Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 13/676 OG 13/698 - TJØSVOLL - RIVING OG BYGGEMODNING, FELLESANLEGG, VEI OG STØYSKJERM - RAMMETILLATELSE - 13/676 OG 13/698 - TJØSVOLL - RIVING OG BYGGEMODNING, FELLESANLEGG, VEI OG STØYSKJERM Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 18/01723-007 2019/08/22
U SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - ANNONSE - PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Haugesunds Avis / KK-netside JST 17/03376-033 2019/08/22
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA THORSEN, THOMAS OG ANDREASSEN, MARTHE - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - 43/607 THORSEN, THOMAS OG ANDREASSEN, MARTHE Thomas Thorsen MAAA1 19/02082-004 2019/08/22
U SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN IVAR JOHANNES LARSEN JST 17/03376-036 2019/08/22
U TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - STANGE - TILSYNSRAPPORT ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Thomas Osen Dankertsen KMY 18/05153-024 2019/08/22
U TEK 142/500 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HEGGHEIM BYGGESAK: 18/2744 - 142/500 - REVIDERT RØRLEGGERMELDING BYGGESAK: 18/2744 Hervik Rør AS ORO01 18/04749-005 2019/08/22
U TEK 141/44 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - LEIF A. LARSEN - 141/44 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - LEIF A. LARSEN Tindeland Rør AS ALS06 19/05252-003 2019/08/22
U TEK 147/39 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GERDHILD HENNY HAAVIK - 147/39 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GERDHILD HENNY HAAVIK Vedavågen Rør AS ALS06 19/05246-002 2019/08/22
I TEK GRUNNERVERV/EKSPROPRIASJON - FV. 47 - SKUDENES/KIRKELEITE GANG- OG SYKKELVEG - OVERSENDER FORSLAG TIL AVTALE OM TILTREDELSE OG AVTALESKJØNN Statens vegvesen - Region vest MAAA1 18/05554-002 2019/08/22
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
U TEK 140/263 - OSNESVEGEN, OSNES - NYBYGG NAUST - 140/263 - FERDIGATTEST Norconsult AS KMY 18/04893-009 2019/08/22
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
U TEK 63/229 - TRESVIK, NORDSTOKKE, TILBYGG BOLIG - 63/229 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 16/00857-006 2019/08/22
I SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET - SYNNØVE STANGE Vormedal Barnehage RHO 12/00108-249 2019/08/22
U TEK 135/3 - SÆBØVEGEN, SÆBØ. NYBYGG NAUST OG BRYGGE - 135/3 - FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 16/00860-016 2019/08/22
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/5296 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING Rett Bolig AS EDH 19/04983-006 2019/08/22
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 18/03618-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I TEK 148/527 - STENDERVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/527 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Pds Arkitekt AS KMY 15/02823-028 2019/08/22
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - UNDERTEGNET AVTALE Jan Eric Mathisen ABU01 13/00434-200 2019/08/22
U TEK 3/575 - ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/575 - FERDIGATTEST - ØSTHUS - NYBYGG NAUST Edb-Tjenester Norge Limited JMJ03 16/05034-020 2019/08/22
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 50/34 - GJELDER KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - OVERSENDER MERKNADER - 50/34 TNO05 19/01742-007 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/08/22
I TEK 144/22 , 144/30 - NORDBØ - TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG OG ENDRING I ADKOMST - 144/22 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Pds Arkitekt AS KMY 15/02654-013 2019/08/22
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - FV. 511 AUSTRE KARMØYVEG - SVAR PÅ SØKNAD OM VEIVISERSKILT Statens Vegvesen KSU01 12/01271-420 2019/08/22
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/05283-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/00809-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/02710-011 25 Offl §25 2019/08/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/02710-012 25 Offl §25 2019/08/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/02710-013 25 Offl §25 2019/08/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - INTERVJU BLI01 19/02710-014 25 Offl §25 2019/08/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/02710-015 25 Offl §25 2019/08/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/02710-016 25 Offl §25 2019/08/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - INTERVJU BLI01 19/02710-017 25 Offl §25 2019/08/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/02710-018 25 Offl §25 2019/08/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 19/02710-019 25 Offl §25 2019/08/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05112-011 25 Offl §25 2019/08/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - SØKNAD BLI01 19/04818-009 25 Offl §25 2019/08/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - TILBUD ANVO 19/04932-012 25 Offl §25 2019/08/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/04932-013 25 Offl §25 2019/08/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - SØKNAD KHO 19/05113-013 25 Offl §25 2019/08/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - SØKNAD KHO 19/05113-014 25 Offl §25 2019/08/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - TILBUD BLI01 19/05036-066 25 Offl §25 2019/08/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/05036-067 25 Offl §25 2019/08/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - TILBUD BLI01 19/05036-068 25 Offl §25 2019/08/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/05036-069 25 Offl §25 2019/08/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-070 25 Offl §25 2019/08/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - BEKREFTELSE BLI01 19/05036-071 25 Offl §25 2019/08/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - BEKREFTELSE BLI01 19/05036-072 25 Offl §25 2019/08/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - BEKREFTELSE BLI01 19/05036-073 25 Offl §25 2019/08/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - BEKREFTELSE BLI01 19/05036-074 25 Offl §25 2019/08/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-081 25 Offl §25 2019/08/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-082 25 Offl §25 2019/08/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-083 25 Offl §25 2019/08/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD ANVO 19/04933-012 25 Offl §25 2019/08/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-054 25 Offl §25 2019/08/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 19/05077-003 25 Offl §25 2019/08/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - SØKNAD ANVO 19/05187-003 25 Offl §25 2019/08/22
U TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - REFERAT - BYGGEMØTE 12 KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR Knut David Vea Vassbakk & Stol AKR02 16/03040-045 2019/08/22
I TEK 64/824 - BRAKEVEGEN, STANGALAND - PÅBYGG ENEBOLIG - 64/824 - MERKNAD TIL NABOVARSEL - EPOSTKORRESPONDANSE MED SØKER Sven Stakkestad KHM 19/05278-001 2019/08/22
I TEK 15/1515 - SNORREVEGEN, ÅKRA - RIVING AV PIPE OG INSTALLASJON AV GASSPEIS - 15/1515 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Odd Even Jakobsen JKV 19/00833-005 2019/08/22
I TEK 4/298 - MUNKAJORD - FLYTEBRYGGE - 4/298 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE I ETTERKANT TIL ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Karmsund Havn IKS KRRE 19/05285-001 2019/08/22
I SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI HOLE, VETLE (2008) - SØKNAD OM SKOLESKYSS HOLE, VETLE (2008) Eli Johnsrud Reinertsen EEH 15/02397-015 2019/08/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP - ANSETTELSESPROTOKOLL - ROP - MSTA 19/01395-042 25 Offl.§25 2019/08/22
I TEK 42/223 - SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 42/223 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Pds Arkitekt AS JMJ03 16/04859-015 2019/08/22
I TEK BYGGESAK - NORSK HYDRO - 96/53 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT - KARMØY TECHNOLOGY PILOT Pds Arkitekt AS KHM 12/00546-048 2019/08/22
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - COWBOY KVELD - 06.09.19 Knut Anders Bårdsen EVI1 19/00022-095 2019/08/22
U TEK 69/75 - ØYGARDSTUNET, MIDTRE EIDE - NYBYGG FIREMANNSBOLIG 2 - 69/75 - ØYGARDSTUNET, MIDTRE EIDE - NYBYGG FIREMANNSBOLIG 2 Hantera AS KMY 18/03483-008 2019/08/22
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM DEKNING AV KONTIGENT TIL FRITIDSAKTIVITET ANKO 18/02594-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/5296 - 5/42 OG 5/512 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Rett Bolig AS EDH 19/04983-007 2019/08/22
I TEK 106/79 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE BRÅTUN - 106/79 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE BRÅTUN Pv Rør AS ALS06 19/01710-003 2019/08/22
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND May Lise Johannessen SALF 19/00598-041 2019/08/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/05280-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - SØKNAD OM STENGING AV VEG 07.09.19 - FOTVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00247-154 2019/08/22
U TEK INDUSTRIOMRÅDET STØLSMYR - RAGLAMYR SØR - TEKNISKE PLANER - RETUR AV UTGÅTT ORIGINAL GARANTI - NR B354167 INDUSTRIOMRÅDET STØLSMYR - RAGLAMYR SØR Atradius MAHA1 12/00367-025 2019/08/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 82/19 - BESTILLING AV NABOLISTE Tom Magne Lande GEL 19/00021-383 2019/08/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 148/1046 - BESTILLING AV NABOLISTE Petter J. Rasmussen AS GEL 19/00021-384 2019/08/22
U TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2018 OG 2019 - ANMELDELSE BRANNSTIFTING I KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt BMV 18/00351-061 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-197 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/22
U SKU SANDHÅLAND MUSIKK- OG GÅRDSBARNEHAGE - SANDHÅLAND MUSIKK- OG GÅRDSBARNEHAGE - ENDRET GODKJENNING Sandhåland Musikk og Gårdsbarnehage AS RHO 19/05281-001 2019/08/22
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - MEKLINGSPROTOKOLL PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Fylkesmannen i Rogaland JST 17/03376-038 2019/08/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/03328-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-198 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/22
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-281 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 18/03750-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-282 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 18/03749-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I TEK 142/18 - STORASUND - DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV NY NETTSTASJON - 142/18 - REVIDERT SITUASJONSKART MED SIKTLINJER OG AVSTANDER Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/02868-005 2019/08/22
I TEK 145/75 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE OG HALL - 145/75 - (KOPIMOTTAKER) BER OM OPPNEVNELSE AV SETTEFYLKESMANN Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/03108-029 2019/08/22
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I FRISKOLELOVEN (REALKOMPETANSEVURDERING OG INTERNKONTROLL M.M.) Kunnskapsdepartementet BAN03 19/00016-081 2019/08/22
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-199 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/22
I TEK 1/159 - SALVØYVEGEN, VEDØY - UTVIDELSE AV KAI - 1/159 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Prosjekt Konsult AS KRRE 18/04652-009 2019/08/22
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV FOR GRUNNSKOLEOPPLÆRING - VÅREN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV FOR GRUNNSKOLEOPPLÆRING - VÅREN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - KLOAKKERING - RØYKSUND Øystein Skarholm ETS 12/00024-434 2019/08/22
I TEK 142/8 - STORASUND - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV NETTSTASJON - 142/8 - REVIDERT SITUASJONSKART MED SIKTLINJER OG AVSTANDER Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/02552-007 2019/08/22
U TEK 147/703 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER OG BODER - 147/703 - OPPFØLGING AV PLAN FOR UTEOMRÅDET Block Watne AS ALI 17/04128-012 2019/08/22
I TEK 15/1273 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING, MERKING AV EKSITERENDE GRENSER - 15/1273 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING, MERKING AV EKSITERENDE GRENSER Kolbein Kolbeinsen JHE 19/05284-001 2019/08/22
I TEK 1/159 - SALVØYVEGEN, VEDØY - UTVIDELSE AV KAI - 1/159 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Prosjekt Konsult AS JKV 18/04652-010 2019/08/22
U TEK 64/1103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR DAGFINN TENDELAND - 64/1103 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - TOR DAGFINN TENDELAND Tor Dagfinn Tendeland ALS06 19/05235-004 2019/08/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 13/04170-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG - INNKALLING TIL MØTE KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG 28.08.19 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 12/00652-233 2019/08/22
U TEK VANN- OG KLOAKKGRØFT - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM - RETUR AV UTGÅTT ORIGINAL GARANTI - NR B355172 VANN- OG KLOAKKGRØFT - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM Atradius MAHA1 14/00638-048 2019/08/22
U TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - REFERAT - BYGGEMØTE 13 KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR Knut David Vea Vassbakk & Stol AKR02 16/03040-046 2019/08/22
U TEK 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - 57/300 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Eskild Kvala AS JMJ03 17/04292-042 2019/08/22
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-047 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/22
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-201 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/22
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV BLIKSHAVN - 23.-26.07.2020 Eva Bompi Kivijärvi TVI 12/01968-154 2019/08/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID - BARNEHAGE RHO 18/04874-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I SEN LUKTPROBLEMATIKK/FORURENSING/STØY - HUSØY - OVERSENDER RAPPORT VEDR MØLLEVEGEN 76 Terje Ludvigsen KANE1 18/01519-038 2019/08/22
I SEN LUKTPROBLEMATIKK/FORURENSING/STØY - HUSØY - ROTTEPROBLEM - HUSØY Terje Ludvigsen KANE1 18/01519-039 2019/08/22
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-202 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 19/05286-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-085 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I TEK GRUNNERVERV/EKSPROPRIASJON - FV. 47 - SKUDENES/KIRKELEITE GANG- OG SYKKELVEG - 41/7 OG 43/623 - SIGNERT AVTALE VEDØRENDE FV. SKUDENES - KIRKELEITE G/S VEG Statens Vegvesen MAAA1 18/05554-003 2019/08/22
U TEK 106/79 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE BRÅTUN - 106/79 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - OVE BRÅTUN Ove Bråtun ALS06 19/01710-004 2019/08/22
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - DELUTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 ANL. NR. 19779 HESTEMYR IDRETTSANLEGG - KUNSTGRESSBANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-342 2019/08/22
I SEN SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 ANL. NR. 20879 KARMØY GOLFBANE KLUBBHUS Rogaland Fylkeskommune SAGR 16/00248-343 2019/08/22
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 ANL. NR. 20571 SKUDENES IDRETTSANLEGG KUNSTGRESSBANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-345 2019/08/22
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 ANL. NR. 71181 STANGELANDSMARKA LYSANLEGG Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-344 2019/08/22
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 ANL. NR. 35421 STANGELANDSMARKA O-KART Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-346 2019/08/22
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 ANL. NR. 45268 TORVASTAD IDRETTSSENTER KUNSTGRESSBANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-347 2019/08/22
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 ANL. NR. 54712 TORVASTAD IDRETTSSENTER - BMX BANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-348 2019/08/22
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 ANL. NR. 55101 VEAVÅGEN SKOLE - BALLØKKE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-349 2019/08/22
I TEK 47/238 OG 47/233 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER T.J MYDLAND OG MAGNE STUELAND - 47/238 OG 47/233 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Magne Stueland XXI 19/05287-001 26 Off.l.26 2019/08/22
U TEK 141/44 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - LEIF A. LARSEN - 141/44 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - LEIF A. LARSEN Leif Anders Larsen ALS06 19/05252-004 2019/08/22
U SEN ELEVSAK - ELEVSAK KSE 16/02259-068 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 18/03069-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR - HØRINGSBREV - FV. 851 SUNDVEGEN, KOLLEKTIVTILTAK Statens Vegvesen KSU01 12/01271-421 2019/08/22
I TEK KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/4777 KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING MAJ02 19/04777-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/22
I TEK 98/5 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HESKJA, KARL ALBERT - 98/5 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Karl Albert Heskja BJP01 19/05288-001 26 Off.l.26 2019/08/22
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR- SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR- SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/22
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 - 69/63, 72/196 SAK10 - PÅMINNELSE OM TIDLIGERE UTSENDT MANGELBREV Statens vegvesen - Region vest v/I Hauge ALA04 18/04837-006 2019/08/22
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERT PÅ SMIO 7. SEPTEMBER 2019 Smio V/p.g. Østhus EVI1 19/00022-096 2019/08/22
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - COWBOY KVELD - 06.09.19 Knut Anders Bårdsen EVI1 19/00022-097 2019/08/22
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - VISNES GRUVEKAFÉ 07.09.19 Stokknes AS EVI1 19/00022-098 2019/08/22
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - VISNESMARKNADEN 2019 Hinderaker & Visnes Vel EVI1 19/00022-099 2019/08/22