Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KOMMUNAL GARANTI - MOLO, LAHAMMER - SVAR - KOMMUNAL GARANTI - MOLO, LAHAMMER Vigane Båtklubb STNY 19/05307-003 2019/09/05
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE BEVILLING - VASSBAKK & STOL 07.09.2019 inventum gruppen v/ Petter Viksund EVI1 19/00022-102 2019/09/05
U TEK NYTT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM TILKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA BERIT KARLSEN STENSEN MAHA1 16/03514-017 2019/09/05
U TEK RØRLEGGERMELDING - HESTFARET KUM 5461 - KARMØY KOMMUNE - RØRLEGGERMELDING - HESTFARET KUM 5461- KARMØY KOMMUNE Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/05403-002 2019/09/05
I TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 - SØKNAD OM ENDRING I ANSVARSRETT Kruse Smith Entreprenør AS KMY 19/00631-012 2019/09/05
I TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Kruse Smith Entreprenør AS KMY 19/00631-013 2019/09/05
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-283 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/05
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05443-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/05
I TEK 109/37 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VILLY SOLVANG - 109/37 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VILLY SOLVANG Comfort Karmøy AS ORO01 19/05448-001 2019/09/05
I SKU AKTIVITETSKORT/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/03688-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/05
I TEK 68/59 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HELGE LIKNES - 68/59 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HELGE LIKNES Vedavågen Rør AS ORO01 19/05449-001 2019/09/05
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - DANSEKVELD 16.11.19 Sevtun SA EVI1 19/00022-105 26 Off.l.26 2019/09/05
U SEN RAMMEAVTALE - OLJEPRODUKTER - TILLEGGSINFORMASJON - 19/5337 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV OLJEPRODUKTER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/05337-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/05
U TEK 3/385 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ODD HANSEN BOLIGUTLEIE 2 AS - SVAR - 3/385 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØSTHUSVEGEN 10 AS Dnb Eiendom AS BJP01 19/04725-002 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% FAST VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE ANVO 19/02103-003 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/02749-005 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/02749-006 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/02749-007 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/05185-007 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/05185-008 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/05185-009 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/05185-010 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/05185-011 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - AVSLAG ARO07 19/04863-036 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - AVSLAG ARO07 19/04863-037 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - AVSLAG ARO07 19/04863-038 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - AVSLAG ARO07 19/04863-039 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - AVSLAG ARO07 19/04863-040 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - AVSLAG ARO07 19/04863-041 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - AVSLAG ARO07 19/04863-042 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - AVSLAG ARO07 19/04863-043 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04933-014 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04933-015 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04933-016 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04933-017 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04933-018 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04933-019 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04933-020 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04933-021 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04933-022 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04933-023 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04933-024 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04933-025 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - AVSLAG ANVO 19/04976-041 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - AVSLAG ANVO 19/04976-042 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - AVSLAG ANVO 19/04976-043 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - AVSLAG ANVO 19/04976-044 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - AVSLAG ANVO 19/04976-045 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - AVSLAG ANVO 19/04976-046 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - AVSLAG ANVO 19/04976-047 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - AVSLAG ANVO 19/04976-048 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - AVSLAG ANVO 19/04976-049 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - AVSLAG ANVO 19/04976-050 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - AVSLAG ANVO 19/04976-051 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - AVSLAG ANVO 19/04976-052 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - AVSLAG ANVO 19/04976-053 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - AVSLAG ANVO 19/04976-054 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 59,15 % NATT - BEKREFTELSE ANVO 19/05186-003 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/05187-010 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/05187-011 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/05187-012 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/05187-013 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/05187-014 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/05187-015 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/05187-016 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/05187-017 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/05289-005 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/05289-006 25 Offl §25 2019/09/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 19/05289-007 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/05289-008 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/05289-009 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/05290-004 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/05290-005 25 Offl §25 2019/09/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 19/05290-006 25 Offl §25 2019/09/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/05290-007 25 Offl §25 2019/09/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 19/05291-003 25 Offl §25 2019/09/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/05350-005 25 Offl §25 2019/09/05
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - SØKNAD MSE 19/05390-004 25 Offl §25 2019/09/05
U TEK 114/285 - HESTFARET, NORDRE EIKE - TILBYGG, BRUKSENDRING AV KJELLER TIL HOVEDDEL OG MINDRE FASADEENDRING - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 114/285 - HESTFARET, NORDRE EIKE - TILBYGG, BRUKSENDRING AV KJELLER TIL HOVEDDEL OG MINDRE FASADE Solheim Byggrådgivning KRRE 19/05192-002 2019/09/05
U TEK PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. - ANNONSE - PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. HA / KK-nettside / Karmøynytt BHA02 15/00933-031 2019/09/05
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 3/335 - ØSTHUS - FORESPØRSEL OM SØKNADPLIKT FOR UTVIDELSE AV BOD Oddvar Skorpe KRRE 17/00073-365 2019/09/05
I TEK 47/61 - VIK - RIVING OG NYBYGG - 47/61 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ FORESPØRSEL OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE FOR BYGGING AV BOLIG Statens vegvesen - Region vest JMJ03 19/02013-002 2019/09/05
I TEK GRAVESØKNAD - KVARTNESVEGEN 40 - GRAVESØKNAD - KVARTNESVEGEN 40 Vea Energi AS OSG 19/05458-001 2019/09/05
I TEK 119/165 - TREVARDELI, MYKJE - TILBYGG, OMBYGGING OG FASDEENDRING ENEBOLIG - 119/165 - SØKNAD OM UNNTAK FRA TEK §14 ENERGIKRAV Sevland Bunyan Arkitekter AS KRRE 19/05167-003 2019/09/05
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 38/279 - BESTILLING AV NABOLISTE Dag Helge Ragnvaldjord GEL 19/00021-416 2019/09/05
I TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - GRUNNLAG FOR LØNNSFORHANDLINGER KAP.3 Anne Nilsen HTV NSF Karmøy EIST 19/00517-008 2019/09/05
I TEK 149/473 - SPANNE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/473 - SPANNE - SØKNAD OM SEKSJONERING Askeland Eiendomsutvikling AS HAS 19/05450-001 2019/09/05
I TEK 110/13 - VÅGA - NYTTBYGG SAUEFJØS - 110/13 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Svein Erik Wiksnes JKV 18/01615-007 2019/09/05
U TEK 110/3 - VÅGA - FLYTEBRYGGE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 110/3 - VÅGA - FLYTEBRYGGE Randi Kaldråstøyl KRRE 19/02958-007 2019/09/05
I TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 19/05451-001 24 Offl.§24 2019/09/05
I TEK RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/05452-001 24 Offl.§24 2019/09/05
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Jarle Halvorsen SALF 19/00598-064 2019/09/05
I TEK 50/47 - FALNES P.GÅRD - VEDLIKEHOLD/REPERASJON AV BRYGGE - 50/47 - FALNES P.GÅRD - VEDLIKEHOLD/REPERASJON AV BRYGGE Ktv Bygg AS KIS 19/02481-007 2019/09/05
I SKU SKOLESTART - UTSATT - SØKNAD OM UTSATT SKOLESTART PFA 19/05454-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/05
I TEK 71/118 - REVURVEGEN, BREKKE - NYBYGG NAUST - 71/118 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ingvard Birger Rasmussen KMY 16/00534-004 2019/09/05
I TEK 15/2140 - RINDANE, ÅKRA, FORHØYE NATURSTEINSMUR - 15/2140 - SØKNAD OM FERDIGATTEST John Einar Johannessen JKV 19/01174-006 2019/09/05
U TEK 69/79 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 69/79 - MANGELBREV - SØKNAD OM SEKSJONERING A Utvik AS HAS 19/05373-002 2019/09/05
I TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT 142/605 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT 142/605 Odd Bjarne Viken BSO02 19/05455-001 2019/09/05
I TEK 25/9 - LANGÅKER - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 25/9 - MOTTATT MANGLER - ORIGINAL ERKLÆRING Karmøyadvokatene DA HHU 19/04901-004 2019/09/05
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN, ARAREIR HØYDEBASSENG - BREKKEVANN KILDE - UKE 34 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-052 2019/09/05
U TEK 68/59 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HELGE LIKNES - 68/59 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HELGE LIKNES Vedavågen Rør AS ALS06 19/05449-002 2019/09/05
U SEN KONKURRANSE - UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR KOLNES SENTRUM - KUNNGJØRING - 19/5039 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KOLNES SENTRUM Mercell Norge AS JST 19/05039-001 2019/09/05
I TEK 43/241 - GAMLE SYREVEGEN, HØYNES. RIVING DEL AV BYGG, FASADEENDRING OG TILBYGG BRANNSTASJON - 43/241 - GAMLE SYREVEGEN, HØYNES. RIVING DEL AV BYGG, FASADEENDRING OG TILBYGG BRANNSTASJON Vikanes Bungum Arkitekter AS JMJ03 19/05460-001 2019/09/05
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05456-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/05
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - UNDERRETNING TIL KLAGER - 14325687 17976/17- 206 ADA02 17/00629-081 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/09/05
I TEK 15/1651 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/1651 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JKV 18/03875-010 2019/09/05
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2018 OG 2019 - UNDERRETNING TIL KLAGER - 14714185 4595/19-206 Sør-Vest Politidistrikt ADA02 18/00351-063 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/09/05
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/05430-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/05
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ ÅDLAND SKOLE PFA 19/05457-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/05
U TEK 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG - SAK10 - MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - UNDERRETTING ETTER (OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT) Sigbjørn Stange ALA04 19/02699-021 2019/09/05
I TEK SALG AV DEN GAMLE BRANNSTASJONSTOMTEN I SKUDENESHAVN - SAK NR. 19/5065-2: DEN GAMLE BRANNSTASJONSTOMTEN I SKUDENESHAVN Rekve, Pleym & Co DA SMO02 19/05065-003 2019/09/05
I TEK PLAN 2121 - DETALJREGULERING FOR HAUGEGÅRDEN - 15/83 MFL. - PLAN 2121 - VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - 15/83 MFL. Eskild Kvala AS BHA02 19/05117-005 2019/09/05
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING - ENDRING I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGEN Utdanningsdirektoratet BEFA 19/00016-089 2019/09/05
U TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - ENDRING PÅ KUNNGJØRING - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Doffin STSP 19/05162-004 2019/09/05
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - INNESTÅENDE SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2017 Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-355 2019/09/05
U TEK 4/298 - MUNKAJORD - FLYTEBRYGGE - SAKSGANG FOR ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - GNR/BNR 4/298 - MUNKAJORD Lars Inge Hellestveit KRRE 19/05285-003 2019/09/05
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - QUIZ KVELD 25.10.19 Therese Tvedt Mosdal EVI1 19/00022-106 2019/09/05
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/05459-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/05
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/05
I TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 MFL. GODKJENT 1.7.2019 - VEDRØRENDE GODKJENNING AV PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ GODKJENT 1.7.2019 KENNETH STIGEN YSL 13/04467-188 2019/09/05
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/05
U TEK 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG - SAK10 - MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Mariann Øygarden ALA04 19/02699-022 2019/09/05
I SKU SVØMMEOPPLÆRING - TILDELING AV TILSKUDD TIL SVØMMEOPPLÆRING FOR NYANKOMNE MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER HØSTEN 2019 Fylkesmannen I Rogaland KBE03 12/02867-043 2019/09/05
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - IRSK KULTURELL KOSEKVELD 01.11.19 Therese Tvedt Mosdal EVI1 19/00022-107 2019/09/05
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/05
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 5 PARSELLER. 5/42 I KARMØY KOMMUNE Rett Bolig As AMJ 19/05296-003 2019/09/05
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 5 PARSELLER. 5/42 I KARMØY KOMMUNE Østhus Helene Skeie AMJ 19/05296-004 2019/09/05
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 5 PARSELLER. 5/42 I KARMØY KOMMUNE Ytreland Kenneth AMJ 19/05296-006 2019/09/05
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 5 PARSELLER. 5/42 I KARMØY KOMMUNE Mathiassen Eivind AMJ 19/05296-008 2019/09/05
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 5 PARSELLER. 5/42 I KARMØY KOMMUNE Medhaug Elise AMJ 19/05296-011 2019/09/05
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 5 PARSELLER. 5/42 I KARMØY KOMMUNE Brun Stian AMJ 19/05296-014 2019/09/05
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 5 PARSELLER. 5/42 I KARMØY KOMMUNE Vedøy Kenneth AMJ 19/05296-015 2019/09/05
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 5 PARSELLER. 5/42 I KARMØY KOMMUNE Vedøy Silje AMJ 19/05296-016 2019/09/05
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 5 PARSELLER. 5/42 I KARMØY KOMMUNE Haugland Christine M Ø AMJ 19/05296-017 2019/09/05
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 5 PARSELLER. 5/42 I KARMØY KOMMUNE Haugland Hanne B Øvrebø AMJ 19/05296-018 2019/09/05
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 5 PARSELLER. 5/42 I KARMØY KOMMUNE Haugland Johannes A Ø AMJ 19/05296-019 2019/09/05
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 5 PARSELLER. 5/42 I KARMØY KOMMUNE Haugland Ragnhild AMJ 19/05296-020 2019/09/05
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 5 PARSELLER. 5/42 I KARMØY KOMMUNE Peterson Anne Berit AMJ 19/05296-021 2019/09/05
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4983 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 5 PARSELLER. 5/42 I KARMØY KOMMUNE Pious Torunn Haugland AMJ 19/05296-022 2019/09/05
I TEK 3/691 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MUNDAL, ANETTE SVENDSEN - 3/691 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Anette Svendsen Mundal BJP01 19/05462-001 26 Off.l.26 2019/09/05
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 72/31 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-417 2019/09/05
I SKU LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.3 BEHOLDE OG REKRUTTERE - BER OM FORHANDLING PÅ VEGNE AV MEDLEM Wendy Kværnøy Nilsen v/ Delta Karmøy BAN03 19/00519-012 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/09/05
U TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - TILLEGGSINFORMASJON - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen STSP 19/05162-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/05
I TEK 110/95 - VÅGA - NYBYGG ENEBOLIG - 110/95 - SØKNAD OM INNREDNING AV LOFT Olaug Kristine Njærheim KRRE 19/00668-009 2019/09/05
U TEK 121/20 - SOLDALVEGEN, ØSTHUS - FORSTØTNINGSMUR - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 121/20 - SOLDALVEGEN, ØSTHUS - FORSTØTNINGSMUR Arnfinn Knutsen KRRE 19/05349-002 2019/09/05
I TEK 12/67 - SVEHOLMEN, SEVLAND - BRUKSENDIRNG FRA SJØHUS TIL BOLIG - 12/67 - SVEHOLMEN, SEVLAND - BRUKSENDIRNG FRA SJØHUS TIL BOLIG I K Gabrielsen IGR 19/05465-001 2019/09/05
I TEK RAMMEAVTALE - RIV - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-034 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/05
I TEK 122/54 OG 122/162 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUGEN, LEIF ARNE - 122/54 OG 122/162 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Leif Arne Haugen BJP01 19/05466-001 26 Off.l.26 2019/09/05
I TEK 98/140 OG 98/156 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - JAKOBSEN, STEFFEN - 98/140 OG 98/156 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - JAKOBSEN, STEFFEN Steffen Stensletten Jakobsen AMJ 19/05468-001 26 Off.l.26 2019/09/05
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/05469-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/05
I TEK 17/6 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: SOLVEIG E.G. TJØSVOLL - LEIER: NILS MAGNE JAKOBSEN - 17/6 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: SOLVEIG E.G. TJØSVOLL - LEIER: NILS MAGNE JAKOBSEN Nils Magne Jakobsen LKS 19/05470-001 2019/09/05
U SEN INNFORDRING - PROKLAMA - SAKSNR. 19-081883DFA-HAUG/ CEM01 18/04336-285 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/05