Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 108/17 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJERSTI TOLLAKSEN - 108/17 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJERSTI TOLLAKSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/05121-002 2019/09/11
U HSE HØRING - FORSLAG OM UTVIDELSE AV RETTIGHETSBESTEMMELSEN OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE FOR BESTEMTE PERSONER OVER 67 ÅR - SVAR - HØRING - FORSLAG OM UTVIDELSE AV RETTIGHETSBESTEMMELSEN OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE FOR BESTEMTE PERSONER OVER 6 Helse- og omsorgsdepartementet KTV 19/05357-002 2019/09/11
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 99/52 - UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVD OLJETANK Erling Hagen PEID 14/03191-094 2019/09/11
I TEK 52/15 - SKITNADAL - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 52/15 - SKITNADAL - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Leif Holmgard JMJ03 19/05515-001 2019/09/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING RHO 18/04203-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/11
I TEK 15/966 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/966 - SITUASJONSKART TIL OPPMÅLING AV TOMT Dag Einar Eik JHE 19/05294-003 2019/09/11
I TEK 148/1046 - NORHEIM - TILBYGG FORRETNINGSBYGNING/TRAMPOLINEPARK - 148/1046 - NORHEIM - TILBYGG FORRETNINGSBYGNING/TRAMPOLINEPARK Petter J. Rasmussen AS IGR 19/05504-001 2019/09/11
U TEK LUKTPROBLEMATIKK/FORURENSING/STØY - HUSØY - MILJØUTFORDRINGER PÅ HUSØY - MØTEREFERAT Fylkesmannen I Rogaland PEID 18/01519-042 2019/09/11
I TEK 109/37 - FOSNAVEGEN, FOSEN - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 109/37 - FOSNAVEGEN, FOSEN - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Comfort Karmøy AS JMJ03 19/05517-001 2019/09/11
I TEK 47/25 - HILLESLANDVEGEN, VIK - TILBYGG/HALVTAK TIL DRIFTSBYGNING - 47/25 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jakobsens Hønseri Karl Arne Jakobsen JMJ03 17/01462-004 2019/09/11
I TEK 119/423 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE, TILBYGG ENEBOLIG, SYKKEL- OG REDSKAPSBOD - 119/423 - MOTTATT MANGLER - ENDRING I SØKNAD Ruben Hinderlid KRRE 19/05168-005 2019/09/11
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - FREMSATT TILTAKSPLAN FOR FJERNING AV 0,5 M3 MASSE Thomas Osen Dankertsen KMY 18/05153-029 2019/09/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 59/58 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILBYGG Rafal Stawicki for Hereid Hus AS GEL 19/00021-422 2019/09/11
I TEK 57/643 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SJØMANNSFORENINGEN - 57/643 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SJØMANNSFORENINGEN Vedavågen Rør AS ORO01 19/01706-005 2019/09/11
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2019 - MELDING/SØKNAD OM ARRANGEMENT - JUL PÅ VEA 2019 Hildbjørg Mannes for Jul på Vea HPE 19/00028-014 2019/09/11
I TEK 3/511 - TEKNISK PLAN FOR VEAVÅGEN - ADKOMSTVEG TIL BOLIGER - GJELDER MANGELLISTE FOR TEKNISK PLAN Edb-Tjenester Norge Limited BTH04 15/03443-011 2019/09/11
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - HØRINGSBREV - ENDRE FARTSGRENSE - FV. 843 (NYTT FV. NR. 4814) GUNNARSHAUGVEGEN Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-429 2019/09/11
I TEK 94/113 - MELANDBAKKEN, MELAND - FORHÅNDSKONFERANSE - 94/113 - MELANDBAKKEN, MELAND - FORHÅNDSKONFERANSE Frode's Snekkertjeneste AS KHM 19/05519-001 2019/09/11
I TEK 5/673 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 1 - 5/107 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Hans J Rasmussen AS JKV 18/03563-015 2019/09/11
I TEK 12/63 - SEVLANDSVEGEN, SEVLAND - TILBYGG BEDEHUS - 12/63 - SEVLANDSVEGEN, SEVLAND - TILBYGG BEDEHUS Hans J Rasmussen AS IGR 19/05524-001 2019/09/11
U SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - VARSEL OM TILSYN MED SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP - DOKUMENTASJON Fylkesmannen i Rogaland EJA 12/00224-102 2019/09/11
I TEK 82/104 - HINDERÅKER - AVKJØRSEL - 82/104 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM FLYTTING AV AVKJØRSEL FV 4818 Statens vegvesen - Region vest KMY 19/05502-002 2019/09/11
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - PROSESSKRIV CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/11
I HSE SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FOR 2020 Stiftelsen Amathea BSE02 19/00027-039 2019/09/11
I TEK 3/203 - KOMMUNALE AVGIFTER - 3/203 - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER - HUSET SKAL RIVES Georg Grindhaug ALS06 19/05516-001 2019/09/11
I TEK 5/673 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 1 - 5/673 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JKV 18/03563-016 2019/09/11
U TEK 66/508 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - GEIR OTTO KVINNESLAND - 66/508 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - GEIR OTTO KVINNESLAND Rørlegger Geir Sirnes AS OSG 19/05491-002 2019/09/11
I TEK 63/1 MFL - BYGGETILSYN SJÆRSUND HAVN - 63/1 MFL - ØNSKER TILBAKEMELDING PÅ BYGGETILSYN Sverre Johan Larsen JMJ03 19/05501-005 2019/09/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/01233-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 149/127 - BESTILLING AV NABOLISTE Odd V. Sevland GEL 19/00021-423 2019/09/11
I TEK 22/13 OG 22/35 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2500 - PARSELL 1 - 22/13 OG 22/35 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES STD:17/2500 - PARSELL 1 Kartverket - Tinglysingen XXI 17/03613-030 2019/09/11
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BER OM VANN-NETTBEREGNING I FORBINDELSE MED REG.PLAN FOR DANIELSEN UNGDOMSSKOLE, VEAVÅGEN Norconsult ABU01 17/01108-106 2019/09/11
I TEK 141/221 - LITLASUND - SØKNAD OM SEKSJONERING - 141/221 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SEKSJONERING Kartverket - Tinglysingen HAS 19/04981-006 2019/09/11
I TEK FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET PÅ HAUGALANDET - FAKTURA FOR TILSKOT TIL PROSJEKTSTILLING - FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET Vindafjord kommune BJP01 19/00593-005 2019/09/11
I TEK PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. - UTTALELSE FRA HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS - 10.09.19 PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. Haugaland Brann og Redning IKS BHA02 15/00933-035 2019/09/11
U TEK 16/196 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG GARASJE - 16/196 - FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Håkon Hilmar Ferkingstad JKV 13/02125-007 2019/09/11
I SEN KOMPETANSEUTVIKLING - TILSAGN OM OU-MIDLER - AMU-SEMINAR KS RBR 12/00434-110 2019/09/11
U TEK PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - HØRING - PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 Veldetun Velforening JST 18/00564-042 2019/09/11
I TEK 107/53 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: HÅKONSEN BYGG AS BYGGESAK 17/2913 - 107/53 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 17/2913 Haugaland Rørleggertjenester AS ALS06 17/02917-003 2019/09/11
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 17/02997-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/11
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD TUS 17/02604-079 25 Offl §25 2019/09/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - TILBUD ANVO 19/04932-016 25 Offl §25 2019/09/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/04932-017 25 Offl §25 2019/09/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR VED GRINDHAUG SKOLE - TILBUD BLI01 19/05078-027 25 Offl §25 2019/09/11
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - VEDTAK OM GEBYR - ENDRING AV TILLATELSE - KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland HDO 15/04310-085 2019/09/11
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - 15/173 - SPØRSMÅL OM SLOKKEVANNSKAPASITET Firesafe AS ABU01 17/01108-107 2019/09/11
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - 12/63 - SPØRSMÅL OM SLOKKEVANNSKAPASITET Firesafe AS ABU01 17/01108-108 2019/09/11
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 147/3 - OVERSENDELSE AV TINGLYST AVTALE KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 2. ETAPPE Reidun Agathe Søndenå MAHA1 17/00780-045 2019/09/11
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - BER OM FORHANDLINGER FOR MEDLEM Norsk Sykepleierforbund TUS 19/00520-007 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/09/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 55/109 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Bent Thorleif Kolbeinsen GEL 19/00021-421 2019/09/11
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/05513-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/11
U SEN VEDTAK OM TVUNGEN LEGEUNDERSØKELSE - VEDTAK OM TVUNGEN LEGEUNDERSØKELSE Åkra Legesenter AS/v Deniz Tekin KANE1 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/09/11
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - DOKUMENTASJON FRA DIVERSE BYGGESAKER - GNR/BNR 15/589 , 15/764 , 68/410 , 2/389 , 22/323 OG 22/322 Kalkulatøren AS HSH01 17/00073-366 2019/09/11
I TEK 75/66 - KJØP AV EIENDOM - 75/66 - FORESPØRSEL OM KJØP AV EIENDOM Kjell Sigve Kvalavåg MAAA1 19/05514-001 2019/09/11
U TEK 141/28 , 74 OG 161 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER AKERSHUS MILJØFOR AS - 141/28 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Akershus Miljøfor AS HAS 19/05334-004 2019/09/11
I TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 MFL. GODKJENT 1.7.2019 - AD GODKJENNELSE AV PLAN 4052 - KALSTØ GODKJENT 1.7.2019 JOHN TERJE SIMONSEN YSL 13/04467-189 2019/09/11
I TEK 111/12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SUND, GEIR OLVE - 111/12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SUND, GEIR OLVE Hetland Harald Advokat BJP01 19/05518-001 2019/09/11
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/05404-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/11
U TEK 127/3 OG 127/27 - NEDRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 127/3 OG 127/27 - ENDRING AV DELINGSSØKNAD Jostein Hauge HHU 19/02680-003 2019/09/11
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - RHO 17/01660-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/11
I SEN STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - DOKUMENTNUMMER - 20119/1030397/200 - AMA 19/05205-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/11
I TEK 117/135 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTRENDE GRENSE - 117/135 - FULLMAKT OPPMÅLINGSFORRETNING Annelin Austrheim Stødle MAH 19/02724-030 26 Offl.§26 2019/09/11
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/00063-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/11
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 18/03999-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/11
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Hege Alfsvåg SALF 19/00598-066 2019/09/11
U TEK 75/41 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/3529 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 75/41 I KARMØY KOMMUNE Sørvik Håvard Kristoffer AMJ 19/04918-002 2019/09/11
U TEK 75/41 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/3529 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 75/41 I KARMØY KOMMUNE Kvalevaag Karl Johan AMJ 19/04918-003 2019/09/11
U TEK 75/41 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/3529 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 75/41 I KARMØY KOMMUNE Sørvik Håvard Kristoffer AMJ 19/04918-004 2019/09/11
U TEK 75/41 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/3529 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 75/41 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest AMJ 19/04918-005 2019/09/11
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-026 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/11
I SEN STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - DOKUMENTNUMMER - 2019/1030465/200 - AMA 19/05520-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/11
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05471-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/11
U TEK 123/186 - SNIK, SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3188 (SE OGSÅ SAK 18/4496) - 123/186 - UNDERRETTING ETTER GODKJENT UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3188 (SE OGSÅ SAK 18/4496) Berge Sag Boligtomter AS MAH 19/05310-014 2019/09/11
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - TILLEGGSINFORMASJON - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen CBE02 19/02953-018 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/11
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - TILLEGGSINFORMASJON - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen CBE02 19/02953-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/11
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - ENDRING PÅ KUNNGJØRING - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER Doffin CBE02 19/02953-020 2019/09/11
U TEK 47/410 - VIK - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5015 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGSAREAL FRA 47/410 47/410 I KARMØY KOMMUNE Urbye Gabriel Printzlau ALA04 19/05260-005 2019/09/11
U TEK 47/410 - VIK - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5015 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGSAREAL FRA 47/410 47/410 I KARMØY KOMMUNE Melhus Ole Brede ALA04 19/05260-006 2019/09/11
U TEK 47/410 - VIK - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5015 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGSAREAL FRA 47/410 47/410 I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Målfrid O ALA04 19/05260-007 2019/09/11
U TEK 47/410 - VIK - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/5015 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGSAREAL FRA 47/410 47/410 I KARMØY KOMMUNE Svendsen Ole Johannes ALA04 19/05260-008 2019/09/11
U TEK 58/273 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER - 58/273 - RAPPORT OM UTSTIKKING AV HUS - 2 STK TOMANNSBOLIGER Hereid Hus AS JHE 17/05113-027 2019/09/11
U TEK 141/221 - LITLASUND - SØKNAD OM SEKSJONERING - 141/221 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Byggdetalj AS HAS 19/04981-007 2019/09/11
U TEK 123/186 - SNIK, SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3188 (SE OGSÅ SAK 18/4496) - 123/186 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3188 (SE OGSÅ SAK 18/4496) TOR IVAR HAGEN MAH 19/05310-015 2019/09/11
I TEK 13/618 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG GARASJE - 13/618 - MOTTATT MANGLER - TEGNING OG ILLUSTRASJON Mads Fjæreide EDH 19/05335-005 2019/09/11
I TEK 59/245 - TILBYGG ENEBOLIG, BOD - 59/245 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON Johan Kristoffersen og Linda Mæland EDH 19/05044-004 2019/09/11
I TEK 82/55 - HINDERÅKER - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 82/55 - HINDERÅKER - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Thomas Bernar Velde HAS 19/05523-001 2019/09/11
I TEK 86/84 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 86/84 - VEDRØRENDE KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Deloitte Advokatfirma AS MSA 18/00872-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/09/11
I TEK 5/673 OG 5/674 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HJ RASMUSSEN AS BYGG: 1-2 - BYGGESAK 18/3563 OG 18/4578 - 5/673 - FERDIGMELDING RØR BYGG: 1 BYGGESAK 18/3563 Hage & Maskin AS ORO01 19/00739-004 2019/09/11
I TEK KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/4777 KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING MAJ02 19/04777-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/11