Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN PLAN 5052-3 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - ENDRING AV TRASÉ - 114/93 MFL. - PLAN 5052-3 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - ENDRING AV TRASÉ - 114/93 MFL. Gunnvor Jorunn Midtgaard JST 19/04926-001 2019/09/02
U TEK 142/206 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NILS MAGNE TRENGEREID - 142/206 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NILS MAGNE TRENGEREID Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/05163-003 2019/09/02
U TEK GRUNNERVERV - SENIORLANDSBY, SPANNE - VEDTAK OM EKSPROPRIASJON AV DELER AV EIENDOMMENE GNR. 1, BNR. 149 OG GNR. 125, BNR. 2, BEGGE I KARMØY KOMMUNE Haver Advokatfirma AS STNY 18/02773-015 2019/09/02
U TEK 13/355 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, REKKEHUS - 3 BOLIGER - 13/355 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - REKKEHUS M/3 BOLIGER SAMT FRITTSTÅENDE BOD Garvik Prosjekt AS JKV 19/00293-009 2019/09/02
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 OPPM:19/5411 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 Statens vegvesen - Region vest EDH 18/04837-008 2019/09/02
I TEK 5/674 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 2 - 5/674 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hans J Rasmussen AS JKV 18/04578-010 2019/09/02
U TEK 148/527 - STENDERVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/527 - FERDIGATTEST - NYBYGG BOLIG Pds Arkitekt AS JKV 15/02823-030 2019/09/02
I TEK 114/188 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SVEIN INGE AUTRHEIM - 114/188 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SVEIN INGE AUSTRHEIM Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/05401-001 2019/09/02
I TEK RØRLEGGERMELDING - HESTFARET KUM 5461 - KARMØY KOMMUNE - RØRLEGGERMELDING - HESTFARET KUM 5461- KARMØY KOMMUNE Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/05403-001 2019/09/02
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - ARBEIDSVARSLING - HOLMAVEGEN Linda Gundersen for Ytreland maskin KSU01 17/00247-158 2019/09/02
I TEK 5/393, 418 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT BOLIGFELT SLETTATUNET - HJ RASMUSSEN AS - RESULTATER FRA LABOPPDRAG 2019-047, GEIR TANGJERD AS, SLETTATUNET Veiteknisk Institutt BTH04 18/04406-020 2019/09/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 19/05406-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/02
I TEK 3/129 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ÅSMUND VEA - 3/129 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ÅSMUND VEA Vassbakk & Stol AS ALS06 19/01955-003 2019/09/02
I TEK FARTSHUMPER - VIKJÅ - FARTSHUMPER I VIKJÅ Hans Marius Andreassen HPE 19/05408-001 2019/09/02
I SEN EKSPORTLØSNING FOR OLJE OG GASS FRA JOHAN SVERDRUP-FELTET - BEGRENSET HØRING AV MILJØ-, TRANSPORT- OG ANLEGGSPLAN (MTA) FOR UTBYGGING - FASE 2 Norges vassdrags- og energidirektorat JST 14/03484-011 2019/09/02
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL BARNEVERNFAGLIG VIDEREUTDANNING 2019 Ntl Bufdir og Bufetat AIS 12/00929-190 2019/09/02
I TEK 143/2 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET RESTAURERING AV STEINGARD - SLUTTUTBETALING SMIL-TILSKUDD - PROSJEKTET RESTAURERING AV STEINGARD RESTAURERING AV STEINGARD Landbruksdirektoratet LKS 16/03059-006 2019/09/02
I SEN TILSTANDSVURDERING - KOPERVIK HAVN - KOPERVIK HAVN - FORSLAG TIL VEDTAK Robin Hult OVR 18/01201-012 2019/09/02
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL BARNEVERNFAGLIG VIDEREUTDANNING 2019 Ntl Bufdir og Bufetat AIS 12/00929-189 2019/09/02
U TEK GATELYS - KVALAVÅGVEGEN - INFORMASJON TIL GRUNNEIGERAR LANGS KVALAVÅGSVEGEN OM NYTT GATELYSANLEGG NILS OLAV ESPELAND EKA 19/05396-001 2019/09/02
I SKU LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LØNNSKRAV Utdanningsforbundet v/ Stian Heimtun BAN03 19/00521-012 2019/09/02
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - NOREVEGEN 34 - BEREGNING AV POTENSIELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING Haugaland Handelspark AS ABU01 17/01108-104 2019/09/02
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER ANNA 19/05409-001 24 Offl.§24 2019/09/02
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG - PROTOKOLL - KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG 28.08.19 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 12/00652-234 2019/09/02
U TEK 13/355 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, REKKEHUS - 4 BOLIGER - 13/355 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - REKKEHUS, 4 BOLIGER Garvik Prosjekt AS JKV 19/00296-007 2019/09/02
I TEK 75/10 - NESAHAUGEN, KVALAVÅG - NYBYGG GARASJE/LAGERBYGG - 75/10 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I. K. Gabrielsen JMJ03 16/00501-008 2019/09/02
U TEK 57/90 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING AV ADKOMST - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - SØRAGADÅ - GNR. 57 OG BNR. 90 I KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/04565-030 2019/09/02
I TEK 86/81 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - TILBYGG LAGERBYGNING - 86/81 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JMJ03 18/03663-014 2019/09/02
I TEK 2/354 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLING ETTER SAK 10 - 2/354 - EGENERKLÆRING OG KRAV OM SAMMENSLÅING Statens vegvesen - Region vest AMJ 19/04861-005 2019/09/02
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING 28.09.2019 - HØSTFEST Islendingafelagid Hugi EVI1 19/00022-103 2019/09/02
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-100 25 Offl.§25 2019/09/02
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 17/03476-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05110-019 25 Offl §25 2019/09/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05111-015 25 Offl §25 2019/09/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05111-016 25 Offl §25 2019/09/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05111-017 25 Offl §25 2019/09/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05112-013 25 Offl §25 2019/09/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - SØKNAD KHO 19/05113-017 25 Offl §25 2019/09/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - SØKNAD KHO 19/05113-018 25 Offl §25 2019/09/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-113 25 Offl §25 2019/09/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 19/05115-017 25 Offl §25 2019/09/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 19/05115-018 25 Offl §25 2019/09/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 19/05115-019 25 Offl §25 2019/09/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 19/05290-003 25 Offl §25 2019/09/02
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 15/118 ELLER 15/897 - SPØRSMÅL OM GODKJENNING AV LEILIGHET Olav Hauge IGR 17/00073-364 2019/09/02
I TEK 59/21 - RØRLEGGERMELDING - RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: ERIKSEN - 59/21 - RØRLEGGERMELDING - RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: ERIKSEN S O Lund AS ORO01 19/05398-001 2019/09/02
I TEK 11/8 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: STEINKJELLÅ BYGGESAK 19/5431 - 11/8 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: STEINKJELLÅ BYGGESAK 19/5431 S O Lund AS ORO01 19/05399-001 2019/09/02
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 67/42 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - NILS REIDAR HOVDEN Nils Reidar Hovden REK 19/00023-105 2019/09/02
U TEK RAMMEAVTALE RIE - AVVIST LEVERANDØR - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-029 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/02
I TEK 61/14 - MIDTSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4628 - 61/14 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES STD. 18/4628 Kartverket - Tinglysingen XXI 19/03642-004 2019/09/02
U TEK RAMMEAVTALE RIE - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-030 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/02
U TEK RAMMEAVTALE RIE - ENDRING AV TILDELINGSBESLUTNING - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-032 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/02
U TEK RAMMEAVTALE RIE - ENDRING AV TILDELINGSBESLUTNING - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-033 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/02
U TEK RAMMEAVTALE RIE - ENDRING AV TILDELINGSBESLUTNING - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-034 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/02
U TEK RAMMEAVTALE RIE - ENDRING AV TILDELINGSBESLUTNING - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-035 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/09/02
U TEK 48/1 - HILLESLANDVEGEN, HILLESLAND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 48/1 - MAIL DEN 06.03.19 ANGÅENDE FRIST FOR GODKJENT VEGLØSNING FØR AVSLUTNING AV DELINGSSAKEN Knut Dale HHU 17/03057-015 2019/09/02
I TEK 5/674 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HJ RASMUSSEN AS BYGG: 1-2 - BYGGESAK 18/3563 OG 18/4578 - 5/674 - FERDIGMELDING RØR Hage & Maskin AS ALS06 19/00739-003 2019/09/02
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/05400-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/02
I TEK 123/186 - SNIK, SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3188 (SE OGSÅ SAK 18/4496) - 123/186 - SØKNAD OM UTSTATT OPPMÅLINGSFORRETNING Berge Sag Boligtomter AS MAH 19/05310-001 2019/09/02
I TEK 43/650 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STOKKEN, JARLE OG ANDREASSEN, BIRGITTE - 43/650 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Jarle Stokken BJP01 19/05402-001 26 Off.l.26 2019/09/02
I TEK 43/650 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STOKKEN, JARLE OG ANDREASSEN, BIRGITTE - 43/650 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Birgitte Andreassen BJP01 19/05402-002 26 Off.l.26 2019/09/02
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 OPPM:19/5411 - 69/63, 72/196 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Statens vegvesen - Region vest EDH 18/04837-010 2019/09/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/05404-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 99/37 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK - (VORRE OG AUSTEVIK VELFORENING) Einar Andreassen GEL 19/00021-405 2019/09/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO - GKH01 17/04835-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/02
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-061 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/02
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - 148/12 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - NUMMER - 2019/995915/200 - NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK Statens Kartverk MAHA1 16/04821-020 2019/09/02
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV BRUNE- OG HVITEVARER - TILLEGGSINFORMASJON - 19/5066 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV BRUNE- OG HVITEVARER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/05066-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/02
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - SVAR - ARBEIDSVARSLING - HOLMAVEGEN Linda Gundersen for Ytreland maskin KSU01 17/00247-159 2019/09/02
I TEK TEKNISK GODKJENNING - KLOAKKPUMPESTASJON, AVALDSNESVEGEN 114 - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING - KLOAKKPUMPESTASJON AVALDSNESVEGEN 114 Karmøy kommune VAR-avd. BTH04 19/05407-001 2019/09/02
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - SOLDALEN - REFERAT FRA BYGGEMØTE 22 - DATO: 28.08.19 BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Cowi AS BTH04 18/02711-043 2019/09/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 71/3 - BESTILLING AV NABOLISTE Svein Åbø GEL 19/00021-406 2019/09/02
U TEK 5/393, 418 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT BOLIGFELT SLETTATUNET - HJ RASMUSSEN AS - FERDIGBEFARING 5/393, 418 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT BOLIGFELT SLETTATUNET - HJ RASMUSSEN AS Hans J Rasmussen AS BTH04 18/04406-019 2019/09/02
I TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-028 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/02
U TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER TNO05 17/00261-054 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/09/02
I TEK 5/674 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 2 - 5/674 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JKV 18/04578-011 2019/09/02
U SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 OG §9A-5 - OVERSENDELSE EEH Fo Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/02
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-062 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/02
U TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - GODKJENT 1.7.2019 - MOTTATT FULLSTENDIG KLAGE - PLAN 4075 Randi Saltvedt Røgenes YSL 17/01396-102 2019/09/02
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/02
U TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - GODKJENT 1.7.2019 - MOTTATT KLAGE - PLAN 4075 Einar Johan Kolstø YSL 17/01396-103 2019/09/02
U TEK 43/650 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STOKKEN, JARLE OG ANDREASSEN, BIRGITTE - SVAR - 43/650 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Jarle Stokken BJP01 19/05402-003 2019/09/02
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/03427-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/02
I TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 147/3 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - NUMMER 2019/995747/200 - 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM Statens Kartverk MAHA1 17/00780-043 2019/09/02
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE PFA 19/05301-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 98/101, 128 - BESTILLING AV NABOLISTE Hellvik Hus Karmøy GEL 19/00021-407 2019/09/02
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKONTINGENT ANKO 18/02776-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/02
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING FRA LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/09/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 19/04971-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/09/02
U TEK 115/87 - EIKELIA, SØNDRE EIKE -TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 115/87 - EIKELIA, SØNDRE EIKE -TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE Trond Tunes KRRE 19/05177-003 2019/09/02
U TEK 147/89 - HEIVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG, INNGLASSING AV DEL AV TERRASSE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 147/89 - HEIVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG, INNGLASSING AV DEL AV TERRASSE Harald Johansen KRRE 19/05178-002 2019/09/02