Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 119/72 - MYKJE - FORSTØTNINGSMUR - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 119/72 - MYKJE - FORSTØTNINGSMUR Ernst Eielsen KRRE 19/01897-003 2019/09/09
U TEK 1/192 - OSPØY, VEDØY - PARKERINGSPLASS - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 1/192 - OSPØY, VEDØY - PARKERINGSPLASS Edb-Tjenester Norge Limited KRRE 19/05013-002 2019/09/09
U TEK PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 MFL. - PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 MFL. Fylkesmannen I Rogaland YSL 18/05019-036 2019/09/09
U TEK 148/1046 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORHEIMSMARKA 11 BYGGESAK 18/2072 - 148/1046 - RØRLEGGERMELDING : VANNMÅLER OG TILKOBLING BRAKKERIGG Comfort Karmøy AS ORO01 19/05058-004 2019/09/09
U TEK PLAN 2041-2 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - F_GT3 TAS UT AV PLAN - 15/202 - OPPSTART AV PLAN 2041-2 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - F_GT3 TAS UT AV PLAN - 15/202 Rogaland fylkeskommune BHA02 19/05355-002 2019/09/09
U TEK GRAVESØKNAD - KVARTNESVEGEN 40 - SVAR - GRAVESØKNAD - KVARTNESVEGEN 40 Vea Energi AS KSU01 19/05458-002 2019/09/09
U TEK 86/73 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - TILBYGG OG FASADEENDRING FABRIKKBYGNING - 86/73 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - TILBYGG OG FASADEENDRING FABRIKKBYGNING Pds Arkitekt AS JKV 19/00647-009 2019/09/09
U SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2019 - SVAR - SØKNAD OM MIDLER Karmøy Rideklubb EIE 19/01961-013 2019/09/09
U TEK 15/1651 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/1651 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - NYBYGG ENEBOLIG Hans J Rasmussen AS JKV 18/03875-011 2019/09/09
U TEK 86/81 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - TILBYGG LAGERBYGNING - 86/81 - FERDIGATTEST- TILBYGG LAGERBYGNING Petter J. Rasmussen AS JMJ03 18/03663-015 2019/09/09
U SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-042 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-123 25 Offl §25 2019/09/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-124 25 Offl §25 2019/09/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-074 25 Offl §25 2019/09/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-075 25 Offl §25 2019/09/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/05350-006 25 Offl §25 2019/09/09
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - REFERAT - BYGGEMØTE 4 TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Johnny Hauge Haugaland kraft AKR02 18/03018-021 2019/09/09
I TEK TOTALENTREPRISE - UTSKIFTING AV DØRER OG VINDUER PÅ KARMØY RÅDHUS - KONTRAKT - UTSKIFTING AV DØRER OG VINDUER - FASE B Haakull & Ersland AS MAJ02 18/00264-006 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/09
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-065 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/09
U TEK 72/75 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOLVEIG ALNE FRØYNES - 72/75 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - SOLVEIG ALNE FRØYNES Solveig Alne Frøynes ALS06 18/01582-004 2019/09/09
U TEK 72/64 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUNE LARSEN - 72/64 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - RUNE LARSEN Rune Larsen ALS06 18/01588-004 2019/09/09
U TEK 149/369 - SPANNAVEGEN, SPANNE - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE, BASSENG OG LEVEGG - 149/369 - FERDIGATTEST Linda og Øyvind Bokn Ånderå KMY 18/05383-009 2019/09/09
U TEK PLAN 2041-2 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - F_GT3 TAS UT AV PLAN - 15/202 - OPPSTART AV PLAN 2041-2 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - F_GT3 TAS UT AV PLAN - 15/202 MARITA ERLINGSD Ø GERNER BHA02 19/05355-003 2019/09/09
U TEK 72/72 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KIRSTEN WATHNE - 72/72 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - KIRSTEN WATHNE Kirsten Wathne ALS06 18/01593-004 2019/09/09
U TEK 142/779 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 142/779 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Duco AS KMY 18/03966-011 2019/09/09
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-227 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/09
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/03794-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/09
U TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - KRAV OM INNSYN Liv Staupe GTH 18/00926-048 2019/09/09
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05480-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/09
U SEN JUSTERINGSAVTALE - ÅKRASANDEN - ODD HANSEN PROSJEKT AS - JUSTERINGSAVTALE - ÅKRASANDEN - ODD HANSEN PROSJEKT AS Odd Hansen Prosjekt AS AMA 19/05478-002 2019/09/09
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-228 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/09
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 1/14 - ENDRING AV ADRESSETILDELING VED PORSHOLMEN Tommy Nybøe BFH 19/00010-098 2019/09/09
U TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE -KRAV OM INNSYN Liv Staupe GTH 18/00926-049 2019/09/09
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/04026-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/09
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 1/14 - ENDRING AV ADRESSETILDELING VED PORSHOLMEN Porsholmen Utbygging AS BFH 19/00010-099 2019/09/09
U SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD Scenekraft AS AHT01 12/00023-153 2019/09/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - TAR IKKE IMOT STILLING GAB 19/04698-035 25 Offl.§25 2019/09/09
I TEK 64/192 OG 64/237 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - JØSANG, ARVE/JØSANG, ANNICA - 64/192 OG 64/237 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - JØSANG, ARVE/JØSANG, ANNICA Annica Jøsang ALA04 19/05481-001 26 Off.l.26 2019/09/09
U TEK 149/473 - SPANNE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/473 - MANGELBREV - SØKNAD OM SEKSJONERING Askeland Eiendomsutvikling AS HAS 19/05450-002 2019/09/09
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/73 OG 54 UNDERRETTING OM PLANLAGT RETTING AV EIENDOMGRENSER Ole Andre Ytreland ALA04 19/02340-061 2019/09/09
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG RISDAL, MARCUS - SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS RISDAL, MARCUS Terje Risdal EEH 17/03629-004 2019/09/09
I TEK 145/71 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KALLEVÅG, EIRIK/EGELAND, IRENE - 145/71 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KALLEVÅG, EIRIK/EGELAND, IRENE Irene Egeland BJP01 19/05482-001 26 Off.l.26 2019/09/09
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-066 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/09
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-067 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/09
U TEK 145/71 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KALLEVÅG, EIRIK/EGELAND, IRENE - SVAR - 145/71 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KALLEVÅG, EIRIK/EGELAND, IRENE Irene Egeland BJP01 19/05482-002 2019/09/09
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/05330-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/09
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - VIDEREFØRING AV AVTALE OM ALTERNATIV ARBEIDSTIDSORDNING ETTER AML §10-12(4) - KARMØY KOMMUNE, TØKJEMYRVEIEN 24-26 Fellesorganisasjonen (fo) BOER 12/00092-316 2019/09/09
I TEK 4/302 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PEDERSEN, AUDHILD DAHL - 4/302 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PEDERSEN, AUDHILD DAHL Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 19/05486-001 2019/09/09
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Merethe Cecilie Nesse Tjøsvoll SALF 19/00598-065 2019/09/09
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - TILSYNSRAPPORT Mattilsynet LKS 18/02070-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/09
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - TILLEGGSINFORMASJON - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen TES02 19/01061-068 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/09
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/03812-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/09/09
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING FRA LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/09