Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK GENERELL ARBEIDSVARSLINGSPLAN I RIKS- OG FYLKESVEG - SEKTOR VANN OG AVLØP - GENERELL ARBEIDSVARSLINGSPLAN I RIKS- OG FYLKESVEG - SEKTOR VANN OG AVLØP Statens vegvesen - Region vest ETS 18/05541-001 2019/09/04
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG - HENVENDELSE OM BRUK OG LEIEFORHOLD VED SUNDVEGEN Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS VIJO 12/00652-236 2019/09/04
I TEK 142/805 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG C9 - 142/805 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/04089-010 2019/09/04
I TEK VANNSKADE 13. SEPTEMBER 2018 - LILLIAN OG LARS HALVORSEN, SOLSTRANDV. 18, KOPERVIK HA35635-001-RTH - RESTKRAV ETTER VANNSKADE HA35635-001-RTH - VANNSKADE 13. SEPTEMBER 2018 - LILLIAN OG LARS HALVORSEN, SOLSTRANDV. 18, KOPERVIK If Skadeforsikring OSG 18/04318-005 2019/09/04
I TEK 86/73 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - TILBYGG OG FASADEENDRING FABRIKKBYGNING - 86/73 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Pds Arkitekt AS JKV 19/00647-007 2019/09/04
I TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - FØLGEBREV TIL KAP. 5 Delta Karmøy EIST 19/00521-006 2019/09/04
I TEK TEKNISKE PLANER - BOLIGFELT STEINARSKOGEN - VEA - OVERTAKELSE TEKNISKE ANLEGG STEINARSKOGEN Hereid Hus AS BTH04 12/04835-006 2019/09/04
I SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN - NATT-CUP 1. NOVEMBER 2019 Kopervik vgs. TVI 17/00209-101 2019/09/04
I TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LØNNSBEGRUNNELSE DNJ Jordmødrene i Karmøy kommune EIST 19/00521-007 2019/09/04
I TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LØNNSKRAV NITO - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER NITO EIST 19/00521-008 2019/09/04
I TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LØNNSFORHANDLINGER I KAPITTEL 5 - SAMFUNNSVITERNE Samfunnsviterne EIST 19/00521-009 2019/09/04
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - HØSTFEST Syre velforening EVI1 19/00022-104 26 Off.l.26 2019/09/04
I HSE LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - VEDLEGG TIL LØNNSKRAV KAP. 5 Akademikerforbundet NOS01 19/00521-010 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/09/04
I SEN ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN 12. OG 13. OKTOBER 2019 Åkra Idrettslag TVI 12/00077-190 2019/09/04
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05426-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/04
U SEN KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT - KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT Haugaland Kraft AS PVE01 19/02569-007 2019/09/04
I TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - KOMMENTARER TIL ÅRETS LØNNSKRAV NPF - Norsk Psykologforening EIST 19/00521-011 2019/09/04
I TEK TRAFIKKSIKKER KOMMUNE - LOKAL PLAN FOR TRAFIKKOPPLÆRING Kolnes skole HPE 13/01257-021 2019/09/04
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - ORIGINAL GARANTI NR. B409013 Atradius MAHA1 18/00968-057 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/09/04
I TEK 149/453 - SEKSJ. 42 - SPANNALIA, SPANNE - INNGLASSING AV TERRASSE - 149/453 - SEKSJ. 42 - SPANNALIA, SPANNE - INNGLASSING AV TERRASSE Glass & Låsservice Haugesund AS KHM 19/05429-001 2019/09/04
I TEK 51/2 - PLAN FOR NYDYRKING FALNES, HILDA HANNE - 51/2 - NYDYRKING - FUNN PÅ ET AV FELTENE (3) FALNES, HILDA HANNE Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv HHU 19/01380-010 2019/09/04
I TEK GRAVESØKNAD - NOREVEGEN 20, KARMSUND - KV1480 OG 1691 - LOGGBOK Danielsen & Skogland Maskin AS KSU01 19/05032-004 2019/09/04
I TEK GRAVESØKNAD - SJOARVEGEN 10-14, SANDVE - KV1351 - LOGGBOK Danielsen & Skogland Maskin AS KSU01 19/05031-003 2019/09/04
I TEK GRAVESØKNAD - IDRETTSVEGEN 12 C - KV1239 - OVERSENDER LOGGBOK GRAVESØKNAD - IDRETTSVEGEN 12 C - KV1239 Danielsen & Skogland Maskin AS KSU01 19/05002-003 2019/09/04
I TEK 83/191 - KOMMUNALE AVGIFTER - 83/191 - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER PÅ NEDBRENT BOLIGEIENDOM Helge Marton Eliassen ANNA 19/05438-001 2019/09/04
I TEK 119/619 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - TILBYGG BOLIG, KLE INN CARPORT - 119/619 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Helge Norem JKV 18/05485-003 2019/09/04
I TEK 11/8 - MANNES - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 11/8 - MANNES - RIVING OG NYBYGG BOLIG Hellvik Hus Karmøy AS IGR 19/05431-001 2019/09/04
I SEN BOMPENGER - MELDING OM NY VEILEDER FOR BOMPENGEPROSJEKT OG TAKSTRETNINGSLINJER Statens vegvesen - Region vest JST 12/02878-032 2019/09/04
I TEK 148/947 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - 148/947 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG Petter J. Rasmussen AS IGR 19/02858-002 2019/09/04
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT FOR TILSKUDD TIL KVENSK SPRÅK OG KVENSK/NORSKFINSK KULTUR Kommunal- og moderniseringsdepartementet BAN03 19/00016-088 2019/09/04
I TEK NYTT VEGNAVN - SØRBØVEGEN - TILRÅDING - VEGNAVNSAK I KARMØY KOMMUNE - SØRBØVEGEN Språkrådet BFH 19/05272-002 2019/09/04
I TEK PLAN 2121 - DETALJREGULERING FOR HAUGEGÅRDEN - 15/83 MFL. - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 02.09.19 (KOPIMOTTAKER) PLAN 2121 - DETALJREGULERING FOR HAUGEGÅRDEN - 15/83 MFL. Rogaland Fylkeskommune BHA02 19/05117-004 2019/09/04
I SEN PLAN 1030 - DETALJREGULERING FOR 44/9 MFL. - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE, REGIONALPLANAVDELINGEN - 02.09.19 PLAN 1030 - DETALJREGULERING FOR 44/9 MFL. Rogaland Fylkeskommune JST 19/02294-008 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05110-026 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05110-027 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05110-028 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05110-029 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05110-030 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05110-031 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05110-032 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05110-033 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05110-034 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05110-035 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05110-036 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05110-037 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05110-038 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05110-039 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05110-040 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05110-041 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05110-042 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05110-043 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05110-044 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05110-045 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05110-046 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05110-047 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05111-025 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05111-026 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05111-027 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05111-028 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05111-029 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05111-030 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05111-031 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05111-032 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05111-033 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05111-034 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05111-035 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05111-036 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05111-037 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05111-038 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05111-039 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05111-040 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05111-041 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05111-042 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05111-043 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05111-044 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05112-018 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05112-019 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05112-020 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05112-021 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05112-022 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05112-023 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05112-024 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05112-025 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05112-026 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05112-027 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05112-028 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05112-029 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05112-030 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05112-031 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 25 % VIKARIAT - AVSLAG BLI01 19/03634-017 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 25 % VIKARIAT - AVSLAG BLI01 19/03634-018 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 25 % VIKARIAT - AVSLAG BLI01 19/03634-019 25 Offl §25 2019/09/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 19/04931-065 25 Offl §25 2019/09/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 19/04931-066 25 Offl §25 2019/09/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 19/04931-067 25 Offl §25 2019/09/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 19/04931-068 25 Offl §25 2019/09/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 19/04931-069 25 Offl §25 2019/09/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 19/04931-070 25 Offl §25 2019/09/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 19/04931-071 25 Offl §25 2019/09/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 19/04931-072 25 Offl §25 2019/09/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 19/04931-073 25 Offl §25 2019/09/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 19/04931-074 25 Offl §25 2019/09/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 19/04931-075 25 Offl §25 2019/09/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 19/04931-076 25 Offl §25 2019/09/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 19/04931-077 25 Offl §25 2019/09/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 19/04931-078 25 Offl §25 2019/09/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 19/04931-079 25 Offl §25 2019/09/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 19/04931-080 25 Offl §25 2019/09/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 19/04931-081 25 Offl §25 2019/09/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 19/04931-082 25 Offl §25 2019/09/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - AVSLAG ANVO 19/04931-083 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - INTERVJU BLI01 19/04818-035 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE KHO 19/05113-021 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE KHO 19/05113-022 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE KHO 19/05113-023 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE KHO 19/05113-024 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE KHO 19/05113-025 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE KHO 19/05113-026 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE KHO 19/05113-027 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE KHO 19/05113-028 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE KHO 19/05113-029 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE KHO 19/05113-030 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE KHO 19/05113-031 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE KHO 19/05113-032 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE KHO 19/05113-033 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE KHO 19/05113-034 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE KHO 19/05113-035 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE KHO 19/05113-036 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE KHO 19/05113-037 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 19/05114-009 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 19/05114-010 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 19/05114-011 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 19/05114-012 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 19/05114-013 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05115-024 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05115-025 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05115-026 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05115-027 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05115-028 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05115-029 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05115-030 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05115-031 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05115-032 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05115-033 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05115-034 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05115-035 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05115-036 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05115-037 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05115-038 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05115-039 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05115-040 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05115-041 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05115-042 25 Offl §25 2019/09/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/05115-043 25 Offl §25 2019/09/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 50% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/05351-017 25 Offl §25 2019/09/04
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER INNKJØP/MILJØ - SØKNAD MSE 19/05390-003 25 Offl §25 2019/09/04
U TEK TEKNISK PLAN FOR KINNESTEIN, RAGLAMYR HANDELSPARK - SVAR - OVERSENDER NOTAT - FORSLAG UTBEDRING KINNESTEIN Velde Asfalt AS avd. Haugalandet KSU01 15/02215-044 2019/09/04
U TEK 142/206 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NILS MAGNE TRENGEREID - 142/206 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - NILS MAGNE TRENGEREID Nils Magne Trengereid ALS06 19/05163-004 2019/09/04
I SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG RISDAL, MARCUS - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS RISDAL, MARCUS Terje Risdal EEH 17/03629-003 2019/09/04
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - BER OM YTTERLIGERE DOKUMENTASJON - TILSYN MED KVALIFIKASJONER RH Oppmåling Rune Hemnes JKV 19/01810-025 2019/09/04
U SEN 61/14 - MIDTSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4628 - MALDING/ERKLÆRING 61/177 M.FL. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD. 18/4628 Kartverket - Tinglysingen REK 19/03642-005 2019/09/04
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - PROSESSKRIV KMV 18/01685-066 18 Offl. §18 2019/09/04
I TEK 147/631 - SEKSJ. 3, SKUGGABERG, MOKSHEIM - MELDING OM BYGGING UNNTATT SØKNADPLIKT - TRAPP OG BOD - 147/631 - SEKSJ. 3, SKUGGABERG, MOKSHEIM - MELDING OM BYGGING UNNTATT SØKNADPLIKT - TRAPP OG BOD Asbjørn Larsen BFH 19/05433-001 2019/09/04
I TEK 57/4 OG 57/651 - KAIGATA, SKUDENESHAVN - REPERASJON AV KAIANLEGG - 57/4 OG 57/651 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JMJ03 19/01811-007 2019/09/04
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 25.6.2019 - KLAGE PÅ VEGNE AV ARIZONA AS TREKKES PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BHA02 16/04060-083 2019/09/04
I HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING MSTA 16/00460-115 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/251, 320 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-412 2019/09/04
U TEK 112/180 - DØLEVEGEN, SKRE - RIVING OG NYBYGG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 112/180 - DØLEVEGEN, SKRE - RIVING OG NYBYGG GARASJE Arnold Kallevåg KRRE 19/05265-003 2019/09/04
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/05430-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/1324 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-411 2019/09/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 113/48 - BESTILLING AV NABOLISTE Garvik Prosjekt AS GEL 19/00021-413 2019/09/04
I TEK 110/95 - VÅGA - NYBYGG ENEBOLIG - 110/95 - KOORDINATLISTE Älvsbyhus Norge AS GER01 19/00668-008 2019/09/04
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT - FV. 47 KARMØYTUNNELEN I KARMØY OG TYSVÆR KOMMUNE (KOPIMOTTAKER) VEDTAKSNUMMER V-302-64-2019 Statens vegvesen - Region vest HPE 12/01271-426 2019/09/04
I SEN ANMODNING OM FOLKEAVSTEMNING OM FASTLANDS-KARMØYS KOMMUNETILHØRIGHET - VEDLEGG TIL OVERSENDELSE OM INITIATIV TIL GRENSEJUSTERING SENDT 30.8.2019 Fylkesmannen i Rogaland VIJO 16/01317-008 2019/09/04
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01564-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/04
I TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - LØNNSKRAV NITO - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER NITO EIST 19/00517-007 2019/09/04
I TEK 68/256 - INDRE EIDE - TILBYGG - 68/256 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSEN - FV 511 - BEHOV FOR YTTERLIGERE TEGNINGER Statens vegvesen - Region vest KIS 19/05436-001 2019/09/04
I SEN BISTAND REKRUTTERING KOMMUNIKASJONSSJEF - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/4796 BISTAND REKRUTTERING - KOMMUNIKASJONSSJEF KRWI 19/04796-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/04
I TEK GJØDSELSPREDNING - 47/25 - SØKNAD OM UTVIDET FRIST FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL Karl Arne Jakobsen LKS 19/05418-003 2019/09/04
I TEK GJØDSELSPREDNING - 5/16 - SØKNAD OM UTVIDET FRIST FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL Svein Svensen LKS 19/05418-004 2019/09/04
U TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - SVAR - 99/52 - UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER Erling Hagen PEID 14/03191-095 2019/09/04
I TEK 147/89 - HEIVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG, INNGLASSING AV DEL AV TERRASSE - 147/89 - MOTTATT MANGLER - SITUASJONSKART, TEGNINGER OG FOTO Harald Johansen KRRE 19/05178-003 2019/09/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 86/182 - BESTILLING AV NABOLISTE Thomas-Andrè Ekerhovd GEL 19/00021-414 2019/09/04
I TEK ÅKREHAMN RENSEANLEGG - TILBAKEMELDING PÅ FRAMDRIFTSPLAN - ÅKREHAMN RENSEANLEGG Fylkesmannen i Rogaland AGAN 17/05187-011 2019/09/04
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 14/03258-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/04
U TEK 114/188 - AVKLARING RUNDT EIERFORHOLD, STIKKLEDNING - 114/188 - AVKLARING RUNDT EIERFORHOLD, STIKKLEDNING Svein Inge Austrheim ETS 19/05322-001 2019/09/04
I SEN RAMMEAVTALE - OLJEPRODUKTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/5337 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV OLJEPRODUKTER OEI 19/05337-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/04
U TEK GJØDSELSPREDNING - SØKNAD OM UTVIDET FRIST FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL PÅ GNR. 47, BNR. 25 I KARMØY - KARL ARNE JAKOBSEN. Jakobsens Hønseri Karl Arne Jakobsen LKS 19/05418-005 2019/09/04
I TEK 87/201 - NORDRE VELDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 87/201 - NORDRE VELDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Statens vegvesen - Region vest HAS 19/05439-001 2019/09/04
U TEK GJØDSELSPREDNING - SØKNAD OM UTVIDET FRIST FOR UTKJØRING AV HUSDYRGJØDSEL PÅ GNR. 5, BNR. 16 I KARMØY - SVEIN SVENSEN Svensen Svein LKS 19/05418-006 2019/09/04
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 19/05391-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/04
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, AUSTBØVEGEN 9 Roald Larsen KSU01 12/02969-342 2019/09/04
I TEK 115/147 - SEKSJ. 3 - ÅRHAUGVEGEN, SØNDRE EIKE - MELDING OM BYGG UNNTATT SØKNADSPLIKT - CARPORT - 115/147 - SEKSJ. 3 - ÅRHAUGVEGEN, SØNDRE EIKE - MELDING OM BYGG UNNTATT SØKNADSPLIKT - CARPORT Thomas Lund BFH 19/05440-001 2019/09/04
I SEN KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT - HAUGALAND KRAFT AS: VARSEL OM AKSJEOVERDRAGELSE OG FORKJØPSRETT Haugaland Kraft AS PVE01 19/02569-008 2019/09/04
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD ANNA 19/05409-002 24 Offl.§24 2019/09/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 128/37 - BESTILLING AV NABOLISTE - PARKERINGSPLASS Svein Erik Haugen GEL 19/00021-415 2019/09/04
I TEK 69/89 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 69/89 - SØKNAD OM SEKSJONERING (ORIGINAL) Øygarden Bolig AS MAH 19/05195-003 2019/09/04
U TEK 86/83 - AVALDSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN - 86/83 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Åkrehamn Trålbøteri AS HAS 19/05343-013 2019/09/04
U TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - FORELØPIG SVAR - PLANINITIATIV/BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - FJORDSTUENE PÅ FOSEN, 109/39 Eskild Kvala AS AAHO 19/00604-028 2019/09/04
I TEK 58/57 - EIDEVEGEN, KOPERVIK - TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 58/57 - EIDEVEGEN, KOPERVIK - TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KIS 19/05442-001 2019/09/04
I TEK 9/2 - VARNEVEGEN, VARNE - MASSEDEPONI - 9/2 - VARNEVEGEN, VARNE - MASSEDEPONI I K Gabrielsen KHM 19/05444-001 2019/09/04
I TEK AVTALE MED VA-KONSULENT AS - GJELDER AVTALE MED VA-KONSULT AS Trond Skancke SMO02 19/05474-001 2019/09/04
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/05445-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/04
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Siri Johannesen SALF 19/00598-063 2019/09/04
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/05446-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/04
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 18/03999-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/04
U TEK 25/2 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1913 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 25/2 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune AMJ 19/02954-001 2019/09/04
U TEK 25/2 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1913 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 25/2 I KARMØY KOMMUNE Knutsen Kenneth AMJ 19/02954-002 2019/09/04
U TEK 25/2 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1913 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 25/2 I KARMØY KOMMUNE Langåker Handelslag As AMJ 19/02954-003 2019/09/04
U TEK 25/2 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1913 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 25/2 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen AMJ 19/02954-004 2019/09/04
U TEK 25/2 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1913 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 25/2 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen AMJ 19/02954-005 2019/09/04
U TEK KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING - AVVIST LEVERANDØR - 19/4777 KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING MAJ02 19/04777-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/04
U TEK KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/4777 KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING MAJ02 19/04777-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/04
U TEK KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING - TILDELINGSBESLUTNING - 19/4777 KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING Malvin Varne AS MAJ02 19/04777-014 2019/09/04
U TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - TILLEGGSINFORMASJON - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen STSP 19/05162-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/04