MED BEKREFTELSE Geir Løklingholm JMJ03 19/02456-003 2019/09/16
U TEK 71/9 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FERKINGSTAD , HILDE , JOSTEIN OG MONICA - SVAR - 71/9 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Hilde Ferkingstad BJP01 19/05548-004 2019/09/16
U TEK 4/87 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PEDERSEN, MADS - SVAR - 4/87 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PEDERSEN, MADS Mads Pedersen BJP01 19/05550-002 2019/09/16
I SKU RUSFOREBYGGENDE TILTAK - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL FLOTT, STORT OG RUSFRITT UNGDOMSARRANGEMENT I STORHALL KARMØY Karmøy kirken JAH 12/01242-030 2019/09/16
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON RHO 18/03670-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/16
I HSE LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - LOKALE FORHANDLINGER - CREO Creo - Forbundet For Kunst og Kultur NOS01 19/00517-014 2019/09/16
U TEK 12/138 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TORLAND HAUGLAND, SVENN ANDRE OG HANNE - SVAR - 12/138 - EGENERKLÆRINGER OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Svenn Andre Torland Haugland BJP01 19/05549-003 2019/09/16
U TEK 129/55 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKSHÅLAND, OLAF JØRUND OG FYLKESNES, HEGE - SVAR - 129/55 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKSHÅLAND, OLAF JØRUND OG FYLKESNES, HEGE Meglerhuset Lea & Partnere AS BJP01 19/05553-002 2019/09/16
U TEK 47/220 - FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN I SMEDHAUGVEGEN - SVAR - 47/220 - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN I SMEDHAUGVEGEN Liv Kristine Røijen Grindhaug ALI 19/05088-002 2019/09/16
U TEK 149/166 - SVEIVAMYRVEGEN, SPANNE. TILBYGG TIL BOLIG - 149/166 - FERDIGATTEST Byggdetalj AS KMY 18/04861-004 2019/09/16
U TEK 71/118 - REVURVEGEN, BREKKE - NYBYGG NAUST - 71/118 - FERDIGATTEST Ingvard Birger Rasmussen KMY 16/00534-005 2019/09/16
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - LIARFJELL - SVAR - SØKNAD OM FELLING AV TRÆR Solveig Birgitte Fjelde ALI 19/02757-003 2019/09/16
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - LYNGVEGEN - SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - LYNGVEGEN Terje Oskar Nilsen ALI 19/05219-002 2019/09/16
U SKU SØKNAD OM AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05493-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/16
I SKU KLAGE - KLAGE BEFA 19/05564-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/16
U TEK RAMMEAVTALE RIB - SIGNERT AVTALE - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG OMEGA AREAL AS VIHO 18/04931-027 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/16
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - NORNESVEGEN - SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - NORNESVEGEN John Gunnar Haukås ALI 19/05261-002 2019/09/16
I TEK 54/6 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG, TILTAKSHAVER HANSEN BYGGESAK 13/1542, UTSLIPPSSAK 14/3063 - 54/6 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 13/1542, UTSLIPPSSAK 14/3063 Eskild Kvala AS ALS06 14/02425-003 2019/09/16
I TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - LØNNSFORHANDLINGER I KAPITTEL 3 - SAMFUNNSVITERNE EIST 19/00517-011 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/09/16
I TEK 58/173 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KOPERVIK HAVN AS - 58/173 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KOPERVIK HAVN AS Kopervik Havn AS BJP01 19/05565-001 2019/09/16
I TEK PLAN 2121 - DETALJREGULERING FOR HAUGEGÅRDEN - 15/83 MFL. - GENERELLE SPØRSMÅL OG MERKNADER Sameiet Røysagården BHA02 19/05117-008 2019/09/16
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - MOSBRONVEGEN - SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - MOSBRONVEGEN Mosbronvegen 24 ALI 19/05554-002 2019/09/16
U TEK NYTT VEGNAVN - SØRBØVEGEN - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - NYTT VEGNAVN - SØRBØVEGEN, VEAVÅGEN Karmøy kommune BFH 19/05272-003 2019/09/16
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-232 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/16
I TEK 47/578 - SOLVIGVEGEN, VIK - TILBYGG BOLIG - GARASJE - 47/578 - REVIDERT SITUASJONSKART OG TEGNING Florica Burca KHM 19/02966-007 2019/09/16
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-030 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/16
I TEK 122/38 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/38 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON, REVIDERTE TEGNINGER, REDEGJØRELSE SLOKKEVANN MM Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KRRE 19/02325-006 2019/09/16
I SEN RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - BEGJÆRING OM MIDLERTIDIG FORFØYNING Kluge Advokatfirma AS KRWI 19/01061-071 2019/09/16
I TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - LØNNSKRAV FRA AKADEMIKERFORBUNDET EIST 19/00517-012 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/09/16
I TEK 148/521 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NYBØE, EGIL/DALE, ROSMARI - 148/521 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NYBØE, EGIL/DALE, ROSMARI Meglerhuset Rele AS BJP01 19/05569-001 2019/09/16
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-031 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/16
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/16
U TEK 58/173 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KOPERVIK HAVN AS - SVAR - 58/173 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KOPERVIK HAVN AS Kopervik Havn AS BJP01 19/05565-002 2019/09/16
I TEK 58/293 - STATSRÅD VINJES GATE, KOPERVIK - BRUKSENDRING TIL BOLIG - 58/293 - SITUASJONSKART MED UTKJØRSEL Procon AS KIS 19/05292-003 2019/09/16
I TEK 58/293 - STATSRÅD VINJES GATE, KOPERVIK - BRUKSENDRING TIL BOLIG - 58/293 - REDEGJØRELSE BRUKSENDRING Procon AS KIS 19/05292-002 2019/09/16
U TEK 33/1 - SANDVE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1617 - 33/1 - OVERSENDESEL AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING Georg Lie XXI 19/04859-012 2019/09/16
U TEK 33/1 - SANDVE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1617 - 33/1 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING Nils Edvard Nilsen XXI 19/04859-013 2019/09/16
I TEK PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL. - OVERSENDER PLANFORSLAG - 16.09.19 PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL. RH Oppmåling Rune Hemnes BHA02 17/05377-021 2019/09/16
U TEK 85/14 - UTVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - 85/14 - SVAR - FORESPØRSEL OM KOPI AV PROTOKOLL Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 19/05157-024 2019/09/16
U TEK 58/293 - STATSRÅD VINJES GATE, KOPERVIK - BRUKSENDRING TIL BOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 58/293 - STATSRÅD VINJES GATE, KOPERVIK - BRUKSENDRING TIL BOLIG Procon AS KIS 19/05292-004 2019/09/16
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-032 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/16
I SKU LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - LØNNSKRAV I KAPITTEL 3, UTDANNINGSFORBUNDET 2019 Utdanningsforbundet Karmøy BAN03 19/00517-013 2019/09/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/1553 - BESTILLING AV NABOLISTE Bjørn Frode Bergtun GEL 19/00021-428 2019/09/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 3/203 - BESTILLING AV NABOLISTE Georg Grindhaug GEL 19/00021-429 2019/09/16
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-233 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/16
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/03218-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/09/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 2/432 - BESTILLING AV NABOLISTE Didrik Johan Tønnessen GEL 19/00021-430 2019/09/16
U TEK 148/521 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NYBØE, EGIL/DALE, ROSMARI - SVAR - 148/521 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NYBØE, EGIL/DALE, ROSMARI Meglerhuset Rele AS BJP01 19/05569-002 2019/09/16
U SEN VA-TEKNISKE TJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/5312 VA-TEKNISKE TJENESTER KRWI 19/05312-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 25/57 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Jakob Bårdsen GEL 19/00021-431 2019/09/16
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID RHO 18/04520-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - BESTILLING AV NABOLISTE FOR REGULERING - SKUTVIK PÅ VEA Vikanes Bungum Arkitekter AS GEL 19/00021-432 2019/09/16
I HSE LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - LØNNSKRAV TIL KAP. 3 Delta Karmøy NOS01 19/00517-015 2019/09/16
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/03788-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/09/16
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 2/351 - ORIENTERING OM VEDLIKEHOLDSARBEID PÅ SJØEIENDOM Gunnar Vea KHM 17/00073-369 2019/09/16
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 14/03397-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/16
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 142/399 - FORESPØRSEL OM SØKNADPLIKT FOR GAPAHAUK/HAGESTUE I HAGEN Monica Olsen KIS 17/00073-370 2019/09/16
I TEK 57/259 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- FASADEENDRING - 57/259 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE- FASADEENDRING Kay Garred JMJ03 19/05576-001 2019/09/16
U TEK PLAN 2124 - DETALJREGULERING FOR GRINDHAUGTOPPEN - 15/353 MFL. - OPPSTARTSMØTEREFERAT PLAN 2124 - DETALJREGULERING FOR GRINDHAUGTOPPEN - 15/353 MFL. RH Oppmåling Rune Hemnes BHA02 19/05579-003 2019/09/16
I TEK 57/259 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM SEKSJONERING - 57/259 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM SEKSJONERING Kay Garred HAS 19/05577-001 2019/09/16
I SEN VA-TEKNISKE TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/5312 VA-TEKNISKE TJENESTER KRWI 19/05312-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/16
I TEK GRAVESØKNAD - STYKJE SKUDENES, VED KANALVEGEN 47 - GRAVESØKNAD - STYKJE SKUDENES, VED KANALVEGEN 47 Vassbakk & Stol AS KSU01 19/05578-001 2019/09/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 148/947 - BESTILLING AV NABOLISTE Norheim handelspark AS GEL 19/00021-433 2019/09/16
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - MERKNAD JST 17/03376-044 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/16
U SKU MØTEREFERAT HTV - 2012-2018 - HTV - MØTEINNKALLING - OK - 23.09.19 Stian Heimtun GKH01 12/00233-074 2019/09/16
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 18/01667-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/16
I TEK 149/473 - SPANNE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/473 - GODKJENNING AV TINGLYSING FØR KLAGEFRIST GÅR UT Askeland Eiendomsutvikling AS HAS 19/05450-004 2019/09/16
I TEK 86/1 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/1 - SIGNATURFULLMAKT OG SITUASJONSKART Opplysningsvesenets Fond HHU 19/03643-004 2019/09/16
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 16/03427-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/16
I TEK PLAN 2121 - DETALJREGULERING FOR HAUGEGÅRDEN - 15/83 MFL. - UTTALELSE FRA MATTILSYNET - 12.09.19 PLAN 2121 - DETALJREGULERING FOR HAUGEGÅRDEN - 15/83 MFL. Mattilsynet BHA02 19/05117-009 2019/09/16
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING JMJ 16/00460-116 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/16
U TEK 114/104 - ERKLÆRING - STØTTEMUR - 114/104 - ERKLÆRING - STØTTEMUR Kjetil Lindanger NILI1 19/05580-001 2019/09/16
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING JMJ 16/00460-117 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/16
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING JMJ 16/00460-118 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 117/135 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Laurynas Matlauskas GEL 19/00021-434 2019/09/16
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/1421M.FL. BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING ANITA ØVREBØ GRØNNINGEN ALA04 19/02340-067 2019/09/16
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/269 BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Merethe Sveen ALA04 19/02340-068 2019/09/16
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/17 - MELDING OM PLANLAGT RETTING/MATRIKULERING AV MANGLENDE GNR/BNR STEN PETTER BÅRDSEN ALA04 19/02340-069 2019/09/16
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 15/118 ELLER 15/897 - SPØRSMÅL OM GODKJENNING AV LEILIGHET Olav Hauge IGR 17/00073-371 2019/09/16