Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD TUS 17/02604-076 25 Offl §25 2019/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/01348-252 25 Offl §25 2019/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD BLI01 19/01348-253 25 Offl §25 2019/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/01348-254 25 Offl §25 2019/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD BLI01 19/01348-255 25 Offl §25 2019/08/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VANN OG AVLØP (INTERN UTLYSNING VAR BYGNES) - ARBEIDSAVTALE MSE 19/04747-005 25 Offl §25 2019/08/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VANN OG AVLØP (INTERN UTLYSNING VAR BYGNES) - TILBUD MSE 19/04747-006 25 Offl §25 2019/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - BEKREFTELSE BLI01 19/05036-019 25 Offl §25 2019/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - BEKREFTELSE BLI01 19/05036-020 25 Offl §25 2019/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - BEKREFTELSE BLI01 19/05036-021 25 Offl §25 2019/08/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-022 25 Offl §25 2019/08/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-023 25 Offl §25 2019/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - BEKREFTELSE BLI01 19/05036-024 25 Offl §25 2019/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - BEKREFTELSE BLI01 19/05036-025 25 Offl §25 2019/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-027 25 Offl §25 2019/08/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-028 25 Offl §25 2019/08/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-029 25 Offl §25 2019/08/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-030 25 Offl §25 2019/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-031 25 Offl §25 2019/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-032 25 Offl §25 2019/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-033 25 Offl §25 2019/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-034 25 Offl §25 2019/08/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-035 25 Offl §25 2019/08/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-036 25 Offl §25 2019/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-037 25 Offl §25 2019/08/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-038 25 Offl §25 2019/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-039 25 Offl §25 2019/08/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD ANVO 19/04933-007 25 Offl §25 2019/08/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - SØKNAD ANVO 19/04974-016 25 Offl §25 2019/08/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - SØKNAD ANVO 19/04974-017 25 Offl §25 2019/08/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - SØKNAD ANVO 19/04976-013 25 Offl §25 2019/08/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - SØKNAD ANVO 19/04976-014 25 Offl §25 2019/08/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - SØKNAD ANVO 19/04976-015 25 Offl §25 2019/08/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - SØKNAD ANVO 19/04976-016 25 Offl §25 2019/08/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-008 25 Offl §25 2019/08/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-009 25 Offl §25 2019/08/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-010 25 Offl §25 2019/08/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-011 25 Offl §25 2019/08/09
I TEK 122/10 OG 122/21 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND, VESENTLIG TERRENGINNGREP - 122/10 - UTTALE TIL MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR VESENTLIG TERRENGENDRING Fylkesmannen i Rogaland KRRE 18/05582-018 2019/08/09
I TEK 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG - SAK10 - MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 69/26 - TILBAKEMELDING TIL BREV TIL IKKE MØTT PART - GRENSE SETTES SOM VIST I KART Statens vegvesen - Region vest ALA04 19/02699-016 2019/08/09
I TEK 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - 3/387 - KOMMENTAR TIL KLAGE FRA FISKERIDIREKTORATET Eskild Kvala AS GTH 16/02267-050 2019/08/09
I TEK 50/47 - FALNES P.GÅRD - BYGGETILSYN - 50/47 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Trond Ferkingstad JMJ03 19/02481-006 2019/08/09
U TEK EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) - EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) Sten Kenneth Solgård STNY 17/05071-034 2019/08/09
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-170 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/09
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 43/268 - SANERING AV OLJETANK - KNUT ARNE SANDSLETT Arne Sivertsen PEID 14/03191-089 2019/08/09
I SKU KRETSORDNING - BEKREFTELSE - HUSLEIETAP - SKADENUMMER 1301127800012 Sparebank 1 Forsikring AS PFA 19/00589-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/09
I TEK 66/293 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORBJØRN SÆBØ JOHANSEN - 66/293 - RØRLEGGERMELDING -BESTÅENDE BYGG - TORBJØRN SÆBØ JOHANSEN Aibel AS ORO01 19/05080-001 2019/08/09
I TEK 66/293 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORBJØRN SÆBØ JOHANSEN - 66/293 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORBJØRN SÆBØ JOHANSEN Aibel AS ALS06 19/05080-002 2019/08/09
I TEK PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. - OVERSENDER REVIDERT PLANFORSLAG 08.08.19 PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. Opus Arkitekter AS BHA02 15/00933-028 2019/08/09
U TEK 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG - SAK10 - MED OPPMÅLINGSFORRETNING - SVAR - 69/26 - GRENSE MOT SVV Statens vegvesen - Region vest v/ Ingunn Hauge ALA04 19/02699-017 2019/08/09
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - REFERAT - BYGGEMØTE 2 TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Johnny Hauge Haugaland kraft AKR02 18/03018-018 2019/08/09
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - ENDRING AV TILDELINGSBESLUTNING - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-039 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/08/09
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - ENDRING AV TILDELINGSBESLUTNING - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-040 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/08/09
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - ENDRING AV TILDELINGSBESLUTNING - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-041 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/08/09
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - ENDRING AV TILDELINGSBESLUTNING - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-042 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/08/09
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - ENDRING AV TILDELINGSBESLUTNING - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-043 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/08/09
I TEK 64/450 OG 64/600 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 64/450 OG 64/600 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Bent Dagfinn Eriksen ALA04 19/05075-001 2019/08/09
I TEK 12/68 - SEVLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - OPPMÅLING AV NY BRYGGE - 12/68 - SEVLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - OPPMÅLING AV NY BRYGGE Jarle Kristiansen AMJ 19/05076-001 2019/08/09
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-044 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/09
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-045 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/09
I TEK 15/2463 - ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/2463 - KOMMENTAR TIL FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 17/03076-045 2019/08/09
U HSE TILSYN I KOMMUNEN - SVAR - OPPFYLTE PÅLEGG ETTER TILSYN 29.01.19 Arbeidstilsynet JNO 12/00140-239 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/09
I SEN ELEVSAK - OVERSENDINGSBREV MED PROSESSKRIV OG VEDLEGG CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/08/09
I TEK 122/225 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/225 - REVIDERTE TEGNINGER OG SITUASJONSKART Torvastad Bygg AS KRRE 17/02547-011 2019/08/09
I TEK 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/4858 - 15/217 - SPØRSMÅL OM MERKNAD TIL DELINGSSAK OPPM:19/4858 Hilde Marie Bergfjord EDH 19/01673-010 2019/08/09
U TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 25.6.2019 - KORRESPONDANSE - GJELDER VERNESONE Hilde Marie Bergfjord BHA02 16/04060-082 2019/08/09
U TEK EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) - MELDING OM POLITISK VEDTAK - EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) Haver Advokatfirma AS STNY 17/05071-035 2019/08/09
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-171 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/09
I SEN DELTAKELSE I SIVAS NYE NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011-2021 - ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD TIL NÆRINGSHAGEDRIFT 2019 Rogaland Ressurssenter AS PVE01 12/01967-016 2019/08/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 4/370 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Gjert Berge Gravdal GEL 19/00021-366 2019/08/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/1645 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGEMELDING TILTAK Stine Thuen Spissøy GEL 19/00021-367 2019/08/09
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-172 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/09
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 5/424 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TORBJØRN VEA I K Gabrielsen REK 19/00023-094 2019/08/09
U TEK 2/8 - 2/60 - 1/108 - 2/155 - 3/75 - 2/108 - SÆVIK - FRADELING OG AREALOVERFØRING VEGAREAL STD:17/3137 - PARSELL 1 - 2/208 OG 2/421 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD:17/3137 - PARSELL 1 BODIL GUDMUNDSEN ALA04 17/04496-068 2019/08/09
U TEK 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG - SAK10 - MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 69/26 - ORIENTERING OM MINDRE ENDRINGER AV NY GRENSE MOT HOVEDVEG (SVARFRIST) Gunnar Bendiksen ALA04 19/02699-018 2019/08/09