Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF1, 1-3 OG BF2, 1-2 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS - 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF1, 1-3 OG BF2, 1-2 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS T Halleland AS ORO01 19/02561-002 2019/08/23
U SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - GODKJENT PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Åkrehamn Vekst JST 17/03376-034 2019/08/23
I TEK 102/206 - KJØP AV INDUSTRITOMT PÅ BYGNES - HENVENDELSE - GJELDER 102/206 - KJØP AV INDUSTRITOMT PÅ BYGNES Karmøy Winch AS SMO02 19/05297-001 2019/08/23
U TEK 60/131 - HÅVELIVEGEN, SØRSTOKKE - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 60/131 - HÅVELIVEGEN, SØRSTOKKE - NYBYGG GARASJE Kjell Jonny Liknes EDH 19/01984-007 2019/08/23
U TEK 72/186 - SUNDVEGEN, SKÅR - NYBYGG HAGESTUE - 72/186 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT FYLKESVEG Statens vegvesen - Region vest KIS 19/05190-002 2019/08/23
U TEK 57/300 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KALLESTEN BYGGESAK: 17/4292 - 57/300 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KALLESTEN BYGGESAK: 17/4292 Geir Tangjerd ORO01 19/05116-002 2019/08/23
I TEK 73/80 - BORGAREDALEN, SUND - RIVING OG NYBYGG KONTOR- OG GARDEROBEBYGG - 73/80 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Pds Arkitekt AS KMY 15/03692-023 2019/08/23
I TEK 85/256 - UTVIK. BRUKSENDRING FRA CATERING TIL HYBELHUS - 85/256 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Pds Arkitekt AS KMY 12/01908-012 2019/08/23
U TEK 149/463 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/5315 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 149/463 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune, sektor eiendom EDH 19/05022-003 2019/08/23
U TEK NYTT VEGNAVN - SØRBØVEGEN - FORSLAG TIL NYTT VEGNAVN I KARMØY KOMMUNE Språkrådet BFH 19/05272-001 2019/08/23
I TEK 141/68 - LITLASUNDVEGEN, LITLASUND - NYBYGG GARASJE - 141/68 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Idar Ådnesen KHM 19/02040-006 2019/08/23
I TEK 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/443 - MOTTATT MANGLER - AVSTANDSERKLÆRING FRA 15/405 OG 15/458 Eskild Kvala AS IGR 17/00860-037 2019/08/23
U HSE INNSYNSBEGJÆRINGER - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENT I KLAGESAK ETTER OFFENTLEGLOVA Fylkesmannen i Rogaland CBE02 13/03790-032 2019/08/23
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 ANL. NR. 54714 TORVASTAD IDRETTSSENTER - TRIMPARK Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-351 2019/08/23
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 ANL. NR. 17514 KOLNES IDRETTSANLEGG - AKTIVITETSFLATE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-352 2019/08/23
I TEK 22/36 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/36 - UTTALE TIL KLAGE PÅ FRADELING AV BOLIGTOMT PÅ LANDBRUKSEIENDOM Fylkesmannen i Rogaland HHU 19/00255-013 2019/08/23
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - TILSKUDD TIL BARNEVERNFAGLIG VIDEREUTDANNING 2019 Ntl Bufdir og Bufetat AIS 12/00929-186 2019/08/23
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - TILSKUDD TIL BARNEVERNFAGLIG VIDEREUTDANNING 2019 Ntl Bufdir og Bufetat AIS 12/00929-187 2019/08/23
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - TILSKUDD TIL BARNEVERNFAGLIG VIDEREUTDANNING 2019 Ntl Bufdir og Bufetat AIS 12/00929-185 2019/08/23
I TEK 58/293 - STATSRÅD VINJES GATE, KOPERVIK - BRUKSENDRING TIL BOLIG - 58/293 - STATSRÅD VINJES GATE, KOPERVIK - BRUKSENDRING TIL BOLIG Procon AS KIS 19/05292-001 2019/08/23
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 3/335 - ØSTHUS - FORESPØRSEL OM SØKNADPLIKT FOR UTVIDELSE AV BOD Oddvar Skorpe KRRE 17/00073-357 2019/08/23
I TEK 12/74 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL FORSAMLINGSLOKALET, TILBYGG OG FASADEENDRING - 12/74 - SPØRSMÅL OM VILKÅR I RAMMETILLATELSE Eskild Kvala AS IGR 18/03792-012 2019/08/23
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - NOU 2019: 13 NÅR KRISEN INNTREFFER Justis- og Beredskapsdepartementet ORO 19/00016-082 2019/08/23
I TEK 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING - 11/387 - SUPPLERING TIL KLAGE DATERT 05.08.2019 Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS GTH 19/02214-010 2019/08/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/03520-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 25 % VIKARIAT - TILBUD BLI01 19/03634-014 25 Offl §25 2019/08/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 25 % VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/03634-015 25 Offl §25 2019/08/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 25 % VIKARIAT - TRUKKET BLI01 19/03634-016 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - TILBUD ANVO 19/04931-058 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/04931-059 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - TILBUD ANVO 19/04931-060 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/04931-061 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - TILBUD ANVO 19/04931-062 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/04931-063 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - AVSLAG ANVO 19/04848-048 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - AVSLAG ANVO 19/04848-049 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - AVSLAG ANVO 19/04848-050 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - AVSLAG ANVO 19/04848-051 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - AVSLAG ANVO 19/04848-052 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - TILBUD ANVO 19/04848-053 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/04848-054 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - AVSLAG ANVO 19/04848-055 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - AVSLAG ANVO 19/04848-056 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - AVSLAG ANVO 19/04848-057 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - AVSLAG ANVO 19/04848-058 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - AVSLAG ANVO 19/04848-059 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - AVSLAG ANVO 19/04848-060 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - AVSLAG ANVO 19/04848-061 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - AVSLAG ANVO 19/04848-062 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - AVSLAG ANVO 19/04848-063 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - AVSLAG ANVO 19/04848-064 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - AVSLAG ANVO 19/04848-065 25 Offl §25 2019/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - AVSLAG ANVO 19/04848-066 25 Offl §25 2019/08/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-084 25 Offl §25 2019/08/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-085 25 Offl §25 2019/08/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-086 25 Offl §25 2019/08/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-087 25 Offl §25 2019/08/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-088 25 Offl §25 2019/08/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-089 25 Offl §25 2019/08/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD ANVO 19/04933-013 25 Offl §25 2019/08/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-055 25 Offl §25 2019/08/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-056 25 Offl §25 2019/08/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-057 25 Offl §25 2019/08/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 19/05077-004 25 Offl §25 2019/08/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 19/05077-005 25 Offl §25 2019/08/23
I TEK 15/966 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/966 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Tove Janeth Revheim JHE 19/05294-001 2019/08/23
I TEK 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER, CARPORT OG BODER REKKE ØST (BYGG 1) - 13/676 - REVIDERTE TEGNINGER REKKE ØST (BYGG 1) Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 19/01010-007 2019/08/23
I TEK 139/8 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER TORE JOHANNES HAUSKEN BYGGESAK 19/1293 - 139/8 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 19/1293 Tindeland Rør AS ALS06 19/01295-003 2019/08/23
I TEK 104/6 - BRATTHELGALAND - UTLEGGING AV VANNLEDNING I SJØ - 104/6 - (KOPIMOTTAKER) TILATELSE TIL ETABLERING AV VANNLEDNING Karmsund Havn IKS KRRE 19/04982-002 2019/08/23
I TEK 142/500 - STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - 142/500 - BELIGGENHETSKONTORLL OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 18/02744-014 2019/08/23
I SKU RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 2020 -2023 - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - SØKNAD OM REHABILITERING AV TORVASTAD KUNSTGRESSBANE 1 Torvastad idrettslag OFL 19/02052-004 2019/08/23
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN MALGORZATA ELZBIETA LANDE AKR02 17/00780-041 2019/08/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I- BARNEHAGE RHO 18/05556-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
U TEK 98/5 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HESKJA, KARL ALBERT - SVAR - 98/5 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Karl Albert Heskja BJP01 19/05288-002 2019/08/23
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - SVAR - SØKNAD OM STENGING AV VEG 07.09.19 - FOTVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00247-155 2019/08/23
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - SØKNAD OM SPILLEMIDLER 2020 Fjord Motorpark Eiendom AS OFL 16/00248-350 2019/08/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 18/03069-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
U TEK 66/218 - VALBERGÅSEN, AUSTREIM - TILBYGG HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 66/218 - VALBERGÅSEN, AUSTREIM - TILBYGG HAGESTUE Edb-Tjenester Norge Limited KIS 19/05014-002 2019/08/23
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NAUST/REDKSAPSHUS OG ANNEN FISKERI-/FANGSTBYGNING (KODE 245 OG 248) Bjørg Jacobsen MSA 18/00413-043 2019/08/23
I TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG TERRASSEBLOKK (FELT 10 ) - 141/213 - REVIDERTE TEGNINGER OG SITUASJONSKART (FELT 10 ) Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 18/04244-003 2019/08/23
I SEN KOMPETANSEUTVIKLING - TILSAGN OM OU-MIDLER Ks-Kommunesektorens Organisasjon RBR 12/00434-109 2019/08/23
U SEN 38/60 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/942 - MATRIKKELBREV/ ERKLÆRING 38/60. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:19/942 Kartverket - Tinglysingen REK 19/02426-016 2019/08/23
U TEK 47/138, 52/2, 32/54, 25/119, 6/33 OG 64/353 - KARMØY - RIVING AV BETONGOBJEKTER OG TÅRN - FERDIGATTEST 47/138, 52/2, 32/54, 25/119, 6/33 OG 64/353 - Norsk Saneringsservice AS JMJ03 19/01808-006 2019/08/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/05293-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
U SEN 61/14 - MIDTSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4628 - MELDING/ERKLÆRING 61/177 M.FL. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD. 18/4628 Kartverket - Tinglysingen REK 19/03642-003 2019/08/23
U TEK 71/21 - REVURVEGEN, BREKKE - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 71/21 - REVURVEGEN, BREKKE - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG Eskild Kvala AS KIS 19/04924-003 2019/08/23
I TEK 142/779 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 142/779 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Duco AS KMY 18/03966-010 2019/08/23
I TEK GRAVESØKNAD - FOSNAVEGEN 541 - GRAVESØKNAD - FOSNAVEGEN 541 Ravi Rådgivning AS for Waldeland maskin AS OSG 19/05298-001 2019/08/23
I HSE SØKNADER - BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD - MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER IKN01 18/05620-014 25 Offl.§25 2019/08/23
I TEK 51/2 - PLAN FOR NYDYRKING FALNES, HILDA HANNE - UTTALELSE ETTER ARKEOLOGISK REGISTRERING (KOPIMOTTAKER) 51/2 - PLAN FOR NYDYRKING Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv HHU 19/01380-009 2019/08/23
U TEK 47/238 OG 47/233 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER T.J MYDLAND OG MAGNE STUELAND - 47/238 OG 47/233 - UNDERRETTINGSBREV ETTER UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER SAK 19/5287 Magne Stueland XXI 19/05287-002 2019/08/23
I TEK 149/359, 149/361 OG 149/362 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER RAGLAMYR HANDELSPARK AS - 149/359 OG 149/361 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHET RAGLAMYR HANDELSPARK AS Haugaland Handelspark AS MAH 19/05295-001 26 Off.l.26 2019/08/23
U TEK INFORMASJON FRA SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - INFORMASJON FRA SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON Svehaug Entreprenør AS ETS 18/05598-005 2019/08/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 58/442 - BESTILLING AV NABOLISTE Alf Helge Lyngholm GEL 19/00021-386 2019/08/23
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å BEHOLDE SKOLEPLASS PFA 19/05301-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
U TEK 123/3 OG 123/4 - SNIK, SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3188 (SE OGSÅ SAK 19/5310) - 123/186 OG 123/187 - UNDERRETTING ETTER SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHETER STD:18/3188 Berge Sag Boligtomter AS MAH 18/04496-048 2019/08/23
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - KLAGE PÅ AVSLAG - FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 17/03651-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 66/851 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - HARRET DALE Harriet Svanhild Elise Dale REK 19/00023-100 2019/08/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/05299-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
U TEK KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING - ENDRING PÅ KUNNGJØRING - 19/4777 KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING Doffin MAJ02 19/04777-006 2019/08/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05153-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
U TEK KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING - TILLEGGSINFORMASJON - 19/4777 KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen MAJ02 19/04777-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 142/182 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Kristen Magne Vedøy GEL 19/00021-385 2019/08/23
U TEK 3/196 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN S. BERG - 3/196 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - BJØRN S. BERG Bjørn Sigfred Berg ALS06 19/02964-004 2019/08/23
I TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG REKKEHUS (FELT 20) - 141/213 - REVIDERTE TEGNINGER OG SITUASJONSKART (FELT 20) Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 18/04248-003 2019/08/23
I TEK 2/155 OG 2/422 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER SILGJERD, ELSE KARINE - 2/155 OG 2/422 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Else Karine Silgjerd AMJ 19/05300-001 26 Off.l.26 2019/08/23
U TEK KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/4777 KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING MAJ02 19/04777-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 18/00592-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID - BARNEHAGE RHO 18/04874-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
I TEK 2/422 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SILJORD, ELSE KARINE - 2/422 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SILJORD, ELSE KARINE Else Karine Silgjerd BJP01 19/05302-001 26 Off.l.26 2019/08/23
U TEK 57/115 - WORREGADÅ, SKUDENESHAVN - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV TAKVINDU - 57/115 - TIL ORIENTERING - UTSKIFTING AV TAKVINDU Anne Kristin Stahl Lerang JMJ03 19/02078-005 2019/08/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 19/05286-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
I TEK 3/393 OG 557 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BÅRDSEN, LILLY OG GRINDHAUG, GEORG - 3/393 OG 557 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Lilly Bårdsen BJP01 19/05303-001 26 Off.l.26 2019/08/23
I TEK 3/393 OG 557 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BÅRDSEN, LILLY OG GRINDHAUG, GEORG - 3/393 OG 557 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Georg Grindhaug BJP01 19/05303-002 26 Off.l.26 2019/08/23
I TEK 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 3 BOLIGER REKKE VEST (BYGG3) - 13/676 - REVIDERTE TEGNINGER REKKE VEST (BYGG3) Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 19/01008-007 2019/08/23
I TEK 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER REKKE MIDT (BYGG 2) - 13/676 - REVIDERTE TEGNINGER REKKE MIDT (BYGG 2) Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 19/01009-005 2019/08/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 18/03750-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 18/03749-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
U SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET - SYNNØVE STANGE Vormedal Barnehage RHO 12/00108-250 2019/08/23
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/02303-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/05305-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
I SEN LEDSAGERBEVIS OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/05306-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 64/1090 - SPØRSMÅL OM SØKNADSPLIKT FOR BYGGING AV GJERDE LANGS VEG Stian Andreassen Eriksen KHM 17/00073-358 2019/08/23
I SEN KOMMUNAL GARANTI - MOLO, LAHAMMER - SØKNAD OM KOMMUNAL BANKGARANTI Vigane Båtklubb EIE 19/05307-001 2019/08/23
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05099-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL NY, HEILSKAPLEG SPRÅKOV Kulturdepartementet BAN03 19/00016-083 2019/08/23
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - ENDRINGER I AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN OG FLERE FORSKRIFTER SOM GJELDER ALLMENNLEGETJENESTEN Helse- og Omsorgsdepartementet AIS 19/00016-084 2019/08/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 18/00547-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SVAR - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-086 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING Urbanhus Haugesund AS EDH 19/05154-003 2019/08/23
I TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING AV BODER - 58/127 - UTTALE TIL RIVING AV SEFRAK-BYGG Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KIS 19/04906-004 2019/08/23
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/00809-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
I TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - STORABORG/SKUDNESHAVN GBNR. 46/41, 47/51, 47/317, 47/550, 47/699, 47/711 Sh Prosjekt AS BHA02 19/00604-026 2019/08/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 37/13 - BESTILLING AV NABOLISTE Magnus Jonas Fjell GEL 19/00021-388 2019/08/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 119/3 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-387 2019/08/23
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 18/03618-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
I TEK 11/375 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MANNES, PER MAGNUS , KNUT HELGE OG LARS M.FL. - 11/375 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Per Magnus Mannes BJP01 19/05308-001 26 Off.l.26 2019/08/23
I TEK 11/375 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MANNES, PER MAGNUS , KNUT HELGE OG LARS M.FL. - 11/375 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Knut Helge Mannes BJP01 19/05308-002 26 Off.l.26 2019/08/23
I TEK 11/375 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MANNES, PER MAGNUS , KNUT HELGE OG LARS M.FL. - 11/375 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Lars Mannes BJP01 19/05308-003 26 Off.l.26 2019/08/23
I TEK RAMMEAVTALE RIB - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG Norconsult AS (Hovedenhet) VIHO 18/04931-026 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/08/23
I TEK 11/375 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MANNES, PER MAGNUS , KNUT HELGE OG LARS M.FL. - 11/375 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Lillian Ørjansen BJP01 19/05308-004 26 Off.l.26 2019/08/23
I TEK 11/375 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MANNES, PER MAGNUS , KNUT HELGE OG LARS M.FL. - 11/375 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kirsten Hemnes BJP01 19/05308-005 26 Off.l.26 2019/08/23
I TEK 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER, CARPORT OG BODER REKKE ØST (BYGG 1) - 13/676 - TEGNINGER CARPORT REKKE ØST (BYGG 1) Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 19/01010-008 2019/08/23
U TEK 2/422 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SILJORD, ELSE KARINE - SVAR - 2/422 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SILJORD, ELSE KARINE Else Karine Silgjerd BJP01 19/05302-002 2019/08/23
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-203 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/23
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-204 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/23
U TEK 3/393 OG 557 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BÅRDSEN, LILLY OG GRINDHAUG, GEORG - SVAR - 3/393 OG 557 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Lilly Bårdsen BJP01 19/05303-003 2019/08/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/05311-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING - FRITT SKOLEVALG TIL VIDEREGÅENDE SKOLE Utdanningsdirektoratet BAN03 19/00016-085 2019/08/23
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - TILLEGGSINFORMASJON - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen CBE02 19/02953-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/23
I SKU RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 2020 -2023 - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - SØKNAD OM REHABILITERING AV GARDEROBER, HESTMYR IDRETTSANLEGG KLUBBHUS Sportsklubben Nord OFL 19/02052-005 2019/08/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/05313-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - TILLEGGSINFORMASJON - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen TES02 19/01061-048 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/23
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILLEGGSINFORMASJON - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/02341-031 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/23
U TEK RAMMEAVTALE RIE - TILLEGGSINFORMASJON - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 18/04932-026 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/23
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-049 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/23
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/05138-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-050 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/23
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/02860-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/23
U SEN VA-TEKNISKE TJENESTER - KUNNGJØRING - 19/5312 VA-TEKNISKE TJENESTER Doffin KRWI 19/05312-001 2019/08/23
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-051 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/23
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-052 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/23