Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN PLAN 1030 - DETALJREGULERING FOR 44/9 MFL. - UTTALELSE FRA FYLKESMANNNEN I ROGALAND - 30.08.19 PLAN 1030 - DETALJREGULERING FOR 44/9 MFL. Fylkesmannen I Rogaland JST 19/02294-007 2019/09/10
I TEK 4/286 - KYRKJEGARDSVEGEN, MUNKAJORD - TERRASSE - 4/286 - KYRKJEGARDSVEGEN, MUNKAJORD - TERRASSE Else Doris Helgesen KHM 19/05435-001 2019/09/10
U TEK PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. ÅSTA SLETTEN HEMNES BHA02 15/00933-034 2019/09/10
I TEK 66/508 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - GEIR OTTO KVINNESLAND - 66/508 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - GEIR OTTO KVINNESLAND Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/05491-001 2019/09/10
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING IKN01 18/05613-101 25 Offl.§25 2019/09/10
U SEN PLAN 226-22 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA SENTRUM I OG II - ENDRING FRA LEKEPLASS TIL BOLIG - 15/937 - - PLAN 226-22 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA SENTRUM I OG II - ENDRING FRA LEKEPLASS TIL BOLIG - 15/937 Fylkesmannen i Rogaland JST 17/00826-021 2019/09/10
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 17/02997-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/10
I TEK 142/790 - TEKNISK PLAN FOR STØLSTUNET - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - SVAR PÅ FERDIGBEFARING - STØLSTUNET Garvik Prosjekt AS BTH04 17/04638-015 2019/09/10
I SKU SØKNAD OM AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05493-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/10
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/05330-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/10
I TEK 148/1037 - NORHEIM - NYBYGG FORRETNINGSBYGG - 148/1037 - OPPDATERT SITUASJONSKART Petter J. Rasmussen AS IGR 18/04528-018 2019/09/10
I TEK 82/104 - HINDERÅKER - AVKJØRSEL - 82/104 - ANGÅENDE TILTAKENE PÅ EIENDOM Statens vegvesen - Region vest KMY 19/05502-001 2019/09/10
I TEK 16/196 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG GARASJE - 16/196 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Håkon Hilmar Ferkingstad JKV 13/02125-006 2019/09/10
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING OM LOV OM ELDREOMBUDET Helse- og omsorgsdepartementet NOS01 19/00016-090 2019/09/10
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING IKN01 18/05613-102 25 Offl.§25 2019/09/10
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/05494-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/10
I SKU SØKNAD OM AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05495-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/10
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 18/03564-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/10
I TEK P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - GJELDER REFUSJONSVARSEL - OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR - STANGELAND Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS STNY 17/02379-011 2019/09/10
I TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - KLAGE PÅ ADRESSETILDELING - PORSHOLMEN Porsholmen Utbygging AS BFH 19/00010-100 2019/09/10
I TEK 106/3 OG 106/75 - FOSNANES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGING AV GRENSER - 106/3 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON, SITUASJONSKART OG KRAV OM SAMMENSLÅING Vikanes Bungum Arkitekter AS HHU 19/05171-004 2019/09/10
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - COWBOY-KVELD 06.09.09 Knut Anders Bårdsen EVI1 19/00022-108 2019/09/10
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I SOSIALTJENESTELOVEN OM OPPLÆRING I NORSK OG VILKÅR FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP Arbeids- og sosialdepartementet VIJO 19/00016-091 2019/09/10
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING - NORDVATNE ØLSMAKERLAG - 07.09.19 PÅ SEVTUN Kenneth Bjørnsen EVI1 19/00022-109 2019/09/10
I TEK GRAVESØKNAD - KV. 1033 SPANNAVEGEN - GRAVESØKNAD - KV. 1033 SPANNAVEGEN Christina Ferkingstad OSG 19/05509-001 2019/09/10
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/05496-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/10
I SKU SØKNAD OM AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05497-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/10
U TEK 4/302 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PEDERSEN, AUDHILD DAHL - SVAR - 4/302 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PEDERSEN, AUDHILD DAHL Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 19/05486-002 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - TILBUD ANVO 19/02560-031 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/02560-032 25 Offl §25 2019/09/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - TRUKKET KHO 19/05113-038 25 Offl §25 2019/09/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - TILBUD BLI01 19/04835-031 25 Offl §25 2019/09/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/04835-032 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-062 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-063 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-064 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-065 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-066 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-067 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-068 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-069 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-070 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-071 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-072 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-073 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-074 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-075 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-076 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-077 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-078 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-079 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-080 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-081 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-082 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-083 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-084 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-085 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-086 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-087 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-088 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-089 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - AVSLAG ANVO 19/04974-090 25 Offl §25 2019/09/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-076 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% - INTERVJU ANVO 19/05077-007 25 Offl §25 2019/09/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% - INTERVJU ANVO 19/05077-008 25 Offl §25 2019/09/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/05350-007 25 Offl §25 2019/09/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/05350-008 25 Offl §25 2019/09/10
U TEK 117/135 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTRENDE GRENSE - 117/135 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Laurynas Matlauskas MAH 19/02724-027 2019/09/10
U TEK 117/135 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTRENDE GRENSE - 117/135 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTRENDE GRENSE Statens Vegvesen Region Vest MAH 19/02724-028 2019/09/10
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - RAMMEAVTALE - KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR Norsk Lek og Park AS OEI 19/00949-006 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/09/10
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 18/03977-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/10
I TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING - 2/5 - MOTTATT MANGLER - RETTELSER, GJENPART AV NABOVARSEL OG ERKLÆRING Hild Signy Nilsen EDH 19/02541-006 2019/09/10
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO - GKH01 17/04835-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/10
I TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/1421 - ORIGINALE KRAV OM SAMMENSLÅING 64/263 OG 64/374, 64/121 OG 64/193 Statens vegvesen - Region vest ALA04 19/02340-062 2019/09/10
I TEK 3/24 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/24 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Oddrun Østhus Vea EDH 19/05488-001 2019/09/10
U SEN PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. - ANNONSE - PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. HA / Karmøynytt / KK-nettside JST 19/00707-012 2019/09/10
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 19/05406-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/10
I TEK GJØDSELSPREDNING - 50/4 - SØKNAD OM UTVIDET FRIST FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL Kåre Reiersen LKS 19/05418-007 2019/09/10
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 85/172 - MELDING OM SANERING AV NEDGRAVD OLJETANK Solfrid Synnøve Kalstø PEID 14/03191-096 2019/09/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 112/180 - BESTILLING AV NABOLISTE Arnold Kallevåg GEL 19/00021-420 2019/09/10
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 22/110 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ELISABETH THORHEIM/BJØRN O. ÅDLAND Elisabeth Thorheim REK 19/00023-108 2019/09/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 16/04026-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/10
U TEK GJØDSELSPREDNING - SØKNAD OM UTVIDET FRIST FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL PÅ GNR. 50, BNR. 4 I KARMØY - KÅRE REIERSEN Reiersen Kåre LKS 19/05418-008 2019/09/10
U TEK 148/469 - DOVAFJELLVEGEN, NORHEIM - NYBYGG HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - 148/469 - DOVAFJELLVEGEN, NORHEIM - NYBYGG HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE Glass & Låsservice Haugesund AS IGR 19/05147-003 2019/09/10
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - VEDRØRENDE TILBAKEKALLING PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/01837-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/10
U TEK PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - ANNONSE - PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 HA / Karmøynytt / KK-nettside JST 18/00564-041 2019/09/10
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/04156-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/10
U TEK 12/63 - SEVLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 12/63 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORETNING SEVLANDVEGEN Ljosheim Bedehus JONI 19/02538-006 2019/09/10
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - AVTALE - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR Norsk Lek og Park AS OEI 19/00949-007 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/10
U SKU AKTIVITETSKORT/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/03688-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/10
U TEK 12/63 - SEVLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 12/63 - UNDERETNING ETTER OPPMÅLINGSFORETNING, SEVLANDVEGEN Oddvar Tveit JONI 19/02538-007 2019/09/10
U SEN 38/60 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/942 - MELDING/ERKLÆRING 38/60,322. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:19/942 Kartverket - Tinglysingen REK 19/02426-018 26 Off.l.26 2019/09/10
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/05492-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK HJEMMETJENESTEN SØR - FAGARBEIDER OG RELEVANT HØYSKOLE - TAR IKKE IMOT STILLING JMJ 19/01768-017 25 Offl.§25 2019/09/10
I TEK 13/106 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNA HUFTHAMMER - 13/106 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNA HUFTHAMMER S O Lund AS ORO01 19/05498-001 2019/09/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 16/03812-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/09/10
I TEK 141/28 , 74 OG 161 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER AKERSHUS MILJØFOR AS - 141/28 , 74 OG 161 - ORGINAL - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 1033760 AKERSHUS MILJØFOR AS Statens Kartverk HAS 19/05334-003 2019/09/10
U TEK 58/123 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT I BREV ............ MSA 19/00978-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/09/10
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKONTINGENT ANKO 18/02776-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 12/04156-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 14/03397-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/10
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING FRA LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-023 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/10
U SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN - NATT-CUP 1. NOVEMBER 2019 Kopervik vgs. TVI 17/00209-102 2019/09/10
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER 2015 - FORLENGELSE AV RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER 2015 Konica Minolta Business Solution OEI 15/01701-033 2019/09/10
U HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - MELDING TIL LEVERANDØR - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES CBE02 19/01318-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/10
I TEK HENVENDELSE - ØNSKE OM AVKLARING AV KOMMUNENS RETNINGSLINJER 70-ÅRSGRENSER - BER OM AVKLARING - KOMMUNENS RETNINGSLINJER OM AVTALER MED PERSONER OVER 70 ÅR Trond Skancke SMO02 19/05475-001 2019/09/10
I TEK 5/547 - SALG AV NÆRINGSTOMT OMW EIENDOM AS - 5/547 - SALG AV NÆRINGSTOMT - KJØPER: OMW EIENDOM AS Skudenes & Aakra Sparebank MAAA1 19/05040-002 2019/09/10
U TEK HENVENDELSE - ØNSKE OM AVKLARING AV KOMMUNENS RETNINGSLINJER 70-ÅRSGRENSER - SVAR - BER OM AVKLARING - KOMMUNENS RETNINGSLINJER OM AVTALER MED PERSONER OVER 70 ÅR Trond Skancke SMO02 19/05475-002 2019/09/10
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05499-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/10
U TEK 140/221 - GALTAVIKVEGEN - OSNES - NYBYGG GARASJE - 140/221 - GALTAVIKVEGEN - OSNES - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Torbjørn Førre KMY 14/02840-007 2019/09/10
I TEK 131/27 - KLOAKK MED AVLØP TIL TETT TANK - 131/27 - KLOAKK MED AVLØP TIL TETT TANK ORO01 19/05500-001 24 Offl.§24 2019/09/10
I TEK KJØP AV TILLEGGSAREAL - 2/68 - 2/429 - UNDERTEGNET KJØPEKONTRAKT Johannes Johannesen MAAA1 19/02712-005 2019/09/10
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-024 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/10
U TEK AVTALE MED VA-KONSULENT AS - SVAR - GJELDER AVTALE MED VA-KONSULT AS Trond Skancke SMO02 19/05474-002 2019/09/10
I TEK 5/547 - SALG AV NÆRINGSTOMT OMW EIENDOM AS - 5/547 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - NUMMER - 2019/1026741/200 - OMW EIENDOM AS Statens Kartverk MAAA1 19/05040-003 2019/09/10
I SEN VALGSTYRET 2019 - MANGEL PÅ LISTER I AVLUKKE - VEAVÅGEN KRETS Karmøy SV LYK 19/05503-001 2019/09/10
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - MELDING TIL LEVERANDØR - 16/4821 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRING JTH 16/04821-025 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/10
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01564-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/10
U TEK INNSYNSBEGJÆRINGER - SVAR - KRAV OM INNSYN - GJELDER AVTALER MED PERSONER SOM ER FYLT 70 ÅR Trond Skancke SMO02 13/03790-036 2019/09/10
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - TILDELINGSBESLUTNING - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 Vassbakk & Stol AS ABU01 13/00434-230 2019/09/10
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - TILDELINGSBESLUTNING - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 Risa AS ABU01 13/00434-231 2019/09/10
U SEN VALGSTYRET 2019 - SVAR - MANGEL PÅ LISTER I AVLUKKE - VEAVÅGEN KRETS Karmøy SV LYK 19/05503-002 2019/09/10
U TEK 139/8 - HAUSKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/5223 - 139/8 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Henrik Valderhaug Heussche HAS 19/03531-018 2019/09/10
U TEK 139/8 - HAUSKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/5223 - 139/8 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Hausken Utvikling AS HAS 19/03531-019 2019/09/10
U SEN HELGANES MOTORSPORTSENTER - HELGANES MOTORSPORTSENTER Frode Lodden KANE1 12/02181-064 2019/09/10