Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE TILSYNSSAK - SVAR - TILSYNSSAK - KLAGE BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/08/19
U TEK 66/176 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HEIDI ELLINGSEN - 66/176 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HEIDI ELLINGSEN Comfort Karmøy AS ALS06 19/05122-003 2019/08/19
U TEK 148/1046 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORHEIMSMARKA 11 BYGGESAK 18/2072 - 148/1046 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORHEIMSMARKA 11 BYGGESAK 18/2072 Comfort Karmøy AS ORO01 19/05058-002 2019/08/19
U TEK 66/162 - RØRLEGGERMELDING - MONTERING AV VANNMÅLER - GEIR OTTO KVINNESLAND - 66/162 - RØRLEGGERMELDING - MONTERING AV VANNMÅLER - GEIR OTTO KVINNESLAND Comfort Karmøy AS ALS06 19/05145-002 2019/08/19
U TEK 57/68 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGMUND DALE - 57/68 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGMUND DALE Vedavågen Rør AS ALS06 19/05146-002 2019/08/19
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM HYTTERENOVASJON FOR BOLIG ANNA 19/05213-001 24 Offl.§24 2019/08/19
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/05214-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/19
U TEK GRAVESØKNAD - KV1824 FAGERVOLLVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - FAGERVOLLVEGEN Lhv Tjenester AS KSU01 19/05180-002 2019/08/19
I TEK PLAN 541-12 - REGULERINGSPLAN FOR EIKE SØNDRE - ENDRING SNUHAMMER - 115/31 MFL. - OVERSENDER PLANFORSLAG - 16.08.19 PLAN 541-12 - REGULERINGSPLAN FOR EIKE SØNDRE - ENDRING SNUHAMMER - 115/31 MFL. RH Oppmåling Rune Hemnes YSL 19/01807-005 2019/08/19
I SEN EKSPORTLØSNING FOR OLJE OG GASS FRA JOHAN SVERDRUP-FELTET - EQUINOR ASA - KRAFT FRA LAND TIL JOHAN SVERDRUP FASE II Olje- og energidepartementet JST 14/03484-010 2019/08/19
I TEK 38/186 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KÅRE OSVALD VILHEMSEN - 38/186 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KÅRE OSVALD VILHELMSEN Per Inge Sjurseth AS ALS06 16/03903-003 2019/08/19
I TEK 22/144 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - TOR GUNNAR FERKINGSTAD - 22/144 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - TOR GUNNAR FERKINGSTAD Per Inge Sjurseth AS ALS06 17/03657-003 2019/08/19
I SEN HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL - GODKJENNING AV SKOLEANLEGG FOR HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland KANE1 19/00645-011 2019/08/19
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/05215-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/19
I TEK 114/238 - NORDRE EIKE - FYLLING I SJØ - 114/238 - OM VIDERE SAKSGANG OG BEFARING Svein Lorents Myklebust KRRE 18/05035-020 2019/08/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 43/287 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-376 2019/08/19
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - MOTTATT MANGLER TIL ENDRINGSSØKNAD, NABOVARSEL, SITUASJONSPLAN MM Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 17/04733-045 2019/08/19
I TEK 120/46 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELSE MARIE AASBØ - 120/46 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELSE MARIE AASBØ Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/02428-003 2019/08/19
I TEK HØRINGER - 2019 - OFFENTLIG HØRING AV ENDRING I FORSKRIFT OM DOKUMENTASJON AV BYGGEVARER OG BYGGEVAREFORORDNINGEN Direktoratet for byggkvalitet EIST 19/00016-079 2019/08/19
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL LOV OM INTEGRERING (INTEGRERINGSLOVEN) OG FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM NORSK STATSBORGERSKAP Kunnskapsdepartementet BAN03 19/00016-080 2019/08/19
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05216-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 66/851 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-377 2019/08/19
U TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING PRØVEGRAVING Else Johanne Wiik JTH 16/04912-008 2019/08/19
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05217-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/19
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/05218-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/19
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - LYNGVEGEN - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - LYNGVEGEN Terje Oskar Nilsen ALI 19/05219-001 2019/08/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05110-011 25 Offl §25 2019/08/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05111-010 25 Offl §25 2019/08/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05112-009 25 Offl §25 2019/08/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05112-010 25 Offl §25 2019/08/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - SØKNAD KHO 19/05113-011 25 Offl §25 2019/08/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - SØKNAD BLI01 19/04835-011 25 Offl §25 2019/08/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - SØKNAD BLI01 19/04836-010 25 Offl §25 2019/08/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - SØKNAD BLI01 19/04836-011 25 Offl §25 2019/08/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - SØKNAD BLI01 19/04836-012 25 Offl §25 2019/08/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD ANVO 19/04933-009 25 Offl §25 2019/08/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 19/05115-012 25 Offl §25 2019/08/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR VED GRINDHAUG SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05078-006 25 Offl §25 2019/08/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/05166-002 25 Offl §25 2019/08/19
I TEK 148/469 - DOVAFJELLVEGEN, NORHEIM - NYBYGG HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - 148/469 - ETTERSENDNING AV VEDLEGG - AVSTANDSERKLÆRINGER, KVITTERING PÅ NABOVARSEL OG TEGNINGER Glass & Låsservice Haugesund AS IGR 19/05147-002 2019/08/19
I TEK 2/48 - SALVØYVEGEN.SÆVIK, TILBYGG GARASJE OG OVERBYGGET INNGANGSPARTI MED TERRASSE OVER - 2/48 - MOTTATT MANGLER, AVSTANDSERKLÆRING FRA 2/49 OG 2/177 Jan Inge Suggelia IGR 17/02077-016 2019/08/19
I TEK 137/9 - DALSTREVEGEN, DALE - RIVING AV EKSISTERENDE GARASJE OG BYGGING AV NY M/ ANNEKS - 137/9 - SØKER IKKE ENDRING, ØNSKER FERDIGATTEST Olav Einar Pedersen KMY 16/02913-008 2019/08/19
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 148/121 - MELDING OM SANERING AV OLJETANK Geir Tangjerd PEID 14/03191-091 2019/08/19
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05208-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/19
I TEK 38/4 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/4 - REDEGJØRELSE FOR MANGLER Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS EDH 19/02771-005 2019/08/19
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 18/01650-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/19
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 16/02939-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/19
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 18/03770-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/19
I TEK 12/147 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KNUT SIMONSEN - 12/147 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KNUT SIMONSEN Comfort Karmøy AS ORO01 19/05212-001 2019/08/19
I TEK 12/147 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KNUT SIMONSEN - 12/147 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - KNUT SIMONSEN Comfort Karmøy AS ALS06 19/05212-002 2019/08/19
I TEK STARTLÅN - MELDING OM INNFRIELSE AV LÅN NR 90403 MEM01 19/05205-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/19
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 18/03394-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/19
U TEK 115/248, 115/249, 115/251 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM THARALDSEN, KURT JØRN - SVAR - 115/248, 115/249, 115/251 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM THARALDSEN, KURT JØRN Kurt Jørn Tharaldsen BJP01 19/05200-002 2019/08/19
U TEK 125/21 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØRJAN HELGELAND - 125/21 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ØRJAN HELGELAND Ørjan Helgeland ALS06 17/02480-004 2019/08/19
U TEK 149/127 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND KALDHEIM - 149/127 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND KALDHEIM Hage & Maskin AS ALS06 19/05202-002 2019/08/19
U TEK 119/400 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HELGESEN, TOMMY/HINDERAKER, GERD-KATRINE - SVAR - 119/400 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HELGESEN, TOMMY/HINDERAKER, GERD-KATRINE Gerd-Katrine Hinderaker BJP01 19/05203-002 2019/08/19
I TEK 143/2 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET RESTAURERING AV STEINGARD - FRIST FOR Å GJENNOMFØRE OG RAPPORTERE FRA PROSJEKTET RESTAURERING AV GAMMEL STEINGARD 143/2 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Landbruksdirektoratet LKS 16/03059-005 2019/08/19
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 107/1 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - RØYKSUND BÅTFORENING Røyksund båtforening REK 19/00023-098 2019/08/19
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 2/37 - SPØRSMÅL OM GYLDIGHET/BRUK AV AVSTANDSERKLÆRINGER GITT I DELINGSSAK 18/4317 Didrik Johan Tønnessen KRRE 17/00073-352 2019/08/19
I TEK 142/500 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HEGGHEIM BYGGESAK: 18/2744 - 142/500 - REVIDERT RØRLEGGERMELDING BYGGESAK: 18/2744 Hervik Rør AS ORO01 18/04749-004 2019/08/19
I SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI MALIN RISDAL - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS PGA. TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG MALIN RISDAL Marit Sandve Risdal EEH 16/03122-005 2019/08/19
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 19/05207-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/19
U SEN HELGANES MOTORSPORTSENTER - E-POSTKORRESPONDANSE - STØYPROBLEMATIKK - KJØRING UTENOM TRENINGSTID Frode Lodden KANE1 12/02181-063 2019/08/19
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM HYTTERENOVASJON FOR BOLIG ANNA 19/05220-001 24 Offl.§24 2019/08/19
U TEK 141/222 - LITLASUND, SØKNAD OM SEKSJONERING - 141/222 - SVAR PÅ MANGELBREV - SØKNAD OM SEKSJONERING Kartverket Eiendomsdivisjonen HAS 19/02493-005 2019/08/19
I SEN BÅNDLEGGING AV TRASÉ FOR NY E134 - VEDRØRENDE HENSYNSSONE - KOMMUNEDELPLAN FOR EIKE, KOLNES, SKRE Advokat Magnus Håvås Nereng AS JST 19/02400-003 2019/08/19
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE SOM FØRER - OMGJORT ETTER KLAGE NJO 13/03226-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/19
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - NY FRIST FOR SLUTTRAPPORTERING OM TILTAK FOR VILL POLLINERANDE INSEKT Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-246 2019/08/19
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET - KLAGE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/03226-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/19
U TEK 85/39 - UTVIK - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 85/39 - FORESPØRSEL OM DOKUMENTASJON Statens Vegvesen v/Ingunn Hauge REF: 19/211736 HAS 19/04935-012 2019/08/19
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - TILSAGN OM OU-MIDLER ARBEIDSGIVERRELATERT LEDELSESUTVIKLING KS LIS01 12/00773-235 2019/08/19
I SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/1871 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-378 2019/08/19
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05222-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/19
I SEN VALGFUNKSJONÆRER - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - TAUSHETSERKLÆRING Kurt Misje LYK 19/05053-002 2019/08/19
I SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - TILBUD - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-018 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/19
I SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - TILBUD - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/19
I SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - TILBUD - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-020 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/19
I SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - TILBUD - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-021 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/19
I SEN VALGFUNKSJONÆRER - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - TAUSHETSERKLÆRING Brit Torunn Hausken LYK 19/05053-003 2019/08/19
I SEN VALGFUNKSJONÆRER - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - TAUSHETSERKLÆRING Mona Agneta Fågelklo Salvanes LYK 19/05053-004 2019/08/19
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTBETALINGSBREV FOR NORSKTILSKUDD UTBETALT 14.08.2019 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KBE03 12/00773-234 2019/08/19
I SEN VALGFUNKSJONÆRER - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - TAUSHETSERKLÆRING Ann Bjørg Liknes LYK 19/05053-005 2019/08/19
I SEN VALGFUNKSJONÆRER - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - TAUSHETSERKLÆRING Gunnbjørg Areklett LYK 19/05053-006 2019/08/19
I SEN VALGFUNKSJONÆRER - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - TAUSHETSERKLÆRING Anine Kongshavn LYK 19/05053-007 2019/08/19
I SEN VALGFUNKSJONÆRER - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - TAUSHETSERKLÆRING Kristine Helene Waage Brekke LYK 19/05053-008 2019/08/19
I SEN VALGFUNKSJONÆRER - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - TAUSHETSERKLÆRING Annelin Mannes LYK 19/05053-009 2019/08/19
I SEN VALGFUNKSJONÆRER - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - TAUSHETSERKLÆRING Anne-Karin Peters Hægland LYK 19/05053-010 2019/08/19
I SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG KNUT TERJE RISDAL - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS PGA. TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG KNUT TERJE RISDAL Marit Sandve Risdal EEH 15/03196-005 2019/08/19
I SEN VALGFUNKSJONÆRER - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - TAUSHETSERKLÆRING Morten Vea LYK 19/05053-011 2019/08/19
I SEN VALGFUNKSJONÆRER - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - TAUSHETSERKLÆRING Eline Marie Risvik LYK 19/05053-012 2019/08/19
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Nina Bjørkelo Ervik SALF 19/00598-040 2019/08/19
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - GODKJENT 1.7.2019 - SIGNERT KLAGE PÅ PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY Einar Johan Kolstø YSL 17/01396-101 2019/08/19
U TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT HSH01 19/02005-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/08/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 3/449 - BESTILLING AV NABOLISTE Eskild Kvala AS GEL 19/00021-379 2019/08/19
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/02303-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/19
I SKU FOLKEPULSEN - ANMODNING OM OVERFØRING AV MIDLER FRA ROGALAND IDRETTSKRETS/FOLKEPULSEN Karmøy idrettsråd OFL 14/03827-047 2019/08/19
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05223-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/19
I SEN KARMSUNDET BÅT, MAT OG VIN AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ARRANGEMENT MED FOREDRAG OM MAT OG VIN - MELDING OM BESTÅTT ETABLERERPRØVE Vigdis Sommersel Lindtner EVI1 18/05501-011 2019/08/19
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - SIGNERT AVTALE - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT Fjordkraft AS KRWI 19/01792-057 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/08/19
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-046 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/19
U TEK 139/8 - HAUSKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/5223 - 139/8 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Hausken Utvikling AS HAS 19/03531-010 2019/08/19
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING FRA LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/19
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/01957-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/19
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/00449-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/19
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILLEGGSINFORMASJON - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/02341-030 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/19
U TEK RAMMEAVTALE RIE - TILLEGGSINFORMASJON - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 18/04932-025 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/19