Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 141/213 - LITLASUND - FORELEGGING AV ELANLEGG OG NETTSASJON - 141/213 - LITLASUND - FORELEGGING AV EL-ANLEGG OG NETTSASJON Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/05324-001 2019/09/13
I TEK 1/159 - SALVØYVEGEN, VEDØY - UTVIDELSE AV KAI - 1/159 - KORRIGERTE TEGNINGER OG SITUASJONSKART Prosjekt Konsult AS KRRE 18/04652-012 2019/09/13
U TEK 142/200 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELDBJØRG OLAUG ØSTEBØVIK - 142/200 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELDBJØRG OLAUG ØSTEBØVIK Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/05161-003 2019/09/13
U TEK 42/30 - HÅLANDSVÅGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG NAUST - 42/30 - FERDIGATTEST - NYBYGG NAUST Edb-Tjenester Norge Limited JMJ03 18/03582-010 2019/09/13
U TEK PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. - HØRING - PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. Krossnesvegen velforening AAHO 18/03964-029 2019/09/13
U TEK 56/17 - AUSTRE KARMØYVEG, SNØRTELAND - TILBYGG FRITIDSBOLIG - HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 56/17 - AUSTRE KARMØYVEG, SNØRTELAND - TILBYGG FRITIDSBOLIG - HAGESTUE Eline Gjertsen Bratland EDH 19/05021-005 2019/09/13
U TEK 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/200 - RAPPORT ETTER FERDIGBEFARING/TILSYN - NYBYGG NAUST I. K. Gabrielsen JKV 16/04496-041 2019/09/13
U TEK PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. - HØRING - PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. HARALD LILLESUND AAHO 18/03964-031 2019/09/13
U TEK 120/63 - TUASTAD - FORHÅNDSKONFERANSE - REFERAT - 120/63 - TUASTAD - FORHÅNDSKONFERANSE Kjell Arne Tangjerd KRRE 19/05416-002 2019/09/13
U TEK 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING OMGJØRING AV TILLATELSE ETTER KLAGE Garvik Prosjekt AS GTH 19/02214-013 2019/09/13
U TEK 2/345 OG 2/198 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEGGRUNN OPPM:19/5582 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 2/345 OG 2/198 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEGGRUNN Statens vegvesen - Region vest EDH 19/05229-004 2019/09/13
I TEK NORHEIMVEGEN - FLYTTING AV VEG OG FORTAU - MERKNADER - GJELDER FORTAU OG OVERGANGER IHT. PLAN 5071 - NORHEIMVEGEN Kristian Lindaas Sørensen HPE 18/00612-005 2019/09/13
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01810-028 2019/09/13
U TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - DISPENSASJON FRA KRAV OM FORTAU Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 17/04733-047 2019/09/13
U TEK 47/106 - POSTVEGEN, VIK - NYBYGG - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 47/106 - POSTVEGEN, VIK - NYBYGG Loyd Arve Nornes KHM 19/05346-002 2019/09/13
U TEK 5/673 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 1 - 5/673 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - ENEBOLIG M/CARPORT, MRK. BOLIG NR. 1 Hans J Rasmussen AS JKV 18/03563-017 2019/09/13
U TEK 2/328 - SÆVIK - FORHÅNDSKONFERANSE - REFERAT - 2/328 - SÆVIK - FORHÅNDSKONFERANSE Pds Arkitekt AS KRRE 19/05376-002 2019/09/13
U TEK 13/618 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 13/618 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG GARASJE Mads Fjæreide EDH 19/05335-008 2019/09/13
I TEK 109/37 - FOSNAVEGEN, FOSEN - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 109/37 - BIOVAC SERVICEAVTALE, VANN OG AVLØP Biovac Environmental Technology AS JMJ03 19/05517-002 2019/09/13
U TEK 137/7 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - BJÖRN ERICH MAURITZ SCHULZ - 137/7 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - BJÖRN ERICH MAURITZ SCHULZ Hervik Rør AS OSG 19/05532-002 2019/09/13
U TEK 123/175 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-4 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/175 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS KIS 16/05106-009 2019/09/13
U TEK 5/269 - SLETTAVEGEN, VEA, NYBYGG GARASJE - 5/269 - FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Turid Gunvaldsen JKV 19/01038-008 2019/09/13
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - LEIE AV BLIKSHAVN LEIRPLASS 13.09.19 Simen Aleksandersen v/ Danielsen ungdomsskole Karmøy TVI 12/01968-157 2019/09/13
U TEK 149/473 - SPANNE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/473 - TILLATELSE TIL SEKSJONERING AV GRUNNEIENDOM Askeland Eiendomsutvikling AS HAS 19/05450-003 2019/09/13
U TEK 66/508 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - GEIR OTTO KVINNESLAND - 66/508 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - GEIR OTTO KVINNESLAND Rørlegger Geir Sirnes AS OSG 19/05529-002 2019/09/13
U TEK 110/13 - VÅGA - NYTTBYGG SAUEFJØS - 110/13 - FERDIGATTEST - SAUEFJØS Svein Erik Wiksnes JKV 18/01615-008 2019/09/13
U TEK 119/276 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ESPEN STEINSNES - 119/276 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ESPEN STEINSNES Rørlegger Geir Sirnes AS OSG 19/05530-003 2019/09/13
I TEK LYKTESTOLPER/GATELYS - SØKNADER - FORESPØRSEL GATELYS/VEILYS Hjørdis Hausken HPE 12/00420-065 2019/09/13
I TEK 57/31 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM TILTAK I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTNING AV TAK, REKKVERK OG LAMPER - 57/31 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FREDNING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv JMJ03 19/05256-002 2019/09/13
I SKU IT-AVTALER/LISENSER - PURRING - RAMMEAVTALE - TJENESTEOVERSIKT - DATABEHANDLERAVTALE FEIDE Uninett AS LIS01 12/00126-136 2019/09/13
U TEK 11/139 - NARAVEGEN, MANNES - SØKNAD OM NATURSTEINSMUR, TERRENGENDRING - 11/139 - SVAR - PÅLEGG OM FJERNING, SAMT VEDTAK OM TVANGSMULKT Hein Jonas Nes JKV 16/04787-010 2019/09/13
I TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - LØNNSFORHANDLINGER KAP. 3 Norsk Fysioterapeutforbund EIST 19/00517-009 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/09/13
I TEK TEKNISK PLAN FOR KINNESTEIN, RAGLAMYR HANDELSPARK - OVERSENDER REVIDERT SKILTPLAN Cowi AS BTH04 15/02215-045 2019/09/13
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - REVISJON AV VEG SKV1 TEKNISK PLAN - SOLDALEN Cowi AS BTH04 18/02711-044 2019/09/13
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - VELDEDIGHETSKONSERT PÅ MORTHOLMEN Karmøy Rideklubb EVI1 19/00022-110 2019/09/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 57/544 - BESTILLING AV NABOLISTE Petter J. Rasmussen AS GEL 19/00021-426 2019/09/13
I TEK 43/632 - HØYNESVEGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - 43/632 - KONTROLLSKJEMA HUSUTSETT Edb-Tjenester Norge Limited GER01 19/00039-011 2019/09/13
I TEK 5/393 - VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 5/393 - KONTROLLSKJEMA HUSUTSETT Edb-Tjenester Norge Limited GER01 17/01598-011 2019/09/13
I TEK 15/537 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: RICHARDSEN BYGGESAK 17/5268 - 15/537 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 17/5268 Rasmus Ytreland AS ALS06 17/05270-003 2019/09/13
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - MOSBRONVEGEN - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - MOSBRONVEGEN Mosbronvegen 24 ALI 19/05554-001 2019/09/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-134 25 Offl §25 2019/09/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-077 25 Offl §25 2019/09/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-078 25 Offl §25 2019/09/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - TILBUD ANVO 19/05187-021 25 Offl §25 2019/09/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/05187-022 25 Offl §25 2019/09/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - SØKNAD MSE 19/05390-006 25 Offl §25 2019/09/13
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - KLAGE PÅ VEDTAK FRA SVEIN HELGE OG SANDRA RISDAL - 12.09.19 PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Sandra Risdal JST 17/03376-042 2019/09/13
I TEK 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING - 11/387 - SVAR PÅ KLAGE FRA NABO Garvik Prosjekt AS GTH 19/02214-014 2019/09/13
I SKU IT-AVTALER/LISENSER - UNDERTEGNET DATABEHANDLERAVTALE - CAMPUS Inkrement AS LIS01 12/00126-137 2019/09/13
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/01233-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/13
U TEK 50/40 - KOMMUNALE AVGIFTER FREDTUN LEIRSTED - SVAR - 50/40 - OPPSIGELSE AV AVTALE OM TØMMING AV RESTAVFALL FREDTUN LEIRSTED Fredtun Leirsted ALS06 19/05541-002 2019/09/13
U TEK 3/203 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 3/203 - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER - HUSET SKAL RIVES Georg Grindhaug ALS06 19/05516-002 2019/09/13
U TEK 149/127 - SPANNHELGELANDVEGEN, SPANNE - TILTAK - 149/127 - SPANNHELGELANDVEGEN, SPANNE - REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 19/02228-004 2019/09/13
I TEK 52/15 - AUSTRE KARMØYVEG, SKITNADAL - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 52/15 - AUSTRE KARMØYVEG, SKITNADAL - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG Leif Holmgard KIS 19/05547-001 2019/09/13
I TEK 71/9 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FERKINGSTAD , HILDE , JOSTEIN OG MONICA - 71/9 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Hilde Ferkingstad BJP01 19/05548-001 26 Off.l.26 2019/09/13
I TEK 71/9 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FERKINGSTAD , HILDE , JOSTEIN OG MONICA - 71/9 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Jostein Ferkingstad BJP01 19/05548-002 26 Off.l.26 2019/09/13
I TEK 71/9 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FERKINGSTAD , HILDE , JOSTEIN OG MONICA - 71/9 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Monica Ferkingstad BJP01 19/05548-003 26 Off.l.26 2019/09/13
I SEN VA-TEKNISKE TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/5312 VA-TEKNISKE TJENESTER KRWI 19/05312-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/13
U TEK 142/790 - STØLSVEGEN, STORASUND - BYGGEMODNING IHHT TEKNISK PLAN - 142/790 - FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/04002-011 2019/09/13
I TEK 12/138 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TORLAND HAUGLAND, SVENN ANDRE OG HANNE - 12/138 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Svenn Andre Torland Haugland BJP01 19/05549-001 26 Off.l.26 2019/09/13
I TEK 12/138 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TORLAND HAUGLAND, SVENN ANDRE OG HANNE - 12/138 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Hanne Torland Haugland BJP01 19/05549-002 26 Off.l.26 2019/09/13
U TEK 142/805 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG C9 - 142/805 - FERDIGATTEST C9 Garvik Prosjekt AS KMY 18/04089-012 2019/09/13
I TEK 4/87 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PEDERSEN, MADS - 4/87 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PEDERSEN, MADS Mads Pedersen BJP01 19/05550-001 26 Off.l.26 2019/09/13
U TEK 141/213 - LITLASUND - FORELEGGING AV ELANLEGG OG NETTSASJON - SVAR - 141/213 - LITLASUND - FORELEGGING AV EL-ANLEGG OG NETTSASJON Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/05324-002 2019/09/13
U TEK 142/807 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG E11 - 142/807 - FERDIGATTEST E11 Garvik Prosjekt AS KMY 18/03945-006 2019/09/13
U SEN 53/86 - HOVDASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/1159 - MELDING/ERKLÆRING 53/77 M.FL. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD. 19/1159 Kartverket - Tinglysingen REK 19/03638-017 2019/09/13
U TEK 147/397 - SKUGGABERGVEGEN, MOKSHEIM. TILBYGG BOLIG, BOD - 147/397 - FERDIGATTEST Bjarte Kalleland KMY 15/03172-007 2019/09/13
U TEK RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/05452-002 24 Offl.§24 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ASKI BARNEHAGE 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 - KORRIGERT VEDTAK Aski Barnehage ETH01 16/01128-547 2019/09/13
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP ANKO 19/05536-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA KARMSUND 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 - KORRIGERT VEDTAK Espira Karmsund Barnehage ETH01 16/01128-548 2019/09/13
I TEK DÅRLIG/MANGLENDE VANNTRYKK I MOLDGROVEGEN 10 - SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER I FORBINDELSE DÅRLIG / MANGLENDE VANNTRYKK I MOLDGROVEGEN 10 Thor Jan Høines ETS 19/05551-001 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA LITLASUND 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 - KORRIGERT VEDTAK Espira Litlasund Barnehage ETH01 16/01128-549 2019/09/13
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING RHO 18/04203-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/13
I SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SØKNAD OM STIPEND Line Merethe Kjær BLI01 12/00277-165 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA SLETTEN 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 - KORRIGERT VEDTAK Espira Sletten Barnehage ETH01 16/01128-550 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA TJØSVOLL 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 - KORRIGERT VEDTAK Espira Tjøsvoll Barnehage ETH01 16/01128-551 2019/09/13
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE RHO 19/05528-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA VELDETUN 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 - KORRIGERT VEDTAK Espira Veldetun Barnehage ETH01 16/01128-552 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA ØSTREM 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 - KORRIGERT VEDTAK Espira Østrem Barnehage ETH01 16/01128-553 2019/09/13
U SEN BISTAND REKRUTTERING KOMMUNIKASJONSSJEF - SIGNERT AVTALE - 19/4796 BISTAND REKRUTTERING - KOMMUNIKASJONSSJEF Human AS KRWI 19/04796-015 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/13
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 15/00433-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA ÅRHAUG 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 Espira Århaug Barnehage ETH01 16/01128-554 2019/09/13
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 122/143 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TOM OG RITA HELLESUND Garvik Prosjekt AS REK 19/00023-109 2019/09/13
I TEK 57/53 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV KJELLERVINDU - 57/53 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FREDNING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv JMJ03 19/00963-006 2019/09/13
I SEN VA-TEKNISKE TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/5312 VA-TEKNISKE TJENESTER KRWI 19/05312-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV EVENTYRHAGEN BARNEHAGE 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 Eventyrhagen Barnehage ETH01 16/01128-555 2019/09/13
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 142/399 - FORESPØRSEL OM SØKNADPLIKT FOR GAPAHAUK/HAGESTUE I HAGEN Monica Olsen KIS 17/00073-368 2019/09/13
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/05538-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV FLADABERG FUS BARNEHAGE 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 Fladaberg Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-556 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV HAKKEBAKKESKOGEN BARNEHAGE 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 Hakkebakkeskogen Barnehage ETH01 16/01128-557 2019/09/13
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING RHO 19/05545-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/13
U TEK 61/14 - MIDTSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4628 - 61/14 - UNDERRETING AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 19/3642 Jarle Olsen XXI 19/03642-015 2019/09/13
U TEK 61/14 - MIDTSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4628 - 61/14 - UNDERRETTING AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 18/4628 Svein Magne Olsen XXI 19/03642-016 2019/09/13
I TEK 15/1645 - STONGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG SERVICE/VERKSTED BYGG - 15/1645 - VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBIDSMILJØLOVEN OG GEBYR Arbeidstilsynet AEI04 19/05527-002 2019/09/13
I SEN FRIKJØPTE TILLITSVALGTE - BER OM DRØFTINGSMØTE JF. HA § 3-3 Delta TUS 19/05561-001 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV KIRKETUNET BARNEHAGE 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 Kirketunet Barnehage ETH01 16/01128-558 2019/09/13
I TEK 129/55 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKSHÅLAND, OLAF JØRUND OG FYLKESNES, HEGE - 129/55 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKSHÅLAND, OLAF JØRUND OG FYLKESNES, HEGE Meglerhuset Lea & Partnere AS BJP01 19/05553-001 26 Off.l.26 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 Kopervik Menighetsbarnehage AS ETH01 16/01128-559 2019/09/13
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-029 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN BARNEHAGE 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 Læringsverkstedet Barnehage ETH01 16/01128-560 2019/09/13
U TEK 82/55 - HINDERÅKER - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 82/55 I KARMØY KOMMUNE Velde Thomas Bernar HAS 19/05523-006 2019/09/13
U TEK 82/55 - HINDERÅKER - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 82/55 I KARMØY KOMMUNE Berdinessen Henry HAS 19/05523-007 2019/09/13
U TEK 82/55 - HINDERÅKER - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 82/55 I KARMØY KOMMUNE Jacobsen Sverre Johan HAS 19/05523-008 2019/09/13
U TEK 82/55 - HINDERÅKER - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 82/55 I KARMØY KOMMUNE Andersen Anne K Lilleskog HAS 19/05523-009 2019/09/13
U TEK 82/55 - HINDERÅKER - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 82/55 I KARMØY KOMMUNE Hauge Margit Elisabeth HAS 19/05523-010 2019/09/13
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-5 SWI 19/01402-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV NORHEIM BARNEHAGE 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 Stiftelsen Norheim Barnehage ETH01 16/01128-561 2019/09/13
U SKU BARNEHAGE- OG SKOLEADMINISTRATIVT SYSTEM (BSAS) - SVAR - TILBUD OM KOMPENSASJON VED FORSINKELSE Visma Enterprise AS BAN03 17/02129-061 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/09/13
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Solrun Amland Nilsen SALF 19/00598-070 2019/09/13
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING IKN01 18/05613-104 25 Offl.§25 2019/09/13
I SEN VA-TEKNISKE TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/5312 VA-TEKNISKE TJENESTER KRWI 19/05312-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/13
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 149/541 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TRAA BYGG AS Vestlandshus AS REK 19/00023-110 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV RUSVIK NATURBARNEHAGE 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 Rusvik Naturbarnehage ETH01 16/01128-562 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV RYVINGEN BARNEHAGE 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 Ryvingen Barnehage ETH01 16/01128-563 2019/09/13
U TEK 2/345 OG 2/198 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEGGRUNN OPPM:19/5582 - 2/345 OG 2/198 - FØLGEBREV - VEDTAK OM DISPENSASJON - OVERFØRING AV VEGGRUNN Statens vegvesen - Region vest HSH01 19/05229-005 2019/09/13
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - BYGGEMØTE 12 NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Hans Erik Langfjord Get AKR02 17/00780-046 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SANDHÅLAND MUSIKK- OG GÅRDSBARNEHAGE 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 Sandhåland Musikk-Gårdsbarnehage AS ETH01 16/01128-564 2019/09/13
U TEK 141/68 - LITLASUND - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/68 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Idar Ådnesen HAS 19/04886-026 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 Slågstemmen Barnehage SA ETH01 16/01128-565 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SMÅ BARNEHAGER, TORVASTAD 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 Små Barnehager AS ETH01 16/01128-566 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SMÅ BARNEHAGER, VIKEN 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 Små Barnehager AS ETH01 16/01128-567 2019/09/13
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - REFERAT FRA BM 01 Vassbakk & Stol AS ABU01 18/00968-058 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV STEINARSKOGEN FUS BARNEHAGE 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 Steinarskogen Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-568 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV STEINHAUGANE FUS BARNEHAGE 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 Steinhaugane Fus Barnehage ETH01 16/01128-569 2019/09/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.08.2019 Åsebøen Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-570 2019/09/13
I TEK 142/790 - TEKNISK PLAN FOR STØLSTUNET - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - OVERTAKELSEPROTOKOLL STØLSTUNET Garvik Tomteutvikling AS MBJ03 17/04638-016 2019/09/13
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - KLAGE PÅ VEDTAK FRA KARMØY BONDELAG - 13.09.19 PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Karmøy bondelag JST 17/03376-043 2019/09/13
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 149/542 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TRAA BYGG AS Vestlandshus AS REK 19/00023-111 2019/09/13
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - KORRIGERT SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - VELDEDIGHETSKONSERT PÅ MORTHOLMEN Karmøy Rideklubb EVI1 19/00022-111 2019/09/13
I TEK 94/140 - MELANDBAKKEN, MELAND - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 94/140 - MELANDBAKKEN, MELAND - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE Cathrine Hage KHM 19/05557-001 2019/09/13
U TEK LÅN OG UTLEIE AV SKOLER OG BARNEHAGER - INDEKSREGULERING - LEIE AV AREAL SANDVE SKOLE Trond Helge Knutsen NILI1 19/02259-003 2019/09/13
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER - PROTOKOLL STYREMØTE IKA 12.09.19 AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS MBB 12/03966-081 2019/09/13
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-070 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/13
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM MIDLER - ÅKRA GAMLE KIRKE Grethe Flotve Myklebust AAL 17/00116-081 2019/09/13
I HSE TILSYNSSAK - TILSYNSSAK - INNHENTING AV OPPLYSNINGER BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/09/13
I SEN KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - GODKJENNING AV MØTEBØKER - VALGPROTOKOLL FOR STEMMESTYRET - SKUDENESHAVN KRETS Stemmestyret i Skudeneshavn krets LYK 19/05510-002 2019/09/13
U TEK 141/68 - LITLASUND - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/68 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 19/04886-027 2019/09/13
I SEN KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - GODKJENNING AV MØTEBØKER - VALGPROTOKOLL FOR STEMMESTYRET - TORVASTAD KRETS Stemmestyret i Torvastad krets LYK 19/05510-003 2019/09/13
I TEK 64/110 - KALVATREVEGEN, STANGALAND, TILBYGG, 2 UTVENDIGE BODER - 64/110 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sameiet Torfæustunet v/Oddmund Gunderstad KMY 18/01125-003 2019/09/13
I TEK 149/457 - SPANNE - NYBYGG KONTORBYGG - 149/457 - KRAV OM REVERSERING AV FERDIGATTEST Deloitte Advokatfirma AS KMY 13/04062-032 2019/09/13
I SEN KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - GODKJENNING AV MØTEBØKER - VALGPROTOKOLL FOR STEMMESTYRET - NORHEIM VALGKRETS Stemmestyret i Norheim krets LYK 19/05510-004 2019/09/13
I SEN KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - GODKJENNING AV MØTEBØKER - VALGPROTOKOLL FOR STEMMESTYRET - AVALDSNES VALGKRETS Stemmestyret i Avaldsnes krets LYK 19/05510-005 2019/09/13
I SEN KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - GODKJENNING AV MØTEBØKER - VALGPROTOKOLLER FOR STEMMESTYRET - KOPERVIK KRETS Stemmestyret i Kopervik krets LYK 19/05510-006 2019/09/13
I SEN KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - GODKJENNING AV MØTEBØKER - VALGPROTOKOLL FOR STEMMESTYRET - VEAVÅG KRETS Stemmestyret i Veavåg krets LYK 19/05510-007 2019/09/13
I SEN KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - GODKJENNING AV MØTEBØKER - VALGPROTOKOLL FOR STEMMESTYRET - ÅKREHAMN KRETS Stemmestyret i Åkrehamn krets LYK 19/05510-008 2019/09/13
U SEN BÅNDLEGGING AV TRASÉ FOR NY E134 - BÅNDLEGGING AV TRASÉ FOR NY E134 Fylkesmannen i Rogaland JST 19/02400-005 2019/09/13
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-287 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/13
I SEN KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - GODKJENNING AV MØTEBØKER - FYLKESTINGSVALGET 2019 - VALGPROTOKOLL FOR VALGSTYRET I KARMØY KOMMUNE - ROGALAND FYLKE Valgstyret i Karmøy kommune LYK 19/05510-012 2019/09/13
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - SLUTTUTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 ANL. NR. 74213 KARMØY JEGER-, FISKER- OG NATURVERNFORENING - LEIRDUESTI/-BANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-363 2019/09/13
I SEN KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - GODKJENNING AV MØTEBØKER - KOMMUNESTYREVALGET 2019 - VALGPROTOKOLL FOR VALGSTYRET I KARMØY KOMMUNE - ROGALAND FYLKE Valgstyret i Karmøy kommune LYK 19/05510-013 2019/09/13
I HSE TILSYNSSAK - TILSYNSSAK BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/09/13
U TEK 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1355 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Fagerland Einar Jarl JHE 19/05051-001 2019/09/13
U TEK 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1355 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Fagerland Ellen Oddny JHE 19/05051-002 2019/09/13
U TEK 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1355 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Fagerland Odd Ingvar JHE 19/05051-003 2019/09/13
U TEK 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1355 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Gerner Marita Erlingsd Ø JHE 19/05051-004 2019/09/13
U TEK 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1355 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Paulsen Jostein Emil JHE 19/05051-005 2019/09/13
U TEK 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1355 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Paulsen Karl Johan JHE 19/05051-006 2019/09/13
U TEK 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1355 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Pedersen Roger Ølund JHE 19/05051-007 2019/09/13
U TEK 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1355 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Pedersen Willy JHE 19/05051-008 2019/09/13
U TEK 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1355 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Risløv Jorunn JHE 19/05051-009 2019/09/13
U TEK 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1355 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Ølund Siv Pedersen JHE 19/05051-010 2019/09/13
U TEK 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1355 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Stonghaugen Didrik JHE 19/05051-011 2019/09/13
U TEK 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1355 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Stonghaugen Nils Johan JHE 19/05051-012 2019/09/13
U TEK 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1355 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Klovning Yngve JHE 19/05051-013 2019/09/13
U TEK 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1355 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Arizona As JHE 19/05051-014 2019/09/13
U TEK 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1355 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Karmøyadvokatene DA V/ Adv. Nereng JHE 19/05051-016 2019/09/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 57/283 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-427 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Kvinnesland Anders AMJ 19/05428-001 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Kvinnesland Kenneth AMJ 19/05428-002 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Sveinall Gislaug AMJ 19/05428-003 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Vea Marita AMJ 19/05428-004 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Aune Astrid Hovden AMJ 19/05428-005 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Bauge Karin Kristine H AMJ 19/05428-006 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Hovden Kjerstin AMJ 19/05428-007 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Kvinnesland Anders AMJ 19/05428-008 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Kvinnesland Kenneth AMJ 19/05428-009 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Nyrud Martha Hovden AMJ 19/05428-010 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Sandhåland Brit Hovden AMJ 19/05428-011 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Stava Åse Linda Hovden AMJ 19/05428-012 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Sveinall Gislaug AMJ 19/05428-013 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Vea Didrik AMJ 19/05428-014 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Vea Kaia Helland AMJ 19/05428-015 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Vea Kristian Helland AMJ 19/05428-016 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Vea Kåre AMJ 19/05428-017 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Vea Marita AMJ 19/05428-018 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Vea Terje AMJ 19/05428-019 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Vea Torbjørn AMJ 19/05428-020 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Vea Trygve Helland AMJ 19/05428-021 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Sjøen Anne Maud AMJ 19/05428-022 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Sjøen Rolf Jarl AMJ 19/05428-023 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Johannesen Jostein Elias AMJ 19/05428-024 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Svartangen Kathrine AMJ 19/05428-025 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Gravdal Ruth Therese H AMJ 19/05428-026 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Aune Astrid Hovden AMJ 19/05428-027 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Bauge Karin Kristine H AMJ 19/05428-028 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Hovden Kjerstin AMJ 19/05428-029 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Kvinnesland Anders AMJ 19/05428-030 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Kvinnesland Kenneth AMJ 19/05428-031 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Nyrud Martha Hovden AMJ 19/05428-032 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Sandhåland Brit Hovden AMJ 19/05428-033 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Stava Åse Linda Hovden AMJ 19/05428-034 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Sveinall Gislaug AMJ 19/05428-035 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Vea Didrik AMJ 19/05428-036 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Vea Kaia Helland AMJ 19/05428-037 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Vea Kristian Helland AMJ 19/05428-038 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Vea Kåre AMJ 19/05428-039 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Vea Marita AMJ 19/05428-040 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Vea Terje AMJ 19/05428-041 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Vea Torbjørn AMJ 19/05428-042 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Vea Trygve Helland AMJ 19/05428-043 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Sjøen Anne Maud AMJ 19/05428-044 2019/09/13
U TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1222 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 I KARMØY KOMMUNE Sjøen Rolf Jarl AMJ 19/05428-045 2019/09/13
U TEK 110/95 - VÅGA - NYBYGG ENEBOLIG - GNR/BNR 110/95 - RETUR AV SØKNAD OM INNREDNING AV LOFT Olaug Kristine Njærheim KRRE 19/00668-010 2019/09/13
I TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - LØNNSKRAV ETTER HTA KAPITTEL 3.4.2 , 3.4.3 , 3.5 OG 5.2 EIST 19/00517-010 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/09/13
I HSE LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LØNNSKRAV ETTER HTA KAPITTEL 3.4.2 , 3.4.3 , 3.5 OG 5.2 NOS01 19/00521-014 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/09/13
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - SJØVANN - HÅLANDSDALEN 84 - 11.09.19 - 13.09.19 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-054 2019/09/13
I HSE TILSYNSSAK - TILSYNSSAK - OVERSENDELSE AV KLAGERS KOMMENTARER BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/09/13
I TEK BJØRGENE - OPPARBEIDING AV HC-PARKERING - 142/799 - BEKREFTET UTSKRIFT FRA GRUNNBOKEN Statens Kartverk EKA 17/04917-010 2019/09/13
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - TILLEGGSINFORMASJON - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen BKE 19/02790-036 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/13
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-037 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/13
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VALGTE FASTE REPRESENTANTER I KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023 - ARBEIDERPARTIET Ruth Mariann Hop LYK 19/00288-045 2019/09/13
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/1421, 64/453M.FL. - ORIENTERING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL SEKTOR EIENDOM, OPPFORDRING TIL VIDERE SØKNAD ALA04 19/02340-065 2019/09/13
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VARAREPRESENTANTER FOR ARBEIDERPARTIET I KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023 Gunn Elise Aarsand Dale LYK 19/00288-046 2019/09/13
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VALGTE FASTE REPRESENTANTER - KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023- FREMSKRITTSPARTIET Veronica Helen Ørpetvedt LYK 19/00288-047 2019/09/13
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VARAREPRESENTANTER FOR FREMSKRITTSPARTIET - KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023 Kari Synnøve Hovden Sandhåland LYK 19/00288-048 2019/09/13
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VALGTE FASTE REPRESENTANTER - KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023 - HØYRE Geir Harald Skorpe LYK 19/00288-049 2019/09/13
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VARAREPRESENTANTER FOR HØYRE I KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023 Frode Sørheim LYK 19/00288-050 2019/09/13
I TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-038 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/13
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VALGTE FASTE REPRESENTANTER FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023 - KARMØYLISTA Per Magnus Mannes LYK 19/00288-051 2019/09/13
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VARAREPRESENTANTER FOR KARMØYLISTA - KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023 Rune Skådel LYK 19/00288-052 2019/09/13
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VALGTE REPRESENTANTER FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023- KRISTELIG FOLKEPARTI Mads Pedersen LYK 19/00288-053 2019/09/13
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VARAREPRESENTANTER FOR KRISTELIG FOLKEPARTI - KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023 Alf Olav Rossland LYK 19/00288-054 2019/09/13
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VALGTE FASTE REPRESENTANTER FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023 - MILJØPARTIET DE GRØNNE Björn Niklas Pannagel Grindvold LYK 19/00288-055 2019/09/13
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VARAREPRESENTANTER FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE - KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023 Jon Espeset LYK 19/00288-056 2019/09/13
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VALGTE FASTE REPRESENTANTER FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023 - SENTERPARTIET Ragnar Vikshåland LYK 19/00288-057 2019/09/13
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VARAREPRESENTANTER FOR SENTERPARTIET - KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023 Karl Magnus Kirkhus LYK 19/00288-058 2019/09/13
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VALGTE FASTE REPRESENTANTER FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023 - SV- SOSIALISTISK VENSTREPARTI Marianne Sol Levinsen LYK 19/00288-059 2019/09/13
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VARAREPRESENTANTER FOR SV- SOSIALISTISK VENSTREPARTI - KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023 Geir Allan Stava LYK 19/00288-060 2019/09/13
U SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VARAREPRESENTANTER FOR VENSTRE - KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023 Ingvald Frøyland Dahl LYK 19/00288-062 2019/09/13