Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 104/6 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE. K.LEIRVÅG LEIRVÅGVEGEN 76 - 104/6 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE K. LEIRVÅG LEIRVÅGVEGEN 76 Inge Vaaga AS ALS06 19/04810-002 2019/08/20
U TEK 104/6 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE K.LEIRVÅG - 104/6 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE. K.LEIRVÅG LEIRVÅGVEGEN 70 Inge Vaaga AS ALS06 19/04806-002 2019/08/20
U TEK 64/38 - STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG - H3 - RAMMETILLATELSE - 64/38 - STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG H3 Prosjekt Konsult AS KRRE 19/01784-008 2019/08/20
U TEK 148/618 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OASEN STORSENTER (JORDBÆRPIKENE) - 148/618 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OASEN STORSENTER (JORDBÆRPIKENE) Sig. Halvorsen AS ALS06 19/05126-002 2019/08/20
U TEK 11/76 - SÅREVÅGVEGEN, MANNES, RIVING BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 11/76 - FERDIGATTEST Hans J Rasmussen AS KMY 18/00906-026 2019/08/20
U TEK 57/658 - BAKARHOLMEN - SKUDENESHAVN - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE BRYGGER - 57/658 - IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen KMY 19/02125-010 2019/08/20
U TEK 15/1233 - ENGVEGEN, ÅKRA - SØKNAD OM OPPFØRING AV HAGESTUE - 15/1233 -FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 15/02567-005 2019/08/20
U TEK 149/422, SEKSJ. 9 - STØLSTUNET, SPANNE - INNGLASSING AV TERRASSE/UTSTUE - 149/422, SEKSJ. 9 - FERDIGATTEST Roald og Marit Christiansen KMY 19/01765-004 2019/08/20
U TEK 47/410 - VIK - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/5260 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 47/410 - VIK - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune sektor eiendom EDH 19/05015-003 2019/08/20
U TEK 64/38 - STANGALAND - NYBYGG TOMANNSBOLIG - RAMMETILLATELSE - 64/38 - STANGALAND - NYBYGG TOMANNSBOLIG Prosjekt Konsult AS KRRE 18/03576-011 2019/08/20
U TEK 25/9 - LANGÅKER - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 25/9 - MANGELFULL SØKNAD OM FRADELING Karmøyadvokatene DA HHU 19/04901-003 2019/08/20
U TEK 124/52 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - PÅBYGG, FASADEENDRING, BRANNSKILLE MM TIL VORMEDAL SKOLE - 124/52 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE 2 Vikanes Bungum Arkitekter AS KMY 16/01421-019 2019/08/20
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - MØTEREFERAT Advokat Maria Oftedal STNY 14/01402-311 2019/08/20
I TEK 15/637 - ÅKRA - REHABILITERING EKSISTERENDE BARNEHAGE, OPPFØRING AV BRAKKER - 15/637 - ØNSKER OVERSENDT ALLE INNSENDTE DOKUMENTER I BYGGESAK Novaform Haugesund AS IGR 17/04738-013 2019/08/20
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 - INNSPILL TIL DRØFTINGSMØTE 22.08.2019 FO TUS 19/00517-001 2019/08/20
I TEK 149/473 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - 149/473 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSER SPANNATOPPEN 48 Askeland Byggmester AS KMY 17/04321-011 2019/08/20
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR - NORELCO ELEKTRO AS - BREV ANGÅENDE SLUTTOPPGJØR VEA SYKEHJEM II Advokatfirmaet Maria Oftedal AS STNY 14/01402-312 2019/08/20
I TEK 143/2 - STORASUNDVEGEN, GUNNARSHAUG - NYBYGG DRIFTSBYGNING - 143/2 - STORASUNDVEGEN, GUNNARSHAUG - NYBYGG DRIFTSBYGNING Grude Bygg AS KRRE 19/02148-004 2019/08/20
I TEK 2/345 OG 2/198 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEGGRUNN - 2/345 OG 2/198 - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 4-3 - OVERFØRING AV VEGGRUNN Statens vegvesen - Region vest AMJ 19/05229-001 2019/08/20
I TEK 72/162 - SUNDVEGEN, SKÅR - TILBYGG ENEBOLIG - 72/162 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ BYGGEGRENSE - TILBYGG BOLIG Statens vegvesen - Region vest KIS 19/05236-001 2019/08/20
I TEK FRILUFTSOMRÅDER - SØKNAD OM MIDLER TIL OPPRYDNINGSTILTAK OG FOREBYGGENDE TILTAK PÅ MARIN FORSØPLING Karmsund Havnetjenester AS PEID 12/01121-042 2019/08/20
I TEK 13/355 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, REKKEHUS - 3 BOLIGER - 13/355 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS JKV 19/00293-008 2019/08/20
I TEK 13/355 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, REKKEHUS - 4 BOLIGER - 13/355 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS JKV 19/00296-005 2019/08/20
U SEN INNFORDRING - BEGJÆRING OM UTLEGG DATERT 26.06.19 CEM01 18/04336-273 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 17/03651-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
U SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-022 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/20
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - KORRIGERT VEDTAK RHO 19/04845-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 19/02710-007 25 Offl §25 2019/08/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 19/02710-008 25 Offl §25 2019/08/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - SØKNAD BLI01 19/04818-007 25 Offl §25 2019/08/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - SØKNAD BLI01 19/04818-008 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - INTERVJU ANVO 19/04932-011 25 Offl §25 2019/08/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - SØKNAD KHO 19/05113-012 25 Offl §25 2019/08/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-061 25 Offl §25 2019/08/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - BEKREFTELSE BLI01 19/05036-062 25 Offl §25 2019/08/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-063 25 Offl §25 2019/08/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-064 25 Offl §25 2019/08/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-075 25 Offl §25 2019/08/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-076 25 Offl §25 2019/08/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-077 25 Offl §25 2019/08/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-078 25 Offl §25 2019/08/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - SØKNAD BLI01 19/04835-012 25 Offl §25 2019/08/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 19/05114-003 25 Offl §25 2019/08/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 19/05114-004 25 Offl §25 2019/08/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - SØKNAD BLI01 19/04836-013 25 Offl §25 2019/08/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - SØKNAD BLI01 19/04836-014 25 Offl §25 2019/08/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - SØKNAD BLI01 19/04836-015 25 Offl §25 2019/08/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD ANVO 19/04933-010 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-033 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-034 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-035 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-036 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-037 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-038 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-039 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-040 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-041 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-042 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-043 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-044 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-045 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-046 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-047 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-048 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-049 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-050 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-051 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-052 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-053 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-054 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-055 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-056 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-057 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-058 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-059 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-060 25 Offl §25 2019/08/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - BEKREFTELSE ANVO 19/04974-061 25 Offl §25 2019/08/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-051 25 Offl §25 2019/08/20
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/00984-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/03496-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/04954-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/04343-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
I TEK 110/1 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD TJOLAND LANDBRUK - 110/1 - VEDTAK OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD TJOLAND LANDBRUK Landbruksdirektoratet LKS 19/05201-002 2019/08/20
I TEK 117/7 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD JON EGIL FRETTE - 117/7 - VEDTAK OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD JON EGIL FRETTE Landbruksdirektoratet LKS 19/05132-002 2019/08/20
I SEN H-ÆRLIG AS - SERVERINGSBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING - H-ÆRLIG AS Skatteetaten EVI1 19/05074-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
I TEK 75/48 - KALSTØVEGEN, KVALAVÅG - TILBYGG SKOLE - 75/48 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 19/02743-006 2019/08/20
I TEK 66/315 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUNNVOR KAREN ØRPETVEIT - 66/315 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUNNVOR KAREN ØRPETVEIT Pv Rør AS ORO01 19/05231-001 2019/08/20
I TEK 66/314 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER MARTON PEDERSEN - 66/314 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER MARTON PEDERSEN Pv Rør AS ORO01 19/05233-001 2019/08/20
I SEN PLAN 1030 - DETALJREGULERING FOR 44/9 MFL. - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 19.08.19 PLAN 1030 - DETALJREGULERING FOR 44/9 MFL. Statens Vegvesen JST 19/02294-006 2019/08/20
I TEK 108/7 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AHMAD WAAD ABDULLAH - 108/7 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - WAAD ABDULLAH Comfort Karmøy AS ORO01 19/05237-001 2019/08/20
I TEK 64/1103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR DAGFINN TENDELAND - 64/1103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR DAGFINN TENDELAND Bjelland Vvs AS ORO01 19/05235-001 2019/08/20
I TEK 64/1103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR DAGFINN TENDELAND - 64/1103 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR DAGFINN TENDELAND Bjelland Vvs AS ALS06 19/05235-002 2019/08/20
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 16/02939-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
I TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - SPØRSMÅL OM VILKÅR SATT I RAMMETILLATELSE ER IVARETATT Arne Emil Liknes JKV 17/05542-036 2019/08/20
U TEK 108/7 - FOSNANES - FORHÅNDSKONFERANSE - 108/7 - REFERAT - FORHÅNDSKONFERANSE Waad Abdullah Ahmad KRRE 19/05035-002 2019/08/20
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING UTKOBLING AV SEPTIKTANK Magnhild Mæland MAHA1 14/04398-227 2019/08/20
U TEK 47/410 - VIK - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/5260 - 47/410 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Karmøy Kommune EDH 19/05015-004 2019/08/20
I TEK 2/5 OG 177 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRBØ, RIGMOR KARIN OG JOHANNESSEN, ANNE - 2/5 OG 177 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Rigmor Karin Sørbø BJP01 19/05228-001 26 Off.l.26 2019/08/20
I TEK 2/5 OG 177 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRBØ, RIGMOR KARIN OG JOHANNESSEN, ANNE - 2/5 OG 177 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Anne Johannessen BJP01 19/05228-002 26 Off.l.26 2019/08/20
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-180 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/20
U TEK GRUNNERVERV - SENIORLANDSBY, SPANNE - MELDING OM POLITISK VEDTAK - EKSPROPRIASJON SPANNE SENIORLANDSBY Haver Advokatfirma AS STNY 18/02773-013 2019/08/20
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-181 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/20
U TEK GRUNNERVERV - SENIORLANDSBY, SPANNE - MELDING OM POLITISK VEDTAK - EKSPROPRIASJON SPANNE SENIORLANDSBY Haver Advokatfirma AS STNY 18/02773-014 2019/08/20
U TEK 17/3739 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE FEØY - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/4853 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE FEØY HDO 19/04853-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/20
I TEK 15/540 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TOLLESEN. TOR - 15/540 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TOLLESEN. TOR Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 19/05230-001 2019/08/20
U TEK 85/14 - UTVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 85/14 I KARMØY KOMMUNE Brandal Gunnar HAS 19/05157-003 2019/08/20
U TEK 85/14 - UTVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 85/14 I KARMØY KOMMUNE Grinde Øyvind HAS 19/05157-004 2019/08/20
U TEK 85/14 - UTVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 85/14 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen v/Ingunn Hauge HAS 19/05157-005 2019/08/20
U TEK 85/14 - UTVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 85/14 I KARMØY KOMMUNE Brandal Marit Aakhus HAS 19/05157-006 2019/08/20
U TEK 120/46 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELSE MARIE AASBØ - 120/46 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ELSE MARIE AASBØ Else Marie Aasbø ALS06 19/02428-004 2019/08/20
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - RÅVANN OG RENVANN, BREKKE VBA - DRIKKEVANN, RENT VANN, STANGELAND HØYDEBASSENG - DRIKKEVANN, KVALAVÅG HØYDEBASSENG - UKE 33 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-049 2019/08/20
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-182 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/20
I TEK 15/1255 - GRUSVEGEN, ÅKRA, BRUKSENDRING ENEBOLIG - 15/1255 - GRUSVEGEN, ÅKRA, BRUKSENDRING ENEBOLIG Sven Ove Dalva EDH 19/05232-001 2019/08/20
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/590 - UNDERTEGNET AVTALE - LEGGING AV VANN-, OVERVANN- OG KLOAKKLEDNING OVER EIENDOMMEN - ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING Ronny Andre Berdal MAHA1 13/00434-183 26 Off.l.26 2019/08/20
I TEK 10/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STAN, ANA-ANGELA OG LUCIAN - 10/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Lucian Stan BJP01 19/05234-001 26 Off.l.26 2019/08/20
U TEK 66/176 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HEIDI ELLINGSEN - 66/176 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - HEIDI ELLINGSEN Heidi Ellingsen ALS06 19/05122-004 2019/08/20
U TEK 22/144 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - TOR GUNNAR FERKINGSTAD - 22/144 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - VANNMÅLER - TOR GUNNAR FERKINGSTAD Tor Gunnar Ferkingstad ALS06 17/03657-004 2019/08/20
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/591 - UNDERTEGNET AVTALE - LEGGING AV VANN-, OVERVANN- OG KLOAKKLEDNING OVER EIENDOMMEN - ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING Eli Synnøve Johannessen Jensen MAHA1 13/00434-184 26 Off.l.26 2019/08/20
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR - HØRINGSBREV - FV. 854 VESTRE VEAVEG, NYTT KRYSS VED SØRBØ BOLIGFELT - TRAFIKKREGULERENDE SKILT OG VEGOPPMERKING FOR KRYS Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-415 2019/08/20
I TEK RESERVEVANN - KOMMUNALT SAMARBEID - TILBUD HDO 18/00255-014 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/08/20
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 18/05144-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
U TEK 64/1103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR DAGFINN TENDELAND - 64/1103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR DAGFINN TENDELAND Bjelland Vvs AS ALS06 19/05235-003 2019/08/20
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/05214-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
U TEK 15/540 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TOLLESEN. TOR - SVAR - 15/540 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TOLLESEN. TOR Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 19/05230-002 2019/08/20
I TEK 75/48 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KVALAVÅG MONTESSORISKOLE AS - 75/48 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KVALAVÅG MONTESSORISKOLE AS S O Lund AS ALS06 19/02752-003 2019/08/20
U TEK 12/147 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KNUT SIMONSEN - 12/147 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KNUT SIMONSEN Comfort Karmøy AS ALS06 19/05212-003 2019/08/20
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/839 - UNDERTEGNET AVTALE - LEGGING AV AVLØPSLEDNINGER OVER EIENDOMMEN - ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING Daniel Dariusz Szaydak MAHA1 13/00434-185 26 Off.l.26 2019/08/20
U TEK 66/314 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER MARTON PEDERSEN - 66/314 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER MARTON PEDERSEN Pv Rør AS ALS06 19/05233-002 2019/08/20
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05216-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
I TEK BJØRGENE - OPPARBEIDING AV HC-PARKERING - 142/799 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 934969 Statens Kartverk EKA 17/04917-008 2019/08/20
U TEK 66/315 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUNNVOR KAREN ØRPETVEIT - 66/315 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUNNVOR KAREN ØRPETVEIT Pv Rør AS ALS06 19/05231-002 2019/08/20
I TEK 15/950 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ÅKREHAMN FRYSERI BYGGESAK 17/4733 - 15/950 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ÅKREHAMN FRYSERI BYGGESAK 17/4733 Sig Halvorsen AS Avd. Storesund rør ORO01 19/01191-002 2019/08/20
U TEK KLOAKKOVERFØRING, NORHEIM - ROSSABØTUNNELEN - RETUR UTGÅTT ORIGINAL GARANTI, NR B348032 KLOAKKOVERFØRING, NORHEIM - ROSSABØTUNNELEN Atradius MAHA1 12/00036-033 2019/08/20
I TEK 72/98 - BREIDABLIKKVEGEN, SKÅR, TILBYGG ENEBOLIG, TAK OVER ALTANEN - 72/98 - BREIDABLIKKVEGEN, SKÅR, TILBYGG ENEBOLIG, TAK OVER ALTANEN Svein Bjarne Nilsen EDH 19/05238-001 2019/08/20
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05241-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05241-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
I TEK 17/3739 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE FEØY - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/4853 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE FEØY HDO 19/04853-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/20
U TEK 108/7 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AHMAD WAAD ABDULLAH - 108/7 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - WAAD ABDULLAH Comfort Karmøy AS ALS06 19/05237-002 2019/08/20
U TEK 75/48 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KVALAVÅG MONTESSORISKOLE AS - 75/48 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - KVALAVÅG MONTESSORISKOLE AS Kvalavåg Montessoriskole AS ALS06 19/02752-004 2019/08/20
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE BEVILLING - VASSBAKK & STOL 07.09.18 inventum gruppen v/ Petter Viksund EVI1 19/00022-094 2019/08/20
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05217-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
U SEN MØTE I KLAGENEMNDA DEN 26.08.2019 - INNKALLING/SAKSLISTE TIL MØTE I KLAGENEMNDA DEN 26.08.2019 Pål Andre Døsen LYK 19/05240-002 2019/08/20
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 17/03651-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
I TEK 64/1183- LIARFJELL, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 64/1183- SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Odd Magne Bjørnsen KHM 17/03822-005 2019/08/20
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05241-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 72/98 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - INGRID NILSEN OG SVEIN BJARNE NILSEN Ingrid Nilsen REK 19/00023-099 2019/08/20
I TEK 147/39 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GERDHILD HENNY HAAVIK - 147/39 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GERDHILD HENNY HAAVIK Vedavågen Rør AS ORO01 19/05246-001 2019/08/20
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/05138-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
I SEN VALGFUNKSJONÆRER - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - TAUSHETSERKLÆRING Siri Merete Alfheim LYK 19/05053-013 2019/08/20
I TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 19/05248-001 24 Offl.§24 2019/08/20
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05099-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
I TEK 141/44 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - LEIF A. LARSEN - 141/44 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - LEIF A. LARSEN Tindeland Rør AS ORO01 19/05252-001 2019/08/20
I TEK 141/44 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - LEIF A. LARSEN - 141/44 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - LEIF A. LARSEN Tindeland Rør AS ALS06 19/05252-002 2019/08/20
U TEK 2/5 OG 177 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRBØ, RIGMOR KARIN OG JOHANNESSEN, ANNE - SVAR - 2/5 OG 177 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Rigmor Karin Sørbø BJP01 19/05228-003 2019/08/20
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 18/87 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR MINDRE TILTAK Bjarte Rismyhr EDH 17/00073-353 2019/08/20
U TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - SKISSER TIL NY BYGNINGSSTRUKTUR - PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. Erlend Nilsen AAHO 18/00168-046 2019/08/20
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-186 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/20
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 19/05253-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-274 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
U HSE SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD OVER BUDSJETT I 2020 Veiledningssenter For Pårørende Vest-Norge BSE02 19/00027-037 2019/08/20
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-187 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/20
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/05254-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
U SEN MØTE I KLAGENEMNDA DEN 26.08.2019 - DEL 2 - INNKALLING/SAKSLISTE TIL MØTE I KLAGENEMNDA DEN 26.08.2019 Pål Andre Døsen MVE01 19/05240-003 2019/08/20
U TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - OVERSENDER TO SKISSER TIL - PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. Erlend Nilsen AAHO 18/00168-047 2019/08/20
U HSE SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD - 2020 GATEJURISTEN Gatejuristen BSE02 19/00027-038 2019/08/20
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID - BARNEHAGE RHO 15/03795-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-275 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - GJELDER TILSKUDDSBEREGNING Oddbjørn Dankel ABU01 15/01750-147 2019/08/20
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV FRA STATENS VEGVESEN - KV. 1495 - VALBERGÅSEN, TRAFIKKREGULERENDE SKILT Statens Vegvesen KSU01 12/01271-416 2019/08/20
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-276 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/20
I TEK 57/31 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM TILTAK I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTNING AV REKKVERK OG LAMPER - 57/31 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM TILTAK I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTNING AV REKKVERK OG LAMPER Søragadå 73 AS JMJ03 19/05256-001 2019/08/20
U TEK KLOAKKSANERING - SØYLÅ I KVALAVÅG - RETUR AV UTGÅTT ORIGINAL GARANTI - NR 117045 KLOAKKSANERING - SØYLÅ I KVALAVÅG Sparebanken Vest MAHA1 13/01241-063 2019/08/20
U SEN GRATULASJONER/INVITASJONER/REPRESENTASJON/MARKERINGER - ORDFØRER - INVITASJON - AVSLUTNINGSMIDDAG FOR KARMØY KOMMUNESTYRE 2015-2019 Jakob Eng LYK 12/02618-034 2019/08/20
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - AVTALE - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT Fjordkraft AS KRWI 19/01792-058 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/08/20