Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK SAGR 18/04336-256 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/06
U TEK 64/646 - NONSLIVEGEN, STANGALAND - TILBYGG BOLIG, RIVING GARASJE OG NYBYGG BOD/CARPORT - RAMMETILLATELSE - 64/646 - NONSLIVEGEN, STANGALAND - TILBYGG BOLIG, RIVING GARASJE OG NYBYGG BOD/CARPORT Eskild Kvala AS KHM 19/05144-003 2019/09/06
U TEK 13/618 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 13/618 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG GARASJE Mads Fjæreide EDH 19/05335-004 2019/09/06
U TEK 5/674 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 2 - 5/674 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - ENEBOLIG M/CARPORT, MRK. BOLIG 2 Hans J Rasmussen AS JKV 18/04578-012 2019/09/06
U TEK 132/1 - PLAN FOR NYDYRKING VIKINGSTAD, RAGNAR - 132/1 - TILSYN, BRUDD PÅLEGG OM NY SØKNAD OM NYDYRKING Vikingstad Ragnar HHU 13/00900-011 2019/09/06
U TEK 58/265 - KOPERVK - TILBYGG OG FASADEENDING KINOBYGGET - RAMMETILLATELSE - 58/265 - KOPERVK - TILBYGG OG FASADEENDING KINOBYGGET Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/05196-004 2019/09/06
U TEK 5/677 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 5 - 5/677 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - ENEBOLIG M/CARPORT, MRK. BOLIG 5 Hans J Rasmussen AS JKV 18/04581-011 2019/09/06
U TEK 12/296 - VALBERGLIA, SEVLAND. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 12/296 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG Hereid Hus AS JKV 12/05439-016 2019/09/06
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 13/355 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED TOSTEMBEKKEN - ÅKREHAMN Tostemmen Utbygging AS BFH 19/00010-093 2019/09/06
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 69/89 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SVEHAUGVEGEN Øygarden Bolig AS BFH 19/00010-094 2019/09/06
U TEK 3/230 - STØLSHAUGVEGEN, ØSTHUS, TILBYGG ENEBOLIG OG RIVING AV GARASJE - RAMMETILLATELSE - 3/230 - STØLSHAUGVEGEN, ØSTHUS, TILBYGG ENEBOLIG OG RIVING AV GARASJE I K Gabrielsen KRRE 19/05270-002 2019/09/06
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 69/90 - 69/91 - 69/92 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SVEHAUGVEGEN Hantera Eiendom AS BFH 19/00010-095 2019/09/06
U TEK 119/619 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - TILBYGG BOLIG, KLE INN CARPORT - 119/619 - FERDIGATTEST - FASADEENDRING, KLE INN CARPORT Helge Norem JKV 18/05485-004 2019/09/06
U TEK PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. Åkrehamn Vekst BHA02 15/00933-032 2019/09/06
U TEK 58/57 - EIDEVEGEN, KOPERVIK - TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 58/57 - EIDEVEGEN, KOPERVIK - TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KIS 19/05442-002 2019/09/06
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 1/14 - UTGÅR - MELDING OM ADRESSETILDELING VED PORSHOLMEN Porsholmen Utbygging AS BFH 19/00010-096 2019/09/06
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 1/14 - UTGÅR - MELDING OM ADRESSETILDELING VED PORSHOLMEN Tommy Nybøe BFH 19/00010-097 2019/09/06
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 5 PARSELLER. 5/42 I KARMØY KOMMUNE Handeland Johannes AMJ 19/05296-001 2019/09/06
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 5 PARSELLER. 5/42 I KARMØY KOMMUNE Rett Bolig As AMJ 19/05296-002 2019/09/06
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 5 PARSELLER. 5/42 I KARMØY KOMMUNE Østhus Lars AMJ 19/05296-005 2019/09/06
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 5 PARSELLER. 5/42 I KARMØY KOMMUNE Ytreland Siri AMJ 19/05296-007 2019/09/06
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 5 PARSELLER. 5/42 I KARMØY KOMMUNE Mathiassen Inger Lise Vik AMJ 19/05296-009 2019/09/06
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 5 PARSELLER. 5/42 I KARMØY KOMMUNE Dahl Svein Jarle AMJ 19/05296-010 2019/09/06
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 5 PARSELLER. 5/42 I KARMØY KOMMUNE Bårdsen Erling AMJ 19/05296-012 2019/09/06
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 5 PARSELLER. 5/42 I KARMØY KOMMUNE Leithaug Kristianne AMJ 19/05296-013 2019/09/06
I TEK 149/166 - SVEIVAMYRVEGEN, SPANNE. TILBYGG TIL BOLIG - 149/166 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggdetalj AS KMY 18/04861-003 2019/09/06
I TEK 142/8 - STORASUND - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV NETTSTASJON - 148/8 - MERKNADER TIL NABOVARSEL MED KOMMENTAR Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/02552-010 2019/09/06
U TEK 119/3 - MYKJÅVEGEN, MYKJE - TILBYGG BOLIG OG CARPORT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 119/3 - MYKJÅVEGEN, MYKJE - TILBYGG BOLIG OG CARPORT Øystein Myge KRRE 19/05352-002 2019/09/06
U TEK 15/2140 - RINDANE, ÅKRA, FORHØYE NATURSTEINSMUR - 15/2140 - FERDIGATTEST - FORHØYE NATURSTEINSMUR John Einar Johannessen JKV 19/01174-007 2019/09/06
I TEK 142/807 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG E11 - 142/807 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/03945-005 2019/09/06
I SKU SØKNAD OM AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05472-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - TILBUD BLI01 19/02710-020 25 Offl §25 2019/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/02710-021 25 Offl §25 2019/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG BLI01 19/02855-056 25 Offl §25 2019/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG BLI01 19/02855-057 25 Offl §25 2019/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG BLI01 19/02855-058 25 Offl §25 2019/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG BLI01 19/02855-059 25 Offl §25 2019/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG BLI01 19/02855-060 25 Offl §25 2019/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG BLI01 19/02855-061 25 Offl §25 2019/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG BLI01 19/02855-062 25 Offl §25 2019/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG BLI01 19/02855-063 25 Offl §25 2019/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG BLI01 19/02855-064 25 Offl §25 2019/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG BLI01 19/02855-065 25 Offl §25 2019/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG BLI01 19/02855-066 25 Offl §25 2019/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG BLI01 19/02855-067 25 Offl §25 2019/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG BLI01 19/02855-068 25 Offl §25 2019/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG BLI01 19/02855-069 25 Offl §25 2019/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG BLI01 19/02855-070 25 Offl §25 2019/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG BLI01 19/02855-071 25 Offl §25 2019/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG BLI01 19/02855-072 25 Offl §25 2019/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG BLI01 19/02855-073 25 Offl §25 2019/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG BLI01 19/02855-074 25 Offl §25 2019/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG BLI01 19/02855-075 25 Offl §25 2019/09/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - AVSLAG BLI01 19/02855-076 25 Offl §25 2019/09/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-115 25 Offl §25 2019/09/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - INTERVJU ANVO 19/05187-018 25 Offl §25 2019/09/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - INTERVJU ANVO 19/05187-019 25 Offl §25 2019/09/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - INTERVJU ANVO 19/05187-020 25 Offl §25 2019/09/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 19/05291-004 25 Offl §25 2019/09/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 19/05291-005 25 Offl §25 2019/09/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 50% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/05351-018 25 Offl §25 2019/09/06
U TEK 3/691 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MUNDAL, ANETTE SVENDSEN - SVAR - 3/691 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Anette Svendsen Mundal BJP01 19/05462-002 2019/09/06
U TEK 52/46 - LAKSODDEN, SKITNADAL. NYBYGG, FRITIDSBOLIG - 52/46 - FERDIGATTEST - LAKSODDEN, SKITNADAL. NYBYGG, FRITIDSBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited JMJ03 18/01696-009 2019/09/06
U TEK 122/54 OG 122/162 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUGEN, LEIF ARNE - SVAR - 122/54 OG 122/161 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Leif Arne Haugen BJP01 19/05466-002 2019/09/06
I SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-041 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/06
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-063 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/06
U TEK 15/37 - BOKTAVEGEN, ÅKRA - NY INNKJØRSEL - SAK TIL UTTALE - 15/37 - BOKTAVEGEN, ÅKRA - NY INNKJØRSEL Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen IGR 19/03837-005 2019/09/06
I TEK 1/155 - HOMRABRONVEGEN, VEDØY. NYBYGG, ENEBOLIG - 1/155 - BRANNPROSJEKTERING SLOKKEVANN Hans J Rasmussen AS IGR 18/04517-005 2019/09/06
I TEK 142/805 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG C9 - 142/805 MFL. - SVAR PÅ FERDIGBEFARING STØLSTUNET Garvik Prosjekt AS KMY 18/04089-011 2019/09/06
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-064 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/06
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - VORMEDAL HINDERAKER, GERD-KATRINE OG HELGESEN, TOMMY - KJØPEKONTRAKT - KOMMUNAL BOLIGTOMT - VORMEDAL HINDERAKER, GERD-KATRINE OG HELGESEN, TOMMY Tommy Helgesen MAAA1 19/02328-004 2019/09/06
I TEK 142/790 - RØRLEGGERMELDINGER - 13 STK - NYBYGG - GARVIK TOMTESELSKAP BYGGESAK: 18/4285-18/4283-18/4282- 18/4281-18/4252-18/4094-18/4093-18/4090-18/4089-18/3948-18/3945-18/3944-18/3899 - 142/807 - FERDIGMELDING RØR E11 Hage & Maskin AS ALS06 18/04473-006 2019/09/06
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 5/671 - BESTILLING AV NABOLISTE Ronny Tangen GEL 19/00021-418 2019/09/06
U TEK 46/12 - KIRKEVEGEN, NESET, NYBYGG GARASJE - 46/12 - FERDIGATTEST- KIRKEVEGEN, NESET, NYBYGG GARASJE Oskar Magne Gjestsen JMJ03 15/02168-008 2019/09/06
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - SVAR PÅ KRAV OM YTTERLIGERE DOKUMENTASJON AV KVALIFIKASJONER RH Oppmåling Rune Hemnes JKV 19/01810-026 2019/09/06
I TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 - KOMMENTAR TIL KLAGER PÅ RAMMETILLATELSE Kruse Smith Entreprenør AS JMJ03 19/00631-014 2019/09/06
U TEK PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. - ANNONSE - PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. HA / KK-nettside / Karmøynytt AAHO 18/03964-028 2019/09/06
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05471-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/06
I TEK GRAVESØKNAD - KITTILVEGEN 6 - GRAVESØKNAD - KITTILVEGEN 6 K. Lønning Hage & Anlegg AS OSG 19/05473-001 2019/09/06
I TEK KJØP AV TILLEGGSAREAL - 2/430 - 2/430 - KJØPEKONTRAKT Lars Stensland MAAA1 19/02572-002 2019/09/06
U TEK 85/14 - UTVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - 85/14 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Marit Aakhus Brandal HAS 19/05157-019 2019/09/06
U TEK 85/14 - UTVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - 85/14 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 19/05157-020 2019/09/06
U TEK 85/14 - UTVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - 85/14 OG 85/20 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Øyvind Grinde HAS 19/05157-021 2019/09/06
I TEK 4/286 - KYRKJEGARDSVEGEN, MUNKAJORD - TERRASSE - 4/286 - INNSIGELSE TIL NABOVARSEL Sten Torlund Lunde KHM 19/05435-002 2019/09/06
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 47/25 - BESTILLING AV NABOLISTE Karl Arne Jakobsen GEL 19/00021-419 2019/09/06
U TEK 57/4 OG 57/651 - KAIGATA, SKUDENESHAVN - REPERASJON AV KAIANLEGG - 57/4 OG 57/651 - FERDIGATTEST - REPERASJON AV KAIANLEGG Petter J. Rasmussen AS JMJ03 19/01811-009 2019/09/06
U TEK 66/851 - SEKSJ. 6, ASALDALBAKKEN, AUSTREIM. TILBYGG DEL AV REKKEHUS - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 66/851 - SEKSJ. 6, ASALDALBAKKEN, AUSTREIM. TILBYGG DEL AV REKKEHUS Harriet Svanhild Elise Dale EDH 19/05339-003 2019/09/06
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV - TRAFIKKREGULERENDE SKILT - FV 851 - SUNDVEGEN Statens Vegvesen HPE 12/01271-427 2019/09/06
I TEK 66/88 - NORDALSVEGEN, AUSTREIM, NYBYGG 3 STK BOLIGER I REKKE MED GARASJE - 66/88 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE I K Gabrielsen KIS 18/04607-005 2019/09/06
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 19/04971-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/06
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05426-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/06
U TEK 12/74 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL FORSAMLINGSLOKALET, TILBYGG OG FASADEENDRING - SVAR - 12/74 - SEVLAND - ATKOMSTVEG FRA FYLKESVEG ER EN PRIVAT VEG Eskild Kvala AS IGR 18/03792-014 2019/09/06
I TEK 15/1651 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/1651 - GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Hans J Rasmussen AS JKV 18/03875-012 2019/09/06
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV - TRAFIKKREGULERENDE SKILT - FV. 852 - AUSTRE VEAVEG Statens Vegvesen HPE 12/01271-428 2019/09/06
I TEK 122/21 OG 122/10 - PLAN FOR NYDYRKING - 122/10 - TREKKER BYGGESØKNAD/NYDYRKING Birkeland Maskinentreprenør AS HHU 18/05395-012 2019/09/06
I TEK 15/1651 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/1651 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Hans J Rasmussen AS JKV 18/03875-013 2019/09/06
U TEK 13/636 - TVERBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG - 13/636 - TVERBEKKVEGEN, TJØSVOLL - BER OM REVIDERT SITUASJONSKART Hus28 AS IGR 19/04865-005 2019/09/06
U TEK 110/10 OG 110/17 - VÅGA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING OG GRENSEJUSTERING - 110/10 OG 110/17 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Gunnar Magne Eriksen ALA04 19/02309-024 2019/09/06
U TEK 110/10 OG 110/17 - VÅGA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING OG GRENSEJUSTERING - 110/10 OG 110/17 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Eldar Johan Ellingsen ALA04 19/02309-025 2019/09/06
U TEK 83/10 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK - 83/10 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK Stian Oen Skeie ANNA 19/05463-001 2019/09/06
I TEK 108/10 - HELLEVIK - FORHÅNDSKONFERANSE RIVING OG NYBYGG - 108/10 - (KOPI) MERKNAD /SPØRSMÅL TIL NABOVARSEL Sissel Tollaksen KRRE 19/04992-002 2019/09/06
U TEK 100/7 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK - 100/7 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK Agatha Abla Agbo Robertsen ANNA 19/05464-001 2019/09/06
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-225 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/06
I TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-033 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/06
I SEN VA-TEKNISKE TJENESTER - TILBUD - 19/5312 VA-TEKNISKE TJENESTER KRWI 19/05312-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/06
I SEN VA-TEKNISKE TJENESTER - TILBUD - 19/5312 VA-TEKNISKE TJENESTER KRWI 19/05312-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/06
I SEN VA-TEKNISKE TJENESTER - TILBUD - 19/5312 VA-TEKNISKE TJENESTER KRWI 19/05312-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/06
I SEN EXTRA ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - VANDELSUTTALELSE - EXTRA ÅKREHAMN EVI1 12/01707-034 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/06
U TEK 110/10 OG 110/17 - VÅGA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING OG GRENSEJUSTERING - 110/10 OG 110/17 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Odd Magne Hansen ALA04 19/02309-026 2019/09/06
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER Kolnes Idrettslag OFL 16/00248-356 2019/09/06
I TEK 72/75 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOLVEIG ALNE FRØYNES - 72/75 - FERDIGMELDING Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 18/01582-003 2019/09/06
I TEK 72/72 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KIRSTEN WATHNE - 72/72 - FERDIGMELDING Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 18/01593-003 2019/09/06
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER Torvastad idrettslag OFL 16/00248-357 2019/09/06
I TEK 72/64 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUNE LARSEN - 72/64 - FERDIGMELDING Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 18/01588-003 2019/09/06
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER Kopervik Idrettslag OFL 16/00248-358 2019/09/06
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER Kopervik Idrettslag OFL 16/00248-359 2019/09/06
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - SPILLEMIDLER 2016-2019 Karmøy Golfklubb OFL 16/00248-360 2019/09/06
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER Skudenes ungdoms- & idrettslag OFL 16/00248-361 2019/09/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID VED BARNEHAGE RHO 19/05476-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/06
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - DELUTBETALING AV SPILLEMIDLER Sportsklubben Nord OFL 16/00248-362 2019/09/06
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 57/4 OG 651 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - SKUDE FRYSERI AS Petter J. Rasmussen AS MAAA1 19/00023-107 2019/09/06
I TEK 140/64 - OSNESVEGEN, OSNES - NYBYGG GARASJE - 140/64 - OSNESVEGEN, OSNES - NYBYGG GARASJE Bendt Inge Nybøe EDH 19/05477-001 2019/09/06
I TEK 22/13 OG 22/35 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2500 - PARSELL 1 - 22/120 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - ERKLÆRING FRA 22/141 Kartverket - Tinglysingen XXI 17/03613-029 26 Offl.§26 2019/09/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - HELGE BERNER BERTELSEN - UKE 36 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-053 2019/09/06
I SEN JUSTERINGSAVTALE - ÅKRASANDEN - ODD HANSEN PROSJEKT AS - JUSTERINGSAVTALE - ÅKRASANDEN - ODD HANSEN PROSJEKT AS Odd Hansen Prosjekt AS AMA 19/05478-001 2019/09/06
U TEK 64/273, 64/234 OG 64/479 - STANGALAND - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/2M.FL UNDERRETTING ETTER UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Nina Grødem Lindøe ALA04 19/04864-009 2019/09/06
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILLEGGSINFORMASJON - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/02341-035 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/06
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - TILLEGGSINFORMASJON - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen BKE 19/02790-034 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/06
U TEK 15/637 - ÅKRA - REHABILITERING EKSISTERENDE BARNEHAGE, OPPFØRING AV BRAKKER - 15/637 - ÅKRA - OVERSENDER KOPI AV DOKUMENTER Novaform Haugesund AS IGR 17/04738-014 2019/09/06
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-287 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/06
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-226 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/06
U TEK 15/1363 - ÅKRA - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/1363 I KARMØY KOMMUNE Torsen Svein Ernst JHE 19/04843-002 2019/09/06
U TEK 15/950 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/950 - VARSEL OM AVSLUTNING AV SAK - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Vikanes Bungum Arkitekter AS JHE 19/01985-011 2019/09/06