Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - RAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE OG DOKUMENTASJON PÅ ANDRE UTFØRTE ARBEIDER Thomas Osen Dankertsen KMY 18/05153-023 2019/08/21
U TEK 64/38 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - TILTAKSHAVER: HANSEN BYGGESAK 19/1784 - 64/38 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - TILTAKSHAVER: HANSEN Rørlegger Bård Magne Velde ORO01 19/04894-003 2019/08/21
U TEK 74/14 - YTRALAND, TILBYGG DRIFTSBYGNING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 74/14 - YTRALAND, TILBYGG DRIFTSBYGNING Rasmus Ytreland EDH 19/00835-007 2019/08/21
U TEK 148/250 - DOVAMYRSVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 148/250 - DOVAMYRSVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG Rune og Chistine R. Holmstrand KHM 17/01317-008 2019/08/21
U TEK 64/38 - STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG H4 - RAMMETILLATELSE - 64/38 - STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG H4 Prosjekt Konsult AS KRRE 19/05194-002 2019/08/21
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 25/7 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED LANGÅKERGARDEN Siri og Eirik Langåker BFH 19/00010-092 2019/08/21
U TEK 124/52 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - MIDLERTIDIGE SKOLEBRAKKER - TILLATELSE TIL ENDRING - 124/52 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE OG SØKNAD OM FERDIGATTEST Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/02120-011 2019/08/21
I TEK VANN OG VASSDRAG - BER KOMMUNENE OM TILBAKEMELDING - 100 % FAST VANNOMRÅDEKOORDINATORSTILLING Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet PCH01 12/00054-053 2019/08/21
U TEK 10/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STAN, ANA-ANGELA OG LUCIAN - SVAR - 10/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/05234-002 2019/08/21
I TEK 58/120 SEKSJ.3 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - INSTALLASJON AV STÅLPIPE TIL BOLIGSEKSJON - 58/120 SEKSJ.3 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - INSTALLASJON AV STÅLPIPE TIL BOLIGSEKSJON Eskild Kvala AS KIS 19/05258-001 2019/08/21
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - HØRINGSBREV - TRAFIKKREGULERENDE SKILT - FV. 47 KARMØYTUNELLEN Statens Vegvesen KSU01 12/01271-417 2019/08/21
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 52/45 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR HAGEBOD/VEDHUS Jan Edvard Håkonsen KIS 17/00073-354 2019/08/21
I TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 - KLAGE PÅ VEDTAK Advokat Knut M Haavik GTH 19/00631-010 2019/08/21
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - NORNESVEGEN - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - NORNESVEGEN John Gunnar Haukås ALI 19/05261-001 2019/08/21
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/05262-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/21
I HSE SØKNADER - BESØKSHJEM BARNEVERN/FAMILIEAVLASTER 2018/2019 - BESØKSHJEM/FAMILIEAVLASTER - REGISTRERING IKN01 18/05618-019 25 Offl.§25 2019/08/21
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - KORRIGERT VEDTAK RHO 19/05056-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK HJEMMETJENESTEN SØR - FAGARBEIDER OG RELEVANT HØYSKOLE - TILBUD ANVO 19/01768-014 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK HJEMMETJENESTEN SØR - FAGARBEIDER OG RELEVANT HØYSKOLE - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/01768-015 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-095 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-096 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-097 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-098 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-099 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-100 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-101 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-102 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-103 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-104 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-105 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-106 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-107 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-108 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-109 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-110 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-111 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-112 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-113 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-114 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-115 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-116 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-117 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-118 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-119 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-120 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-121 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-122 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-123 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-124 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-125 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-126 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-127 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-128 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-129 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-130 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-131 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-132 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - AVSLAG ANVO 19/02358-133 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - TILBUD ANVO 19/02554-062 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/02554-063 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - TILBUD ANVO 19/02554-064 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/02554-065 25 Offl §25 2019/08/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/05185-003 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - INTERVJU ARO07 19/04863-032 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - INTERVJU ARO07 19/04863-033 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - INTERVJU ARO07 19/04863-034 25 Offl §25 2019/08/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - INTERVJU ARO07 19/04863-035 25 Offl §25 2019/08/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-065 25 Offl §25 2019/08/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-079 25 Offl §25 2019/08/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-080 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04835-015 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04835-016 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04835-017 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04835-018 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04835-019 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04835-020 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04835-021 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04835-022 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04835-023 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04835-024 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04835-025 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04836-018 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04836-019 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04836-020 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04836-021 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04836-022 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04836-023 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04836-024 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04836-025 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04836-026 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04836-027 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04836-028 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04836-029 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04836-030 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BEKREFTELSE BLI01 19/04836-031 25 Offl §25 2019/08/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD ANVO 19/04933-011 25 Offl §25 2019/08/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-052 25 Offl §25 2019/08/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-053 25 Offl §25 2019/08/21
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05153-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/21
U TEK 12/147 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KNUT SIMONSEN - 12/147 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - KNUT SIMONSEN Knut Simonsen ALS06 19/05212-004 2019/08/21
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - KLAGE PÅ AVSLAG - FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 17/03651-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/21
I TEK SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - 50/34 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - REGULERING TIL "ALLMENNYTTIG FORMÅL" BØR ALENE KVALIFISERE FOR FRITAK TNO05 15/01955-025 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/08/21
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-188 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/21
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05060-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/21
I TEK GRAVESØKNAD - TRONDSVÅGEN, TORVASTAD - GRAVESØKNAD - TRONDSVÅGEN, TORVASTAD Torgeir Løften OSG 19/05273-001 2019/08/21
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 18/00592-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/21
I TEK 57/47 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM TILTAK I FREDNINGSOMRÅDE - RESTAURERING AV PIPE - 57/47 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FREDNING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv JMJ03 19/05264-001 2019/08/21
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SVAR - HENVENDELSE - KLOAKK I VOLLSVIKA, FOSEN Sissel Tollaksen ETS 12/00024-433 2019/08/21
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I- BARNEHAGE RHO 18/05556-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/21
U TEK 64/267 - STANGALAND - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/5269 - 64/267 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Karmøy Kommune EDH 19/05018-004 2019/08/21
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SPØRMÅL VEDRØRENDE BETALING FOR BARNEHAGE RHO 18/05556-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/21
U SKU FOLKEPULSEN - UTBETALING AV MIDLER TIL FOLKEPULSEN KARMØY Karmøy idrettsråd OFL 14/03827-048 2019/08/21
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 19/05207-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/21
U TEK TRAFIKKFORHOLDENE I LEIRVEGEN VED BØ UNGDOMSSKOLE - SVAR - NY HENVENDELSE - GJELDER TRAFIKKFORHOLDENE I LEIRVEGEN May-Lene Wold Svendsen HPE 15/02343-004 2019/08/21
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-096 25 Offl.§25 2019/08/21
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 15/00772-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/21
I TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/5296 - 5/42 OG 5/512 - SUPPLEMENT TIL DELINGSSØKNAD Rett Bolig AS EDH 19/04983-005 2019/08/21
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/04299-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/21
I TEK 147/657, 147/658 OG 147/659 - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM - RIVING AV BYGG - 147/657 MFL - MOTTATT MANGLER, DOKUMENTASJON PÅ FRAKOBLET STRØM, SAMTYKKE, RØRLEGGERMELDING OG AVFALLSPLAN Birkeland Maskinentreprenør AS KRRE 19/04880-004 2019/08/21
I TEK 112/180 - DØLEVEGEN, SKRE - RIVING OG NYBYGG GARASJE - 112/180 - DØLEVEGEN, SKRE - RIVING OG NYBYGG GARASJE Arnold Kallevåg KRRE 19/05265-001 2019/08/21
I TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 147/3 - UNDERTEGNET AVTALE - BYGGING AV KLOAKKPUMPESTASJON/LEDNINGER OVER EIENDOMMEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM Reidun Agathe Søndenå MAHA1 17/00780-040 26 Off.l.26 2019/08/21
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-277 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/21
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/00449-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/21
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05223-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/21
U TEK NYTT ADMINISTRASJONSBYGG BORGAREDALEN - BEKREFTELSE PÅ OPPFYLLELSE AV KRAV OM SLOKKEVANN OG ASFALTERING Malvin Varne AS ELO 17/05488-015 2019/08/21
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - 148/12 - UNDERTEGNET AVTALE - BYGGING AV NYTT FLOMLØP FOR NORHEIMSBEKKEN - NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK Rudolf Reinhold Huber MAHA1 16/04821-018 26 Off.l.26 2019/08/21
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-278 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/21
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID - BARNEHAGE RHO 15/03795-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/21
I TEK 149/369 - SPANNAVEGEN, SPANNE - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE, BASSENG OG LEVEGG - 149/369 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Linda og Øyvind Bokn Ånderå KMY 18/05383-007 2019/08/21
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 18/05144-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/21
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-279 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/21
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/05254-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/21
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR - HØRINGSBREV - TRAFIKKREGULERENDE SKILT - FV. 47 KARMØYTUNELLEN Statens Vegvesen KSU01 12/01271-418 2019/08/21
I TEK 148/1045 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NORHEIMSMARKA 15 AS - 148/1045 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NORHEIMSMARKA 15 AS Norheimsmarka 15 AS BJP01 19/05266-001 2019/08/21
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 119/481 - FORESPØRSEL OM RIVNINGSTILLATELSE OG NYBYGG Bjørg Solberg KRRE 17/00073-355 2019/08/21
U TEK 147/357 - BJØLLEHAUGVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 147/357 - BJØLLEHAUGVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG GARASJE Øyvind Sætre KRRE 19/02691-007 2019/08/21
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - OVERSENDELSE AV ERKLÆRING FOR TINGLYSING GNR 15 BNR 839 KLOAKKSANERING - PRESTAVEGEN ETAPPE 2 Kartverket - Tinglysingen MAHA1 13/00434-189 2019/08/21
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-190 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/21
I TEK 57/0 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/0 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune EDH 19/05267-001 2019/08/21
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 19/05253-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/21
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/591 - OVERSENDELSE AV AVTALE FOR TINGLYSING KLOAKKSANERING - PRESTAVEGEN ETAPPE 2 Kartverket - Tinglysingen MAHA1 13/00434-191 2019/08/21
U TEK 53/86 - HOVDASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/1159 - 53/86 - BREV TIL IKKE MØTT PART SAK 19/3638 Rune Nornes XXI 19/03638-016 2019/08/21
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 18/03618-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/21
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/601 - OVERSENDELSE AV AVTALE FOR TINGLYSING KLOAKKSANERING - PRESTAVEGEN ETAPPE 2 Kartverket - Tinglysingen MAHA1 13/00434-192 2019/08/21
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 2/37 - SPØRSMÅL OM GYLDIGHET/BRUK AV AVSTANDSERKLÆRINGER GITT I DELINGSSAK 18/4317 Didrik Johan Tønnessen GTH 17/00073-356 2019/08/21
I TEK 3/230 - STØLSHAUGVEGEN, ØSTHUS, TILBYGG ENEBOLIG OG RIVING AV GARASJE - 3/230 - STØLSHAUGVEGEN, ØSTHUS, TILBYGG ENEBOLIG OG RIVING AV GARASJE I K Gabrielsen KRRE 19/05270-001 2019/08/21
I TEK 24/4 - STOL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 24/4 - STOL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Geir Olav Stol HHU 19/05271-001 2019/08/21
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/590 - OVERSENDELSE AV AVTALE FOR TINGLYSING KLOAKKSANERING - PRESTAVEGEN ETAPPE 2 Kartverket - Tinglysingen MAHA1 13/00434-193 2019/08/21
U TEK 148/1045 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NORHEIMSMARKA 15 AS - SVAR - 148/1045 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NORHEIMSMARKA 15 AS Meglerhuset Rele AS BJP01 19/05266-002 2019/08/21
I TEK 47/138, 52/2, 32/54, 25/119, 6/33 OG 64/353 - KARMØY - RIVING AV BETONGOBJEKTER OG TÅRN - 47/138 - MFL. SØKNAD OM FERDIGATTEST Norsk Saneringsservice AS JMJ03 19/01808-005 2019/08/21
I HSE INNSYNSBEGJÆRINGER - INNHENTING AV DOKUMENT I KLAGESAK ETTER OFFENTLEGLOVA Fylkesmannen i Rogaland CBE02 13/03790-031 2019/08/21
I TEK LOV OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL - VAKT- OG ADMINISTRASJONSTILSKOTET TIL VETERINÆRVAKT BLIR DEL AV RAMMEFINANSIERINGA TIL KOMMUNANE FRÅ 2020 Fylkesmannen i Rogaland BJP01 12/00189-030 2019/08/21
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - HØRINGSBREV - FV. 851 SUNDVEGEN, KOLLEKTIVTILTAK Statens Vegvesen KSU01 12/01271-419 2019/08/21
I TEK 107/1 - LINDØYVEGEN, LINDØY - TILBYGG OFFENTILG TOALETT - 107/1 - MOTTATT MANGLER - GJENPART AV NABOVARSEL Røyksund Båtforenng KRRE 19/04879-003 2019/08/21
U TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - OVERSENDELSE AV KLAGER 3rw Arkitekter AS GTH 19/00631-011 2019/08/21
I TEK GRAVESØKNAD - VEA SJOARVEG - GRAVESØKNAD - VEA SJOARVEG Christina Ferkingstad for Rasmus Ytreland OSG 19/05274-001 2019/08/21
I TEK GRAVESØKNAD - KLÆHAUGVEGEN 23 - GRAVESØKNAD - KLÆHAUGVEGEN 23 A&B Andreassen Maskin AS OSG 19/05275-001 2019/08/21
I TEK 12/74 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL FORSAMLINGSLOKALET, TILBYGG OG FASADEENDRING - 12/74 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM UTVIDET BRUK AV AVKJØRSEL Statens vegvesen - Region vest IGR 18/03792-011 2019/08/21
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 99/64 - MELDING OM SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANK Miljøservice Vest AS PEID 14/03191-092 2019/08/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 13/618 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Mads Fjæreide GEL 19/00021-380 2019/08/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 108/7 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Sara Waad GEL 19/00021-381 2019/08/21
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-194 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/21
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-195 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 113/23 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Jan Olaf Per Lagnason Knutsen GEL 19/00021-382 2019/08/21
U TEK 141/68 - LITLASUND - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/68 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Jenny Olivia Støle HAS 19/04886-020 2019/08/21
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-196 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/21