Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-280 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/27
U TEK 2/106 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG ENEBOLIG - TILTAKSHAVER - GUNVALDSEN BYGGSAK: 19/4891 - 2/106 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG ENEBOLIG - TILTAKSHAVER - GUNVALDSEN S O Lund AS ORO01 19/04892-002 2019/08/27
U TEK 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER REKKE MIDT (BYGG 2) - RAMMETILLATELSE - 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER REKKE MIDT (BYGG 2) Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 19/01009-006 2019/08/27
I TEK 4/298 - MUNKAJORD - FLYTEBRYGGE - 4/298 - SPØRSMÅL OM SØKNADSPROSESS FOR FLYTEBRYGGE Lars Inge Hellestveit KRRE 19/05285-002 2019/08/27
U TEK 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER, CARPORT OG BODER REKKE ØST (BYGG 1) - RAMMETILLATELSE - 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER, CARPORT OG BODER REKKE ØST (BYGG 1) Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 19/01010-009 2019/08/27
U TEK GRAVESØKNAD - VEA SJOARVEG - SVAR - GRAVESØKNAD - VEA SJOARVEG Christina Ferkingstad for Rasmus Ytreland KSU01 19/05274-002 2019/08/27
I TEK 2/250 - SÆVIKTUN, SÆVIK - FASADEENDRING OG TILBYGG - 2/250 - SØKNAD OM DISPENSASJON Odd Arild Kalstø Sævik KRRE 19/04744-004 2019/08/27
U TEK GRAVESØKNAD - FOSNAVEGEN 541 - SVAR - GRAVESØKNAD - FOSNAVEGEN 541 Ravi Rådgivning AS for Waldeland maskin AS KSU01 19/05298-002 2019/08/27
I TEK 69/75 - ØYGARDSTUNET, MIDTRE EIDE - NYBYGG FIREMANNSBOLIG 1 - 69/75 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Hantera AS KMY 18/03482-014 2019/08/27
U TEK GRAVESØKNAD - TRONDSVÅGEN, TORVASTAD - SVAR - GRAVESØKNAD - TRONDSVÅGEN, TORVASTAD Torgeir Løften KSU01 19/05273-002 2019/08/27
I TEK 86/83 - AVALDSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN - 86/83 - AVALDSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN Åkrehamn Trålbøteri AS HAS 19/05343-001 2019/08/27
I TEK 69/75 - ØYGARDSTUNET, MIDTRE EIDE - NYBYGG FIREMANNSBOLIG 2 - 69/75 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Hantera AS KMY 18/03483-009 2019/08/27
U TEK GRAVESØKNAD - KLÆHAUGVEGEN 23 - SVAR - GRAVESØKNAD - KLÆHAUGVEGEN 23 A&B Andreassen Maskin AS KSU01 19/05275-002 2019/08/27
I TEK 116/3 - KOLNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 116/3 - SVAR PÅ OVERSENDELSE AV VEDTAK Fiskeridirektoratet KRRE 14/02013-021 2019/08/27
I TEK 108/10 OG 108/17 - RØRLEGGERMELDING : NYBYGG - TILTAKSHAVER : TOLLAKSEN BYGGSAK: 19/4819 - 108/10 OG 107/17 - FERDIGMELDING RØR BYGGSAK: 19/4819 Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/04758-003 2019/08/27
I TEK 148/1046 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORHEIMSMARKA 11 BYGGESAK 18/2072 - 148/1046 - RØRLEGGERMELDING : VANNMÅLER OG TILKOBLING BRAKKERIGG Comfort Karmøy AS ORO01 19/05058-003 2019/08/27
I TEK 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING - 11/387 - KLAGE PÅ VEDTAK Alice H. og Ole Martin Solum GTH 19/02214-011 2019/08/27
I TEK TEKNISKE PLANER - BOLIGFELT STEINARSKOGEN - VEA - TINGLYSTE ERKLÆRINGER Advokat Elin Torvestad Wegner BTH04 12/04835-005 26 Off.l.26 2019/08/27
I TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - AVKLARINGER FØR IGANGSETTING AV RESTERENDE ARBEIDER Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 18/03307-047 2019/08/27
U TEK GRAVESØKNAD - TVEITHOLMVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - TVEITHOLMVEGEN Christina Ferkingstad for Rasmus Ytreland KSU01 19/05327-002 2019/08/27
I TEK 143/2 - STORASUNDVEGEN, GUNNARSHAUG - NYBYGG DRIFTSBYGNING - 143/2 - INNVILGELSE AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV DRIFTSBYGNING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KRRE 19/02148-005 2019/08/27
U TEK 6/14 - KJØP AV TOMT TIL BRANNSTASJON PÅ VEA - 6/14 - KJØP AV TOMT TIL BRANNSTASJON PÅ VEA Kristian Tvihaug MAAA1 19/05277-001 2019/08/27
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05332-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - TILBUD ANVO 19/02355-057 25 Offl §25 2019/08/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/02355-058 25 Offl §25 2019/08/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - SØKNAD BLI01 19/04818-011 25 Offl §25 2019/08/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - SØKNAD BLI01 19/04818-012 25 Offl §25 2019/08/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - SØKNAD BLI01 19/04818-013 25 Offl §25 2019/08/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - SØKNAD BLI01 19/04818-014 25 Offl §25 2019/08/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - SØKNAD KHO 19/05113-015 25 Offl §25 2019/08/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-091 25 Offl §25 2019/08/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-092 25 Offl §25 2019/08/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-061 25 Offl §25 2019/08/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 19/05115-013 25 Offl §25 2019/08/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR VED GRINDHAUG SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05078-008 25 Offl §25 2019/08/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR VED GRINDHAUG SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05078-009 25 Offl §25 2019/08/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 19/05289-002 25 Offl §25 2019/08/27
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM EN VERDIG ELDREOMSORG - SAMBOERGARANTI Helse- og Omsorgsdepartementet BOER 19/00016-087 2019/08/27
I TEK 106/62 - FOSNANES - FLYTEBRYGGE - 106/62 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE I ETTERKANT TIL ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Karmsund Havn IKS KRRE 19/05347-001 2019/08/27
I TEK 109/41 - FOSEN - FLYTEBRYGGE - 109/41 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE I ETTERKANT TIL ETABLERING AV FLYTEBRYGGE OG TO UTRIGGERE Karmsund Havn IKS KRRE 19/05348-001 2019/08/27
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - ANG. SKJENKEBEVILLING - ENDRING AV TIDSPUNKT - VISNES GRUVEKAFÈ Stokknes AS EVI1 19/00022-100 2019/08/27
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - REFERAT - BYGGEMØTE 3 TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Johnny Hauge Haugaland Kraft AKR02 18/03018-019 2019/08/27
I SKU RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 2020 -2023 - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - SØKNADER KOMMUNAL ANLEGGS LISTE 9 ER BANE FOTBALLHALL, LAGER ÅSEBØEN, KUNSTGRESS OG REHABILITERING AV KARMØYHALLEN KUNSTGRESS Kopervik Idrettslag OFL 19/02052-008 2019/08/27
I TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LØNNSKRAV KAPITTEL 5 Anne Nilsen EIST 19/00521-003 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/08/27
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING - SPRÅKLOV - HØRINGSNOTAT I KORRIGERT VERSJON Kulturdepartementet LIS01 19/00016-086 2019/08/27
I TEK 47/106 - POSTVEGEN, VIK - NYBYGG - 47/106 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Loyd Arve Nornes KHM 19/05346-001 2019/08/27
U SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 12/00108-252 2019/08/27
U SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-035 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/27
U TEK 5/14 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MUNKEJORD, OLAV - SVAR - 5/14 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MUNKEJORD, OLAV Kjell Olav Munkejord BJP01 19/05331-002 2019/08/27
U TEK 142/18 - STORASUND - DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV NY NETTSTASJON - 142/18 - STORASUND - DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV NY NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/02868-007 2019/08/27
U TEK 85/39 - UTVIK - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 85/39 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Øyvind Grinde HAS 19/04935-021 2019/08/27
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON - UBEBODD ALS06 19/04948-002 24 Offl.§24 2019/08/27
I TEK 86/244 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL - 86/244 - REVIDERT SITUASJONSKART Toth Transport AS KHM 19/05012-007 2019/08/27
U TEK GRAVESØKNAD - HELGANESVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - HELGANESVEGEN Christina Ferkingstad for Hage og maskin AS KSU01 19/05328-002 2019/08/27
U TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - KUNNGJØRING - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Doffin STSP 19/05162-001 2019/08/27
I TEK 141/28 , 74 OG 161 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER AKERSHUS MILJØFOR AS - 141/28 , 74 OG 161 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Akershus Miljøfor AS HAS 19/05334-001 2019/08/27
I TEK 13/717 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE OG MURER - 13/717 - REVIDERT GJENNOMFØRINGPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Garvik Prosjekt AS JKV 18/03112-013 2019/08/27
I TEK 141/222 - LITLASUND, SØKNAD OM SEKSJONERING - 141/222 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Kartverket - Tinglysingen HAS 19/02493-006 2019/08/27
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 17/03640-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/27
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - RHO 18/00452-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/27
U TEK 85/39 - UTVIK - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 85/39 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 19/04935-022 2019/08/27
I TEK 13/618 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG GARASJE - 13/618 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG GARASJE Mads Fjæreide EDH 19/05335-001 2019/08/27
I TEK PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - BEFARING SØRE ÅDLANDSVEG 9, I FORBINDELSE MED PLANLEGGING AV NY FV47 Cowi AS AEI04 17/03376-039 2019/08/27
I SEN VALGFUNKSJONÆRER - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - TAUSHETSERKLÆRING Helga Synnøve Hop LYK 19/05053-014 2019/08/27
U TEK 142/8 - STORASUND - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV NETTSTASJON - SVAR - 148/8 - MOTTATT MANGLER Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/02552-009 2019/08/27
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILSLUTNINGSBREV Etne Kommune OEI 19/00948-011 2019/08/27
I TEK 21/20 - SANDHØLVEGEN, STAVA - FASADEENDRING DRIFTSBYGNING - 21/20 - SANDHØLVEGEN, STAVA - FASADEENDRING DRIFTSBYGNING Trine Sørheim EDH 19/05336-001 2019/08/27
I TEK 5/674 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 2 - 5/65 - GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Hans J Rasmussen AS JKV 18/04578-009 2019/08/27
I TEK 5/677 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 5 - 5/65 - GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Hans J Rasmussen AS JKV 18/04581-008 2019/08/27
I TEK 123/180 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - 123/180 - GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 18/05022-008 2019/08/27
I TEK 21/20 - SANDHØLVEGEN, STAVA - MIDLERTIDIG BYGNING FOR OPPBEVARING - 21/20 - SANDHØLVEGEN, STAVA - MIDLERTIDIG BYGNING FOR OPPBEVARING Trine Sørheim EDH 19/05338-001 2019/08/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - TAR IKKE IMOT STILLING JMJ 19/04932-014 25 Offl.§25 2019/08/27
I TEK 66/851 - SEKSJ. 6, ASALDALBAKKEN, AUSTREIM. TILBYGG DEL AV REKKEHUS - 66/851 - SEKSJ. 6, ASALDALBAKKEN, AUSTREIM. TILBYGG DEL AV REKKEHUS Harriet Svanhild Elise Dale EDH 19/05339-001 2019/08/27
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - ANG. SKJENKEBEVILLING - VISNES GRUVEKAFÉ 07.09.19 Stokknes AS EVI1 19/00022-101 2019/08/27
I TEK 107/25 - FOSNAVÅGEN, LINDØY,SØKNAD OM UTFYLLING I SJØ/ UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE - 107/25 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Håkonsen Bygg AS JKV 17/00471-011 2019/08/27
I TEK 107/25 OG 107/53 - LINDØY - FLYTTING AV GARASJE, TRAPP, - 107/25 OG 107/53 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arne Håkonsen JKV 16/04179-003 2019/08/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM UTLEGG IMK 18/04336-281 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/27
U TEK SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - 50/34 - VEDTAKSPROTOKOLL FRA SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND 19.8.2019 MSA 15/01955-026 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/08/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM UTLEGG IMK 18/04336-282 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/27
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - ANMODNING OM REVIDERING AV REGNSKAP KPMG AS OFL 16/00248-353 2019/08/27
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM UTLEGG IMK 18/04336-283 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/27
I TEK 122/14 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND, RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 122/14 - BESTILLING AV UTSTIKKING Hellvik Hus Karmøy AS JHE 17/01764-023 2019/08/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 123/186 - BESTILLING AV NABOLISTE Rune Selle Pedersen GEL 19/00021-392 2019/08/27
I TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER - BEGRUNNELSE FOR KRAV FRA JURISTFORBUNDET OG TANNLEGEFORENINGEN Karin Vedø, tillitsvalgt juristforbundet EIST 19/00517-002 2019/08/27
I TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER - BEGRUNNELSE FOR KRAV FRA JURISTFORBUNDET OG TANNLEGEFORENINGEN - KAPITTEL 5 Karin Vedø, tillitsvalgt juristforbundet EIST 19/00521-004 2019/08/27
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/05314-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/27
I SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-036 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/27
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 50/34 - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND - 19.8.2019 MSA 19/01742-008 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/08/27
I TEK 119/400 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 119/400 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 971481 Statens Kartverk MAAA1 19/05340-001 2019/08/27
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-205 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/27
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05317-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/27
U TEK RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - TILLEGGSINFORMASJON - 19/5162 RIVING AV BYGNINGER - HAUGEBERGSVEGEN ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen STSP 19/05162-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/27
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/05342-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/27
I TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - LØNNSKRAV KAPITTEL 3 Geir Allan Stava HTV for skolenes landsforbund EIST 19/00517-003 2019/08/27
I TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LØNNSKRAV 2019 FRA TEKNA - KAP. 5 Tekna v/ Jarle Stunes EIST 19/00521-005 2019/08/27
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - LØNNSKRAV 2019 FRA TEKNA - KAP. 3 Tekna v/ Jarle Stunes TUS 19/00517-004 2019/08/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 149/453 - BESTILLING AV NABOLISTE Dagfinn Hagen GEL 19/00021-393 2019/08/27
U TEK 141/222 - LITLASUND, SØKNAD OM SEKSJONERING - 141/222 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Oppgjørs Partner AS HAS 19/02493-007 2019/08/27
I TEK 145/75 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE OG HALL - 145/75 - OPPNEVNELSE AV SETTEFYLKESMANN - KLAGE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Kommunal- og moderniseringsdepartementet GTH 18/03108-030 2019/08/27
I SEN CAFE MM KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SØKNAD OM UTVIDET UTESERVERING - CAFE MM KOPERVIK Inventum Servering AS EVI1 16/00623-032 2019/08/27
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/05311-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/27
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/05280-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/27
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-206 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/27
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-207 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/27
I TEK GRAVESØKNAD - STØLSMYR - GRAVESØKNAD - STØLSMYR T. HALLELAND AS OSG 19/05345-001 2019/08/27
U TEK 123/186 - SNIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - SVAR - 123/186 - SNIK - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR AVSTANDSKRAV LEDNINGSSTREKK Berge Sag og Trelast AS ETS 19/05191-002 2019/08/27
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-284 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/27
I SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-037 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/27
U TEK 101/1 OG 4 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE - 101/1 OG 4 - UNDERRETTING ETTER UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Svend Egil Håvardsen ALA04 19/04867-003 2019/08/27
U TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 MFL. GODKJENT 1.7.2019 - SVAR - INNSYNSBEGJÆRING - BER OM KOPI AV ALLE DOKUMENTER I SAKEN PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 MFL. Nils Wergeland Krog YSL 13/04467-186 2019/08/27
I TEK 107/25 - FOSNAVEGEN, LINDØY - OPPARBEIDELSE AV ADKOMST, PARKERING OG FORSTØTNINGSMURER MUR MED GJERDE - 107/25 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Håkonsen Bygg AS JKV 17/01236-003 2019/08/27
I TEK 107/53 - FOSNAVEGEN, LINDØY - NATURSTEINSMUR MED GJERDE - 107/53 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Håkonsen Bygg AS JKV 17/01237-003 2019/08/27
I TEK 110/3 - VÅGA - FLYTEBRYGGE - 110/3 - VÅGA - SØKNAD OM UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE Randi Kaldråstøyl KRRE 19/02958-005 2019/08/27
I TEK 121/20 - SOLDALVEGEN, ØSTHUS - FORSTØTNINGSMUR - 121/20 - SOLDALVEGEN, ØSTHUS - FORSTØTNINGSMUR Arnfinn Knutsen KRRE 19/05349-001 2019/08/27
I TEK 47/578 - SOLVIGVEGEN, VIK - TILBYGG BOLIG - GARASJE - 47/578 - MOTTATT MANGLER - SITUASJONSKART Florica Burca KHM 19/02966-006 2019/08/27
I TEK 120/39 - HAUGEN, TUASTAD - RIVING AV BYGNING - 120/39 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Svehaug Entreprenør AS JKV 19/01379-004 2019/08/27