Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 15/2238/0/13 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JAN MAGNE ERLAND - 15/2238/0/13 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JAN MAGNE ERLAND S O Lund AS ALS06 19/04962-002 2019/08/14
U TEK 1/14/0/6 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TAREVIKING AS VANNMÅLER - 1/14/0/6 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TAREVIKING AS Vedavågen Rør AS ALS06 19/04942-002 2019/08/14
U TEK 15/2238/0/11 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JAKOB HARALD MEDHAUG - 15/2238/0/11 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JAKOB HARALD MEDHAUG S O Lund AS ALS06 19/04960-002 2019/08/14
U TEK 15/2238/0/7 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - LEIF NILSEN - 15/2238/0/7 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - LEIF NILSEN S O Lund AS ALS06 19/04961-002 2019/08/14
I TEK 148/469 - DOVAFJELLVEGEN, NORHEIM - NYBYGG HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - 148/469 - DOVAFJELLVEGEN, NORHEIM - NYBYGG HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE Glass & Låsservice Haugesund AS IGR 19/05147-001 2019/08/14
U TEK 83/63 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND HANSEN - 83/63 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND HANSEN Aibel AS ALS06 19/05003-002 2019/08/14
U TEK 100/7 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - AGATHA A. A. ROBERTSEN - 100/7 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - AGATHA A. A. ROBERTSEN Comfort Karmøy AS ALS06 19/05054-003 2019/08/14
U TEK 66/293 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORBJØRN SÆBØ JOHANSEN - 66/293 - RØRLEGGERMELDING -BESTÅENDE BYGG - TORBJØRN SÆBØ JOHANSEN Aibel AS ALS06 19/05080-003 2019/08/14
U TEK 93/106 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - EVEN LIKNES - 93/106 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - EVEN LIKNES Comfort Karmøy AS ALS06 19/05027-003 2019/08/14
U TEK 66/345 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG/LEDNINGSBRUDD - OVE MARTIN TØRRESDAL - 66/345 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG/LEDNINGSBRUDD - OVE MARTIN TØRRESDAL Aibel AS ALS06 19/04993-003 2019/08/14
I TEK 64/646 - NONSLIVEGEN, STANGALAND - TILBYGG BOLIG, RIVING GARASJE OG NYBYGG BOD/CARPORT - 64/646 - NONSLIVEGEN, STANGALAND - TILBYGG BOLIG, RIVING GARASJE OG NYBYGG BOD/CARPORT Eskild Kvala AS KHM 19/05144-001 2019/08/14
I TEK 52/21 - AUSTRE KARMØYVEG, SKITNADAL - UTVIDELSE AV BRYGGE - 52/21 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL UTVIDELSE AV BRYGGE OG ETABLERING AV UTRIGGER Karmsund Havn IKS KRRE 19/04943-003 2019/08/14
U TEK GRAVESØKNAD - IDRETTSVEGEN 12 C - KV1239 - SVAR - GRAVESØKNAD - IDRETTSVEGEN 12 C - KV1239 Vea Energi AS KSU01 19/05002-002 2019/08/14
U TEK GRAVESØKNAD - NOREVEGEN 20, KARMSUND - KV1480 OG 1691 - SVAR - GRAVESØKNAD - NOREVEGEN 20, KARMSUND - KV1480 OG 1691 Vea Energi AS KSU01 19/05032-003 2019/08/14
U TEK GRAVESØKNAD - ØSTHUSVEGEN 217, VEAVÅGEN - KV1291 - SVAR - GRAVESØKNAD - ØSTHUSVEGEN 217, VEAVÅGEN - KV1291 Vea Energi AS KSU01 19/05033-002 2019/08/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 22/213 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-374 2019/08/14
I TEK 119/72 - MYKJE - FORSTØTNINGSMUR - 119/72 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 119/348 Håkon Lindø KRRE 19/01897-005 2019/08/14
I TEK 113/48 - DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 113/48 - MERKNAD FRA NABOER Svein Kvale pva/naboer KRRE 19/02318-003 2019/08/14
I TEK 11/365 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/365 - UTTALE TIL SØKNAD OM UTVIDET BRUK AV EKSISTERENDE AVKJØRSEL - FV. 856 MANNESVEGEN Statens vegvesen - Region vest EDH 19/02194-005 2019/08/14
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT - FORNYELSE ANKO 18/03978-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/14
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - BRYGGERILEKENE 17.08.19 Skudenes Bryggeri AS EVI1 19/00022-090 26 Off.l.26 2019/08/14
I TEK 15/1233 - ENGVEGEN, ÅKRA - SØKNAD OM OPPFØRING AV HAGESTUE - 15/1233 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 15/02567-004 2019/08/14
U TEK 148/1046 - NORHEIM - NYBYGG TRAMPOLINEPARK OG TENNISBANER MED TILHØRENDE UTEAREALER - 148/1046 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Pds Arkitekt AS KMY 18/02072-018 2019/08/14
I TEK 66/162 - RØRLEGGERMELDING - MONTERING AV VANNMÅLER - GEIR OTTO KVINNESLAND - 66/162 - RØRLEGGERMELDING - MONTERING AV VANNMÅLER - GEIR OTTO KVINNESLAND Comfort Karmøy AS ORO01 19/05145-001 2019/08/14
I TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - TILLATELSE TIL UTILBØRLIG SKJEMMING Riksantikvaren IGR 18/03307-044 2019/08/14
I TEK 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - 57/300 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Eskild Kvala AS JMJ03 17/04292-041 2019/08/14
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/05138-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/14
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - SVAR PÅ TILSYN - KVALIFIKASJONER I RH-OPPMÅLING RH Oppmåling Rune Hemnes JKV 19/01810-021 2019/08/14
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 64/154 - KALVATRÆVEGEN, STANGALAND - ØNSKER INFORMASJON I FORBINDELSE MED RIV OG NYBYGG Rune Grønn Paulsen KHM 17/00073-348 2019/08/14
I TEK 66/102 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - RIVING AV BYGG - 66/102 - REDEGJØRELSE FOR PIPE/SKORSTEIN OG VÅTROMSBELEGG Hans J Rasmussen AS KIS 19/04869-004 2019/08/14
I TEK 57/68 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGMUND DALE - 57/68 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGMUND DALE Vedavågen Rør AS ORO01 19/05146-001 2019/08/14
U TEK GRAVESØKNAD - SJOARVEGEN 10-14, SANDVE - KV1351 - SVAR - GRAVESØKNAD - SJOARVEGEN 10-14, SANDVE - KV1351 Vea Energi AS KSU01 19/05031-002 2019/08/14
I TEK 85/39 - UTVIK - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 85/39 - SVV MØTER PÅ OPPMÅLINGSFORRETNING, OVERSENDER DOKUMENTER Statens vegvesen - Region vest HAS 19/04935-011 2019/08/14
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SØKNAD OM FRITAK FOR SLAMAVGIFT/SLAMTØMMING ALS06 19/05148-001 24 Offl.§24 2019/08/14
U TEK GRAVESØKNAD - KV1219, ENGVEGEN 38 - ÅKREHAMN VANNBRUDD - SVAR - GRAVESØKNAD - KV1219, ENGVEGEN 38 - ÅKREHAMN Christina Ferkingstad for Veamyr Entreprenør KSU01 19/05046-002 2019/08/14
U TEK GRAVESØKNAD - INDRETREVEGEN OG ÅLAVIKVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - INDRETREVEGEN OG ÅLAVIKVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 19/05128-002 2019/08/14
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-094 25 Offl.§25 2019/08/14
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/05142-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/14
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-095 25 Offl.§25 2019/08/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED EIDE SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05110-004 25 Offl §25 2019/08/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05111-003 25 Offl §25 2019/08/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING PÅ ÅDLAND SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05112-003 25 Offl §25 2019/08/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - INTERVJU ANVO 19/04932-006 25 Offl §25 2019/08/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - SØKNAD KHO 19/05113-003 25 Offl §25 2019/08/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - SØKNAD KHO 19/05113-004 25 Offl §25 2019/08/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - BEKREFTELSE BLI01 19/05036-043 25 Offl §25 2019/08/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - TILBUD BLI01 19/05036-044 25 Offl §25 2019/08/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/05036-045 25 Offl §25 2019/08/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-061 25 Offl §25 2019/08/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-062 25 Offl §25 2019/08/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-063 25 Offl §25 2019/08/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - SØKNAD ANVO 19/04974-025 25 Offl §25 2019/08/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - SØKNAD ANVO 19/04974-026 25 Offl §25 2019/08/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-019 25 Offl §25 2019/08/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLING VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 19/05115-005 25 Offl §25 2019/08/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR VED GRINDHAUG SKOLE - SØKNAD BLI01 19/05078-003 25 Offl §25 2019/08/14
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 16/04824-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/14
I TEK 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG - SAK10 - MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 69/26 MFL. SVAR ANGÅENDE GRENSE MOT EIENDOM Statens vegvesen - Region vest ALA04 19/02699-020 2019/08/14
I TEK 140/263 - OSNESVEGEN, OSNES - NYBYGG NAUST - 140/263 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Norconsult AS KMY 18/04893-008 2019/08/14
I TEK 60/22 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET SKJØTSEL AV KYSTLYNGHEI - GODKJENNER UTBETALING AV TILSKUDD 60/22 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Landbruksdirektoratet LKS 19/00075-003 2019/08/14
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/02660-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/14
I TEK 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG - SAK10 - MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - KARTVEDLEGG Statens vegvesen - Region vest ALA04 19/02699-019 2019/08/14
U TEK 66/293 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORBJØRN SÆBØ JOHANSEN - 66/293 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - TORBJØRN SÆBØ JOHANSEN Torbjørn Sæbø Johansen ALS06 19/05080-004 2019/08/14
U TEK 100/7 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - AGATHA A. A. ROBERTSEN - 100/7 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - AGATHA A. A. ROBERTSEN Agatha Abla Agbo Robertsen ALS06 19/05054-004 2019/08/14
U TEK 66/345 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG/LEDNINGSBRUDD - OVE MARTIN TØRRESDAL - 66/345 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG/LEDNINGSBRUDD Hilda Vikene ALS06 19/04993-004 2019/08/14
U TEK 93/106 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - EVEN LIKNES - 93/106 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - EVEN LIKNES Even Liknes ALS06 19/05027-004 2019/08/14
I TEK 85/113, 85/215, 85/317, 85/318 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER JAKOBSEN, RANDI HOLMEFJORD/JAKOBSEN, STEINAR - 85/113, 85/215, 85/317, 85/318 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER JAKOBSEN, RANDI HOLMEFJORD/JAKOBSEN, STEINAR Steinar Jakobsen HAS 19/05139-001 26 Off.l.26 2019/08/14
I TEK 149/422, SEKSJ. 9 - STØLSTUNET, SPANNE - INNGLASSING AV TERRASSE/UTSTUE - 149/422, SEKSJ. 9 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Roald og Marit Christiansen KMY 19/01765-003 2019/08/14
U TEK 5/89 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 5/89/0/1/5 - OPPSIGELSE AV RENOVASJONSABONNEMENT K. Myre AS ALS06 13/02304-003 2019/08/14
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/04534-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/14
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET PASSASJER NJO 19/02772-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/14
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING JMJ 16/00460-112 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/14
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/00214-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/14
U TEK 72/14 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SUND - GEIR, ODD GUNNAR, REIDAR OG ÅGE - 72/14 - EGENERKLÆRINGER OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SUND - GEIR, ODD GUNNAR, REIDAR OG ÅGE Geir Sund BJP01 19/04968-003 2019/08/14
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR SLAMAVGIFT ALS06 19/05148-002 24 Offl.§24 2019/08/14
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - ASFALTERING I RØYKSUNDVEGEN NCC Industry KSU01 17/00247-153 2019/08/14
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 19/05149-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/14
I TEK 142/146 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOAKIM K. KLIT - 142/146 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOAKIM K. KLIT Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/05160-001 2019/08/14
I TEK 142/146 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOAKIM K. KLIT - 142/146 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOAKIM K. KLIT Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/05160-002 2019/08/14
I TEK 142/200 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELDBJØRG OLAUG ØSTEBØVIK - 142/200 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELDBJØRG OLAUG ØSTEBØVIK Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/05161-001 2019/08/14
I TEK 142/200 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELDBJØRG OLAUG ØSTEBØVIK - 142/200 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELDBJØRG OLAUG ØSTEBØVIK SLAMAVSKILLER IKKE UTKOBLET Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/05161-002 2019/08/14
I TEK 142/206 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NILS MAGNE TRENGEREID - 142/206 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NILS MAGNE TRENGEREID Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/05163-001 2019/08/14
I TEK 142/206 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NILS MAGNE TRENGEREID - 142/206 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - NILS MAGNE TRENGEREID Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/05163-002 2019/08/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Hanne Jensen SALF 19/00598-026 2019/08/14
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - SPØRSMÅL OM KAPASITET - SPRINKLING AV NYBYGG I NOREVEGEN 34 Haugaland Handelspark AS ABU01 17/01108-101 2019/08/14
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - 2/106 - SPØRSMÅL OM SLOKKEVANNSKAPASITET Firesafe AS ABU01 17/01108-102 2019/08/14
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET PASSASJER NJO 16/03058-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/08/14
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET PASSASJER NJO 19/05093-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/14
I TEK 15/2272/0/6 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 15/2272/0/6 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Kristina Eriksen BSO02 19/05156-001 2019/08/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD STIPEND FOR STUDENT Silje Therese Ingebrigtsen SALF 19/00598-027 2019/08/14
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM Landbruksdirektoratet LKS 18/02105-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/14
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - KRISTEN VIDEREGÅENDE SKOLE HAUGALANDET NORHEIMSMARKA 15 - GODKJENNING AV SKOLEANLEGG FOR KRISTEN VIDEREGÅENDE SKOLE HAUGALANDET AS (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland KANE1 19/05151-001 2019/08/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND STUDENT Jona Berg Einarsdottir SALF 19/00598-028 2019/08/14
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 15/03505-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/14
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - BRYGGERILEKENE 17.08.19 Skudenes Bryggeri AS EVI1 19/00022-091 2019/08/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Anja Nicola Budzinski SALF 19/00598-029 2019/08/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD STIPEND FOR STUDENT Janne Alice Tangjerd SALF 19/00598-030 2019/08/14
U TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4349 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 117/4 I KARMØY KOMMUNE Oftedal Bente Margaret MAH 19/04728-008 2019/08/14
U TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4349 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 117/4 I KARMØY KOMMUNE Oftedal Robert Anfinn MAH 19/04728-009 2019/08/14
U TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4349 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 117/4 I KARMØY KOMMUNE Kleppestø Gerd Marie MAH 19/04728-010 2019/08/14
U TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4349 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 117/4 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest MAH 19/04728-011 2019/08/14
U TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4349 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 117/4 I KARMØY KOMMUNE Norheim Åse MAH 19/04728-012 2019/08/14
U TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4349 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 117/4 I KARMØY KOMMUNE Nernes Hans Petter MAH 19/04728-013 2019/08/14
I TEK 115/1 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 115/1 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Urbanhus Haugesund AS EDH 19/05152-001 2019/08/14
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05153-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/14
U HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - TILLEGGSINFORMASJON - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen CBE02 19/01318-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/14
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - SVAR - BER OM UTSATT UTTALEFRIST - TILSKUDDSBEREGNING Oddbjørn Dankel MAHA1 15/01750-146 2019/08/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Karianne Kristoffersen Ferkingstad SALF 19/00598-031 2019/08/14
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING - 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING Urbanhus Haugesund AS EDH 19/05154-001 2019/08/14
I HSE IT-AVTALER/LISENSER - DATABEHANDLERAVTALE Compugroup Medical Norway AS NOS01 12/00126-135 2019/08/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Eline Lande SALF 19/00598-032 2019/08/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Lina Ferkingstad SALF 19/00598-033 2019/08/14
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ BEHOLDE SKOLEPLASS PÅ MYKJE SKOLE PFA 19/05158-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/14
I TEK P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - SVAR PÅ VEGNE AV HJ RASMUSSEN AS OG BERGE SAG TRELAST AS - GJELDER REFUSJONSKRAV Rasmussen Prosjekt STNY 17/02379-008 2019/08/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Therese Høiland Vikre SALF 19/00598-034 2019/08/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Kristine Langeland SALF 19/00598-035 2019/08/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Kidane M Mussie SALF 19/00598-036 2019/08/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Glenn Ellertsen Strømsnes SALF 19/00598-037 2019/08/14
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Maryann Nes SALF 19/00598-038 2019/08/14
I TEK 85/14 - UTVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - 85/14 - UTVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING Gunnar Brandal HAS 19/05157-001 2019/08/14
I TEK 119/664 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MYKJE PANORAMA AS - 119/664 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MYKJE PANORAMA AS Mykje Panorama AS BJP01 19/05159-001 2019/08/14
I TEK 122/10 OG 122/21 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND, VESENTLIG TERRENGINNGREP - 122/10 - TREKKER BYGGESØKNAD/NYDYRKNING Birkeland Maskinentreprenør AS KRRE 18/05582-019 2019/08/14
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SØKNAD OM UTSETTELSE Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd. PCH01 12/00690-245 2019/08/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 147/89 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Harald Johansen GEL 19/00021-375 2019/08/14
I TEK 16/245, 16/246, 16/247 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VE, SIV ELIN WALLAND/WALLAND, LIV MARY - 16/245, 16/246, 16/247 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VE, SIV ELIN WALLAND/WALLAND, LIV MARY Liv Mary Walland BJP01 19/05164-001 2019/08/14
I TEK 149/541 OG 149/542 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TRAA BYGG AS - 149/541 OG 149/542 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TRAA BYGG AS Traa Bygg AS BJP01 19/05165-001 26 Off.l.26 2019/08/14