Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 31/49 - VESTRE KARMØYVEG, HAGA - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 31/49 - VESTRE KARMØYVEG, HAGA - TILBYGG ENEBOLIG Suphawit Saenjiam KHM 19/05097-002 2019/08/29
U TEK 15/1255 - GRUSVEGEN, ÅKRA, BRUKSENDRING ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 15/1255 - GRUSVEGEN, ÅKRA, BRUKSENDRING ENEBOLIG Sven Ove Dalva EDH 19/05232-004 2019/08/29
U SKU SVØMMEOPPLÆRING - SVAR - ANDRE GONGS UTLYSING AV TILSKOT TIL SYMJEOPPLÆRING FOR NYKOMNE MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR 2019 Fylkesmannen i Rogaland KBE03 12/02867-042 2019/08/29
U TEK 16/175 - MEDHAUG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/5415 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 16/175 - MEDHAUG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune sektor Eiendom EDH 19/05092-003 2019/08/29
U TEK 15/392 - BEDEHUSVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG PÅBYGG FORRETNINGSBYGG - 15/392 - BEDEHUSVEGEN, ÅKRA - TILBAKEMELDING ETTER GJENNOMGANG AV SØKNADEN Eskild Kvala AS IGR 19/01647-006 2019/08/29
U TEK TEKNISK PLAN - SNUHAMMER I STONGVEGEN, 15/1651 - TEKNISK GODKJENNING SNUHAMMER I STONGVEGEN, 15/1651 Rh Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/01586-010 2019/08/29
U TEK 58/120 SEKSJ.3 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - INSTALLASJON AV STÅLPIPE TIL BOLIGSEKSJON - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 58/120 SEKSJ.3 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - INSTALLASJON AV STÅLPIPE TIL BOLIGSEKSJON Eskild Kvala AS KIS 19/05258-002 2019/08/29
I TEK 22/213 - FERKINGSTAD - NYBYGG NAUST/HYTTE - 22/213 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ BYGGEGRENSE - FV. 4842 Statens vegvesen - Region vest KHM 19/05375-001 2019/08/29
I TEK 2/328 - SÆVIK - FORHÅNDSKONFERANSE - 2/328 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Pds Arkitekt AS KRRE 19/05376-001 2019/08/29
I TEK 148/527 - STENDERVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/527 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Pds Arkitekt AS JKV 15/02823-029 2019/08/29
U TEK 107/25 - FOSNAVEGEN, LINDØY - OPPARBEIDELSE AV ADKOMST, PARKERING OG FORSTØTNINGSMURER MUR MED GJERDE - 107/25 - FERDIGATTEST - ADKOMST, PARKERING OG FORSTØTNINGSMURER MED GJERDE Håkonsen Bygg AS JKV 17/01236-004 2019/08/29
U TEK 107/53 - FOSNAVEGEN, LINDØY - NATURSTEINSMUR MED GJERDE - 107/53 - FERDIGATTEST - NATURSTEINSMUR MED GJERDE Håkonsen Bygg AS JKV 17/01237-004 2019/08/29
U TEK 120/9 - RAMSVIKVEGEN, TUASTAD - OPPARBEIDING AV VEG TIL FRITIDSBOLIG - 120/9 - FERDIGATTEST - OPPARBEIDING AV VEG TIL FRITIDSBOLIG Svehaug Entreprenør AS JKV 18/04217-009 2019/08/29
I HSE SØKNADER - BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD - MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER IKN01 18/05620-015 25 Offl.§25 2019/08/29
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD TUS 17/02604-078 25 Offl §25 2019/08/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - TILBUD MSTA 18/05571-265 25 Offl §25 2019/08/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ARBEIDSAVTALE MSTA 18/05571-266 25 Offl §25 2019/08/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05110-016 25 Offl §25 2019/08/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05110-017 25 Offl §25 2019/08/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05111-013 25 Offl §25 2019/08/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05111-014 25 Offl §25 2019/08/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05112-012 25 Offl §25 2019/08/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - TILBUD ANVO 19/04698-031 25 Offl §25 2019/08/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/04698-032 25 Offl §25 2019/08/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-097 25 Offl §25 2019/08/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-098 25 Offl §25 2019/08/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-064 25 Offl §25 2019/08/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-065 25 Offl §25 2019/08/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 19/05077-006 25 Offl §25 2019/08/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 19/05115-015 25 Offl §25 2019/08/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - SØKNAD ANVO 19/05187-005 25 Offl §25 2019/08/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - SØKNAD ANVO 19/05187-006 25 Offl §25 2019/08/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/05350-003 25 Offl §25 2019/08/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 50% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/05351-004 25 Offl §25 2019/08/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 50% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/05351-005 25 Offl §25 2019/08/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 50% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/05351-006 25 Offl §25 2019/08/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 50% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/05351-007 25 Offl §25 2019/08/29
I TEK 57/98 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM TILTAK I FREDNINGSOMRÅDE - REPERASJON/RESTAURERING AV SJØHUS - 57/98 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM TILTAK I FREDNINGSOMRÅDE - REPERASJON/RESTAURERING AV SJØHUS Anne Synnøve Liknes JMJ03 19/05410-001 2019/08/29
I TEK 109/21 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 109/21 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS KRRE 18/05250-015 2019/08/29
I TEK 42/59 - SØRHÅLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 42/59 - SØRHÅLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Vidar Midtbø XXI 19/05372-001 2019/08/29
I TEK 69/79 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 69/79 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING A Utvik AS HAS 19/05373-001 2019/08/29
U TEK 147/39 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GERDHILD HENNY HAAVIK - 147/39 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - GERDHILD HENNY HAAVIK Gerdhild Henny Haavik ALS06 19/05246-004 2019/08/29
U TEK 59/245 - TILBYGG ENEBOLIG, BOD - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 59/245 - TILBYGG ENEBOLIG, BOD Johan Kristoffersen og Linda Mæland EDH 19/05044-003 2019/08/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 147/402 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Halvor Mattis Sund GEL 19/00021-395 2019/08/29
I TEK 149/127 - SPANNHELGELANDVEGEN, SPANNE - TILTAK - 149/127 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 19/02228-003 2019/08/29
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 141/129 - MELDING OM UTSKIFTNING AV NEDGRAVD OLJETANK Jan Einar Husby PEID 14/03191-093 2019/08/29
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/601 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - NUMMER 2019/977490/200 - ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING Statens Kartverk MAHA1 13/00434-210 2019/08/29
I TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - PLANINITIATIV/BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - FJORDSTUENE PÅ FOSEN, 109/39 Eskild Kvala AS AAHO 19/00604-027 2019/08/29
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2018 OG 2019 - UNDERRETNING TIL KLAGER - REF.:14810723 13955/19-206 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE Sør-Vest Politidistrikt ADA02 18/00351-062 2019/08/29
I TEK 40/8 - NEDRE RISDAL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 40/8 - NEDRE RISDAL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Jæradvokatene AS, adv. Tom Erik Vestrheim HHU 19/05374-001 2019/08/29
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 122/128 - RØYKSUND - SVAR PÅ FORESPØRSEL OM BYGGING AV MUR Trygve Myge Breivik KRRE 17/00073-362 2019/08/29
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - FV. 4816 - SVAR PÅ SØKNAD OM FARTSREDUSERENDE TILTAK OG REDUSERT FARTSGRENSE (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-423 2019/08/29
U TEK 72/98 - BREIDABLIKKVEGEN, SKÅR, TILBYGG ENEBOLIG, TAK OVER ALTANEN - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 72/98 - BREIDABLIKKVEGEN, SKÅR, TILBYGG ENEBOLIG, TAK OVER ALTANEN Svein Bjarne Nilsen EDH 19/05238-003 2019/08/29
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/590 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - NUMMER - 2019/977322/200 - ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING Statens Kartverk MAHA1 13/00434-211 26 Off.l.26 2019/08/29
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 119/481 - SVAR PÅ FORESPØRSEL OM RIVNINGSTILLATELSE OG NYBYGG Bjørg Solberg KRRE 17/00073-363 2019/08/29
I TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 OPPM:19/5411 - 69/63 - DISPENSASJONSSØKNAD UTGÅR FRA SØKNAD Statens vegvesen - Region vest EDH 18/04837-009 2019/08/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 140/283 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK Nina Høybakk GEL 19/00021-396 2019/08/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/2113 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Maria Kristiansen GEL 19/00021-397 2019/08/29
U TEK 95/3, 26, 27, 29,30, 31, OG 32 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - SVAR - 95/3, 26, 27, 29,30, 31, OG 32 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Garvik Tomteutvikling AS BJP01 19/05356-002 2019/08/29
I TEK 107/54 - LINDØY - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTTNYTTELSESGRAD - BOLIG - 107/54 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Håkonsen Bygg AS JKV 16/04563-004 2019/08/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - TAR IKKE IMOT STILLING JMJ 19/04932-015 25 Offl.§25 2019/08/29
U TEK 113/48 - DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 113/48 - OVERSENDELSE AV NABOMERKNADER I FORBINDELSE MED BYGGESAK PÅ DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE Garvik Prosjekt AS KRRE 19/02318-004 2019/08/29
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/591 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - NUMMER - 2019/979860/200 - ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING Statens Kartverk MAHA1 13/00434-212 2019/08/29
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO KBE03 19/05125-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
I TEK 149/473 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - 149/473 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Askeland Byggmester AS JKV 17/04321-013 2019/08/29
U TEK REVISJON AV FYLKES- OG KOMMUNAL VEGLISTE I ROGALAND - KARMØY - SVAR - OPPDATERING AV FYLKES- OG KOMMUNALE VEGLISTER - OKTOBER 2019 Statens Vegvesen KSU01 12/04355-024 2019/08/29
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 27.08.2019 Vassbakk & Stol AS ABU01 18/00968-056 2019/08/29
U TEK 9/22- EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FERKINGSTAD, LEON, STIAN,JAN OLAV OG ANTONSEN , RITA - SVAR - 22/9- EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/05364-002 2019/08/29
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/05381-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM BYTTE AV SKOLE LIS01 19/05382-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
U TEK 102/7 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK - 102/7 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK Per Kalstø Bygnes ANNA 19/05377-001 2019/08/29
U TEK 90/64 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK - 90/64 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK Olga Hamid ANNA 19/05378-001 2019/08/29
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-213 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/29
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-214 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/29
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-215 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/29
I TEK 52/46 - RØRLEGGERMELDING. NYBYGG:FRITIDSBOLIG TILTAKSHAVER: NORWESTOR AS BYGGESAK: 18/1696 - 52/46 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/1696 Vedavågen Rør AS ALS06 18/01698-003 2019/08/29
U TEK 83/31 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK - 83/31 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK Maria Anna Toth Hansen ANNA 19/05379-001 2019/08/29
I TEK 52/46 - LAKSODDEN, SKITNADAL. NYBYGG, FRITIDSBOLIG - 52/46 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited JMJ03 18/01696-008 2019/08/29
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING FRA LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/29
U TEK 148/55- VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK - 148/55- VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK Aina Haugen ANNA 19/05380-001 2019/08/29
I TEK 15/428 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SANDHÅLAND, KENNETH - 15/428 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SANDHÅLAND, KENNETH Kenneth Sandhåland BJP01 19/05383-001 26 Off.l.26 2019/08/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - BESTILLING AV NABOLISTE Mariann Flesjå GEL 19/00021-400 2019/08/29
I TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/5428 - 2/167 - MOTTATT MANGLER, SØKNADSKJEMA, TINGLYST ERKLÆRING OG UTTALE FRA SEKTOR VAR Kenneth Kvinnesland EDH 19/01222-004 2019/08/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 3/203 - BESTILLING AV NABOLISTER I K Gabrielsen GEL 19/00021-398 2019/08/29
I HSE SØKNADER - BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD - MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER IKN01 18/05620-016 25 Offl.§25 2019/08/29
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
U TEK 15/428 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SANDHÅLAND, KENNETH - SVAR - 15/438 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SANDHÅLAND, KENNETH Kenneth Sandhåland BJP01 19/05383-002 2019/08/29
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
I TEK 149/468 - SALG AV NÆRINGSTOMTER - R & E RENHOLD AS - 149/468 - RETUR AV TINGLYST PANTEDOKUMENT - NUMMER 2019/985164/200 - STØLSMYR 16 AS Statens Kartverk MAAA1 19/02566-007 2019/08/29
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING TIL LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/29
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - TILLEGGSINFORMASJON - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen CBE02 19/02953-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/29
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKTER SKLO 19/05333-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
I TEK 147/180 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDAR SØNDENÅ - 147/180 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDAR SØNDENÅ Tekniskbureau AS ORO01 19/05385-001 2019/08/29
I TEK 5/677 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 5 - 5/65 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hans J Rasmussen AS JKV 18/04581-009 2019/08/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 12/138 - BESTILLING AV NABOLISTER Svenn Andre Torland Haugland GEL 19/00021-399 2019/08/29
U TEK 106/3 OG 106/75 - FOSNANES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGING AV GRENSER - 106/3 - MANGELFULL SØKNAD OM DELING Thomas Kristian Hausken og Kirsten Ohm HHU 19/05171-003 2019/08/29
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKTER SKLO 19/05333-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
U TEK RAMMEAVTALE RIE - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-027 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/29
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-016 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT SKLO 19/05333-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
I TEK 147/180 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDAR SØNDENÅ - 147/180 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDAR SØNDENÅ Tekniskbureau AS ALS06 19/05385-002 2019/08/29
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKTER SKLO 19/05333-018 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
U TEK PÅKOBLING TIL NYTT LEDNINGSANLEGG - MJØLHUSVEGEN TIL KIRKELEITE - RETUR AV UTGÅTT ORIGINAL GARANTI - B319804 GANG- OG SYKKELVEG MJØLHUSVEGEN TIL KIRKELEITE Atradius MAHA1 12/03452-036 2019/08/29
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 OG §9A-5 - OVERSENDELSE AV VEDTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN § 9A-6 LIS01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/08/29
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 66/32 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - GEIR INGVAR EIKE Edb-Tjenester Norge Limited REK 19/00023-103 2019/08/29
I TEK EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) - KLAGE - VEDTAK OM EKSPROPRIASJON - REGULERINGSPLAN 2041 I ÅKREHAMN Haver Advokatfirma AS STNY 17/05071-037 2019/08/29
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03397-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - DELUTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 ANL. NR. 74213 KARMØY JEGER-, FISKER- OG NATURVERNFORENING - LEIRDUESTI/-BANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-354 2019/08/29
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/05342-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/29
I SEN VEDTAK OM TVUNGEN LEGEUNDERSØKELSE - VEDTAK OM TVUNGEN LEGEUNDERSØKELSE KANE1 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/08/29
I SEN VEDTAK OM TVUNGEN LEGEUNDERSØKELSE - VEDTAK OM TVUNGEN LEGEUNDERSØKELSE KANE1 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/08/29
U TEK 107/54 - LINDØY - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTTNYTTELSESGRAD - BOLIG - 107/54 - SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST Håkonsen Bygg AS JKV 16/04563-005 2019/08/29
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - AVVIST LEVERANDØR - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/29
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - TILDELINGSBESLUTNING - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN Q Rådgivning AS BKE 19/02790-019 2019/08/29
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - TILDELINGSBESLUTNING - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN OMEGA AREAL AS BKE 19/02790-020 2019/08/29
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - TILDELINGSBESLUTNING - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN HR Prosjekt AS BKE 19/02790-021 2019/08/29
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - TILDELINGSBESLUTNING - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN Cowi AS (Hovedenhet) BKE 19/02790-022 2019/08/29
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - TILDELINGSBESLUTNING - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN Norconsult AS (Hovedenhet) BKE 19/02790-023 2019/08/29
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - TILDELINGSBESLUTNING - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN Sweco Norge AS (Hovedenhet) BKE 19/02790-024 2019/08/29
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - TILDELINGSBESLUTNING - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN Firesafe AS (Hovedenhet) BKE 19/02790-025 2019/08/29
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Emilie Mannes SALF 19/00598-043 2019/08/29
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Malin Holberg Hop SALF 19/00598-044 2019/08/29
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Karen Kristoffersen Dahl SALF 19/00598-045 2019/08/29
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Tonje Thorsvik SALF 19/00598-046 2019/08/29
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Tone Mjelde SALF 19/00598-047 2019/08/29
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Sandra Lie SALF 19/00598-048 2019/08/29
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Margrethe Tangen SALF 19/00598-049 2019/08/29
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Perla Marie Kristinsdottir SALF 19/00598-050 2019/08/29
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Silje Nesheim Bøe SALF 19/00598-051 2019/08/29
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILLEGGSINFORMASJON - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/02341-032 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/29
U TEK RAMMEAVTALE RIE - TILLEGGSINFORMASJON - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 18/04932-028 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/29