Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU KRETSORDNING - KLAGE PÅ VEDTAK OM BETALING AV SKOLESKYSS PFA 19/01836-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/16
I TEK 63/171 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE - NYBYGG UTESTUE/HAGEGJERDE/LEVEGG, TERRASSE M/PERGOLA - 63/71 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Solveig Bratthammer KMY 18/01015-003 2019/08/16
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM TILKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN JAN HERMUND WAAGE MAHA1 18/04276-065 2019/08/16
I TEK 58/59, 58/96 OG 58/477 - HAVNEGATA, KOPERVIK - NYBYGG BOLIGBYGG MED 14 BOENHETER - 58/59 MFL. - JUSTERINGER AV RAMMESØKNAD - REVIDERTE TEGNINGER Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/02272-007 2019/08/16
I TEK 15/1843 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEPÅVISNING - 15/1843 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEPÅVISNING Paul Vea JHE 19/05189-001 2019/08/16
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM TILKOBLING, UTBEDRING OG SEPARERING AV PRIVAT KLOAKK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN Andrew Kristoffe Tollesen MAHA1 18/04276-066 2019/08/16
I TEK 123/186 - SNIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - 123/186 - SNIK - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR AVSTANDSKRAV LEDNINGSSTREKK Berge Sag og Trelast AS KIS 19/05191-001 2019/08/16
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - REVIDERTE VEDLEGG TIL SØKNAD OG SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Urbanhus Haugesund AS JKV 19/01810-023 2019/08/16
I TEK 58/265 - KOPERVK - TILBYGG OG FASADEENDING KINOBYGGET - 58/265 - KOPERVK - TILBYGG OG FASADEENDING KINOBYGGET Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/05196-001 2019/08/16
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV BRUNE- OG HVITEVARER - KUNNGJØRING - 19/5066 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV BRUNE- OG HVITEVARER Doffin OEI 19/05066-001 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-256 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-257 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-258 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-259 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-260 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-261 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-262 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-263 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-264 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-265 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-266 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-267 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-268 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-269 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-270 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-271 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-272 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-273 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-274 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-275 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-276 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-277 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-278 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-279 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-280 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-281 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-282 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-283 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-284 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-285 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-286 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-287 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-288 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-289 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-290 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-291 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-292 25 Offl §25 2019/08/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/05185-002 25 Offl §25 2019/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05110-007 25 Offl §25 2019/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05110-008 25 Offl §25 2019/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05110-009 25 Offl §25 2019/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05111-006 25 Offl §25 2019/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05111-007 25 Offl §25 2019/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05111-008 25 Offl §25 2019/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05112-006 25 Offl §25 2019/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05112-007 25 Offl §25 2019/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05112-008 25 Offl §25 2019/08/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - INTERVJU ANVO 19/04698-028 25 Offl §25 2019/08/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - INTERVJU ANVO 19/04698-029 25 Offl §25 2019/08/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - INTERVJU ANVO 19/04698-030 25 Offl §25 2019/08/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - TILBUD ANVO 19/04931-056 25 Offl §25 2019/08/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/04931-057 25 Offl §25 2019/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - SØKNAD BLI01 19/04818-006 25 Offl §25 2019/08/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - TILBUD ANVO 19/04932-007 25 Offl §25 2019/08/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/04932-008 25 Offl §25 2019/08/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 19/04932-009 25 Offl §25 2019/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - SØKNAD KHO 19/05113-006 25 Offl §25 2019/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - SØKNAD KHO 19/05113-007 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - BEKREFTELSE BLI01 19/05036-048 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - BEKREFTELSE BLI01 19/05036-049 25 Offl §25 2019/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-050 25 Offl §25 2019/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-051 25 Offl §25 2019/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-069 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-070 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-071 25 Offl §25 2019/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-072 25 Offl §25 2019/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-073 25 Offl §25 2019/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 19/05114-002 25 Offl §25 2019/08/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - SØKNAD ANVO 19/04974-028 25 Offl §25 2019/08/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - SØKNAD ANVO 19/04974-029 25 Offl §25 2019/08/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - SØKNAD ANVO 19/04974-030 25 Offl §25 2019/08/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - INTERVJU ANVO 19/04976-034 25 Offl §25 2019/08/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - INTERVJU ANVO 19/04976-035 25 Offl §25 2019/08/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - INTERVJU ANVO 19/04976-036 25 Offl §25 2019/08/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - INTERVJU ANVO 19/04976-037 25 Offl §25 2019/08/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - INTERVJU ANVO 19/04976-038 25 Offl §25 2019/08/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 19/05077-002 25 Offl §25 2019/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 19/05115-007 25 Offl §25 2019/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 19/05115-008 25 Offl §25 2019/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 19/05115-009 25 Offl §25 2019/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 19/05115-010 25 Offl §25 2019/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR VED GRINDHAUG SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05078-005 25 Offl §25 2019/08/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 50% - SØKNAD ANVO 19/05187-002 25 Offl §25 2019/08/16
I TEK 110/1 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD TJOLAND LANDBRUK - 110/1 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD TJOLAND LANDBRUK Landbruksdirektoratet LKS 19/05201-001 2019/08/16
I TEK 72/186 - SUNDVEGEN, SKÅR - NYBYGG HAGESTUE - 72/186 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT FYLKESVEG Kai Ove Hovden KIS 19/05190-001 2019/08/16
I TEK 114/285 - HESTFARET, NORDRE EIKE - TILBYGG, BRUKSENDRING AV KJELLER TIL HOVEDDEL OG MINDRE FASADEENDRING - 114/285 - HESTFARET, NORDRE EIKE - TILBYGG, BRUKSENDRING AV KJELLER TIL HOVEDDEL OG MINDRE FASADEENDRING Solheim Byggrådgivning KRRE 19/05192-001 2019/08/16
I TEK 149/127 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND KALDHEIM - 149/127 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND KALDHEIM Hage & Maskin AS ORO01 19/05202-001 2019/08/16
I TEK RAMMEAVTALE RIE - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-024 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/16
U TEK 47/549 - SOLBERGVEGEN, VIK - TILBYGG HAGESTUE OG VERANDA - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 47/549 - SOLBERGVEGEN, VIK - TILBYGG HAGESTUE OG VERANDA Bt Byggtjenester AS KHM 19/05011-002 2019/08/16
I TEK 69/89 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 69/89 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING Øygarden Bolig AS MAH 19/05195-001 2019/08/16
I TEK BJØRGENE - OPPARBEIDING AV HC-PARKERING - UTBETALING AV TILSAGN - STATLIG MEDVIRKNING TIL SIKRING AV BJØRGENE (GNR. 142/799) SOM FRILUFTSLIVSOMRÅDE FOR ALLMENNHETEN Miljødirektoratet EKA 17/04917-007 2019/08/16
I TEK 15/974 - JORUNDVEGEN, ÅKRA, TILBYGG - PÅBYGG BOLIG, RIVING AV GARASJE OG GJENOPPBYGGING - 15/974 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT OG SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 15/02147-005 2019/08/16
I TEK 63/229 - TRESVIK, NORDSTOKKE, TILBYGG BOLIG - 63/229 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT OG SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 16/00857-005 2019/08/16
I SKU TILSYN - OPPLÆRINGSLOVEN KAP. 9A - OVERSENDELSE AV ENDELIGE TILSYNSRAPPORTER - ELEVENES RETT TIL ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ TORVASTAD SKOLE OG KULTURSENTER OG ÅKRA UNGDOMSSKOLE Fylkesmannen i Rogaland BAN03 19/00767-003 2019/08/16
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/04170-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/16
U TEK ANSKAFFELSE BRØNNBORING - BORGAREDALEN - FORESPØRSEL BORING AV GRUNNVANNSBRØNNER Vestnorsk Brunnboring AS ELO 19/05193-001 2019/08/16
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 68/196 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - NINA OG FREDRIK HEGGELUND JACKSON Gismervik Arkitekter REK 19/00023-097 2019/08/16
U TEK 15/1000 - STONGVEGEN, ÅKRA - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/1000 I KARMØY KOMMUNE Hansen Karl T JHE 19/04889-002 2019/08/16
U TEK 15/1000 - STONGVEGEN, ÅKRA - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/1000 I KARMØY KOMMUNE Tollesen Andrew Kristoffe JHE 19/04889-003 2019/08/16
U TEK 15/1000 - STONGVEGEN, ÅKRA - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/1000 I KARMØY KOMMUNE Kvalavåg Ove Kenneth JHE 19/04889-004 2019/08/16
U TEK 15/1000 - STONGVEGEN, ÅKRA - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/1000 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune JHE 19/04889-005 2019/08/16
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05182-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/16
I TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - BESTILLING AV UTSTIKKING Sevland Bunyan Arkitekter AS JHE 18/03307-045 2019/08/16
U TEK ANSKAFFELSE BRØNNBORING - BORGAREDALEN - ORIENTERING OM VALG AV ENTREPRENØR Vestnorsk Brunnboring AS ELO 19/05193-004 2019/08/16
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL FOR SKJENKEBEVILLING - FISKERIDAGANE ÅKREHAMN - 01. - 04. AUGUST 2019 Stiftelsen Åkrehamn Kystmuseum EVI1 19/00022-093 2019/08/16
U TEK ANSKAFFELSE BRØNNBORING - BORGAREDALEN - TILDELINGSBREV Hallingdal Brønn og Graveservice AS ELO 19/05193-005 2019/08/16
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - TILBUD - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-178 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/16
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - TILBUD - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-179 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/16
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR - HØRINGSBREV - KOLLEKTIVTILTAK - FV. 852 (NYTT FV.NR. 4830) AUSTRE VEAVEG Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-414 2019/08/16
I TEK 64/38 - STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG H4 - 64/38 - STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG H4 Prosjekt Konsult AS KRRE 19/05194-001 2019/08/16
U TEK 15/112 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MEDHAUG, KENNETH/OLSEN, ELIN - SVAR - 15/112 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MEDHAUG, KENNETH/OLSEN, ELIN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/05183-002 2019/08/16
I TEK 64/38 - STANGALAND - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 64/38 - MOTTATT MANGLER H1-2 Prosjekt Konsult AS KRRE 18/03576-012 2019/08/16
U TEK SALG AV DEN GAMLE BRANNSTASJONSTOMTEN I SKUDENESHAVN - VEDRØRENDE SALG AV DEN GAMLE BRANNSTASJONSTOMTEN I SKUDENESHAVN Rekve, Pleym & Co DA SMO02 19/05065-002 2019/08/16
U TEK 15/1465 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BRANSCOME, CHRISTOPHER - SVAR - 15/1465 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BRANSCOME, CHRISTOPHER Christopher Branscome BJP01 19/05184-002 2019/08/16
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05059-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/16
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03462-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/16
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 15/00772-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/16
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILLATELSER - HØSTMARKED I ÅKREHAMN 2019 Åkrehamn Vekst HPE 19/00028-013 2019/08/16
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/04299-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/16
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/03384-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/16
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Camilla Vassbrekke SALF 19/00598-039 2019/08/16
I TEK 124/52 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - MIDLERTIDIGE SKOLEBRAKKER - 124/52 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE OG SØKNAD OM FERDIGATTEST Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/02120-010 2019/08/16
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/00214-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/16
I TEK 71/198 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVERDRUPSEN, JOHN RUNAR/ROALDSØY, AILEEN - 71/198 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVERDRUPSEN, JOHN RUNAR/ROALDSØY, AILEEN Aileen Roaldsøy BJP01 19/05197-001 26 Off.l.26 2019/08/16
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 15/03505-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/16
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/04534-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/16
I TEK 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/264 - ØNSKER MØTE - FORSLAG TIL ENDRING AV SNUHAMMER Rune Lund GTH 12/01805-067 2019/08/16
U TEK 71/198 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVERDRUPSEN, JOHN RUNAR/ROALDSØY, AILEEN - SVAR - 71/198 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVERDRUPSEN, JOHN RUNAR/ROALDSØY, AILEEN Aileen Roaldsøy BJP01 19/05197-002 2019/08/16
I TEK 123/186 OG 123/187 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188 - 123/186 OG 123/187 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING ENDRING FRA SAK 18/3188 Berge Sag Boligtomter AS EDH 19/05198-001 2019/08/16
I TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/5296 - 5/42 OG 5/512 - MOTTATT MANGLER - FIRMAATTEST, SKRIV VEDR NABOVARSLING, ERKLÆRINGER OM AVSTAVD, ADKOMST OG VEGRETT, OG KART Rett Bolig AS EDH 19/04983-004 2019/08/16
I TEK 115/248, 115/249, 115/251 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM THARALDSEN, KURT JØRN - 115/248, 115/249, 115/251 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM THARALDSEN, KURT JØRN Kurt Jørn Tharaldsen BJP01 19/05200-001 26 Off.l.26 2019/08/16
I TEK 119/400 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HELGESEN, TOMMY/HINDERAKER, GERD-KATRINE - 119/400 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HELGESEN, TOMMY/HINDERAKER, GERD-KATRINE Gerd-Katrine Hinderaker BJP01 19/05203-001 26 Off.l.26 2019/08/16
U TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING PRØVEGRAVING Aud Lillian Tollaksen JTH 16/04912-006 2019/08/16
U TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING PRØVEGRAVING Elin Ramsen JTH 16/04912-007 2019/08/16
U TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING PRØVEGRAVING Jan Egil Vik JTH 16/04912-009 2019/08/16
U TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING PRØVEGRAVING John Asle Jensen JTH 16/04912-010 2019/08/16