Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK PLAN 5093 - DETALJREGULERING AV KRYSS MELLOM FV.835 VORMEDALSVEGEN/TUASTADVEGEN OG SNIKVEGEN - 119/17, 60, 249 MFL. - TILBAKEMELDING ETTER INTERNHØRING - PLAN 5093 - DETALJREGULERING AV KRYSS MELLOM FV.835 OG SNIKVEGEN Statens vegvesen - Region vest BHA02 17/02428-012 2019/08/30
U TEK 2/250 - SÆVIKTUN, SÆVIK - FASADEENDRING OG TILBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 2/250 - SÆVIKTUN, SÆVIK - FASADEENDRING OG TILBYGG Odd Arild Kalstø Sævik KRRE 19/04744-003 2019/08/30
U TEK PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 - TILBAKEMELDING ETTER INTERNHØRING PLAN 5096 DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS YSL 17/04858-013 2019/08/30
U TEK 86/244 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 86/244 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL Toth Transport AS KHM 19/05012-006 2019/08/30
U TEK 141/68 - LITLASUNDVEGEN, LITLASUND - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL ENDRING - 141/68 - LITLASUNDVEGEN, LITLASUND - NYBYGG GARASJE Idar Ådnesen KHM 19/02040-007 2019/08/30
U TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - KOMMUNENS TILBAKEMELDING - VEDRØRENDE VIDERE REGULERING - VEAVÅGEN BRYGGE - PLAN 2114 Pds Protek AS AAHO 18/00168-049 2019/08/30
U SKU NYSKAPENDE AKTIVITETSARENA - NY SKOLE I KOPERVIK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NYSKAPENDE AKTIVITETSARENA Kulturdepartementet LVS 19/05354-001 2019/08/30
U TEK GRAVESØKNAD - KV 1482 STEINHAUGVEGEN - VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - SVAR - GRAVESØKNAD - KV 1482 STEINHAUGVEGEN - VORMEDAL UNGDOMSSKOLE Vea Energi AS KSU01 19/05369-002 2019/08/30
U TEK GRAVESØKNAD - KV1688 VORRÅVÅGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - KV1688 VORRÅVÅGEN Vea Energi AS KSU01 19/05370-002 2019/08/30
U TEK GRAVESØKNAD - STØLSMYR - SVAR - GRAVESØKNAD - STØLSMYR T. HALLELAND AS KSU01 19/05345-002 2019/08/30
U TEK 120/39 - HAUGEN, TUASTAD - RIVING AV BYGNING - 120/39 - FERDIGATTEST - RIVING AV BYGNING Svehaug Entreprenør AS JKV 19/01379-005 2019/08/30
U TEK 5/677 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - KNUD-ERIK SØRENSEN - 5/677 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - KNUD-ERIK SØRENSEN S O Lund AS ALS06 19/05371-002 2019/08/30
U TEK 149/473 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - 149/473 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - REKKEHUS, 5 BOLIGER M/CARPORT Askeland Byggmester AS JKV 17/04321-012 2019/08/30
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - VARSEL OM Å FRATA ANSVARSRETT Øvregard Maskin AS JKV 19/01810-024 2019/08/30
U TEK 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING - 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING - OVERSENDELSE AV KLAGE Garvik Prosjekt AS GTH 19/02214-012 2019/08/30
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - TILSKUDDSBEREGNING IFM. KOMMUNALT SANERINGSPROSJEKT Kari Dankel ABU01 15/01750-148 2019/08/30
I TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 - OVERSENDER REV. C - PLAN 4070 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS YSL 16/00593-040 2019/08/30
U TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - NY VURDERING AV UTSATT IVERKSETTING AV VEDTAK Ing Firma Jarle E R Skadberg AS GTH 18/00926-046 2019/08/30
U TEK 21/20 - SANDHØLVEGEN, STAVA - FASADEENDRING DRIFTSBYGNING - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 21/20 - SANDHØLVEGEN, STAVA - FASADEENDRING DRIFTSBYGNING Trine Sørheim EDH 19/05336-004 2019/08/30
I TEK 64/646 - NONSLIVEGEN, STANGALAND - TILBYGG BOLIG, RIVING GARASJE OG NYBYGG BOD/CARPORT - 64/646 - NY KVITTERING AV NABOVARSEL Eskild Kvala AS KHM 19/05144-004 2019/08/30
U TEK 15/929 - STONGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/929 - RAPPORT ETTER BYGGETILSYN I K Gabrielsen JKV 18/03424-011 2019/08/30
I HSE SØKNADER - BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD - MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER IKN01 18/05620-017 25 Offl.§25 2019/08/30
I HSE SØKNADER - BESØKSHJEM BARNEVERN/FAMILIEAVLASTER 2018/2019 - BESØKSHJEM/FAMILIEAVLASTER - REGISTRERING IKN01 18/05618-020 25 Offl.§25 2019/08/30
I TEK 51/2 - NEDRE FALNES - NYDYRKNING + MIDLERTIDIG VEG - 51/2 - (KOPI TIL BYGGESAK) UTTALELSE ETTER ARKEOLOGISK UNDERSØKELSE Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KIS 19/00910-007 2019/08/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - AVSLAG ANVO 19/02558-012 25 Offl §25 2019/08/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - AVSLAG ANVO 19/02558-013 25 Offl §25 2019/08/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - AVSLAG ANVO 19/02558-014 25 Offl §25 2019/08/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 19/02749-003 25 Offl §25 2019/08/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 19/02749-004 25 Offl §25 2019/08/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/05185-006 25 Offl §25 2019/08/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05110-018 25 Offl §25 2019/08/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - INTERVJU BLI01 19/04818-032 25 Offl §25 2019/08/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - INTERVJU BLI01 19/04818-033 25 Offl §25 2019/08/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-099 25 Offl §25 2019/08/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD BLI01 19/05037-100 25 Offl §25 2019/08/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/05037-101 25 Offl §25 2019/08/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-102 25 Offl §25 2019/08/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-103 25 Offl §25 2019/08/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-104 25 Offl §25 2019/08/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD BLI01 19/05037-105 25 Offl §25 2019/08/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/05037-106 25 Offl §25 2019/08/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-107 25 Offl §25 2019/08/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-108 25 Offl §25 2019/08/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-109 25 Offl §25 2019/08/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-110 25 Offl §25 2019/08/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-066 25 Offl §25 2019/08/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - TILBUD BLI01 19/05038-067 25 Offl §25 2019/08/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/05038-068 25 Offl §25 2019/08/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-069 25 Offl §25 2019/08/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 19/05115-016 25 Offl §25 2019/08/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 59,15 % NATT - SØKNAD ANVO 19/05186-002 25 Offl §25 2019/08/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - SØKNAD ANVO 19/05187-007 25 Offl §25 2019/08/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - SØKNAD ANVO 19/05187-008 25 Offl §25 2019/08/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - SØKNAD ANVO 19/05187-009 25 Offl §25 2019/08/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/05166-003 25 Offl §25 2019/08/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 50% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/05351-008 25 Offl §25 2019/08/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 50% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/05351-009 25 Offl §25 2019/08/30
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - FV. 47 VED ØRPETVEITVEGEN - SVAR PÅ SØKNAD OM REKLAMESKILT PÅ BYGGEPLASS LANGS VEGEN (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-424 2019/08/30
I TEK 1/155 - HOMRABRONVEGEN, VEDØY. NYBYGG, ENEBOLIG - 1/155 - SØKNAD OM DISPENSASJON Hans J Rasmussen AS IGR 18/04517-004 2019/08/30
I TEK 15/2080 - SJØENVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING 3. ETASJE TIL BOLIG - 15/2080 - KLAGE PÅ VEDTAK Eskild Kvala AS GTH 19/02497-005 2019/08/30
I TEK 57/496 - SKUDENESHAVN - TILBYGG ENEBOLIG - 57/496 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS JMJ03 19/01777-007 2019/08/30
U TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 MFL. GODKJENT 1.7.2019 - E-POSTKORRESPONDANSE - INNSYN/ØNSKE OM UTSATT KLAGEFRIST Nils Wergeland Krog YSL 13/04467-187 2019/08/30
I TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - ØNSKER BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMME- OG IGANGSETTINGSTILLATELSE Liv Staupe GTH 18/00926-047 2019/08/30
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 102/234 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - MES EIENDOM AS Eskild Kvala AS REK 19/00023-104 2019/08/30
I TEK 15/60 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ALTAN - 15/60 - UTTALE TIL SØKNAD OM TAKOPPLETT OG VERANDA PÅ HUS REGULERT TIL BEVARING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv IGR 19/04786-008 2019/08/30
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - RETTSAKSDOKUMENTER Advokatfirmaet Bahr AS TNO05 15/01906-077 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/08/30
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00152-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/30
I TEK 5/65 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HJ RASMUSSEN AS BYGG: 3-6 - BYGGESAK 18/4577, 18/4580, 18/4581 OG 18/4582 - 5/65 - FERDIGMELDING RØR Hage & Maskin AS ALS06 19/00736-003 2019/08/30
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/05381-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/30
I TEK 56/9 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - INNGJERDING AV UTMARK FOR BEITE - VEDTAK OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET INNGJERDING KYSTLYNGHEI RUNDT VESTRA OG HEIMRA MJÅVATN Landbruksdirektoratet LKS 19/05321-002 2019/08/30
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-216 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/30
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-217 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/30
I TEK 58/120 SEKSJ.3 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - INSTALLASJON AV STÅLPIPE TIL BOLIGSEKSJON - 58/120 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JKV 19/05258-003 2019/08/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 70/84 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Hans Gunnar Strand GEL 19/00021-401 2019/08/30
U SEN 22/13 OG 22/35 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2500 - PARSELL 1 - ERKLÆRINGER 22/141 M.FL. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/2500 - PARSELL 1 Kartverket - Tinglysingen REK 17/03613-028 2019/08/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 148/998 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Annfinn Miljeteig GEL 19/00021-402 2019/08/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 90/72 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Anne Turid Kolstø GEL 19/00021-403 2019/08/30
I TEK 115/162 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE - TILBYGG TERRASSE - 115/162 - KLAGE PÅ VEDTAK Dag-Helge Rønnevik GTH 19/02136-007 2019/08/30
U TEK 21/20 - SANDHØLVEGEN, STAVA - MIDLERTIDIG BYGNING FOR OPPBEVARING - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 21/20 - SANDHØLVEGEN, STAVA - MIDLERTIDIG BYGNING FOR OPPBEVARING Trine Sørheim EDH 19/05338-004 2019/08/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 43/179 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-404 2019/08/30
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV BRUNE- OG HVITEVARER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/5066 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV BRUNE- OG HVITEVARER OEI 19/05066-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/30
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/05391-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/30
U TEK TEKNISK PLAN FOR KINNESTEIN, RAGLAMYR HANDELSPARK - FERDIGBEFARING KINNESTEIN, RAGLAMYR HANDELSPARK Raglamyr Handelspark AS BTH04 15/02215-043 2019/08/30
I TEK 13/355, 13/403, 13/609 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 13/355, 13/403, 13/609 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Tostemmen Utbygging AS JHE 19/05392-001 2019/08/30
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05208-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/30
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05318-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/30
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-099 25 Offl.§25 2019/08/30
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05332-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/30
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-033 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/30
U TEK 58/120 SEKSJ.3 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - INSTALLASJON AV STÅLPIPE TIL BOLIGSEKSJON - 58/120 SEKSJ.3 - FERDIGATTEST - INSTALLASJON AV STÅLPIPE TIL BOLIGSEKSJON Eskild Kvala AS JKV 19/05258-004 2019/08/30
I TEK KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING - TILBUD - 19/4777 KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING MAJ02 19/04777-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/30
I TEK KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING - TILBUD - 19/4777 KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING MAJ02 19/04777-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/30
U TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - BER OM REDEGJØRELSE VEDR. RETTIGHET TIL Å FØRE FRAM LEDNINGER OVER ANNEN EIENDOM Eline Marie Risvik JKV 17/05542-037 2019/08/30
I TEK 38/60 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/942 - 38/60 - DOKUMENTET HAR FORTSATT MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES STD:19/942 Kartverket - Tinglysingen XXI 19/02426-017 2019/08/30
I TEK 13/103 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 13/103 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Einar Thoralf Liknes EDH 19/05394-001 2019/08/30
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Margareth Stokke Tangen SALF 19/00598-052 2019/08/30
I TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 OG 15/18 - GJENPART AV NABOVARSEL OG KRAV OM SAMMENSLÅING Jofrid Kjellbjørg Bru HHU 19/01154-004 2019/08/30
I TEK 42/30 - HÅLANDSVÅGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG NAUST - 42/30 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited JMJ03 18/03582-009 2019/08/30
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-218 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/30
U TEK 3/511 - TEKNISK PLAN FOR VEAVÅGEN - ADKOMSTVEG TIL BOLIGER - FERDIGBEFARING 3/511 - TEKNISK PLAN FOR VEAVÅGEN - ADKOMSTVEG TIL BOLIGER Hage & Maskin AS BTH04 15/03443-010 2019/08/30
I TEK KARMSUND PROTEIN AS - UTSLIPPSTILLATELSE - VURDERING AV OVERSENDTE DOKUMENTER FRA KARMØY PROTEIN VEDRØRENDE LUKTKRAV (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland PEID 18/02935-007 2019/08/30
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Stine Frøyland SALF 19/00598-053 2019/08/30
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Aimee Renee Stava SALF 19/00598-054 2019/08/30
I TEK 72/186 - SUNDVEGEN, SKÅR - NYBYGG HAGESTUE - 72/186 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Statens vegvesen - Region vest KIS 19/05190-003 2019/08/30
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Solrun Amland Nilsen SALF 19/00598-055 2019/08/30
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-219 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/30
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-220 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/30
U TEK 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - MELDING OM POLITISK VEDTAK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - KLAGEBEHANDLING Garvik Prosjekt AS GTH 18/01080-010 2019/08/30
I SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-040 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/30
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Ellisiv Nygård Steinkjellå SALF 19/00598-056 2019/08/30
U TEK 119/165 - TREVARDELI, MYKJE - TILBYGG, OMBYGGING OG FASDEENDRING ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 119/165 - TREVARDELI, MYKJE - TILBYGG, OMBYGGING OG FASDEENDRING ENEBOLIG Sevland Bunyan Arkitekter AS KRRE 19/05167-002 2019/08/30
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Egil Atle Bremnes SALF 19/00598-057 2019/08/30
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Synnøve Vea Fredly SALF 19/00598-058 2019/08/30
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-026 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/30
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Anne Veronika Aarsand Dale Kvilhaugsvik SALF 19/00598-059 2019/08/30
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND June Thorland SALF 19/00598-060 2019/08/30
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - GNR.2 BNR.106 - BEREGNING AV POTENSIELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING Firesafe AS ABU01 17/01108-105 2019/08/30
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Tonje Løften Grønstøl SALF 19/00598-061 2019/08/30
I SEN INNSYNSBEGJÆRINGER - KRAV OM INNSYN - GJELDER AVTALER MED PERSONER SOM ER FYLT 70 ÅR Trond Skancke VIJO 13/03790-033 2019/08/30
I TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-027 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/30
U TEK 119/423 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE, TILBYGG ENEBOLIG, CARPORT - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 119/423 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE, TILBYGG ENEBOLIG, CARPORT Ruben Hinderlid KRRE 19/05168-003 2019/08/30
U TEK 106/29 OG 106/62 - FOSNANES - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 106/29 OG 62 GRENSEJUSTERING OG KLARLEGGING 106/29 I KARMØY KOMMUNE Kvaløy Jostein Sveinsen ALA04 19/04760-003 2019/08/30
U TEK 106/29 OG 106/62 - FOSNANES - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 106/29 OG 62 GRENSEJUSTERING OG KLARLEGGING 106/29 I KARMØY KOMMUNE Kvaløy Solveig ALA04 19/04760-004 2019/08/30
U TEK 106/29 OG 106/62 - FOSNANES - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 106/29 OG 62 GRENSEJUSTERING OG KLARLEGGING 106/29 I KARMØY KOMMUNE Eriksen Leif Jonny ALA04 19/04760-005 2019/08/30
U TEK 106/29 OG 106/62 - FOSNANES - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 106/29 OG 62 GRENSEJUSTERING OG KLARLEGGING 106/29 I KARMØY KOMMUNE Martinsen Arnt Martin ALA04 19/04760-006 2019/08/30
U TEK 106/29 OG 106/62 - FOSNANES - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 106/29 OG 62 GRENSEJUSTERING OG KLARLEGGING 106/29 I KARMØY KOMMUNE Hollekim Arild Johannes ALA04 19/04760-007 2019/08/30
U TEK 106/29 OG 106/62 - FOSNANES - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 106/29 OG 62 GRENSEJUSTERING OG KLARLEGGING 106/29 I KARMØY KOMMUNE Hollekim Hilde Martinsen ALA04 19/04760-008 2019/08/30