Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 148/250 - DOVAMYRSVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - 148/250 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Rune Holmstrand KMY 17/01317-007 2019/08/15
U TEK 68/196 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 68/196 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG Fredrik Heggelund Jackson EDH 19/03983-007 2019/08/15
U TEK 25/55 - SOLLIVEGEN, LANGÅKER - RIVING GÅRDSBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 25/55 - SOLLIVEGEN, LANGÅKER - RIVING GÅRDSBYGG Nora Solli KHM 19/04854-007 2019/08/15
U TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - SKORSTEIN - RAMMETILLATELSE - 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - SKORSTEIN Petter J. Rasmussen AS KHM 19/05019-002 2019/08/15
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - HØRINGSBREV - KOLLEKTIVTILTAK - FV. 852 (NYTT FV.NR. 4830) AUSTRE VEAVEG Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-413 2019/08/15
I TEK 119/165 - TREVARDELI, MYKJE - TILBYGG, OMBYGGING OG FASDEENDRING ENEBOLIG - 119/165 - TREVARDELI, MYKJE - TILBYGG, OMBYGGING OG FASDEENDRING ENEBOLIG Sevland Bunyan Arkitekter AS KRRE 19/05167-001 2019/08/15
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - VISNES GRUVEKAFÉ 07.09.19 Stokknes AS EVI1 19/00022-092 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-204 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-205 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-206 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-207 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-208 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-209 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-210 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-211 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-212 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-213 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-214 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-215 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-216 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-217 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-218 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-219 25 Offl §25 2019/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05110-005 25 Offl §25 2019/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05110-006 25 Offl §25 2019/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05111-004 25 Offl §25 2019/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05111-005 25 Offl §25 2019/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05112-004 25 Offl §25 2019/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05112-005 25 Offl §25 2019/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - SØKNAD KHO 19/05113-005 25 Offl §25 2019/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-046 25 Offl §25 2019/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-047 25 Offl §25 2019/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-064 25 Offl §25 2019/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-065 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-066 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-067 25 Offl §25 2019/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-068 25 Offl §25 2019/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - SØKNAD BLI01 19/04835-007 25 Offl §25 2019/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - SØKNAD BLI01 19/04836-008 25 Offl §25 2019/08/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - SØKNAD ANVO 19/04974-027 25 Offl §25 2019/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-020 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-021 25 Offl §25 2019/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-022 25 Offl §25 2019/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-023 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-024 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-025 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-026 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-027 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-028 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-029 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-030 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-031 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-032 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-033 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-034 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-035 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - TILBUD BLI01 19/05038-036 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/05038-037 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-038 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-039 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-040 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-041 25 Offl §25 2019/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-042 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-043 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 19/05038-044 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - TILBUD BLI01 19/05038-045 25 Offl §25 2019/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/05038-046 25 Offl §25 2019/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 19/05115-006 25 Offl §25 2019/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR VED GRINDHAUG SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05078-004 25 Offl §25 2019/08/15
I TEK 11/76 - SÅREVÅGVEGEN, MANNES, RIVING BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 11/76 - TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL SØKNAD OM FERDIGATTEST - AVFALLSRAPPORTERING Hans J Rasmussen AS KMY 18/00906-025 2019/08/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 16/02939-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/15
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 15/1434 - MELDING OM FJERNING AV OLJETANK Jørgen Andreas Lie Engevik PEID 14/03191-090 2019/08/15
I TEK 64/1384 - LENSMANNSVEGEN - STANGELAND - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT - 64/1384 - SØKNAD OM FERDIGATTEST John Erling Epland KMY 14/00117-004 2019/08/15
U SKU ARBEIDSMILJØUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 2012-2016 - AMU - OK - 14.08.19 Elisabeth Aarekol GKH01 12/00796-062 2019/08/15
I TEK 83/60 - VISNESVEGEN, AVALDSNES - DISPENSASJON NYBYGG GARASJE - 83/60 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Benjamin Nybøe KIS 19/05169-001 2019/08/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 18/03471-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 19/05135-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/15
I TEK 119/423 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE, TILBYGG ENEBOLIG, CARPORT - 119/423 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE, TILBYGG ENEBOLIG, CARPORT Ruben Hinderlid KRRE 19/05168-001 2019/08/15
U TEK 2/354 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 2/354 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Heine Gudmund Kallevik EDH 19/04861-004 2019/08/15
U TEK 119/664 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MYKJE PANORAMA AS - SVAR - 119/664 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MYKJE PANORAMA AS Mykje Panorama AS BJP01 19/05159-002 2019/08/15
U TEK 149/541 OG 149/542 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TRAA BYGG AS - SVAR - 149/541 OG 149/542 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TRAA BYGG AS Traa Bygg AS BJP01 19/05165-002 2019/08/15
I TEK 125/21 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØRJAN HELGELAND - 125/21 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØRJAN HELGELAND Pv Rør AS ALS06 17/02480-003 2019/08/15
U TEK 21/112 - STAVAGARDEN, STAVA - FORSTØTNINGSMUR - 21/112 - STAVAGARDEN, STAVA - FORSTØTNINGSMUR - OVERSENDELSE AV KLAGE Brit Abrahamsen GTH 19/02806-014 2019/08/15
U TEK 16/245, 16/246, 16/247 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VE, SIV ELIN WALLAND/WALLAND, LIV MARY - SVAR - 16/245, 16/246, 16/247 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VE, SIV ELIN WALLAND/WALLAND, LIV MARY Siv Elin Walland Ve BJP01 19/05164-002 2019/08/15
I SEN 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - INNKALLING TIL RETTSMØTE KLAGER: KONG FERKING AS - KLAGEMOTPART: KARMØY KOMMUNE - REF: 2019-039172 Forliksrådet i Karmøy JST 19/01577-008 2019/08/15
I SEN EXTRA AVALDSNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER KONTROLL AV SALGSTILLATELSE I UKE 32 EXTRA AVALDSNES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01706-040 2019/08/15
I SEN EXTRA MOKSHEIM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER KONTROLL AV SALGSTILLATELSE I UKE 32 EXTRA MOKSHEIM NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 14/02012-030 2019/08/15
I SEN COOP PRIX VEDAVÅGEN SALGSBEVILLING - RAPPORT ETTER KONTROLL AV SALGSTILLATELSE I UKE 32 COOP PRIX VEAVÅGEN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01709-027 2019/08/15
I SEN KIWI AVALDSNES 613 SALGSBEVILLING 2012 - - RAPPORT ETTER KONTROLL AV SALGSTILLATELSE I UKE 32 KIWI AVALDSNES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01403-041 2019/08/15
I SEN KIWI 641 TORVASTAD SALGSBEVILLING 2012 - 2018 - RAPPORT ETTER KONTROLL AV SALGSTILLATELSE I UKE 32 KIWI TORVASTAD NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00374-056 2019/08/15
I SEN KIWI VORMEDAL 615 SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - RAPPORT ETTER KONTROLL AV SALGSTILLATELSE I UKE 32 KIWI VORMEDAL NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01402-041 2019/08/15
I SEN MENY OASEN HAUGESUND, KARMSUND SALGSBEVILLING - RAPPORT ETTER KONTROLL AV SALGSTILLATELSE I UKE 32 MENY OASEN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00375-060 2019/08/15
I SEN REMA 1000 NORHEIM - OASEN STORSENTER SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK 2012 - 2018 - RAPPORT ETTER KONTROLL AV SALGSTILLATELSE I UKE 32 REMA 1000 NORHEIM (OASEN) NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00378-055 2019/08/15
I TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4349 - 117/4 - SVV HAR IKKE ANLEDNING TIL Å MØTE PÅ FORRETNING - HEVDER Å EIE IHHT VEDLAGT KART Statens vegvesen - Region vest MAH 19/04728-014 2019/08/15
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - HENVENDELSE - GJELDER VANNMENGDEBEREGNING PÅ SALVØY RH Oppmåling Rune Hemnes ABU01 17/01108-103 2019/08/15
U TEK 122/10 OG 122/21 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND, VESENTLIG TERRENGINNGREP - 122/10 OG 122/21 - RETUR AV SØKNAD Birkeland Maskinentreprenør AS KRRE 18/05582-020 2019/08/15
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT - FORNYELSE ANKO 18/03978-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/15
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 72/186 - SPØRSMÅL OM BYGGESØKNAD TIL MINDRE TILTAK I SUNDVEGEN 142 Kai Ove Hovden KIS 17/00073-350 2019/08/15
U TEK 85/215 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANIK, HASAN/ANIK, AMALIE TARANGER (85/113) - SVAR - 85/215, 113, 317 OG 318 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANIK, HASAN/ANIK, AMALIE TARANGER Dnb Eiendom AS BJP01 19/05073-002 2019/08/15
U SEN INNFORDRING - SLETTING AV UTLEGGSPANT IMK 18/04336-270 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 19/05149-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/15
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 64/154 - KALVATRÆVEGEN, STANGALAND - ØNSKER INFORMASJON I FORBINDELSE MED RIV OG NYBYGG Rune Grønn Paulsen KHM 17/00073-351 2019/08/15
U SEN INNFORDRING - SLETTING AV UTLEGGSPANT IMK 18/04336-271 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/15
U TEK LEIE AV LOKALE SAMT TAK/FASADEPLASS PÅ BJØRGEVEGEN 34 - BASESTASJON FOR KOMMUNIKASJONSSYSTEMER - TELENOR MOBIL AS - INDEKSREGULERING AV LEIEAVTALE AREAL TIL BASESTASJON I BJØRGEVEIEN 34, TORVASTAD BASESTASJON FOR KOMMUNIKASJONSSYSTEMER - TELENOR MOBIL AS Telenor Mobil AS NILI1 12/00639-004 2019/08/15
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-029 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/15
I TEK 22/54 OG 22/343 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - KNUTSEN, KNUT MAGNE - 22/54 OG 22/343 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - KNUTSEN, KNUT MAGNE Knut Magne Knutsen AMJ 19/05170-001 26 Off.l.26 2019/08/15
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - BYGGEMØTE 10 NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Hans Erik Langfjord Get AKR02 17/00780-039 2019/08/15
U TEK 15/2080 - SJØENVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING 3. ETASJE TIL BOLIG - 15/2080 - SJØENVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING 3. ETASJE TIL BOLIG - SVAR VEDRØRENDE UTSATT KLAGEFRIST Eskild Kvala AS GTH 19/02497-004 2019/08/15
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - REVIDERT SØKNAD Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01810-022 2019/08/15
I SEN SAKSBEHANDLINGSSYSTEM - ACOS WEBSAK - KONTRAKT MED KARMØY KOMMUNE - SAKSBEHANDLINGSSYSTEM - ACOS WEBSAK Acos AS KRWI 19/05173-001 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/08/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 18/03770-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/15
U TEK 3/575 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/575 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRTNING Vegard Halsne ALA04 19/01043-031 2019/08/15
U TEK 3/575 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/575, 163 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Frøydis Margaret Rasmussen ALA04 19/01043-032 2019/08/15
I TEK 106/3 OG 106/75 - FOSNANES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGING AV GRENSER - 106/3 OG 106/75 - FOSNANES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGING AV GRENSER Vikanes Bungum Arkitekter AS HHU 19/05171-001 2019/08/15
U TEK 3/575 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/575 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Klara Karlsen Tangen ALA04 19/01043-033 2019/08/15
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 14/01404-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/15
I TEK GRAVESØKNAD - KV1824 FAGERVOLLVEGEN - GRAVESØKNAD - FAGERVOLLVEGEN Lhv Tjenester AS OSG 19/05180-001 2019/08/15
U SEN INNFORDRING - UTLEGGSFORRETNING-NAMSBOK T2018-333263 IMK 18/04336-272 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/00984-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/15
I TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - TILBUD - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/15
I TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - TILBUD - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/15
I TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - TILBUD - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/15
I TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - TILBUD - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/15
I TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - TILBUD - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/15
I TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - TILBUD - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/15
I TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - TILBUD - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/15
I TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - TILBUD - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/04954-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/03496-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/15
U TEK 83/60 - VISNESVEGEN, AVALDSNES - DISPENSASJON NYBYGG GARASJE - 83/60 - VISNESVEGEN, AVALDSNES - DISPENSASJON NYBYGG GARASJE Statens vegvesen - Region vest KIS 19/05169-003 2019/08/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/03384-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/15
I SEN LUKTPROBLEMATIKK/FORURENSING/STØY - HUSØY - SPØRSMÅL RUNDT FORURENSING PÅ HUSØY Karmlund velforening KANE1 18/01519-035 2019/08/15
U SEN LUKTPROBLEMATIKK/FORURENSING/STØY - HUSØY - HENVENDELSE OM STØY FRA BULKTERMINAL PÅ HUSØY Ingolf G. Knutsen KANE1 18/01519-036 2019/08/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/04343-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 18/03394-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/15
U TEK 123/10 OG 123/109 - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - 19-096997REN-JSTO SNIK - SVAR - 123/10 OG 123/109 - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN - 19-096997REN-JSTO SNIK Haugalandet og Sunnhordaland ALA04 19/05096-002 2019/08/15
I TEK 115/87 - EIKELIA, SØNDRE EIKE -TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - 115/87 - EIKELIA, SØNDRE EIKE -TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE Trond Tunes KRRE 19/05177-001 2019/08/15
I TEK 147/89 - HEIVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG, INNGLASSING AV DEL AV TERRASSE - 147/89 - HEIVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG, INNGLASSING AV DEL AV TERRASSE Harald Johansen KRRE 19/05178-001 2019/08/15
U TEK 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1673 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/660 I KARMØY KOMMUNE Holmen Panorama As JHE 19/04858-001 2019/08/15
U TEK 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1673 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/660 I KARMØY KOMMUNE Bergfjord Else Kristine JHE 19/04858-002 2019/08/15
U TEK 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1673 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/660 I KARMØY KOMMUNE Kystverket Vest JHE 19/04858-003 2019/08/15
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05182-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/15
I TEK 149/468 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STØLSMYR 16 AS - 149/468 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STØLSMYR 16 AS Stølsmyr 16 AS BJP01 19/05179-001 2019/08/15
I TEK 38/60 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/942 - 38/60 - SYRE - ERKLÆRING Gunnar Jaakkimainen XXI 19/02426-015 26 Off.l.26 2019/08/15
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA NORNES, VERONICA - RETUR AV TINGLYST SKJØTE/KJØPEKONTRAKT - DOKUMENTNUMMER - 2019/924365/200 - NORNES, VERONICA - 43/649 Statens Kartverk MAAA1 19/02274-005 2019/08/15
U SEN KRAV OM ERSTATNING - SVAR - VEDR. KRAV OM ERSTATNING MALY Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/08/15
U TEK 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1671 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/217 I KARMØY KOMMUNE Holmen Panorama As JHE 19/02567-001 2019/08/15
U TEK 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1671 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/217 I KARMØY KOMMUNE Bergfjord Else Kristine JHE 19/02567-002 2019/08/15
U TEK 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1671 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/217 I KARMØY KOMMUNE Kystverket Vest JHE 19/02567-003 2019/08/15
I TEK 15/112 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MEDHAUG, KENNETH/OLSEN, ELIN - 15/112 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MEDHAUG, KENNETH/OLSEN, ELIN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/05183-001 2019/08/15
I TEK 15/1465 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BRANSCOME, CHRISTOPHER - 15/1465 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BRANSCOME, CHRISTOPHER Christopher Branscome BJP01 19/05184-001 26 Off.l.26 2019/08/15
I TEK RAMMEAVTALE RIE - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-023 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/15