Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 19/04980-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/12
I TEK 68/196 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG - 68/196 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD OM DISPENSASJON OG NABOVARSEL Gismervik Arkitekter EDH 19/03983-004 2019/08/12
U TEK 3/196 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN S. BERG - 3/196 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN S. BERG Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 19/02964-003 2019/08/12
U TEK 115/162 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE - TILBYGG TERRASSE - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 115/162 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE - TILBYGG TERRASSE Dag-Helge Rønnevik KRRE 19/02136-006 2019/08/12
U TEK EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) - SVAR - OVERSENDER PARTSLISTE - PÅKLAGING AV VEDTAK OM EKSPROPRIASJON - REGULERINGSPLAN FOR ÅKRAØYENE OG HOLMANE Haver Advokatfirma AS STNY 17/05071-036 2019/08/12
U TEK 122/225 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 122/225 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG Hereid Hus AS KRRE 17/02547-012 2019/08/12
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - VISNESMARKNADEN 2019 Hinderaker & Visnes Vel EVI1 19/00022-088 26 Off.l.26 2019/08/12
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/03410-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/12
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERT PÅ SMIO PÅ VEA 07.09.19 Smio v/P.G. Østhus EVI1 19/00022-089 26 Off.l.26 2019/08/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - SØKNAD BLI01 19/04818-005 25 Offl §25 2019/08/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-034 25 Offl §25 2019/08/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-048 25 Offl §25 2019/08/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-049 25 Offl §25 2019/08/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - SØKNAD BLI01 19/04836-007 25 Offl §25 2019/08/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - SØKNAD ANVO 19/04974-020 25 Offl §25 2019/08/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - SØKNAD ANVO 19/04974-021 25 Offl §25 2019/08/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - SØKNAD ANVO 19/04974-022 25 Offl §25 2019/08/12
I TEK 57/658 - BAKARHOLMEN - SKUDENESHAVN - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE BRYGGER - 57/658 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV BRYGGE Karmsund Havn IKS JMJ03 19/02125-007 2019/08/12
I TEK 126/32 - VIKSHÅLAND - FLYTEBRYGGE - 126/32 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE I ETTERKANT TIL ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Karmsund Havn IKS KIS 19/05086-001 2019/08/12
U SEN DELTAKELSE I SIVAS NYE NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011-2021 - SVAR - ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD TIL NÆRINGSHAGEDRIFT 2019 Rogaland Ressurssenter AS PVE01 12/01967-017 2019/08/12
I TEK 57/658 - BAKARHOLMEN - SKUDENESHAVN - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE BRYGGER - 57/658 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen KMY 19/02125-008 2019/08/12
I SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/12
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/01293-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/12
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 66/23 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TORGEIR TYSE Edb-Tjenester Norge Limited REK 19/00023-095 2019/08/12
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - HYTTERENOVASJON - HYTTERENOVASJON ALS06 19/05090-001 24 Offl.§24 2019/08/12
I TEK GRAVESØKNAD - ÅRVOLLKNAUSEN 35, KV1489 VANNBRUDD - VANNBRUDD - ÅRVOLLKNAUSEN 35, KV1489 - ARBEID UTFØRT Christina Ferkingstad for Mathias Rasmussen KSU01 19/05087-001 2019/08/12
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - KONSERT I SMELTEHYTTA, VISNES - 25.05.19 Hinderaker & Visnes Vel EVI1 19/00022-087 2019/08/12
I TEK RAMMEAVTALE - VA/VVS-MATERIELL - VARSEL OM PRISSTIGNING Ahlsell Norge AS TES02 16/03134-015 2019/08/12
I TEK RAMMEAVTALE RIE - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-020 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/12
I TEK 47/220 - FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN I SMEDHAUGVEGEN - 47/220 - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN I SMEDHAUGVEGEN Liv Kristine Røijen Grindhaug ALI 19/05088-001 2019/08/12
U TEK 15/722 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - ÅSE ELIN JENSEN - 15/722 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - ÅSE ELIN JENSEN Comfort Karmøy AS ALS06 19/05023-003 2019/08/12
U TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - GODKJENT 1.7.2019 - SVAR - INNSENDT KLAGE TIL PLAN 4075 DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY Karmlund velforening YSL 17/01396-094 2019/08/12
U SEN RAMMEAVTALE - VA/VVS-MATERIELL - MELDING OM PRISSTIGING Ahlsell Norge AS TES02 16/03134-014 2019/08/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 5/568 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Elise Medhaug GEL 19/00021-368 2019/08/12
U TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - GODKJENT 1.7.2019 - SVAR - MOTATT KLAGE PÅ DETALJREGULERINGSPLAN 4075 FOR FLATSKJÆR, HUSØY Odd Ivar Bjordal Pedersen YSL 17/01396-095 2019/08/12
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/02772-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/12
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/00887-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/12
U TEK RAMMEAVTALE RIE - TILLEGGSINFORMASJON - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 18/04932-021 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/12
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - KORREKSJON RHO 18/03561-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/12
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - HYTTERENOVASJON - SVAR - HYTTERENOVASJON ALS06 19/05090-002 24 Offl.§24 2019/08/12
U TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - GODKJENT 1.7.2019 - SVAR - MOTTATT KLAGE PÅ DETALJREGULERING 4075 FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY John Inge Strømmen YSL 17/01396-096 2019/08/12
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - AVTALE - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT Fjordkraft AS KRWI 19/01792-056 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/08/12
U TEK 1/30 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ROLF ARNE LI - 1/30 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - ROLF ARNE LI Rolf Arne Li ALS06 19/04899-004 2019/08/12
U TEK 11/365 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK TIL UTTALE - 11/365 - SØKNAD OM UTVIDET BRUK AV EKSISTERENDE AVKJØRSEL - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM Statens vegvesen - Region vest EDH 19/02194-004 2019/08/12
U TEK 47/129 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDAR NILSEN - 47/129 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - REIDAR NILSEN Rupert Einar Nilsen ALS06 17/03971-004 2019/08/12
U TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - GODKJENT 1.7.2019 - MOTTATT KLAGE PÅ VEDTAK FOR PLAN 4075, DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDET FLATSKJÆR, HUSØY Randi Saltvedt Røgenes YSL 17/01396-097 2019/08/12
I HSE SØKNADER - BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD - MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER IKN01 18/05620-013 25 Offl.§25 2019/08/12
U TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - GODKJENT 1.7.2019 - MOTTATT KLAGE PÅ VEDTAK FOR PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - FRA EINAR JOHAN KOLSTØ Einar Johan Kolstø YSL 17/01396-098 2019/08/12
U SKU LÆRINGSMILJØ - OVERSENDELSE AV BREV FRA FYLKESMANNEN EEH 19/02550-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/12
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 19/04978-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/12
I TEK 5/424 - SLETTAVEGEN, VEA - TILBYGG ENEBOLIG - 5/424 - SLETTAVEGEN, VEA - TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KRRE 19/05091-001 2019/08/12
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-173 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/12
U SEN PLAN 1030 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN/DETALJREGULERING - BOLIGER PÅ 44/9 MFL. - PLAN 1030 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN/DETALJREGULERING - BOLIGER PÅ 44/9 MFL. Statens vegvesen - Region vest JST 19/02294-005 2019/08/12
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 72/186 - SPØRSMÅL OM BYGGESØKNAD TIL MINDRE TILTAK I SUNDVEGEN 142 Kai Ove Hovden KIS 17/00073-346 2019/08/12
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT DRIKKEVANN, UKE 32 - FEØY HØYDEBASSENG Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-047 2019/08/12
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 17/02741-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/12
I TEK 16/175 - MEDHAUG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 16/175 - MEDHAUG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune sektor Eiendom EDH 19/05092-001 2019/08/12
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-174 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/12
U TEK RAMMEAVTALE RIE - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-022 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/12
I TEK 15/392 - BEDEHUSVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG PÅBYGG FORRETNINGSBYGG - 15/392 - PARKERINGSLØSNING Eskild Kvala AS IGR 19/01647-004 2019/08/12
I SEN LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - SØKNAD OM FORLENGELSE AV DISPENSASJON FOR LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN Læringsverkstedet AS BAN01 14/04698-009 2019/08/12
U SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - TILLEGGSINFORMASJON - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/04872-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/12
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/03058-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/08/12
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - NJO 19/05093-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/12
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05099-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/12
I TEK GRAVESØKNAD - KV1280 STONGVEGEN - GRAVESØKNAD - KV1280 STONGVEGEN Ramudden AS ved Torgeir B. Ringstad OSG 19/05100-001 2019/08/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 149/494 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-369 2019/08/12
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILLEGGSINFORMASJON - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/02341-027 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/12
U SEN INNFORDRING - FOR MYE INNBETALING AV FAKTURA 31168233 CEM01 18/04336-269 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/12
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-175 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/12
U TEK 5/537 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOLSTEIN AS - 5/537 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - SOLSTEIN AS Solstein AS ALS06 19/01092-004 2019/08/12
U TEK 15/722 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - ÅSE ELIN JENSEN - 15/722 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - VANNMÅLER - ÅSE ELIN JENSEN Åse Elin Jensen ALS06 19/05023-004 2019/08/12
I TEK 123/10 OG 123/109 - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - 19-096997REN-JSTO SNIK - 123/10 OG 123/109 - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN - 19-096997REN-JSTO SNIK Haugalandet og Sunnhordaland HME 19/05096-001 2019/08/12
I TEK 147/629 - TOMT K3, 5-8, SKUGGABERG, MOKSHEIM. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG - 147/629 - SAMSVARSERKLÆRING Berge Sag og Trelast AS KMY 05/03114-005 2019/08/12
I TEK 31/49 - VESTRE KARMØYVEG, HAGA - TILBYGG ENEBOLIG - 31/49 - VESTRE KARMØYVEG, HAGA - TILBYGG ENEBOLIG Suphawit Saenjiam KHM 19/05097-001 2019/08/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 111/24 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-370 2019/08/12
I TEK LEIE TÅKELURFABRIKKEN - GNR. 57, BNR. 41 - LEIEKONTRAKT - SØR-KARMØY HUSFLIDLAG - TÅKELURFABRIKKEN Sør-Karmøy Husflidlag NILI1 19/05098-001 2019/08/12
I SKU SKADETILFELLE - ANG. ERSTATNING - SKADETILFELLE LIS01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/08/12
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2019 - SØKNAD OM TILLATELSER - HØSTMARKED I ÅKREHAMN 2019 Åkrehamn Vekst HPE 19/00028-012 2019/08/12
U TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - GODKJENT 1.7.2019 - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - MOTTATTE KLAGER Cowi AS v/A. Flesjø YSL 17/01396-099 2019/08/12
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/601 UNDERTEGNET AVTALE ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING Jan Eric Mathisen ABU01 13/00434-176 2019/08/12
U TEK 117/135 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTRENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 117/135 I KARMØY KOMMUNE Øvretveit Johannes B MAH 19/02724-014 2019/08/12
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN MED FORSKRIFTER (INNFØRING AV LOVREGLER OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ, INTERNKONTROLL MM.) Kunnskapsdepartementet BEFA 19/00016-078 2019/08/12
U TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING Rett Bolig AS EDH 19/04983-003 2019/08/12
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILSLUTNINGSBREV Suldal Kommune OEI 19/00948-010 2019/08/12
U TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - UTSATT IVERKSETTING AV VEDTAK Ing Firma Jarle E R Skadberg AS GTH 18/00926-044 2019/08/12