Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 59/57 - STRØMTILKOBLING I PUMPESTASJON - ØSTREMLIA 42 B - 59/57 - STRØMTILKOBLING I PUMPESTASJON - ØSTREMLIA 42 B John Anders Høvring ETS 19/05432-001 2019/09/12
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - VEAVÅGEN SKOLE - SØKNAD OM GODKJENNING - MILJØRETTET HELSEVERN Veavågen skole KANE1 13/02414-008 2019/09/12
I TEK 66/508 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - GEIR OTTO KVINNESLAND - 66/497 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - GEIR OTTO KVINNESLAND Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/05529-001 2019/09/12
U TEK KONSESJONSLOVEN - SVAR - MULIG DIGITALISERING AV EGENERKLÆRINGSSKJEMAENE ETTER KONSESJONSLOVEN - SPØRSMÅL TIL UTVALGTE KOMMUNER KARMØY Landbruksdirektoratet BJP01 12/00398-002 2019/09/12
I SEN RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - KLAGE OG ANMODNING OM FRISTFORLENGELSE Tekniskbureau AS KRWI 19/01061-069 2019/09/12
I TEK 68/16 OG 68/88 - AUSTRE KARMØYVEG, INDRE EIDE - RIVING AV BYGNINGER - 68/16 OG 68/88 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 19/01420-003 2019/09/12
I TEK 86/81 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - TILBYGG LAGERBYGNING - 86/81 - BELIGGENHETRSRAPPORT OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 18/03663-016 2019/09/12
I TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - E-POST KORRESPONDANSE - PRESISERINGER AV ORDLYD I RAMMETILLATELSE Ing Firma Jarle E R Skadberg AS IGR 18/00926-050 2019/09/12
I TEK 25/2 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1913 - 25/2 - TILBAKEMELDING PÅ MOTTATT VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1913 Statens vegvesen - Region vest AMJ 19/02954-006 2019/09/12
I HSE TILSYNSSAK - AVSLUTNING AV OPPFØLGING AV TILSYNSSAK BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/09/12
U SEN PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. - HØRING - PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. Haugaland Kraft AS JST 19/00707-013 2019/09/12
I TEK 12/63 - SEVLANDSVEGEN, SEVLAND - TILBYGG BEDEHUS - 12/63 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 12/239 OG 12/495 Hans J Rasmussen AS IGR 19/05524-002 2019/09/12
I TEK 15/1645 - STONGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG SERVICE/VERKSTED BYGG - 15/1645 - STONGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG SERVICE/VERKSTED BYGG Omega Areal AS IGR 19/05527-001 2019/09/12
I TEK 57/37, 57/38 OG 57/39 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - TILTAK I FREDNINGSOMRÅDE - FASADEENDRING OG TILBYGG - 57/37 , 57/38 OG 57/39 - VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FREDNING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv JMJ03 19/04833-004 2019/09/12
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS PVE01 12/03966-080 2019/09/12
I TEK 119/276 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ESPEN STEINSNES - 119/276 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ESPEN STEINSNES Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/05530-001 2019/09/12
I TEK 137/7 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - BJÖRN ERICH MAURITZ SCHULZ - 137/7 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - BJÖRN ERICH MAURITZ SCHULZ Hervik Rør AS ORO01 19/05532-001 2019/09/12
I TEK PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. - MERKNAD FRA EINAR RINGSTRAND - 10.09.19 PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. Einar Ringstrand BHA02 15/00933-036 2019/09/12
I HSE SØKNADER - BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD - MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER IKN01 18/05620-018 25 Offl.§25 2019/09/12
I TEK 149/127 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND KALDHEIM - 149/127 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND KALDHEIM Hage & Maskin AS ALS06 19/05202-003 2019/09/12
I TEK 85/14 - UTVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - 85/14 - ØNSKER Å FÅ TILSENDT PROTOKOLL ETTER AVHOLDT OPPMÅLINGSFORRETNING Statens vegvesen - Region vest HAS 19/05157-023 2019/09/12
I TEK 117/135 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTRENDE GRENSE - 117/135 - ØNSKER Å FÅ TILSENDT PROTOKOLL ETTER AVHOLDT OPPMÅLINGSFORRETNING Statens vegvesen - Region vest MAH 19/02724-031 2019/09/12
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - LØNNSKRAV ETTER FULLFØRT VIDEREUTDANNING JF. HTA § 4.2.2 Delta TUS 19/00520-008 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/09/12
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - KOMPETANSEFORHANDLING Norsk Sykepleierforbund TUS 19/00520-009 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/09/12
I TEK 148/469 - DOVAFJELLVEGEN, NORHEIM - NYBYGG HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - 148/469 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT NABOERKLÆRING Glass & Låsservice Haugesund AS IGR 19/05147-004 2019/09/12
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE RHO 19/05528-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
I TEK TEKNISK PLAN - NY SKOLE I KOPERVIK - OVERSENDER ARBEIDSTEGNINGER - TEKNISK PLAN FOR KOPERVIK NYE SKOLE Asplan Viak AS BTH04 19/01296-008 2019/09/12
I TEK GRAVESØKNAD - KITTILVEGEN 6 - OVERSENDER OPPDATERT GRAVESØKNAD - KITTILVEGEN 6 K. Lønning Hage & Anlegg AS TOBA 19/05473-003 2019/09/12
I TEK 60/22 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - - SØKNAD - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET 60/22 - GAUTE LUNDBERG Landbruksdirektoratet LKS 19/05535-001 2019/09/12
I TEK 13/636 - TVERBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG - 13/636 - REVIDERT SITUASJONSKART Hus28 AS IGR 19/04865-006 2019/09/12
I SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - LEIE AV BLIKSHAVN LEIRPLASS 13.09.19 Simen Aleksandersen v/ Danielsen ungdomsskole Karmøy TVI 12/01968-156 2019/09/12
I TEK 142/790 - STØLSVEGEN, STORASUND - BYGGEMODNING IHHT TEKNISK PLAN - 142/790 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/04002-010 2019/09/12
I TEK 114/285 - HESTFARET, NORDRE EIKE - TILBYGG, BRUKSENDRING AV KJELLER TIL HOVEDDEL OG MINDRE FASADEENDRING - 114/285 - TILLEGGSDOKUMENTASJON - REDEGJØRELSE ENERGIKRAV TEK17 Solheim Byggrådgivning KRRE 19/05192-003 2019/09/12
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING IKN01 18/05613-103 25 Offl.§25 2019/09/12
I HSE FRISKLIVSSENTRALER/FRISKLIVSTILBUD - DELVIS ENDRING AV VEDTAK DATERT 27.5.2019 OM TILDELING AV TILSKUDD TIL FRISKLIVSSENTRAL Fylkesmannen i Rogaland AIS 12/00107-020 2019/09/12
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - TILBAKEMELDING FRA DSB, GENERELT SVAR - 11.09.19 PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) JST 17/03376-041 2019/09/12
I SKU AKTIVITETSKORT/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVLLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/00691-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
I TEK 102/13 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AGNES MARIE RISVIK - 102/13 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AGNES MARIE RISVIK Vedavågen Rør AS ORO01 19/05533-001 2019/09/12
I TEK 50/40 - KOMMUNALE AVGIFTER FREDTUN LEIRSTED - 50/40 - OPPSIGELSE AV AVTALE OM TØMMING AV RESTAVFALL FREDTUN LEIRSTED Fredtun Leirsted ALS06 19/05541-001 2019/09/12
I TEK 147/222 - MOKSHEIM. FORELEGGING AV NY NETTSTASJON - 147/222 - MOKSHEIM - FORELEGGING AV NY NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS KHM 19/05534-001 2019/09/12
I TEK PLAN 2116 - DETALJREGULERING AV DANIELSEN UNGDOMSSKOLE - 5/7 MFL. - MØTEREFERAT - VAR-SITUASJONEN DANIELSEN UNGDOMSSKOLE KARMØY (VEASLETTA) Norconsult AS avd. Haugesund AAHO 18/02698-022 2019/09/12
I TEK 119/276 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ESPEN STEINSNES - 119/276 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ESPEN STEINSNES Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/05530-002 2019/09/12
I TEK 15/2465 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 5-8 - 15/2465 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATSELSE - BK01 5-8 Trygve J Sjøen AS IGR 16/05178-009 2019/09/12
I SKU AKTIVITETSKORT/ DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/03501-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-027 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/12
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-028 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/12
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD TUS 17/02604-080 25 Offl §25 2019/09/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - TILBUD BLI01 19/04818-036 25 Offl §25 2019/09/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/04818-037 25 Offl §25 2019/09/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-125 25 Offl §25 2019/09/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD BLI01 19/05037-126 25 Offl §25 2019/09/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/05037-127 25 Offl §25 2019/09/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-128 25 Offl §25 2019/09/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-129 25 Offl §25 2019/09/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-130 25 Offl §25 2019/09/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-131 25 Offl §25 2019/09/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-132 25 Offl §25 2019/09/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-133 25 Offl §25 2019/09/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR VED GRINDHAUG SKOLE - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/05078-028 25 Offl §25 2019/09/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/05291-006 25 Offl §25 2019/09/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/05291-007 25 Offl §25 2019/09/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/05291-008 25 Offl §25 2019/09/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/05291-009 25 Offl §25 2019/09/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, 100% VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 19/05350-009 25 Offl §25 2019/09/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, 100% VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 19/05350-010 25 Offl §25 2019/09/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, 100% VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 19/05350-011 25 Offl §25 2019/09/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, 100% VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 19/05350-012 25 Offl §25 2019/09/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, 100% VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 19/05350-013 25 Offl §25 2019/09/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, 100% VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 19/05350-014 25 Offl §25 2019/09/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, 100% VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 19/05350-015 25 Offl §25 2019/09/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - SØKNAD MSE 19/05390-005 25 Offl §25 2019/09/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED HÅVIK SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05526-002 25 Offl §25 2019/09/12
I TEK 15/2465 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 1-4 - 15/2465 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE - BK01 1-4 Trygve J Sjøen AS IGR 16/05177-010 2019/09/12
I TEK 11/139 - NARAVEGEN, MANNES - SØKNAD OM NATURSTEINSMUR, TERRENGENDRING - 11/139 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AVSTANDSKRAV OG FRAFALL AV TVANGSMULKT Hein Jonas Nes BTH04 16/04787-009 2019/09/12
I TEK 57/47 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM TILTAK I FREDNINGSOMRÅDE - RESTAURERING AV PIPE - 7/47 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT FOR REHABILITERING AV PIPE Brødrene Ferkingstad ANS JMJ03 19/05264-002 2019/09/12
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/05445-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
I TEK 142/779 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: VESTRE BYGGESAK: 18/3966 - 142/779 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/3966 Karmøy Rørteknikk AS ALS06 18/03972-003 2019/09/12
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK SAGR 18/04336-288 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
U TEK 111/12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SUND, GEIR OLVE - SVAR - 111/12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SUND, GEIR OLVE Hetland Harald Advokat BJP01 19/05518-002 2019/09/12
I TEK TEKNISKE PLANER - BOLIGFELT STEINARSKOGEN - VEA - OVERSENDER TINGLYSTE ERKLÆRINGER Advokat Elin Torvestad Wegner BTH04 12/04835-007 2019/09/12
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/05446-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
I TEK 5/197 - VEA - FASADEENDRING SJØHUS - 5/197 - UTTALE TIL DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - HENSYNSSONE BEVARING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv IGR 18/05176-010 2019/09/12
I TEK 5/269 - SLETTAVEGEN, VEA, NYBYGG GARASJE - 5/269 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Turid Gunvaldsen JKV 19/01038-007 2019/09/12
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR- SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
I SEN JUSTERINGSAVTALE - SPANNATOPPEN - SPANNATOPPEN UTVIKLINGSSELSKAP AS - AVTALE OM OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT AV MERVERDIAVGIFT MELLOM KARMØY KOMMUNE OG SPANNATOPPEN UTVIKLINGSSELSKAP AS Spannatoppen Utviklingsselskap AS AMA 19/05063-003 2019/09/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Marita Salvanes Snørteland SALF 19/00598-067 2019/09/12
U TEK 117/135 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTRENDE GRENSE - SVAR - 117/135 - ØNSKER Å FÅ TILSENDT PROTOKOLL ETTER AVHOLDT OPPMÅLINGSFORRETNING Statens vegvesen - Region vest MAH 19/02724-032 2019/09/12
U TEK PLAN 541-12 - REGULERINGSPLAN FOR EIKE SØNDRE - ENDRING SNUHAMMER - 115/31 MFL. - SVAR - OVERSENDER PLANFORSLAG - 16.08.19 PLAN 541-12 - REGULERINGSPLAN FOR EIKE SØNDRE - ENDRING SNUHAMMER - 115/31 MFL. RH Oppmåling Rune Hemnes YSL 19/01807-006 2019/09/12
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - OVERSENDER ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR KV. 1196 SOLSTRANDVEGEN Christina Ferkingstad TOBA 17/00247-160 2019/09/12
U TEK 123/186 - SNIK, SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3188 (SE OGSÅ SAK 18/4496) - 123/186 - ETTERSENDING AV GRUNNBOKUTSKRIFT STD:18/3188 (SE OGSÅ SAK 18/4496) Berge Sag Boligtomter AS MAH 19/05310-017 2019/09/12
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 18/03564-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/05469-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
I TEK 122/14 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND, RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 122/14 - SØKNAD OM ENDRING AV PLASSERING, REVIDERT KART OG NABOVARSEL Hellvik Hus Karmøy AS KRRE 17/01764-024 2019/09/12
I TEK PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. - MERKNAD FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 10.09.19 PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. Rogaland Fylkeskommune BHA02 15/00933-037 2019/09/12
U TEK PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - HØRING - PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 TOR IVAR HAGEN JST 18/00564-044 2019/09/12
I TEK 58/221 - RØRLEGGERMELDING - VANNPOSTER PÅ KAI - KARMSUND HAVN IKS - 58/221 - FERDIGMELDING - VANNPOSTER PÅ KAI - KARMSUND HAVN IKS Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/02063-003 2019/09/12
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05456-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
I TEK GATELYS - KVALAVÅGVEGEN - ANGÅENDE GATELYSANLEGGET PÅ KVALAVÅGVEGEN Magnhild Skeisvoll EKA 19/05396-003 2019/09/12
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP ANKO 19/05536-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
U SEN SÆRUTSKRIFTER AV VITNEMÅL I GRUNNSKOLEN - SÆRUTSKRIFTER AV VITNEMÅL I GRUNNSKOLEN Vegard Hope Nes KHW 12/01641-037 2019/09/12
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID VED BARNEHAGE RHO 19/05476-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/03794-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/05538-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
I TEK 140/287 SEKSJ. 11 - OSNESBAKKEN, OSNES - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - HAGESTUE - 140/287 SEKSJ. 11 - OSNESBAKKEN, OSNES - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - HAGESTUE Helen Stol EDH 19/05537-001 2019/09/12
I TEK 140/7 - TORVASTADVEGEN, OSNES - NYBYGG DRIFTSBYGNING TIL SLAKTEGRIS - 140/7 - TORVASTADVEGEN, OSNES - NYBYGG DRIFTSBYGNING TIL SLAKTEGRIS Roy Helge Osnes EDH 19/05539-001 2019/09/12
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05480-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
I TEK 61/14 - MIDTSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4628 - 61/177 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - MELDING OG ERKLÆRING STD. 18/4628 Kartverket - Tinglysingen XXI 19/03642-006 2019/09/12
I TEK 60/22 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - - VEDTAK OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET ¿ GJERDING UTMARK SØRSTOKKE Landbruksdirektoratet LKS 19/05535-002 2019/09/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 111/30 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-424 2019/09/12
I TEK 38/207 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RAINER NORDBERG - 38/207 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - RAINER NORDBERG Vedavågen Rør AS ALS06 19/04887-003 2019/09/12
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 2/351 - ORIENTERING OM VEDLIKEHOLDSARBEID PÅ SJØEIENDOM Gunnar Vea KHM 17/00073-367 2019/09/12
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/05540-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
U SEN SÆRUTSKRIFTER AV VITNEMÅL I GRUNNSKOLEN - SÆRUTSKRIFTER AV VITNEMÅL I GRUNNSKOLEN Mathilde Hope Nes KHW 12/01641-038 2019/09/12
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - SALVØY - BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING RH Oppmåling Rune Hemnes ABU01 17/01108-109 2019/09/12
U TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - SVAR - PLANINITIATIV/BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - FJORDSTUENE PÅ FOSEN, 109/39 Eskild Kvala AS AAHO 19/00604-029 2019/09/12
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Chayanan Onnom SALF 19/00598-068 2019/09/12
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND rebecca pedersen SALF 19/00598-069 2019/09/12
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-284 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING OPPFØLGING AV PÅLEGG Magnhild Mæland MAHA1 14/04398-228 2019/09/12
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
U SKU SØKNAD OM AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05497-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKONTIGENT ANKO 19/05542-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 27/13 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-425 2019/09/12
I SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG BUGGE-JENSEN, CAMILLA - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS BUGGE-JENSEN, CAMILLA Benedicte Brudvik Lund EEH 17/03708-005 2019/09/12
I SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG BUGGE-JENSEN, VILDE - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS BUGGE-JENSEN, VILDE Benedicte Brudvik Lund EEH 17/03709-003 2019/09/12
I SKU LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LØNNSKRAV 2019 KAP. 5 BAN03 19/00521-013 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/09/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-019 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
I SKU BARNEHAGE- OG SKOLEADMINISTRATIVT SYSTEM (BSAS) - TILBUD OM KOMPENSASJON VED FORSINKELSE Visma Enterprise AS BAN03 17/02129-060 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/09/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-020 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
U SEN VA-TEKNISKE TJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/5312 VA-TEKNISKE TJENESTER KRWI 19/05312-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/12
U SEN VA-TEKNISKE TJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/5312 VA-TEKNISKE TJENESTER KRWI 19/05312-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/12
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-5 EEH 17/05435-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-285 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-286 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-021 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
U TEK 149/127 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND KALDHEIM - 149/127 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - TROND KALDHEIM Trond Kaldheim ALS06 19/05202-004 2019/09/12
U TEK 38/207 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RAINER NORDBERG - 38/207 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - RAINER NORDBERG Reidun Nordberg ALS06 19/04887-004 2019/09/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-022 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
U TEK RAMMEAVTALE - GLASSMESTERTJENESTER - SIGNERT AVTALE - 19/1062 GLASSMESTERTJENESTER Kalland Glass & Tre A/S TES02 19/01062-006 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/12
U SEN PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. - HØRING - PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. KARMØY KOMMUNE JST 19/00707-015 2019/09/12
U HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - MELDING TIL LEVERANDØR - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES CBE02 19/01318-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/12
I TEK SKOGBRUK - RESULTATKARTLEGGING FOR MILJØ OG SKOGBRUKSTILTAK 2019 Fylkesmannen i Rogaland ALI 12/00115-060 2019/09/12
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-036 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/12
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - ENDRING AV TILDELINGSBESLUTNING - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-038 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/12
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - ENDRING AV TILDELINGSBESLUTNING - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-039 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/12
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - ENDRING AV TILDELINGSBESLUTNING - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-040 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/12
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - ENDRING AV TILDELINGSBESLUTNING - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-041 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/12
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - ENDRING AV TILDELINGSBESLUTNING - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-042 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/12
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - ENDRING AV TILDELINGSBESLUTNING - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-043 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/12
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - ENDRING AV TILDELINGSBESLUTNING - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-044 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/12
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - ENDRING AV TILDELINGSBESLUTNING - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-045 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/12
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - ENDRING AV TILDELINGSBESLUTNING - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-046 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/12
U TEK 2/256 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4845 - 2/33, 365, 430 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD:18/4845 Lars Stensland ALA04 18/05088-019 2019/09/12
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING RHO 19/05545-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/12
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-047 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/12
U TEK 66/32 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4474 - 66/37 OG 66/958 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD:17/4474 Geir Ingvar Eike ALA04 17/04756-025 2019/09/12
U TEK 64/192 OG 64/237 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - JØSANG, ARVE/JØSANG, ANNICA - 64/192 OG 64/237 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING JØSANG, ARVE/JØSANG, ANNICA Annica Jøsang ALA04 19/05481-002 2019/09/12
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-035 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/12
I SEN VA-TEKNISKE TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/5312 VA-TEKNISKE TJENESTER KRWI 19/05312-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/12
I SEN VA-TEKNISKE TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/5312 VA-TEKNISKE TJENESTER KRWI 19/05312-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/12
I SEN VA-TEKNISKE TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/5312 VA-TEKNISKE TJENESTER KRWI 19/05312-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/12
U SEN VA-TEKNISKE TJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/5312 VA-TEKNISKE TJENESTER KRWI 19/05312-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/12