Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - PROSESSKRIV TIL HAUGALAND TINGRETT CEM01 18/01685-060 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/26
U TEK 104/21 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR OVE SALTVEDT - 104/21 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR OVE SALTVEIT Inge Vaaga AS ALS06 19/04807-002 2019/08/26
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - BPA-TJENESTER FRA ULOBA OG BEHOVET FOR DATABEHANDLERAVTALE Virke CBE02 18/01699-044 2019/08/26
U SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - OVERSENDELSE TIL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEP. - PLAN 2107 Fylkesmannen i Rogaland JST 17/03376-035 2019/08/26
U HSE PERSONOPPLYSNINGER I BARNEHAGE - SVAR - VARSEL OM PÅLEGG Datatilsynet CBE02 19/00981-004 2019/08/26
I TEK ANSKAFFELSE BRØNNBORING - BORGAREDALEN - TILBUD BORING AV GRUNNVANNSBRØNNER - BORGAREDALEN Vestnorsk Brunnboring AS ELO 19/05193-002 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/08/26
I TEK ANSKAFFELSE BRØNNBORING - BORGAREDALEN - TILBUD BORING AV GRUNNVANNSBRØNNER Hallingdal Brønn og Graveservice AS ELO 19/05193-003 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/08/26
I TEK ANSKAFFELSE BRØNNBORING - BORGAREDALEN - KONTRAKT Hallingdal Brønn og Graveservice AS ELO 19/05193-006 2019/08/26
U TEK 64/267 - STANGALAND - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/5269 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 64/267 - STANGALAND - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune EDH 19/05018-003 2019/08/26
U TEK NYTT VEGNAVN - PORSHOLMEN - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - NYTT VEGNAVN - PORSHOLMEN Karmøy kommune BFH 19/04888-003 2019/08/26
I SEN LUKTPROBLEMATIKK/FORURENSING/STØY - HUSØY - TIL ALLE SOM ER ANSVARLIGE FOR DRIFT OG SOM DELTAR I PROSESSEN AV UTBYGGING AV HUSØY. Beboergruppen Snik/Fastlands-Karmøy KANE1 18/01519-037 2019/08/26
U TEK 15/722 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND 19.8.2019 MSA 18/02663-009 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/08/26
I TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 18/03307-046 2019/08/26
I TEK TOTALENTERPRISE PÅ DRIFTSBYGG FOR BORGARDALEN - BANKGARANTI NR. 420315 Skudenes & Aakra Sparebank ELO 17/00942-008 2019/08/26
I TEK TOTALENTERPRISE PÅ DRIFTSBYGG FOR BORGARDALEN - REFERAT FRA 1 ÅRS BEFARING 20.09.2019 Petter J. Rasmussen AS ELO 17/00942-009 2019/08/26
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - 148/12 - OVERSENDELSE AV AVTALE FOR TINGLYSING NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK Kartverket - Tinglysingen MAHA1 16/04821-019 2019/08/26
U TEK 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 3 BOLIGER REKKE VEST (BYGG3) - RAMMETILLATELSE - 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 3 BOLIGER REKKE VEST Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 19/01008-006 2019/08/26
I SEN LUKTPROBLEMATIKK/FORURENSING/STØY - HUSØY - TILLEGGSPUNKT ETTER MØTE Terje Ludvigsen KANE1 18/01519-041 2019/08/26
I SEN ELEVSAK - PROSESSKRIV CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/08/26
U TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - INVITASJON TIL OPPSTARTSMØTE - 15/353-530 - ÅKRAVEGEN 54 OG 56 RH Oppmåling Rune Hemnes BHA02 19/00604-025 2019/08/26
I TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 MFL. GODKJENT 1.7.2019 - INNSYNSBEGJÆRING - BER OM KOPI AV ALLE DOKUMENTER I SAKEN PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 MFL. Nils Wergeland Krog YSL 13/04467-185 2019/08/26
I TEK 123/175 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-4 - 123/175 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS KIS 16/05106-008 2019/08/26
I TEK 63/228 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON - 63/228 - KLAGE PÅ VEDTAK Eskild Kvala AS GTH 18/05405-008 2019/08/26
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - TILSAGN OM OU-MIDLER - NASJONAL LEDERUTDANNING I PRIMÆRHELSETJENESTEN Ks-Kommunesektorens Organisasjon SALF 12/00929-188 2019/08/26
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING - 115/31 - MOTTATT MANGLER - SIGNERT SØKNAD Urbanhus Haugesund AS EDH 19/05154-004 2019/08/26
I TEK 63/86 - HAUGANE, NORDSTOKKE - RIVING FRITIDSBOLIG, NYBYGG ENEBOLIG - 63/86 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JKV 16/01769-016 2019/08/26
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05317-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/26
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05318-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05110-012 25 Offl §25 2019/08/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05110-013 25 Offl §25 2019/08/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05111-011 25 Offl §25 2019/08/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - SØKNAD BLI01 19/04818-010 25 Offl §25 2019/08/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-060 25 Offl §25 2019/08/26
I TEK 2/345 OG 2/198 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEGGRUNN - 2/138, 2/206, 2/354 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEGGRUNN TIL GNR 2/345 (OFF. VEG) Statens vegvesen - Region vest AMJ 19/05229-002 2019/08/26
I TEK 56/9 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - INNGJERDING AV UTMARK FOR BEITE - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) INNGJERDING AV UTMARK FOR BEITE Jostein Jostein Ytreland LKS 19/05321-001 2019/08/26
I TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 - 69/63 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE OG EGENERKLÆRING Statens vegvesen - Region vest ALA04 18/04837-007 2019/08/26
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018/2019 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR 2019 Kirketunet Barnehage RHO 18/02966-067 2019/08/26
I TEK 47/238 OG 47/233 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER T.J MYDLAND OG MAGNE STUELAND - GJELDER SALG AV VEIRETT OG OPPMÅLING AV GRENSER Magne Stueland XXI 19/05287-003 2019/08/26
U TEK 11/375 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MANNES, PER MAGNUS , KNUT HELGE OG LARS M.FL. - SVAR - 11/375 - EGENERKLÆRINGER OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Per Magnus Mannes BJP01 19/05308-006 2019/08/26
I TEK DISPOSISJONSRETT/FESTEKONTRAKTER - KARMØY RIDEKLUBB - HENVENDELSE FRA KARMØY RIDEKLUBB Karmøy Rideklubb MAAA1 19/04885-003 2019/08/26
I SKU RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 2020 -2023 - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - SØKNAD OM Å KOMME PÅ RULLERINGSLISTEN FOR TIPPEMIDLER 2020 - 2023 SØKNAD NR. 1 Karmøy Rideklubb OFL 19/02052-006 2019/08/26
I SKU RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 2020 -2023 - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - SØKNAD OM Å FÅ RIDESTI INN I RULLERINGSPLAN SØKNAD NR. 2 Karmøy Rideklubb OFL 19/02052-007 2019/08/26
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/05299-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/26
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/05293-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/26
I TEK 119/196 - TREVARDEVEGEN, MYKJE. TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 119/196 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Valen JKV 14/00073-004 2019/08/26
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 18/00547-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/26
U SEN VIGSEL - SENDT FEIL DOKUMENT DATERT 23.08.19, VÅR REF.: 19/5138-3 CEM01 19/05138-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/26
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/05313-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/26
I TEK NYTT VEGNAVN - PORSHOLMEN - ADRESSENAVNET PORSHOLMEN - TILRÅDING Språkrådet BFH 19/04888-004 2019/08/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 22/110 - BESTILLING AV NABOLISTE - SEKSJONERING Elisabeth Thorheim GEL 19/00021-389 2019/08/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 149/469 - BESTILLING AV NABOLISTE - VEDLIKEHOLD Solrun Gjerdevik GEL 19/00021-390 2019/08/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 7/61 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Odd Arve Gunderstad GEL 19/00021-391 2019/08/26
U TEK 123/186 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188 - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 123/186 OG 123/187 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188 Berge Sag Boligtomter AS EDH 19/05198-003 2019/08/26
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/05314-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/26
U TEK 15/1515 - SNORREVEGEN, ÅKRA - RIVING AV PIPE OG INSTALLASJON AV GASSPEIS - 15/1515 - FERDIGATTEST - RIVING AV PIPE OG INSTALLASJON AV GASSPEIS Odd Even Jakobsen JKV 19/00833-006 2019/08/26
U TEK 11/41 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND 19.8.2019 Sevlandsvik Slip & Mekaniske Verksted AS MSA 18/01933-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/08/26
I TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT 15/2200 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Ole Martin Sjøen BSO02 19/05316-001 2019/08/26
I TEK TEKNISKE PLANER FOR SLETTATUNET PÅ VEA - 5/649 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN - TEKNISKE PLANER FOR SLETTATUNET PÅ VEA Karmøy Kommune - Teknisk Etat ALA04 12/02670-015 2019/08/26
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-097 25 Offl.§25 2019/08/26
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 18/03070-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/26
U TEK 58/249 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND 19.8.2019 Tsrevisjon AS MSA 18/01064-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/08/26
I SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - LEIE AV BLIKSHAVN 22.07.20 - KONGESOMMER Sør-Karmøy Frivilligsentral Iogt TVI 12/01968-155 2019/08/26
I SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SØKNAD OM OPPSETTING AV SKULPTUR PÅ KARMØY KOMMUNE SIN EIENDOM Åkrehamn Vekst JAH 12/00023-151 2019/08/26
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 15/1645 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Omega Areal AS REK 19/00023-101 2019/08/26
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/03429-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/26
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 147/3 - OVERSENDELSE AV AVTALE FOR TINGLYSING 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM Kartverket - Tinglysingen MAHA1 17/00780-042 2019/08/26
U TEK 58/23, 123, 125 - HOVEDGATEN 37-39 - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND 19.8.2019 Kop Eiendom AS MSA 18/01948-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/08/26
I TEK 21/7 OG 54 OG 22/171 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUGEN, ARNE BIRGER - 21/7 OG 54 OG 22/171 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Arne Birger Haugen BJP01 19/05319-001 26 Off.l.26 2019/08/26
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - SOLDALEN - HØYDER I NORDØST PÅ B1 OG GJERDE LANGS BEKK BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Cowi AS BTH04 18/02711-041 2019/08/26
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV TARIFFAVTALE ETTER AML §10.12 4.LEDD - TØKJEMYRVEGEN 24-26 Fagforbundet Karmøy ELH 12/00092-315 2019/08/26
I TEK TEKNISK PLAN - SALVØY BOLIGFELT - SVAR - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 18/00620-012 2019/08/26
I TEK 119/122 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ERLAND, ØYVIND OG RENEE CHRISTINA - 119/122 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Dnb Eiendom AS BJP01 19/05320-001 26 Off.l.26 2019/08/26
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 64/1090 - SPØRSMÅL OM SØKNADSPLIKT FOR BYGGING AV GJERDE LANGS VEG Stian Andreassen Eriksen KHM 17/00073-359 2019/08/26
I TEK 66/162 - RØRLEGGERMELDING - MONTERING AV VANNMÅLER - GEIR OTTO KVINNESLAND - 66/162 - FERDIGMELDING - MONTERING AV VANNMÅLER - GEIR OTTO KVINNESLAND Comfort Karmøy AS ALS06 19/05145-003 2019/08/26
U TEK 148/947 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND 19.8.2019 Norheim Handelspark AS MSA 18/03105-009 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/08/26
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN VELDETUN Jostein Myge AS KSU01 17/00247-156 2019/08/26
U SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - TILDELINGSBESLUTNING - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR Haugaland Stein og Tre AS OEI 19/04872-024 2019/08/26
U SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - TILDELINGSBESLUTNING - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR Norsk Lek og Park AS OEI 19/04872-025 2019/08/26
U SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - TILDELINGSBESLUTNING - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR Milas AS OEI 19/04872-026 2019/08/26
U SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - TILDELINGSBESLUTNING - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR Søve AS OEI 19/04872-027 2019/08/26
I SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-028 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/26
U SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-029 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/26
U TEK 119/122 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ERLAND, ØYVIND OG RENEE CHRISTINA - SVAR - 119/122 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Dnb Eiendom AS BJP01 19/05320-002 2019/08/26
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - SOLDALEN - REFERAT FRA BYGGEMØTE 21 - DATO: 14.08.19 BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Cowi AS BTH04 18/02711-042 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/08/26
I SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 12/00108-251 2019/08/26
I TEK GRAVESØKNAD - TVEITHOLMVEGEN - GRAVESØKNAD - TVEITHOLMVEGEN Christina Ferkingstad for Rasmus Ytreland OSG 19/05327-001 2019/08/26
I SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-030 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/26
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 17/03640-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/26
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ BEHOLDE SKOLEPLASS PÅ MYKJE SKOLE PFA 19/05158-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/26
U TEK 21/7 OG 54 OG 22/171 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUGEN, ARNE BIRGER - SVAR - 21/7 OG 54 OG 22/171 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Arne Birger Haugen BJP01 19/05319-002 2019/08/26
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTTNINGSHEMMEDE NJO 19/05325-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/26
I TEK GRAVESØKNAD - HELGANESVEGEN - GRAVESØKNAD - HELGANESVEGEN Christina Ferkingstad for Hage og maskin AS OSG 19/05328-001 2019/08/26
I TEK 50/1 OG 38 - JORDLEIEAVTALE KRISTINE VINJE REIERSEN - 50/1 OG 38 - SIGNERT JORDLEIEAVTALE KRISTINE VINJE REIERSEN Opplysningsvesenets Fond LKS 19/05326-001 2019/08/26
U SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-031 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/26
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - RHO 18/00452-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/26
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-053 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/26
I HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING JMJ 16/00460-114 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/26
U TEK 66/162 - RØRLEGGERMELDING - MONTERING AV VANNMÅLER - GEIR OTTO KVINNESLAND - 66/162 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - MONTERING AV VANNMÅLER - GEIR OTTO KVINNESLAND Geir Otto Kvinnesland ALS06 19/05145-004 2019/08/26
I SEN H-ÆRLIG AS - SERVERINGSBEVILLING - H-ÆRLIG AS - UTTALELSE I SERVERINGSBEVILLING Sør-Vest Politidistrikt EVI1 19/05074-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/26
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 19/05207-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/26
I SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-032 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/26
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING FRA LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/26
I TEK VANN OG VASSDRAG - UTLYSNING AV FYLKESKOMMUNAL TILSKUDDSORDNING FOR VANNMILJØTILTAK 2019 - ANDRE SØKNADSOMGANG Rogaland Fylkeskommune PCH01 12/00054-054 2019/08/26
I SEN FOREBYGGING AV MOBBING OG TRAKASSERING - HØRING : PROSEDYRE Utdanningsforbundet Karmøy GLS 18/04031-005 2019/08/26
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 18/03070-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/26
U SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-033 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/26
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/05330-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/26
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/02756-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/26
U SEN INNFORDRING - OPPHØR AV FRIVILLIG AVTALETREKK SAGR 18/04336-280 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/26
I TEK 5/14 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MUNKEJORD, OLAV - 5/14 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MUNKEJORD, OLAV Kjell Olav Munkejord BJP01 19/05331-001 26 Off.l.26 2019/08/26
I SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-034 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/26
U SEN ELEVSAK - PROSESSKRIV KSE 16/02259-069 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/26